ĐHSPHN - Nguyễn Thị Bích Việt
A A+
Biography / Background Qualifications Employment History Science Awards Education Projects Publications / Books Workshop papers Science blogs Teaching subjects
Views: 2579 - Lastest Update: 8/7/2019

Tiến sĩ Nguyễn Thị Bích Việt

Position Phó Trưởng Bộ môn Hoá Phân tích
Telephone
Org Unit Khoa Hóa Học
Floor/Room Nhà A4 - Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
Email vietntb@hnue.edu.vn
Language Tiếng Anh (C1 (CEFR)), Tiếng Pháp (Thành thạo),
To link to this page, please use the following URL:
http://www.hnue.edu.vn/directory/vietntb

Biography / Background

Vật liệu nanocomposite; Vật liệu xử lí môi trường (hấp thu dầu); Vật liệu phân hủy sinh học

Các kĩ thuật phân tích: HPLC, GPC, NMR, FTIR, DSC, TGA, UV-Vis...

Qualifications

 • 2016, Chứng chỉ Nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên đại học, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, #NV 19464
 • 2014, Chứng chỉ tiếng Anh C1 (Certificate of English Language Proficiency), Trường ĐH Ngoại ngữ, ĐHQGHN, #E14 000349

Employment History

 • 2013 , Giảng viên khoa Hoá học, Đại học Sư phạm HN
 • 2008-2009, Trợ giảng, Đại học Toulon, CH Pháp

Science Awards

 • 2016-2017,Giấy khen của Trường ĐHSPHN dành cho GV hướng dẫn SVNCKH đạt giải cấp trường
 • 2016,Certificate of Appreciation for Teacher Mentor in 17th Elementz Science Research Conference & Exhibition, Singapore
 • 2015-2016,Chứng nhận GV hướng dẫn HS đạt giải cuộc thi KHKT cấp Quốc gia THPT

Education

 • 2005-2010, Tiến sĩ Hoá học, Đại học Toulon, CH Pháp, Advisor: Prof. Francois Xavier PERRIN, Level: Doctor, Type: Regular
 • 2004-2005, Thạc sĩ Hoá học, Đại học Toulon, CH Pháp, Advisor: Prof. Jean Claude MILANO, Level: Master, Type: Regular
 • 1999-2003, Cử nhân Hoá học, Đại học Khoa học Tự Nhiên, ĐHQGHN, Advisor: PGS.TS. Cao Thế hà, Level: Bachelor/Engineer, Type: Regular

Projects

 • 2014-2016, Thành viên chủ chốt, Vật liệu hấp thu dầu trên cơ sở polyolefin, Đề tài cấp Bộ GD-ĐT mã số B2014.17.44

Publications / Books

 • 2019, Nguyễn Thị Bích Việt, Tạ Văn Thạo, Nguyễn Bích Ngân, Nguyễn Viết Minh, Nghiên cứu ứng dụng nano từ trong phân tích beta-hCG, Journal of Science & Technology - Hanoi University of Industry, 50, 96-99
 • 2018, Minh Ngọc Nguyen, Quang Trung Pham, Van Dung Le, Thi Bich Viet Nguyen, Christine Bressy, André Margaillan, Synthesis and Characterization of Random and Block-Random Diblock Silylated Terpolymers via RAFT Polymerization, Asian Journal of Chemistry, 30(5), 1125-1130
 • 2017, Nguyễn Minh Ngọc, Phạm Quang Trung, Nguyễn Thị Bích Việt, Lê Văn Dung, Tổng hợp polymer ba thành phần P(MMA-co-EA-tBDMSMA) bằng phương pháp trùng hợp RAFT định hướng ứng dụng cho sơn chống hà, Tạp chí Hoá học, 55(5E1,2), 159-164
 • 2016, Ha HT, Son LT, Viet NTB, Dung NT, Khoi NV, Minh TD, Oil Sorbents based on Methacrylic Acid - Grafted Polypropylene Fibers: Synthesis and Characterization, J Chem Eng Process Technol , doi:10.4172/2157-7048.1000290,
 • 2016, Hoàng Thu Hà, Lê Thanh Sơn, Nguyễn Tiến Dũng, Nguyễn Thi Bích Việt, Nguyễn Văn Khôi, Synthesis and characterization of lauryl methacrylate-graft-polypropylene fiber, Journal of Science and Technology, 54, 245-251
 • 2016, Lê Văn Dung, Nguyễn Thị Bích Việt, Lê Thị Thanh Mai, Nguyễn Minh Ngọc , Dầu trẩu biến tính và ứng dụng trong xử lý nước nhiễm dầu, Tạp chí KH ĐHQGHN: KHTN và Công nghệ, 32(4), 205-211
 • 2016, Phạm Quang Trung, Nguyễn Thị Bích Việt, Lê Văn Dung, Nguyễn Minh Ngọc, Tổng hợp và nghiên cứu tính chất bào mòn trong nước biển của copolymer họ metacrylat, Tạp chí KH ĐHQGHN: KHTN và Công nghệ, 32(4), 130-136
 • 2015, Hoang Thu Ha, Le Thanh Son, Nguyen Tien Dung, Nguyen Thi Bich Viet, Nguyen Van Khoi, Graft polymerization of butyl acrylate onto polypropylene fiber, Tạp chí hóa học Chemical Innovation for a progress in ASEAN industry and society, 53 (6e3), 51-55
 • 2015, Hoàng Thu Hà, Lê Thanh Sơn, Nguyễn Tiến Dũng, Nguyễn Thi Bích Việt, Nguyễn Văn Khôi , Vật liệu hấp thu dầu trên cơ sở sợi polypropylen ghép ankyl acrylate, Tạp chí hóa học, Phân hội hữu cơ, Hội nghị KH toàn quốc lần 7, 53 (6e1, 2), 246-250
 • 2015, Nguyễn Tiến Dũng, Nguyễn Thi Bích Việt, Hoàng Thu Hà, Vũ Thị Thủy, Phan Quang Dũng, Trần Vũ Thắng, Trần Đình Minh, Vật liệu hấp thu dầu trên cơ sở axetyl hóa sợi kenaf, Tạp chí xúc tác hấp phụ, T4 (4A), 88-91
 • 2014, Hoàng Thu Hà, Nguyễn Thi Bích Việt, Nguyễn Tiến Dũng, Nguyễn Văn Khôi, A method for improving the oil absorbency of polypropylene fiber, VNU Journal of Science: Natural Science and Technology, 30 (5S), 144-149
 • 2013, Nguyễn Minh Ngọc, Bressy Christine, Nguyễn Thị Bích Việt, Margaillan André, Trùng hợp chuyển nhóm metyl metacrylat và tert-butyl metacrylat, Tạp chí Hóa học, 51 (6ABC), 206-210
 • 2011, F. Xavier Perrin, T.B. Viet Nguyen, A. Margaillan, Linear and branched alkyl substituted octakis(dimethylsiloxy)octasilsesquioxanes: WAXS and thermal properties, European Polymer Journal, 47(7), 1370–1382

Workshop papers

 • 2017, 6th Asian Symposium on Advanced Materials: Chemistry, Physics & Biomedicine of Functional and Novel Materials, Hanoi
 • 2015, Hội nghị Vật lý chất rắn và Khoa học vật liệu toàn quốc lần thứ 9 - SPSM 2015, Tp. Hồ Chí Minh
 • 2014, 2014 Southeast Asia International Joint-Research and Training Program , National Tsing Hua University, Taiwan
 • 2014, 3rd International Workshop Natural and Artificial Photosynthesis, Nanyang Technology University, Singapore
 • 2008, 5th International ECNP Conference on Nanostructured Polymers & Nanocomposites, Arts et Metiers ParisTech - France
 • 2008, Overseas Vietnamese Chemistry & Chemical Technology Conference, Arts et Metiers ParisTech - France
 • 2007, 37ème Colloque National du GFP (Groupe Français d’études et d’applications des Polymères), Strasbourg, France
 • 2007, 3ème Colloque de la Chimie Azuréenne, Nice - France
 • 2007, Club Emulsion 2007 , Lyon - France
 • 2006, 34ème Journée d’Etude des Polymères JEPO 34, Lorient, France

Science blogs

Teaching subjects

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI
Top