ĐHSPHN - Pham Thi Van
A A+
Biography / Background Qualifications Employment History Science Awards Education Projects Publications / Books Workshop papers Science blogs Teaching subjects
Views: 3996 - Lastest Update: 9/15/2022

Cu nhan Pham Thi Van

Position Giáo viên thực hành
Telephone 04.37549105
Org Unit Khoa Tâm Lí - Giáo dục
Floor/Room Nhà V- Tầng 6, trường Đại học Sư phạm Hà Nội, 136 Xuân Thuỷ, Quận Cầu Giấy, Hà Nội
Email vanpt@hnue.edu.vn
Language
To link to this page, please use the following URL:
http://www.hnue.edu.vn/directory/vanpt

Biography / Background

Qualifications

  Employment History

   Science Awards

   Education

    Projects

    • 2004 - 2011, Thành viên đề tài, Đề tài Sida/SAREC, Thụy Điển: Nghiên cứu sử dụng phế phụ phẩm nông nghiệp trong chế biến enzyme cho chăn nuôi lợn và gà ở Việt Nam, Khoa Sinh học
    • 2003 - nay, Thành viên, Bảo tồn và lưu giữ quỹ gen rừng ngập mặn Việt Nam, Khoa Sinh học

    Publications / Books

     Workshop papers

     • 2018, Ảnh hưởng của một số điều kiện nuôi cấy đến khả năng sinh trưởng và sinh tổng hợp amylase của vi khuẩn từ đất rừng ngập mặn Giao Thủy, Nam Định. , Báo cáo khoa học về nghiên cứu và giảng dạy sinh học ở Việt Nam. Hội nghị khoa học quốc gia lần thứ ba. (tr.-734)
     • 2018, The effect of using biogro fertilizer for reducing Cu and Zn content in Brassica integrifolia grown on contaminated soil, HNUE JOURNAL OF SCIENCE DOI: 10.18173/2354-1059.2018-0084 Natural Sciences 2018, Volume 63, Issue 11, pp. 154-161
     • 2012, Phân lập tuyển chọn chủng nấm bột Nr.(Nomuarea rileyi) kí sinh sâu non sâu xanh bướm trắng (Pieris rapae) và sâu khoang (Spodotera litura), Báo cáo khoa học về nghiên cứu và giảng dạy sinh học ở Việt Nam. Hội nghị khoa học quốc gia lần thứ nhất. (tr.728-734)

     Science blogs

     Teaching subjects

     TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI
     Top