ĐHSPHN - Nguyễn Thị Vân
A A+
Biography / Background Qualifications Employment History Science Awards Education Projects Publications / Books Workshop papers Science blogs Teaching subjects
Views: 2206 - Lastest Update: 3/27/2018

Tiến Sĩ Nguyễn Thị Vân

Position Trưởng Bộ môn Triết học mác - Lê nin
Telephone
Org Unit Khoa Triết học
Floor/Room Tầng 3- Nhà B- Trường Đại học Sư phạm Hà Nội- 136 Xuân Thủy- Cầu Giấy- Hà Nội.
Email dungvantb@gmail.com
Language
To link to this page, please use the following URL:
http://www.hnue.edu.vn/directory/vannt

Biography / Background

Qualifications

  Employment History

  • 09/2005-03/2018, Trưởng Bộ môn Triết học Mác Lê nin, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
  • 08/1998-08/2005, giảng viên, Trường Cao đằng Sư phạm Thái Bình

  Science Awards

  Education

  • 09/2003-09/2005, , Học Viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Advisor: , Level: Master, Type: Regular
  • 09/1994-09/1998, , Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, Advisor: , Level: Bachelor/Engineer, Type: Regular
  • 08/2010-08/2014 , , Học Viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Advisor: , Level: Doctor, Type: Regular

  Projects

  • 2014-2015, thư ký, Đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc Việt Nam – cơ sở triết học và vai trò trong lịch sử dân tộc, quỹ nghiên cứu cơ bản của Nhà nước – Quỹ Nafosted Mã số: 11.4 -2012.14
  • 2013 - 2014, Thành viên, Quan niệm về đạo làm người trong Hoành phi, câu đối ở miền Bắc Việt Nam, Đề tài cấp Bộ

  Publications / Books

  • 2016, Nguyễn Thị Vân, Thuyết tam tòng tứ đức trong Nho giáo và ảnh hưởng của nó đối với người phụ nữ VN hiện nay,, NXB Hồng Đức, ,
  • , Nguyễn Thị Vân, Giáo trình đạo đức học, Nxb Đại học Sư phạm, Hà Nội., ,
  • , Nguyễn Thị Vân, Thực trạng đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc Việt Nam, Tạp chí Triết học, ,
  • , Nguyễn Thị Vân, Bệnh quan liêu - nguyên nhân và cách phòng chống theo chỉ dẫn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Tạp chí Lý luận Chính trị, ,
  • , Nguyễn Thị Vân, Quan niệm về "Dung" trong "Tứ đức" của Nho giáo đối với người phụ nữ, Tạp chí Tuyên giáo TW, ,
  • , Nguyễn Thị Vân, Giáo dục đạo đức thông qua tục ngữ, ca dao, dân ca Việt Nam, Tạp chí Khoa học Giáo dục, ,
  • , Nguyễn Thị Vân, Ảnh hưởng quan niệm về đức hạnh trong Nho giáo đối với người phụ nữ Việt Nam hiện nay, Tạp chí Giáo dục, ,
  • , Nguyễn Thị Vân, Tâm lý ứng xử truyền thống và hiện đại của phụ nữ Việt Nam, Tạp chí Giáo dục, ,
  • , Nguyễn Thị Vân, Công, Dung, Ngôn, Hạnh với phụ nữ Việt Nam hiện nay, Tạp chí Phát triển nhân lực, ,
  • , Nguyễn Thị Vân (Tham gia), Đạo lý uống nước nhớ nguồn cơ sở triết học và giá trị trong lịch sử dân tộc, nxb Giáo dục, ,

  Workshop papers

  • 2013-2014, ạo đức - Một giá trị được tôn vinh trong tục ngữ, ca dao, dân ca Việt Nam, Kỷ yếu Hội thảo khoa học:

  Science blogs

  Teaching subjects

  TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI
  Top