ĐHSPHN - Dương Quốc Văn
A A+
Biography / Background Qualifications Employment History Science Awards Education Projects Publications / Books Workshop papers Science blogs Teaching subjects
Views: 12530 - Lastest Update: 1/9/2024

Tiến sỹ Dương Quốc Văn

Position Giảng viên
Telephone
Org Unit Khoa Vật Lí
Floor/Room Nhà C, 136 Xuân Thủy, Cầu Giấy Hà Nội
Email vandq@hnue.edu.vn
Language Tiếng Anh (CEFR), Tiếng Việt (Native),
To link to this page, please use the following URL:
http://www.hnue.edu.vn/directory/vandq

Biography / Background


Qualifications

  Employment History

  • 2001 - nay, Giảng viên, Bộ môn Vật lý Đại cương, Khoa Vật lý, ĐHSPHN

  Science Awards

  Education

   Projects

   • 2017-2018, Chủ nhiệm Đề tài, Chế tạo vật liệu tổ hợp TiO2 với nano carbon nhằm nâng cao hiệu suất quang xúc tác vùng khả kiến, Đại học Sư phạm Hà Nội
   • 2016-2017, Nghiên cứu viên, Nghiên cứu phổ hấp thụ trong vùng hồng ngoại của CO2 và H2O phục vụ đánh giá ô nhiễm khí quyển Trái Đất, Bộ Giáo dục và Đào tạo
   • 2014-2015, Thư ký, Nghiên cứu mô phỏng và công nghệ chế tạo vật liệu quang xúc tác trên cơ sở TiO2 và ZrO2 nano nhằm cải thiện hiệu suất xử lí ô nhiễm môi trường, Bộ Giáo dục và Đào tạo
   • 2012-2013, Chủ nhiệm Đề tài, Nghiên cứu vật liệu bán dẫn nền TiO2 bằng phương pháp bán thực nghiệm, Đại học Sư phạm Hà Nội
   • 2011-2012, Nghiên cứu viên, Nghiên cứu tính chất cấu trúc, quang, điện của oxit kim loại và bán dẫn nền TiO2, Al2O3 và ZnS bằng phương pháp bán thực nghiệm, NAFOSTED

   Publications / Books

   • 2018, Duong Quoc Van, A TDDFT study on on TiO2/Graphene Hybrid, HNUE Journal of Science, Vol. 63, Iss. 11, pp. 77-81
   • 2018, Duong Quoc Van, Nguyen Minh Thuy, A TDDFT study on on TiO2 clusters, HNUE Journal of Science, Vol. 63, Iss. 11, pp. 52-58
   • 2018, Tran Phan Thuy Linh, Pham Van Hai, Nguyen Dang Phu, Duong Quoc Van, Nguyen Thi Thao and Tran Thien Lan, First-principles investigation of structural and electronic properties of pure bismuth tungstate, HNUE Journal of Science, Vol. 63, Iss. 11, pp. 71-76
   • 2017, Duong Quoc Van, Le Minh Thu and Nguyen Minh Thuy, V-doped TiO2 anatase: calculation and experiment, Journal of Science of HNUE, Vol. 62, Iss. 8, pp. 127-134
   • 2016, Duong Quoc Van, Le Minh Thu, Nguyen Manh Nghia and Nguyen Minh Thuy, A DFT study on N-doped TiO2 anatase, Journal of Science of HNUE, Vol. 61, pp. 157-164
   • 2016, Nguyen Cao Khang, Duong Quoc Van, Nguyen Minh Thuy, Nguyen Van Minh, Phan Ngoc Minh, Remarkably enhanced photocatalytic activity by sulfur-doped titanium dioxide in nanohybrids with carbon nanotubes, Journal of Physics and Chemistry of Solids, Vol. 99, pp. 119-123
   • 2016, Phung Thi Len, Nguyen Manh Nghia, Nguyen Cao Khang, Duong Quoc Van and Nguyen Thi Hue, Enhanced photocatalytic efficiency of TiO2 with doped Ni-immobilized on silica gel, Journal of Science of HNUE, Vol. 61, No. 7, pp. 151-156
   • 2015, Nguyen Manh Nghia, Duong Quoc Van, Nguyen Thi Ha Giang, Nguyen Thi Hue, Fabrication of composite TiO2:N/Silicagel for decomposing organo-chlorinated pesticides in water, Journal of Science and Technology, ,
   • 2014, Duong Quoc Van, Nguyen Minh Thuy and Nguyen Huy Viet, A DFT study on structural and electronic properties of N-doped anatase TiO2 layers, Journal of Science of HNUE, Vol. 59, No. 7, pp. 150-156
   • 2014, Minh Thuy Nguyen, Cao Khang Nguyen, Thi Mai Phuong Vu, Quoc Van Duong, Tien Lam Pham and Tien Cuong Nguyen, A study on carbon nanotube titanium dioxide hybrids: experiment and calculation, Advances in Natural Sciences: Nanoscience and Nanotechnology, Vol. 5, pp. 1-6
   • 2014, Nguyen Minh Thuy, Duong Quoc Van, Trinh Hai Dang, An Influence of the preparation conditions on the structure and optical properties of the TiO2 and TiO2:N thin films, Journal of Science and Technology, Vol. 52 (3B), pp. 174-182
   • 2013, Hai Dang Trinh, Minh Thuy Nguyen, Yueh Chin Lin, Quoc Van Duong, Hong Quan Nguyen, and Edward Yi Chang, Band Alignment Parameters of Al2O3/InSb Metal–Oxide–Semiconductor Structure and Their Modification with Oxide Deposition Temperatures, Applied Physics Express, Vol. 6, pp. 1-3
   • 2013, Hai-Dang Trinh, Yueh-Chin Lin, Minh-Thuy Nguyen, Hong-Quan Nguyen, Quoc-Van Duong, Quang-Ho Luc, Shin-Yuan Wang, Manh-Nghia Nguyen and Edward Yi Chang, Demonstrating 1 nm-oxide-equivalent-thickness HfO2/InSb structure with unpinning Fermi level and low gate leakage current density, Applied Physics Letters, Vol. 103, pp. 1-5
   • 2012, Nguyen Minh Thuy, Duong Quoc Van and Le Thi Hong Hai, The Visible Light Activity of the TiO2 and TiO2:V4+ Photocatalyst, Nanomaterials and Nanotechnology, Vol. 2, pp. 1-8
   • 2012, Nguyen Minh Thuy, Duong Quoc Van, Le Thi Hong Hai, Nguyen Manh Nghia and Nguyen Hong Quan, The Solvent Influent on the Properties of TiO2: V4+ Nanoparticles Prepared by Hydrothermal Method, Advanced Materials Research, Vol. 548, pp. 105-109
   • 2011, Nguyen Minh Thuy, Le Thi Hong Hai, Duong Quoc Van and Bui Thi Hau, A Visible Light Activity of TiO2 Based Photocatalysts, Journal of Science of HNUE, 56, pp. 11-20

   Workshop papers

   • 2019, Structural, optical and photocatalytic activities of Mn-doped ZnO nanoparticles, SPMS 2019
   • 2015, Electronic Structure of TiO2 Multilayer Films, SPMS 2015
   • 2013, Electronic Structure of Ideal N-doped TiO2 Films, SPMS 2013
   • 2012, An Improvement of Photocatalyst of TiO2:V4+ Nanoparticles, NCOS 2012
   • 2012, Investigation of anatase TiO2 properties using Generalized Gradient Approximation, NCOS 2012

   Science blogs

   Teaching subjects

   TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI
   Top