ĐHSPHN - Cao Sỹ Anh Tùng
A A+
Biography / Background Qualifications Employment History Science Awards Education Projects Publications / Books Workshop papers Science blogs Teaching subjects
Views: 517 - Lastest Update: 8/10/2023

Tiến sĩ Cao Sỹ Anh Tùng

Position Giảng viên
Telephone
Org Unit Khoa Nghệ Thuật
Floor/Room Tầng 6, Nhà D3, Trường ĐHSP Hà Nội
Email tungcsa@hnue.edu.vn
Language
To link to this page, please use the following URL:
http://www.hnue.edu.vn/directory/tungcsa

Biography / Background

 • Trung học chuyên nghiệp chuyên ngành biểu diễn Guitar, Trường Cao đẳng nghệ thuật Hà Nội (1987-1997);
 • Đại học âm nhạc chuyên ngành biểu diễn Guitar, Nhạc viện Hà Nội (1997-2000);
 • Sau Đại học Chuyên sâu về kỹ năng biểu diễn chuyên ngành Guitar, Nhạc viện Nuernberg-Augsburg (CHLB Đức) (2004-2006);
 • Thạc sĩ Nghệ thuật âm nhạc - Phương pháp giảng dạy chuyên ngành âm nhạc (Guitar), Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam (2008-2010);
 • Tiến sĩ Âm nhạc học, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam (2011-2015);
 • Giảng viên, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam (2000-2020);
 • Giảng viên, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội (2020-nay)

Qualifications

  Employment History

  • 2020-nay, Giảng viên, Khoa Nghệ thuật, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
  • 2000-2020, Giảng viên, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam

  Science Awards

  Education

   Projects

   • 2021, Chủ nhiệm đề tài, Đề tài: Đổi mới phương pháp dạy học guitar cho sinh viên Sư phạm âm nhạc đáp ứng chương trình Giáo dục phổ thông mới, Khoa Nghệ thuật

   Publications / Books

   • 2022, Trần Bảo Lân, Nguyễn Đỗ Hiệp, Trần Quốc Ninh, Đặng Thị Hải Yến, Cao Sỹ Anh Tùng, Tạ Hoàng Mai Anh, "Giáo trình Lý thuyết Âm nhạc cơ bản", NXB Đại học Sư phạm, ,
   • 2021, Hoàng Long, Đỗ Thị Minh Chính, Vũ Mai Lan, Bùi Minh Hoa, Trần Bảo Lân, Trịnh Thị Oanh, Cao Sỹ Anh Tùng, Nguyễn Thị Thanh Vân (2021), "Sách giáo khoa Âm nhạc lớp 6", NXB Giáo Dục Việt Nam., ,
   • 2020, Cao Sỹ Anh Tùng, Nguyễn Văn Phúc, Nguyễn Huy Phương, Hồ Thị Hồng Dung, Nguyễn Thu Thủy (2020), "Giáo trình đào tạo tài năng chuyên ngành Guitar, trình độ trung cấp", Học viện Âm Nhạc Quốc Gia Việt Nam, ,
   • 2011, Cao Sỹ Anh Tùng, Sách học “Phương pháp học guitar cổ điển tập 1”, NXB Giáo dục Việt Nam, ,

   Workshop papers

   • 2023, Cao Sỹ Anh Tùng (2023). "Đánh giá hiệu quả thực nghiệm một số biện pháp nâng cao chất lượng dạy và học môn guitar tại khoa Nghệ thuật trường Đại học Sư phạm Hà Nội", Tạp chí Giáo dục; Tháng 3/2023, Số đặc biệt 1, Tập 23, trang 247-250; Bộ Giáo dục và đào tạo, ISSN 2354-0753
   • 2023, Cao Sỹ Anh Tùng (2023). "Một số vấn đề về đổi mới giáo dục môn âm nhạc trong đào tạo cử nhân sư phạm vì sự phát triển bền vững", Tạp chí Giáo dục; Tháng 6/2023, Tập 23, Số đặc biệt 5; trang 91-94; Bộ Giáo dục và đào tạo, ISSN 2354-0753
   • 2022, Cao Sỹ Anh Tùng (2022). "Khuynh hướng âm nhạc tiên phong trong các tác phẩm guitar của Leo Brouwer", Tạp chí Giáo dục âm nhạc; 4/2022; Số 1(123), trang 44-51; Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, ISSN 2354-1326.
   • 2022, Cao Sỹ Anh Tùng (2022). "Một số biện pháp nâng cao chất lượng dạy học môn Guitar trong đào tạo cử nhân sư phạm âm nhạc tại Trường Đại học Sư phạm Hà Nội", Tạp chí Giáo dục; Tháng 5/2022, Tập 22, Số đặc biệt 4, trang 252-256; Bộ Giáo dục và đào tạo, ISSN 2354-0753.
   • 2022, Cao Sỹ Anh Tùng (2022). "Những tác phẩm guitar tiêu biểu sáng tác theo phong cách Jazz", Tạp chí Giáo dục âm nhạc; 8/2022; Số 2(124), trang 29-38; Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, ISSN 2354-1326
   • 2022, Cao Sỹ Anh Tùng (2022). "Sự khai thác yếu tố dân gian trong các tác phẩm guitar thế kỷ XX", Tạp chí Giáo dục âm nhạc; ISSN 2354-1326; Số 3(125), 12/2022; trang 50-58; Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, ISSN 2354-1326
   • 2021, Hoàng Long, Đỗ Thị Minh Chính, Vũ Mai Lan, Bùi Minh Hoa, Trần Bảo Lân, Trịnh Thị Oanh, Cao Sỹ Anh Tùng, Nguyễn Thị Thanh Vân (2021). "Sách giáo khoa Âm nhạc lớp 6", NXB Giáo Dục Việt Nam
   • 2020, Cao Sỹ Anh Tùng, Nguyễn Văn Phúc, Nguyễn Huy Phương, Hồ Thị Hồng Dung, Nguyễn Thu Thủy (2020). "Giáo trình đào tạo tài năng chuyên ngành Guitar, trình độ trung cấp", Học viện Âm nhạc Quốc Gia Việt Nam
   • 2016, Cao Sỹ Anh Tùng (2016). Một số thủ pháp sáng tác theo trào lưu tiên phong (Avant-garde) cho đàn Guitar, Tạp chí Âm nhạc Việt Nam Panorama.,
   • 2016, Cao Sỹ Anh Tùng (2016). Trào lưu nghệ thuật Prepared Guitar, Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật.,
   • 2014, Cao Sỹ Anh Tùng (2014). Sự phát triển nghệ thuật biểu diễn guitar chuyên nghiệp ở Việt Nam, Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật; 2/2014; Số 356, trang 49-52.,
   • 2013, Cao Sỹ Anh Tùng (2013). Những kiệt tác Concerto cho guitar của Joaquin Rodrigo, Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật,
   • 2012, Cao Sỹ Anh Tùng (2012).Astor Piazzolla - người sáng tạo ra trường phái Tango mới, Tạp chí Âm nhạc Việt Nam Panorama,
   • 2011, Cao Sỹ Anh Tùng (2011). Đêm nhạc cháy bỏng đam mê của nghệ sĩ guitar Paco Renteria, Tạp chí Âm nhạc Việt Nam Panorama,
   • 2011, Cao Sỹ Anh Tùng (2011). Những khuynh hướng tiêu biểu trong nghệ thuật guitar thế kỷ XX, Tạp chí Âm nhạc Việt Nam Panorama; Số 20(2011), trang 24-25; Hội nhạc sĩ Việt Nam,

   Science blogs

   Teaching subjects

   TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI
   Top