ĐHSPHN - Nguyễn Thị Thanh Trà
A A+
Biography / Background Qualifications Employment History Science Awards Education Projects Publications / Books Workshop papers Science blogs Teaching subjects
Views: 2125 - Lastest Update: 10/31/2018

Tiến sĩ Nguyễn Thị Thanh Trà

Position Giảng viên
Telephone
Org Unit Khoa Tâm Lí - Giáo dục
Floor/Room Nhà V- Tầng 6, trường Đại học Sư phạm Hà Nội, 136 Xuân Thuỷ, Quận Cầu Giấy, Hà Nội
Email tratlgd@gmail.com
Language tiếng Pháp (C),
To link to this page, please use the following URL:
http://www.hnue.edu.vn/directory/trantt

Biography / Background


Qualifications

  Employment History

   Science Awards

   Education

   • , 1996 - 2000, ĐHSP Hà Nội, Advisor: Đào Quang Trung, Level: Bachelor/Engineer, Type: Regular
   • , 2004 -2006, ĐHSP Hà Nội, Advisor: Trần Thị Tuyết Oanh, Level: Master, Type: Regular
   • , 2011-2015, ĐHSP Hà Nội, Advisor: Trần Thị Tuyết Oanh, Level: Doctor, Type: Regular

   Projects

    Publications / Books

    • 2018, Nguyễn Thị Thanh Trà, Các thành tố của quá trình đánh giá kết quả học tập môn Giáo dục học theo tiếp cận năng lực, Tạp chí Khoa học Giáo dục Việt Nam, số 3, tr 36 – 38
    • 2017, Hồ Thị Nhật, Nguyễn Thị Thanh Trà, Nguyễn Đình Dũng, Các yếu tố ảnh hưởng tới thực tiễn đánh giá nhằm cải thiện hoạt động học ở Giáo dục phổ thông: Kinh nghiệm quốc tế, Tạp chí Khoa học - ĐHSP Hà Nội, Volume 62, tr 153 – 160
    • 2017, Nguyễn Thị Thanh Trà, Phát triển các năng lực cho sinh viên đại học sư phạm trong quá trình dạy học Giáo dục học, Tạp chí Thiết bị Giáo dục, số 145, tháng 5, kì 2, tr 48 - 50
    • 2015, Nguyễn Thị Thanh Trà, Xây dựng tiêu chí đánh giá kết quả thực tập giảng dạy của sinh viên Đại học Sư phạm theo tiếp cận năng lực thực hiện., Tạp chí Thiết bị Giáo dục, số 114, tháng 2, tr 28 - 32
    • 2015, Nguyễn Thị Thanh Trà, Tổ chức cho sinh viên đại học sư phạm tự đánh giá và đánh giá đồng đẳng kết quả học tập môn Giáo dục học theo tiếp cận năng lực., Tạp chí Khoa học Giáo dục, số 120, tháng 9, tr 46 - 48.
    • 2015, Nguyễn Thị Thanh Trà, Quy trình xây dựng bài tập Giáo dục học đánh giá kết quả học tập của sinh viên Đại học Sư phạm theo tiếp cận năng lực., Tạp chí Khoa học - ĐHSP Hà Nội, Volume 60, số 8B, tr 223 - 228
    • 2015, Nguyễn Thị Thanh Trà, Quy trình đánh giá kết quả học tập môn Giáo dục học theo tiếp cận năng lực., Tạp chí Khoa học Giáo dục, số 123, tháng 12, tr 40 - 41, 50
    • 2013, Nguyễn Thị Thanh Trà, Đánh giá năng lực của người học thông qua hình thức đánh giá sự thực hiện., Tạp chí Giáo dục, số 311, kì 1 tháng 6, tr 30 – 32.

    Workshop papers

     Science blogs

     Teaching subjects

     TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI
     Top