ĐHSPHN - Bùi thị Thủy
A A+
Biography / Background Qualifications Employment History Science Awards Education Projects Publications / Books Workshop papers Science blogs Teaching subjects
Views: 2335 - Lastest Update: 3/27/2018

Bùi thị Thủy

Position
Telephone
Org Unit Khoa Triết học
Floor/Room Tầng 3- Nhà B- Trường Đại học Sư phạm Hà Nội- 136 Xuân Thủy- Cầu Giấy- Hà Nội.
Email hoangkhanhthuy@gmail.com
Language
To link to this page, please use the following URL:
http://www.hnue.edu.vn/directory/thuybt

Biography / Background

Qualifications

  Employment History

  • tù tháng 4 nam 2011, Giảng viên, Khoa Triết học, Trường Đại học Sư phạm Hà Nôi

  Science Awards

  Education

  • 2015 - 2018, , Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí MInh, Advisor: Lê Hữu Nghĩa, Level: Doctor, Type: Regular
  • 2007 - 2010, , Viện Triết học, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Advisor: Đặng Hữu Toàn, Level: Master, Type: Regular
  • 2002 - 2006, , Đại học Sư phạm Hà Nội, Advisor: , Level: Bachelor/Engineer, Type: Regular

  Projects

  • 2017 - 2019, thư ký, Hiện tượng Tôn giáo mới và tác động của nó đến đời sống xã hội ở miền Bắc hiện nay, đề tài cấp Bộ
  • 2014 - 2016, Thư ký, Bản thể luận xã hội về đạo Hiếu ở Việt Nam hiện nay,
  • 2012 - 2014, thành viên, Đạo làm người trong Hoành phi, câu đối ở miền Bắc Việt Nam hiện nay,
  • 2012 - 2013, chủ nhiệm đề tài, Vận dụng tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh về lòng yêu thương con người trong giáo dục sinh viên Đại học Sư phạm Hà Nội, cấp Trường
  • 2011 - 2012, Tham gia, Tư tưởng Hồ Chí Minh về phụ nữ và vận dụng vào công tác nữ Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, Đề tài cấp Trường

  Publications / Books

  • tháng 9 nam 2017, Bùi Thị Thủy, Các xu hướng biến đổi tôn giáo ở Việt Nam hiện nay/ Trends in religious change in Vietnam today, Các xu hướng biến đổi tôn giáo ở Việt Nam hiện nay/ Trends in religious change in Vietnam today, 9,
  • tháng 8 nam 2015, Bùi Thị Thủy, Các hiện tượng Tôn giáo mới ở Việt Nam hiện nay / New religious phenomena in, Tạp chí Khoa học xã hội Việt Nam, 8,
  • 2013, Bùi Thị Thủy, Tư tưởng triết học qua câu Đố của người Việt, Tạp chí Khoa học Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, ,

  Workshop papers

  • 2017, Đời sống văn hóa, tín ngưỡng, tôn giáo Việt Nam qua cái nhìn L. M. Cadiere / Cultural life, beliefs and religions of Vietnam through the view of L. M. Cadiere, Trung tâm nghiên cứu tôn giáo đương đại, Đại học Quốc gia Hà N
  • 2017, iến đổi tôn giáo, biến đổi kinh tế - Mối quan hệ và hệ luận / Religious Change, Economic Change - Relationships and Corollary, Trung tâm Tôn giáo Pháp quyền, Đại học Quốc gia Hà Nội

  Science blogs

  Teaching subjects

  TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI
  Top