ĐHSPHN - NGUYỄN THỊ THUỶ
A A+
Biography / Background Qualifications Employment History Science Awards Education Projects Publications / Books Workshop papers Science blogs Teaching subjects
Views: 1036 - Lastest Update: 3/17/2020

Tiến sĩ NGUYỄN THỊ THUỶ

Position Trưởng BM LL và PP TDTT
Telephone
Org Unit Khoa Giáo dục Thể chất
Floor/Room Nhà thi đấu – Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 136 Xuân Thủy – Cầu Giấy – Hà Nội
Email thuynguyen1974hnue@gmail.com ho?c nguyenthuy9904@yahoo.com.vn
Language
To link to this page, please use the following URL:
http://www.hnue.edu.vn/directory/thuy.nt

Biography / Background

Qualifications

  Employment History

   Science Awards

   Education

   • 2012 - 2016, Sau đại học, Đại học Thể dục Thể thao Bắc Ninh, Advisor: , Level: Doctor, Type: Regular
   • 2002 - 2004, Sau đại học, Đại học Thể dục Thể thao Bắc Ninh, Advisor: , Level: Bachelor/Engineer, Type: Regular
   • 1992 - 1996, Đại học, Đại học Thể dục Thể thao Bắc Ninh, Advisor: , Level: Bachelor/Engineer, Type: Regular

   Projects

   [1]. Nguyễn Thị Thủy,  Điều tra hiện trạng sự phát triển phong trào TDTT biển quần chúng ở miền Bắc Việt Nam - Mã số: SPHN16 - 11TT, Chủ nhiệm đề tài, Đề tài Khoa học Công nghệ cấp Trường, 2016 - 2017.

   [2]. Nguyễn Thị Thủy, Đào tạo năng lực tổ chức hoạt động giáo dục thể chất trong trường phổ thông cho sinh viên sư phạm chuyên ngành giáo dục thể chất: Mã số B2016 - SPH-06, Thành viên tham gia, Đề tài cấp Bộ, 2016 - 2017.

   Publications / Books

   [1]. Nguyễn Thị Thủy, Thực trạng và biện pháp nâng cao thể lực cho nữ sinh Khoa Giáo dục Tiểu học Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, Tạp chí Khoa học Thể thao, Thường kỳ số 2 (294), VKHTDTT, trang 58-64

   [2]. Nguyễn Thị Thủy - Thực trạng sức khỏe, thể lực và giải pháp phát triển thể lực cho các sinh viên thuộc loại "yếu" của trường ĐHSP Hà Nội" Tạp chí Khoa học Thể thao, Thường kỳ số 2 (294), VKHTDTT, trang  43-48.

    [3] Nguyễn Thị Thủy, Trần Đức Phấn -  “ Một vài nét cơ bản về tình hình phát triển các môn thể thao biển tại Việt Nam, những đề xuất và kiến nghị” – Tạp chí Đào tạo và huấn luyện thể thao số 4/2011 – ĐHTDTT Bắc Ninh.trang 28-32 – ISSN: 1859 -4417

   [4].  Nguyễn Thị Thủy - Phát triển thể thao biển – một trong những giải pháp thúc đẩy thể thao Việt Nam phát triển - Hội nghị khoa học quốc tế - Phát triển thể thao – tầm nhìn OLYMPIC năm 2012, trang 498 - 510

   [5].  Nguyễn Thị Thủy- Đặc điểm thời tiết và sóng biển hàng năm của các tỉnh vùng duyên hải Bắc Bộ và việc phát triển các môn thể thao biển – Tạp chí Đào tạo và Huấn luyện thể thao số 4/2015- ĐHTDTTBN, trang 26-31. ISSN: 1859-4417

   [6]. Nguyễn Thị Thủy - Thực trạng các chỉ tiêu phát triển phong trào thể dục thể thao biển quần chúng ở miền Bắc – Tạp chí Đào tạo và Huấn luyện thể thao số 4/2016- ĐHTDTTBN, trang 24-26, ISSN : 1859-4417

   [7]. Nguyễn Thị Thủy, Đàm Quốc Chính  “ Thực trạng và nhu cầu tập luyện các môn thể thao biển của nhân dân vùng Duyên hải bắc Bộ Việt Nam” - Đào tạo và Huấn luyện thể thao số 2/2017- ĐHTDTTBN, trang 19-22. ISSN: 1859-4417

   [8]. Nguyễn Thị Thủy-: “Cái nhìn cơ bản về thể thao biển” Tạp chí thể thao- TCTDTT số tháng 6/2018, trang 42-43, 

           ISSN: 0866-7462

   [9]. Nguyen Thi Thuy, Le Thiet Can, Chu Chung Can, Le Đuc Thanh, Le Dong Do- THE CURRENT SITUATION OF HIGH ACHIEVEMENT SPORTS IN HO CHI MINH CITY AFTER THE PROCESS OF DEVELOPMENT PLANNING IN THE PERIOD OF 2015 – 2017. - Kỷ yếu HNKH Quốc tế ĐHTDTT Hồ Chí Minh 2018 trang 139-143, 

   [10]. Nguyễn Thị Thủy- “Đánh giá năng lực thể chất của học sinh INDONESIA” Tạp chí thể thao- TCTDTT số tháng 5/2019, trang 44-45, ISSN: 0866-7462

   [1]. Nguyễn Thị Thủy – “Lựa chọn bài tập đi bộ tăng cường thể chất cho trẻ em mầm non thành phố Hà Nội” Tạp chí thể thao- TCTDTT số tháng 3/2019, trang 45-46, ISSN: 0866-7462

   [12]. Nguyen Thi Thuy – “DEVELOPMENT STATUS OF BIG DATA IN THE FIELD OF PHYSICAL EDUCATION AND SPORT IN VIETNAM AND SOME CUNTRIES IN THE WORD”. - Kỷ yếu HNKH Quốc tế ĐHTDTT Bắc Ninh 2019, trang 90-93, ISBN: 978-604-9887-50-5

   [13]. Nguyen Thi Thuy -  “COMPARISON OF THE DEVELOPMENT AND TREND OF REFORMING PHYSICAL EDUCATION AT SHOOLS IN JAPAN AND CHINA” - Kỷ yếu HNKH Quốc tế ĐHTDTT Hồ Chí Minh 2019, trang 306-314, ISBN: 978-604-73-7310-9

   [14]. Nguyen Thi Thuy, Nguyen Manh Hung, Nguyen Van Thanh  -  Applying physical exercises for enhancing general physical fitness of female students of Vinh University, Vietnam, P-ISSN: 2394-1685; E-ISSN: 2394 - 1693.

   [15]. Nguyễn Thị Thủy - "Giải pháp phát triển phong trào TDTT biển quần chúng ở miền Bắc Việt Nam " NXB ĐHSP-ĐH Thái Nguyên, năm 2016/ Sách chuyên khảo.

   [16]. Nguyễn Thị Thủy ( viết chung) - Hướng dẫn dạy học môn Giáo dục thể chất 1 theo chương trình giáo dục phổ thông mới 2018, NXB ĐHSP Hà Nội, năm 2019/ Sách tham khảo.

   Workshop papers

    Science blogs

    Teaching subjects

    TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI
    Top