ĐHSPHN - Trần Minh Thắng
A A+
Biography / Background Qualifications Employment History Science Awards Education Projects Publications / Books Workshop papers Science blogs Teaching subjects
Views: 1685 - Lastest Update: 9/10/2020

Thạc sĩ Trần Minh Thắng

Position Giảng viên
Telephone
Org Unit Khoa Giáo dục Thể chất
Floor/Room Nhà thi đấu – Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 136 Xuân Thủy – Cầu Giấy – Hà Nội
Email thangtm@hnue.edu.vn
Language Tiếng Anh (Toefl IBT),
To link to this page, please use the following URL:
http://www.hnue.edu.vn/directory/thanhlv

Biography / Background

Qualifications

  Employment History

  • Tháng 6/2008, Giảng viên, Khoa Giáo dục Thể chất

  Science Awards

  Education

  • Tháng 6/2008, Học Đại học, Đại học Sư phạm Hà Nội, Advisor: PGS.TS Vũ Đức Thu, Level: Bachelor/Engineer, Type: Regular
  • Tháng 10/2011, Học Cao học, Đại học Sư phạm Hà Nội, Advisor: GS.TS Trần Quốc Thành, Level: Master, Type: Regular

  Projects

   Publications / Books

    Workshop papers

    • Nam 2019, Hội thảo khoa học cán bộ trẻ năm 2019, Trường ĐHSP Hà Nội
    • Nam 2018, Bài báo đăng trên kỷ yếu Hội thảo, Thành phố Huế
    • , Bài báo tạp chí chuyên ngành,

    Science blogs

    Teaching subjects

    TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI
    Top