ĐHSPHN - Lưu Bá Thắng (Dr. Luu Ba Thang)
A A+
Biography / Background Qualifications Employment History Science Awards Education Projects Publications / Books Workshop papers Science blogs Teaching subjects
Views: 14533 - Lastest Update: 4/16/2024

Tiến sĩ Lưu Bá Thắng (Dr. Luu Ba Thang)

Position Senior Lecturer
Telephone
Org Unit Khoa Toán - Tin
Floor/Room Nhà C, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, 136 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội
Email thanglb@hnue.edu.vn
Language English (Toefl IIE), France (Delf B1, TCF),
To link to this page, please use the following URL:
http://www.hnue.edu.vn/directory/thanglb

Biography / Background

I was born and raised in Hai Duong, Vietnam. I had been studied at Hai Hung High Schools for the Gifted Students (now, name Nguyen Trai) from 1994-1997.  I was a student of Hanoi University of Education (HNUE) in 1997. I got my Bachelor of Mathematics (talent program) there in 2001 and my Master degree of Mathematics in 2004.  I  became a lecturer of  Falculty of Mathematics and Informatics, HNUE since 2003. I came to France in September 2008, and spent three years for my PhD at Lab J. A. Dieudonné (Université de Nice and Sophia Antipolis) and GALAAD team, INRIA Sophia Antipolis  and finished in September 2011. From October 2011 to June 2012, I was a post-doc (Marie-Curie Fellowships) at National and Kapodistrian University of Athen, Greece . In 2012, I returned to Vietnam and worked at Department of Mathematics and Informatics, HNUE.

Qualifications

  Employment History

  • 2020 - Present, Giảng viên chính (Senior Lecturer), Bộ môn Đại số và Lý thuyết số (Lab of Algebra and Number Theory), Khoa Toán Tin (Falculty of Math and Inf.), Đại học Sư phạm Hà Nội (Hanoi National University of Education)
  • 2014 - 2015, Nghiên cứu viên, Viện nghiên cứu cao cấp về Toán (Vietnam Institute for Advanded Study in Mathematics -VIASM)
  • 2011 - 2012, Nghiên cứu sau tiến sĩ (Postdoctoral), Khoa Công nghệ thông tin và truyền thông, National and Kapodistrian University of Athen, Greece
  • 2010 - 2010, Nghiên cứu viên trẻ (Young Reseacher), RISC, Linz, Autria;
  • 2009 - 2009, Nghiên cứu viên trẻ (Young Reseacher), Valladolid University, Spain
  • 2008 - 2011, Nghiên cứu sinh (PhD Student), University of Nice Sophia Antipolis và Trung tâm tin học và tự động hóa quốc gia Pháp, INRIA Sophia Antipolis, Cộng hòa Pháp (France)
  • 2002 - 2020, Giảng viên (Lecturer), Bộ môn Đại số và Lý thuyết số (Lab of Algebra and Number Theory), Khoa Toán Tin (Falculty of Math and Inf.) , Đại học Sư phạm Hà Nội (Hanoi National University of Education)
  • 2002 - 2002, Nghiên cứu viên trẻ, ICTP, Italy

  Science Awards

  • 2023,Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục trong việc hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ từ năm học 2021 - 2022 đến năm học 2022 - 2023
  • 2023,Giấy khen của hiệu trưởng trường ĐHSPHN trong việc hướng dẫn sinh viên nghiên cứu khoa học đạt giải nhì cấp Bộ
  • 2022,Giấy khen của hiệu trưởng trường ĐHSPHN trong việc hướng dẫn sinh viên nghiên cứu khoa học đạt giải nhất cấp Trường và giải nhì dành cho sinh viên các trường đại học (cấp Bộ)
  • 2020,Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục trong công tác bồi dưỡng, tuyển chọn học sinh thi Olympic quốc tế IMO
  • 2013,Danh hiệu tài năng trẻ, Trường ĐHSP Hà Nội
  • 2013,Thưởng công trình toán học xuất sắc của Chương trình trọng điểm quốc gia phát triển Toán học
  • 2012,Thưởng công trình toán học xuất sắc của Chương trình trọng điểm quốc gia phát triển Toán học
  • 2011-2012,Học bổng Marie-Curie làm postdoc tại Hy Lạp
  • 2009,Học bổng của Laboratoire J.A. Dieudonné cho Nghiên cứu viên trẻ
  • 2008-2011,Học bổng của chính phủ Việt Nam và Chính phủ Pháp làm luận án TS tại Pháp
  • 2000,Giải nhì môn Giải tích, Giải ba môn Đại số Olympic Toán sinh viên Toàn quốc. Bằng khen của Bộ trưởng.
  • 1999,Giải nhì môn Đại số, Giải ba môn Giải tích, Olympic Toán sinh viên Toàn quốc. Bằng khen của Bộ trưởng
  • 1998,Giải ba môn Đại số, Olympic Toán sinh viên Toàn quốc
  • 1997,Giải nhì thi học sinh giỏi Toán Tỉnh Hải Dương lớp 12
  • 1997,Thành viên đội tuyển Hải Dương tham gia thi Toán quốc gia và Châu Á TBD
  • 1996,Giải nhất thi học sinh giỏi Toán Tỉnh Hải Dương lớp 11
  • 1995,Giải nhì thi học sinh giỏi Toán Tỉnh Hải Dương lớp 10
  • 1994,Giải nhì thi học sinh giỏi Toán Tỉnh Hải Dương lớp 9
  • 1993,Giải nhất thi học sinh giỏi Toán tỉnh Hải Dương lớp 8

  Education

  • 2008-2011, PhD in Math, Université de Nice et INRIA Sophia Antipolis, France, Advisor: Prof André Galligo and Prof Laurent Busé, Level: Doctor, Type: Regular
  • 2002-2004, Master in Math, Đại học Sư Phạm Hà Nội, Advisor: GS Nguyễn Tự Cường, Level: Master, Type: Regular
  • 1997-2001, B.Sc. In Math, Đại học Sư Phạm Hà Nội, Advisor: GS Nguyễn Tự Cường, Level: Bachelor/Engineer, Type: Regular

  Projects

  Đề tài

  • 2022, Ước chung lớn nhất của dãy nâng của dãy Fibonacci và dãy Lucas, Đề tài cấp trường (Chủ nhiệm)
  • 2018, Chỉ số chính quy Castelnuovo-Mumford và cấu trúc của vành Rees, Đề tài Nafosted (Thành viên)
  • 2016, Một số vấn đề tính toán trong hình học đại số, Đề tài cấp trường (chủ nhiệm)

  Publications / Books

  Papers

  Bài báo công bố trên các tạp chí quốc tế

  Xem https://zbmath.org/?q=Luu+Ba%2C+Thang%27 hoặc 

   https://scholar.google.com/citations?user=vpNxFmcAAAAJ&hl=en

  • 2023, J. Spilker and L. B. Thang, Greatest Common Divisor of Shifted Pell Numbers and Balancing Numbers, Submitted
  • 2023, J. Spilker and L. B. Thang, Braided Gibonacci Sequences on Residue Classes, Book Chapter, Number Theory in Memory of Eduard Wirsing, H. Maier, J. Steuding and R. Steuding Editors, Springer Publication (https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-031-31617-3)
  • 2023, N.V. Dung and L. B. Thang, A note on the number a^n+b^n-dc^n, Notes on Number Theory and Discrete (WoS). Vol 29, No 1, pp. 24-29.
  • 2022, T.Q. Do and L. B. Thang, Generalization of Greatest Common Divisor of Shifted Fibonacci Numbers, Journal of Integer Sequences (WoS, Scop Q2), Vol25, Article 22.9.4.
  • 2022, L. D. Hieu, J. Spilker and L.B. Thang, The greatest common divisor of shifted Fibonacci numbers, Journal of Integer Sequences (WoS, Scop Q2), Vol 25, Article 22.1.7.
  • 2021, N. V. Dung and L. B. Thang, The number a^2 + b^2 - dc^2 revisited, Journal of Integer Sequences (WoS, Scop: Q2), Vol 24 (9) , Article 21.9.3.
  • 2021, N.C. Minh, L. B. Thang and T.N. Trung, The number of roots of a polynomial system, Bulletin of the Australian Mathematical Society, Volume 103 , Issue 3 , pp. 369 - 378(SCIE, Scop: Q2).
  • 2019, Luu Ba Thang, The intersection problems of real parametric curves and surfaces by means of matrix-based implicit representations: A new approach, East-West Journal of Mathematics, Vol 21(No1), 39-57 (MathSciNet Reviews).
  • 2015, Dam Van Nhi and Luu Ba Thang, Triangle identities via elimination theory, Mathematical Reflections, Issue 1.
  • 2015, Thang Luu Ba, The intersection problems of parametric curves and surfaces by means of matrix-based implicit representations, SAGA- Advances in ShApes, Geometry and Algebra (Book Chapter), Geometry and Computing, Springer -Verlag, Vol 10 (MathSciNet Reviews).
  • 2014, D.V. Nhi and L. B. Thang, Using elimination theory to build some indentities of a triangle, Octogon Mathematical Magazine, Vol 22, No 2, 805-812.
  • 2013, I. Emiris, T. Kalinda, C. Konaxis and T. Luu Ba, Sparse implicitization by interpolation: Coping with non-exactness and an application to discriminant computation, Computer-Aided Design, 45, 252-261 (SCI,Scop:Q1).
  • 2013, I. Emiris, T. Kalinda, C. Konaxis and T. Luu Ba, Implicitization of curves and surfaces using predicted support, Theoretical Computer Science, 479, 81-98 (SCI,Scop:Q1).
  • 2012, A. Galligo, M. Elkadi and T. Luu Ba, Approximate GCD of several univariate polynomials with small degree pertubations, Journal of Symbolic Computation, 47 (4), 410-421 (SCI, Scop: Q1).
  • 2012, Laurent Busé and Thang Luu Ba , The surface/surface intersection problems by means of matrix based representation, Computer Aided Geometric Design, 29, 579-598 (SCI,Scop: Q1).
  • 2012, Thang Luu Ba , The matrix based representations of the intersection curve, ACM SIGSAM Communications in Computer Algebra, Vol 46, No. 3, Issue 181.
  • 2011, Thang Luu Ba, Matrix-based implicit representation of algebraic curves and surfaces and applications, PhD Thesis, University of Nice and INRIA Sophia Antipolis, France.
  • 2010, Laurent Busé and Thang Luu Ba, Matrix-based implicit representations of algebraic curves and applications, Computer Aided Geometric Design, 27 vol 9, 681-699 (SCI, Scop: Q1).
  • 2009, Thang Luu Ba, L. Busé and B. Mourrain, Curve/Surface intersection problem by means of matrix representation, In SNC'09: Proceedings of the International Conference on Symbolic Numeric Computation, Kyoto, Japan.ACM, NewYork, USA, https://dl.acm.org/doi/10.1145/1577190.1577205, 71-78.

  Bài báo công bố trên các tạp chí trong nước

  • 2023, T.M. Đức và L.B. Thắng, Định lí Fermat cho đa thức, Tạp chí PI (Hội Toán học Việt Nam), Tập 7 - Số 12, 26-29.
  • 2022, T. Cường và L.B. Thắng, Mô hình đào tạo, bồi dưỡng học sinh năng khiếu toán ở Việt Nam: Thành tựu và Kinh nghiệm, Kỉ yếu hội thảo quốc tế IWME 2021 (Giáo dục Toán học trong một thế giới thay đổi), 431-450.
  • 2021, T. Cường và L.B. Thắng, Bàn về dạy học nguyên hàm, tích phân ở trường phổ thông, Tạp chí PI, Vol 5, 55-60.
  • 2019, Lưu Bá Thắng, Các cách tiếp cận khác nhau cho một bài toán về đa thức, Tạp chí PI (Hội Toán học Việt Nam), Tập 3 - Số 8, 53-56.
  • 2019, T. Cường và   L.B. Thắng, Một số đề xuất dạy học Nguyên Hàm-Tích Phân ở Trường THPT theo định hướng phát triển năng lực, HNUE JOURNAL OF SCIENCE, Educational Sciences , Volume 64, Issue 9, pp. 141-149.
  • 2017, L. B. Thắng, Một số bài toán phân tích đa thức, Tạp chí PI (Hội Toán học Việt Nam), Tập 1-Số 1, 17-18.
  • 2013, L. B. Thắng, Số Frobenius cho một tập có ba phần tử, Thông tin toán học, Tập 17 - Số 4, Hội Toán học Việt Nam.
  • 2012, L. B.Thang and D. V. Nhi, Some indentities of a triangle, Journal of Science of HNUE, Mathematical and Physical Sci., Vol. 57, No. 7, 35-43.
  • 2006, D. V. Nhi and L.B. Thang, The power formal series and application, Journal of Science, Hanoi National University of Education, , N0. 6, Vietnam.
  • 2006, L. B. Thang, Asymptotic stability of the set attached primes ideals , Journal of Science, Hanoi National University of Education, No. 4, Vietnam.
  • 2004, Dam Van Nhi and Luu Ba Thang, Extension of a result of Huneke and Miller, Journal of Science, Vietnam National University, T. XX, N0 3.

  Books

  Sách giáo khoa (Mathematical Textbooks for Secondary School)

  • 2024, H.H.Khoái (tổng cb), N. H. Đoan, C. T. Anh (đồng cb), L. B.Thắng và các tác giả, Sách giáo khoa Toán 9- Bộ Kết nối tri thức (2 tập), NXBGD Việt Nam. 
  • 2024, N. H. Đoan, C. T. Anh (đồng cb), L. B.Thắng và các tác giả, Sách bài tập Toán 9- Bộ Kết nối tri thức (2 tập), NXBGD Việt Nam.
  • 2024, H.H.Khoái (tổng cb), N. H. Đoan, C. T. Anh (đồng cb), L. B.Thắng và các tác giả, Sách giáo viên Toán 9- Bộ Kết nối tri thức, NXBGD Việt Nam.
  • 2023, H.H.Khoái (tổng cb), N. H. Đoan, C. T. Anh (đồng cb), L. B.Thắng và các tác giả, Sách giáo khoa Toán 8- Bộ Kết nối tri thức (2 tập), NXBGD Việt Nam. 
  • 2023, N. H. Đoan (cb), L. B.Thắng và các tác giả, Sách giáo viên Toán 8 - Bộ Kết nối tri thức, NXBGD Việt Nam.
  • 2023, N. H. Đoan (cb), L. B. Thắng và các tác giả, Sách Bài tập Toán 8 (2 tập), NXBGD Việt Nam.
  • 2022, H.H.Khoái (tổng cb), N. H. Đoan (cb), L. B.Thắng và các tác giả, Sách giáo khoa Toán 7- Bộ Kết nối tri thức (2 tập), NXBGD Việt Nam. 
  • 2022, N. H. Đoan (cb), L. B.Thắng và các tác giả, Sách giáo viên Toán 7- Bộ Kết nối tri thức, NXBGD Việt Nam.
  • 2022, N. H. Đoan (cb), L. B. Thắng và các tác giả, Sách Bài tập Toán 7 (2 tập), NXBGD Việt Nam.
  • 2021, H.H.Khoái (tổng cb), N . H. Đoan (cb), L. B. Thắng và các tác giả, Sách giáo khoa Toán 6 - Bộ kết nối tri thức với cuộc sống (2 tập), NXBGD Việt Nam. 
  • 2021, N. H. Đoan (cb), L. B. Thắng và các tác giả, Sách giáo viên Toán 6, NXBGD Việt Nam.
  • 2021, N. H. Đoan (cb), L. B. Thắng và các tác giả, Sách Bài tập Toán 6 (2 tập), NXBGD Việt Nam.

  Sách tham khảo (Reference Books) 

  • 2023, D.M. Cường (cb), L.B.Thắng và các tác giả, Để học tốt toán 8, NXBGDVN.
  • 2023, N. C. Cường, D. M. Cường, L. B . Thắng (đồng chủ biên) và các tác giả, Củng cố và ôn luyện Toán 8 (2 tập) , NXB ĐHQG (Fermat Edu phát hành).
  • 2022, D.M. Cường (cb), L.B.Thắng và các tác giả, Để học tốt toán 7, NXBGDVN.
  • 2022, N. C. Cường, D. M. Cường, L. B . Thắng (đồng chủ biên) và các tác giả, Củng cố và ôn luyện Toán 7 (2 tập) , NXB ĐHQG (Fermat Edu phát hành).
  • 2021, N. C. Cường, D. M. Cường, L. B . Thắng (đồng chủ biên) và các tác giả, Củng cố và ôn luyện Toán 6 (2 tập), NXB ĐHQGHN (Fermat Edu phát hành).​
  • 2021, D.M. Cường (cb), L.B.Thắng và các tác giả, Để học tốt toán 6, NXBGDVN.
  • 2017, Lưu Bá Thắng (Đồng tác giả), Lý thuyết số và các chuyên đề nâng cao, NXB Thông tin và Truyền thông, Việt Nam, 352 pages
  • 2016, Đàm Văn Nhỉ, Đặng Đình Hanh và Lưu Bá Thắng, Các chuyên đề: Bồi dưỡng học sinh giỏi Toán 9, Tập một: Đại số, NXBGDVN.
  • 2016, Lưu Bá Thắng và các tác giả, Hướng dẫn ôn luyện thi Trung học phổ thông quốc gia môn Toán, NXB ĐHSPHN.
  • 2014, Trần Tuấn Nam, Đàm Văn Nhỉ và Lưu Bá Thắng, Giáo trình: Một số ứng dụng của đại số hiện đại vào giải toán sơ cấp, NXB Sư Phạm Hồ Chí Minh , Việt Nam.
  • 2006, Đàm Văn Nhỉ, Lưu Bá Thắng và Nguyễn Việt Hải, Sách: Số học, NXB Hải Phòng, Việt Nam.

  Workshop papers

  Một số báo cáo 

  Bồi dưỡng giáo viên toán THCS

  • 2023, SGK Toán KN hỗ trợ GV thay đổi PP dạy học như thế nào, THCS Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội
  • 2023, Một số PP dạy học tích cực phù hợp với SGK Toán KN và áp dụng trong hoàn cảnh cụ thể, THCS Hoàng Hoa Thám, Ba Đình, Hà Nội
  • 2023, SGK Toán KN hỗ trợ GV đổi mới PP dạy học và DH phát triển NL Toán học, Newton Grammar Schools, Hà Nội
  • 2023, SGK Toán KN hỗ trợ GV đổi mới PP dạy học và DH phát triển NL Toán học, Dewey Schools, Hà Nội
  • 2023, Tập huấn GV sử dụng sách giáo khoa Toán 8 - Những điểm mới cần lưu ý, Tỉnh Thanh Hóa, NXBGD chủ trì.
  • 2023, Tập huấn GV sử dụng sách giáo khoa Toán 8 - Những điểm mới cần lưu ý (online, nhiều tỉnh thành cả nước), NXBGD chủ trì.
  • 2022, Tập huấn GV sử dụng sách giáo khoa Toán 7 - Những điểm mới cần lưu ý (online, nhiều tỉnh thành cả nước), NXBGD chủ trì.
  • 2022, Bồi dưỡng chuyên đề cho GV Toán THCS: Thực hiện chương trình Toán 7: Những điểm mới cần lưu ý, THCS Thái Thịnh chủ trì, Quận Đống Đa.
  • 2022, Bồi dưỡng GV Toán THCS: Những điểm cần lưu ý khi thực hiện dạy SGK mới Toán 6 và Toán 7. Phát hiện và bồi dưỡng HSG Toán, THCS Hoàng Liệt chủ trì, Quận Hoàng Mai.
  • 2022, Bồi dưỡng GV Toán THCS: Những điểm khác của CT Toán 7 so với CT hiện hành, THCS Nguyễn Công Trứ chủ trì, Quận Ba Đình.
  • 2021, Tập huấn GV sử dụng sách giáo khoa Toán 6 - Những điểm mới cần lưu ý (online, nhiều tỉnh thành cả nước), NXBGD chủ trì.
  • 2021, Bồi dưỡng GV Toán THCS: Những điểm khác của SGK Toán 6 mới và phương pháp tiếp cận, THCS Hà Huy Tập chủ trì, Q Hai Bà Trưng.
  • 2021, Bồi dưỡng GV Toán THCS: Những điểm khác của SGK Toán 6 mới và phương pháp tiếp cận, THCS Everest, Bắc Từ Liêm.
  • 2020, Bồi dưỡng giáo viên cốt cán THCS Quận Đống Đa chuyên đề: Bất đẳng thức và cực trị - Cách khai thác một bài toán mới, THCS Thái Thịnh chủ trì, Đống Đa, Hà Nội.

  Bồi dưỡng giáo viên chuyên toán THPT

  • 2022, Lí thuyết số cộng tính, Bồi dưỡng GV chuyên toán THPT các tỉnh phía Bắc và Bắc Trung Bộ (Viện nghiên cứu cao cấp về Toán (VIASM) tổ chức), Trường đại học VinUni.
  • 2019, Bồi dưỡng cho giáo viên chuyên Toán THPT Chuyên Chu Văn An (Lạng Sơn) học phần: Đa thức, THPT Chuyên Chu Văn An (Lạng Sơn)
  • 2019, Bồi dưỡng cho giáo viên chuyên Toán THPT chuyên Nguyễn Tất Thành (Yên Bái) về chương trình : Đại số và Số học, THPT chuyên Nguyễn Tất Thành (Yên Bái)
  • 2016, Bồi dưỡng cho giáo viên chuyên Toán THPT chuyên Lê Khiết (Quảng Ngãi) về chương trình : Đại số và Số học trong các kì thi HSG quốc gia, quốc tế.

  Bồi dưỡng HS chuyên toán THPT 

  • 2023, Một số công thức nội suy và ứng dụng,  Bài giảng dành cho học sinh chuyên toán THPT các tỉnh phía Bắc và Bắc Trung Bộ (Viện nghiên cứu cao cấp về Toán (VIASM) tổ chức, cấp học bổng), Trường THPT chuyên Vĩnh Phúc.
  • 2022, Một số bài toán về đa thức, Bài giảng dành cho học sinh chuyên toán THPT các tỉnh phía Bắc và Bắc Trung Bộ (Viện nghiên cứu cao cấp về Toán (VIASM) tổ chức, cấp học bổng), Trường đại học VinUni.
  • 2020, Số đại số và một số ứng dụng, Bài giảng dành cho học sinh chuyên toán THPT các tỉnh phía Nam và Tây Nguyên (Viện nghiên cứu cao cấp về Toán (VIASM) tổ chức, cấp học bổng), THPT Chuyên Thăng Long, Đà Lạt
  • 2020, Bài giảng đại chúng: Dựng hình bằng thước kẻ và compa, VIASM tổ chức tại THPT Chuyên Thăng Long, Đà Lạt.
  • 2019, Định lý Bezout và một số ứng dụng, Bài giảng dành cho học sinh chuyên toán THPT các tỉnh phía Bắc tại Chuyên Hạ Long, Quảng Ninh và miền Nam tại chuyên Nguyễn Quang Diêu, Đồng Tháp (Viện nghiên cứu cao cấp về Toán (VIASM) tổ chức, cấp học bổng)
  • 2018, Nhìn đa thức dưới quan điểm số học , Bài giảng dành cho học sinh chuyên toán THPT các tỉnh phía Bắc tại Chuyên Biên Hòa, Hà Nam  (VIASM tổ chức, cấp học bổng)
  • 2018, Nhìn đa thức dưới quan điểm số học, Bài giảng dành cho học sinh chuyên toán THPT các tỉnh phía Nam tại chuyên Lương Văn Chánh, Phú Yên (Viện nghiên cứu cao cấp về Toán (VIASM) tổ chức, cấp học bổng)
  • 2017, Nhìn đa thức dưới quan điểm hàm số, Bài giảng dành cho học sinh chuyên toán THPT các tỉnh phía Bắc tại chuyên Bắc Ninh và miền trung tại chuyên Đại học Vinh (Viện nghiên cứu cao cấp về Toán (VIASM) tổ chức, cấp học bổng)
  • 2013 - Nay: Bồi dưỡng đội tuyển Việt Nam dự thi Olympic toán quốc tế (IMO) phần  Đại số, Số học, Đại số tổ hợp.
  • 2013 - Nay: Bồi dưỡng chuyên sâu cho các đội tuyển dự thi HSG Quốc Gia (VMO) phần Đại số, Số học, Đại số tổ hợp.


  Một số báo cáo tại hội thảo chuyên ngành

  • 2023, Hội nghị toán học toàn quốc lần thứ X, Đà Nẵng, Việt Nam
  • 2020, Đại số máy tính: Maple, SageMath và Ứng dụng, Viện nghiên cứu cao cấp về Toán
  • 2014, DAHITO (Đại số - Hình học - Tô Pô) - Ban Tổ chức, Tuần Châu, Hạ Long
  • 2013, Hội nghị Toán học toàn quốc lần thứ VIII, Nha Trang, Việt Nam
  • 2013, Hội thảo chuyên đề về toán chuyên, Ninh Bình, Việt Nam
  • 2012 , Erga-Galaad SAGA WorkshopGreece (Co-organizer with Prof I. Emiris), Athens, Greece
  • 2012, Fall School Shapes, Geometry and Algebra, Vilnius, Lithuania
  • 2012, SMF-VMS Joint Congress, Hue, Vietnam
  • 2010, SAGA Fall School, Kolympari,Crete, Greece
  • 2010, SAGA Workshop, Auron, France
  • 2010, The Fifth RISC/SCIENCE Training School in Symbolic Computation, Johannes Kepler University of Linz,Hagenberg, Austria
  • 2009, International Conference on Symbolic-Numeric Computation, Kyoto, Japan
  • 2009, International Conference on Tensors and Interpolation, University of Nice-Sophia Antipolis
  • 2009, Summer School on Computational Mathematics, Soria, Spain
  • 2005, Conference on Algebra - Geometry - Topology, Ho Chi Minh city, Vietnam
  • 2002, Summer School and Conference on Algebraic K- Theory and its applications , ICTP, Trieste, Italy

  Science blogs

  Teaching subjects

  TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI
  Top