ĐHSPHN - PHẠM THỊ QUỲNH
A A+
Biography / Background Qualifications Employment History Science Awards Education Projects Publications / Books Workshop papers Science blogs Teaching subjects
Views: 2127 - Lastest Update: 5/31/2022

GVC Tiến sĩ PHẠM THỊ QUỲNH

Position
Telephone
Org Unit Khoa Triết học
Floor/Room Tầng 3- Nhà B- Trường Đại học Sư phạm Hà Nội- 136 Xuân Thủy- Cầu Giấy- Hà Nội.
Email quynhpt@hnue.edu.vn
Language
To link to this page, please use the following URL:
http://www.hnue.edu.vn/directory/quynhpt

Biography / Background

Phạm Thị Quỳnh là giảng viên Triết học và Lịch sử Triết học tại Khoa Triết học, Trường Đại học Sư Phạm Hà Nội

Qualifications

  Employment History

  • 2011- nay, Giảng viên, Khoa Triết học, Trường ĐHSP Hà Nội
  • 1998-2011, Giảng viên, Khoa GDCT, Trường ĐHSP Hà Nội

  Science Awards

  Education

  • 2014, Luận án Tiến sĩ, ĐHQG Hà Nội, Advisor: PGS. TS Trần Nguyên Việt - PGS.TS Nguyễn Thanh Bình, Level: Doctor, Type: Regular
  • 2003, Luận văn Thạc sĩ, ĐHQG Hà Nội, Advisor: GS. TS Lê Văn Quán, Level: Master, Type: Regular
  • 1998, Khóa luận tốt nghiệp Đại học, Đại học Sư phạm Hà Nội, Advisor: Phạm Kế Thể, Level: Bachelor/Engineer, Type: Regular

  Projects


  Publications / Books

  • June 2013, Phạm Thị Quỳnh, A study of Kongzi’s methods of education through Four Books, Journal of Science, Hanoi National University of Education, Volume 58, Number 5, pp. 77-85
  • July 2021 , Phạm Thị Quỳnh, Education and Exam issues during the Mac dynasty in Vietnam, Addaiyan Journal of Arts, Humanities and Social Sciences, ISSN 2581-8783, Volume 3-Issue 7, p.17-30
  • 7/12/2019 , Phạm Thị Quỳnh, Giáo dục “Thiện” theo Phật giáo cho trẻ em từ góc độ gia đình ở Việt Nam hiện nay, Kỷ yếu Hội thảo khoa học: “Phật học Việt Nam thời hiện đại: bản chất, hội nhập và phát triển”, , tr.423- 434
  • 4/2022, Phạm Thị Quỳnh, VAI TRÒ SÁNG LẬP NHO GIÁO CỦA KHỔNG TỬ VÀ LỊCH SỬ GIÁO DỤC – KHOA CỬ TRUNG QUỐC CỔ ĐẠI, Tạp chí nghiên cứu thanh niên, ,
  • 25/04/2014, Phạm Thị Quỳnh, Giáo dục Đạo làm người ở Việt Nam thời Lê Thánh Tông (1460-1497), Kỷ yếu Hội thảo khoa học: "Đạo làm người trong văn hóa Việt Nam", Khoa Triết học, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, ,
  • 2021 , Phạm Thị Quỳnh, The role of Confucian education in Vietnamese society in the Mac dynasty, Journal of Philosophy, Culture and Religion, ISSN 2422-8443. Vol.54, p.9-18
  • 2018, Phạm Thị Quỳnh, Vai trò của người mẹ trong giáo dục gia đình ở Việt Nam trước thế kỷ XX (qua tục ngữ, ca dao Việt Nam), Tạp chí Giáo dục, 5,
  • 2016, Phạm Thị Quỳnh, Triết lý của người Việt về mối quan hệ giữa con người và tự nhiên (qua tục ngữ, ca dao), Kỷ yếu Hội thảo khoa học: "Triết lý nhân sinh trong văn hóa Việt Nam", Khoa Triết học, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, ,
  • 2012 , Phạm Thị Quỳnh, Giáo dục – khoa cử, giáo hóa đạo đức ở thời Lê Sơ và vai trò của nó trong xã hội đương thời, Tạp chí Khoa học xã hội Việt Nam, Số 3, tr.61-68
  • 2012, Phạm Thị Quỳnh, The role of Confucian education – examination system for maintaining the law and order of the feudal society in Vietnam in the King Le Thanh Tong’s time (1460-1497), Journal of Science, Hanoi National University of Education, Volume 1, pp. 114-122
  • 2011 , Phạm Thị Quỳnh, Những đặc điểm cơ bản của hệ thống giáo dục-khoa cử ở Việt Nam thời vua Lê Thánh Tông, Tạp chí Triết học, Số 6, tr.65-72
  • 2011 , Phạm Thị Quỳnh, Sự truyền bá hệ tư tưởng Nho giáo thông qua hệ thống giáo dục-khoa cử thời Lê Thánh Tông ở Việt Nam, Tạp chí Khoa học xã hội- Viện KHXHVN- Viện phát triển bền vững vựng Nam Bộ, Số 3, tr.7-15
  • 2011 , Phạm Thị Quỳnh, Sự ảnh hưởng của Nho giáo đến Thiền sư Khuông Việt, Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc tế: “Quốc sư Khuông Việt và Phật giáo Việt Nam đầu kỷ nguyên độc lập”, Giáo hội Phật giáo Việt Nam, , tr.194-199
  • 2011 , Phạm Thị Quỳnh, Sự truyền bá hệ tư tưởng Nho giáo thông qua hệ thống giáo dục-khoa cử thời Lê Thánh Tông ở Việt Nam, Kỷ yếu HTKH : Cán bộ trẻ các trường ĐHSP toàn quốc lần thứ nhất, , tr.453-460
  • 2010, Phạm Thị Quỳnh, Vai trò của giảng viên trong đào tạo Đại học chuyên ngành GDCD, Kỷ yếu HTKH đổi mới PPGD GDCD – GDCT, Trường ĐHSP Hà Nội, ,
  • 2009, Phạm Thị Quỳnh, Vai trò của giảng viên trong đào tạo Sau Đại học, Kỷ yếu HTKH nâng cao chất lượng SĐH- Khoa GDCT-Trường ĐHSP Hà Nội, ,
  • 2008, Phạm Thị Quỳnh, Nhân sinh quan cách mạng của Nguyễn Thượng Hiền, Kỷ yếu HTKH cán bộ trẻ- Trường ĐHSP Hà Nội, ,
  • 2008 , Phạm Thị Quỳnh, Tìm hiểu một số yếu tố tác động đến việc chăm sóc trẻ em dưới 6 tuổi, Tạp chí Khoa học Trường ĐHSPHN, số 8 , tr.159-166
  • 2007 , Phạm Thị Quỳnh, Tư tưởng canh tân của Nguyễn Thượng Hiền , Kỷ yếu HTKH “100 năm Đông kinh nghĩa thục”- Trường ĐHKHXH&NV-ĐHQG HN, , tr.149-153
  • 2003, Phạm Thị Quỳnh, Quan điểm của Các Mác về vấn đề lựa chọn nghề nghiệp, Kỷ yếu HTKH cán bộ trẻ- Khoa GDCT-Trường ĐHSP Hà Nội, ,
  • 20/11/2019, Phạm Thị Quỳnh, Vai trò của giảng viên trong quá trình dạy học Triết học ở bậc Đại học thời đại 4.0, Kỷ yếu Hội thảo khoa học: "Vấn đề dạy học Triết học ở các trường Đại học, Cao đẳng trong thời đại 4.0", Khoa Triết học, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, ,
  • 1999, Phạm Thị Quỳnh, Quan niệm về đồng tiền của Nguyễn Bỉnh Khiêm, Kỷ yếu HTKH cán bộ trẻ- Trường ĐHQG Hà Nội, ,
  • 13/5/2019 , Phạm Thị Quỳnh, Giáo dục đạo đức Phật giáo cho sinh viên Trường Đại học Sư phạm Hà Nội hiện nay, Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc tế: “Cách tiếp cận của Phật giáo về sự lãnh đạo toàn cầu và trách nhiệm cùng chia sẻ vì xã hội bền vững”, , tr.357- 368
  • 12/2017, Phạm Thị Quỳnh, Tư tưởng cải cách giáo dục của Nguyễn Trường Tộ (qua các bản điều trần gửi triều đình Huế), Hội thảo khoa học quốc tế "Các nhà tư tưởng Kitô giáo ở Việt Nam và khu vực: một vài nghiên cứu so sánh", ,
  • 12/2017, Phạm Thị Quỳnh, Đổi mới phương pháp giảng dạy môn Triết học trong các khoa học cho học viên Sau đại học ngành Triết học, Kỷ yếu Hội thảo khoa học: "Đổi mới phương pháp giảng dạy cho học viên Sau đại học ngành Triết học ", Khoa Triết học, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, ,
  • 07/05/2013 , Phạm Thị Quỳnh, Cách tiếp cận của Trần Đức Thảo về cội nguồn của ngôn ngữ và ý thức, Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc tế: Tư tưởng triết học và giáo dục Trần Đức Thảo”, Trường ĐHSP Hà Nội, , tr.417-424
  • 07-08/11/2013, Phạm Thị Quỳnh, Vai trò của người phụ nữ trong giáo dục gia đình ở Việt Nam thời phong kiến, Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc tế: “Gia đình Việt Nam trong quá trình CNH-HĐH và hội nhập từ cách tiếp cận so sánh”, Viện Nghiên cứu Gia đình và Giới, Viện HLKHXH Việt Nam, ,
  • 05/11/2012, Phạm Thị Quỳnh, Một số thắc mắc về môn Logic học, Kỷ yếu Hội thảo khoa học: “Nghiên cứu và giảng dạy Logic học ở Việt Nam hiện nay”, Trường ĐHSP Hà Nội, ,
  • 04/2021, Phạm Thị Quỳnh, Cảnh giới giác ngộ của Mãn Giác Thiền sư (qua bài kệ :Cáo tật thị chúng”), Kỷ yếu Hội thảo khoa học: “Văn hóa tôn giáo với sự phát triển xã hội”, Khoa Triết học, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, ,
  • 2008 , Phạm Thị Quỳnh, Nhân sinh quan cách mạng của Nguyễn Thượng Hiền, Tạp chí Khoa học Trường ĐHSPHN, Đặc san khoa học, tr.116-123
  • 2006 , Phạm Thị Quỳnh, Kinh tế gia đình, học vấn của người mẹ đối với sự chăm sóc trẻ em dưới 6 tuổi, Tạp chí Khoa học về phụ nữ, số 3, tr.28-35

  Workshop papers

   Science blogs

   Teaching subjects

   TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI
   Top