ĐHSPHN - Hoàng Thị Lệ Quyên
A A+
Biography / Background Qualifications Employment History Science Awards Education Projects Publications / Books Workshop papers Science blogs Teaching subjects
Views: 3123 - Lastest Update: 10/31/2019

Thạc sĩ Hoàng Thị Lệ Quyên

Position Giảng viên
Telephone
Org Unit Khoa Giáo dục Đặc biệt
Floor/Room Tòa nhà K3, trường ĐHSP Hà Nội, 136 Đường Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội.
Email quyenhtl@hnue.edu.vn
Language Tiếng Anh (Thành thạo),
To link to this page, please use the following URL:
http://www.hnue.edu.vn/directory/quyenhtl

Biography / Background

 1. Special Education, BA.
 2. Measurement and Assessment in Education, MA.

Qualifications

  Employment History

   Science Awards

   Education

    Projects

    • 2018-2022, Tác giả và tập huấn viên, Nâng cao nhận thức về tự kỉ ở trẻ em Việt Nam, Quỹ Bảo trợ trẻ em VN - PNJ và Trường ĐHSPHN
    • 2014-nay, Người dịch tài liệu và tập huấn viên, Tăng cường công tác đào tạo và bồi dưỡng giáo viên giáo dục hòa nhập, UNESCO Việt Nam - Bộ GD&ĐT và Trường ĐHSPHN

    Publications / Books

    • 2019, Nguyễn Xuân Hải, Nguyễn Nữ Tâm An, Hoàng Văn Tiến, Trần Văn Công, Hồ Thị Huyền Thương, Đỗ Thị Thảo, Nguyễn Thị Hoa, Hoàng Thị Lệ Quyên, Phan Thiệu Xuân Giang, Hỗ trợ phục hồi chức năng cho trẻ em tự kỉ tại Việt nam (Tài liệu dành cho phụ huynh và người nuôi dưỡng), , ,
    • 2019, Nguyễn Xuân Hải, Nguyễn Nữ Tâm An, Hoàng Văn Tiến, Trần Văn Công, Hồ Thị Huyền Thương, Đỗ Thị Thảo, Nguyễn Thị Hoa, Hoàng Thị Lệ Quyên, Phan Thiệu Xuân Giang, Hỗ trợ phục hồi chức năng cho trẻ em tự kỉ tại Việt Nam (Tài liệu dành cho cán bộ và Kỹ thuật viên can thiệp), , ,
    • , Dịch tài liệu của UNESCO Bangkok, Tăng cường công tác đào tạo và bồi dưỡng giáo viên giáo dục hòa nhập, , ,
    • , Dương Thị Thu Hà, Nguyễn Ngọc San, Trầ n Trọng Thắng, Nguyễn Thị Quỳnh Hoa, Hoàng Thị Lệ Quyên, Cẩm nang dành cho cha mẹ nuôi con có hội chứng Down, , ,

    Workshop papers

    • 2018, Tổng quan các hướng tiếp cận chính trong can thiệp giao tiếp cho trẻ rối loạn phổ tự kỉ, Kỷ yếu hội thảo khoa học cán bộ trẻ các trường đại học sư phạm toàn quốc tại Trường ĐHSPHN
    • 2016, Kỷ yếu hội thảo khoa học cán bộ trẻ các trường đại học sư phạm toàn quốc, Kỷ yếu hội thảo quốc tế của Liên bang Nga

    Science blogs

    Teaching subjects

    TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI
    Top