ĐHSPHN - Dương Xuân Quý
A A+
Biography / Background Qualifications Employment History Science Awards Education Projects Publications / Books Workshop papers Science blogs Teaching subjects
Views: 1288 - Lastest Update: 6/13/2022

Tiến sĩ Dương Xuân Quý

Position Giảng viên chính
Telephone
Org Unit Khoa Vật Lí
Floor/Room Nhà C, 136 Xuân Thủy, Cầu Giấy Hà Nội
Email quydx@hnue.edu.vn
Language
To link to this page, please use the following URL:
http://www.hnue.edu.vn/directory/quydx

Biography / Background

- Nghiên cứu và giảng dạy Lí luận dạy học bộ môn Vật lí 

- Nghiên cứu xây dựng thiết bị dạy học vật lí ở trường phổ thông

- Nghiên cứu xây dựng các nội dung bồi dưỡng năng lực dạy học vật lí cho giáo viên phổ thông

Qualifications

  Employment History

  • 2009--, Giảng viên, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
  • 1998-2009, Giảng viên, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2
  • 1992-1998, Giáo viên , Nga Sơn-Thanh Hóa

  Science Awards

  Education

  • 2005-2011, Nghiên cứu sinh, Đại học Sư phạm Hà Nội, Advisor: PGS.TS Nguyễn Ngọc Hưng, Level: Doctor, Type: Non regular
  • 1995-1997, Học Cao học, Đại học Sư phạm Hà Nội, Advisor: PGS.TS Nguyễn Ngọc Hưng, Level: Master, Type: Regular
  • 1988-1992, Học đại học Sư phạm, Đại học Sư phạm Hà Nội 2, Advisor: , Level: Bachelor/Engineer, Type: Regular

  Projects

  Publications / Books

  • 2021, Lê Huy Hoàng Phạm Thị Bình Nguyễn Thị Thu Trang, Dương Xuân Quý, Bùi Quyết Thắng, Nguyễn Thị Thùy Trang, Trần Khánh Vân, Đặng Minh Đức, Nguyễn Hoài Nam, Tài liệu Hướng dẫn xây dựng kế hoạch bài dạy STEM lớp 11, NXB Thanh Niên, ,
  • 2021, Lê Huy Hoàng, Dương Xuân Quý, Nguyễn Thị Thu Trang, Phạm Thị Bình, Nguyễn Hoài Nam, Nguyễn Thị Vân Anh, Nguyễn Tiến Lộc, Nguyễn Thị Thùy Trang, Trần Thị Huyền , Tài liệu Hướng dẫn xây dựng kế hoạch bài dạy STEM lớp 12, NXB Thanh Niên , ,
  • 2021, Nguyễn Văn Biên, Mai Văn Hưng; Trần Trung Ninh (đồng chủ biên), Lê Thị Phượng, Nguyễn Thế Hưng, Phùng Thị Lan, Vũ Phương Liên, Tưởng Duy Hải, Dương Xuân Quý, Trần Bá Trình, Bồi dưỡng năng lực tự học môn Khoa học tự nhiên 6, NXB ĐHQG Hà Nội, ,
  • 2020, Nguyễn Thanh Nga (Chủ biên) , Phùng Việt Hải, Dương Xuân Quý , Ngô Trọng Tuệ, Nguyễn Quang Linh, Trần Thị Gái, Trần Thị Ngọc Ánh, Nguyễn Thị Thu Trang, Tạ Hoàng Anh Khoa, Tạ Thành Trung, Hướng dẫn thực hiện kế hoạch bài dạy đáp ứng yêu cầu phát triển phẩm chất và năng lực học sinh trung học, NXB Đại học Sư phạm TP HCM , ,
  • 2020, Nguyễn Thanh Nga (Chủ biên) , Phùng Việt Hải, Dương Xuân Quý, Trần Thị Gái, Phạm Đình Văn, Nguyễn Tiến Công, Nguyễn Mậu Đức, Tạ Thành Trung, Lê Văn Quang, Lê Vũ Linh, Phạm Hoàng My. , Hướng dẫn giáo viên trung học phổ thông thực hiện dạy học theo chương trình mới, NXB Đại học Sư phạm TP HCM, ,
  • 2020, Nguyễn Thanh Nga (Chủ biên), Nguyễn Văn Nghiệp, Phùng Việt Hải, Dương Xuân Quý, Trần Thị Gái, Nguyễn Tiến Công, Nguyễn Văn Nghĩa, Trần Thị Hoàng Anh, Lê Bích Liên, Tạ Hoàng Anh Khoa, Tạ Thành Trung, Lê Nguyễn Thanh Thủy., Hướng dẫn giáo viên trung học cơ sở thực hiện dạy học theo chương trình mới, NXB Đại học Sư phạm TP HCM, ,
  • 2019, Đỗ Hương Trà (Chủ biên), Nguyễn Văn Biên, Tưởng Duy Hải, Dương Xuân Quý; Trần Bá Trình, Dạy học phát triển năng lực môn Vật lí trung học cơ sở, Nhà xuất bản Đại học Sư phạm, ,
  • 2019, Đỗ Hương Trà (Chủ biên), Nguyễn Văn Biên, Tưởng Duy Hải, Phạm Xuân Quế, Dương Xuân Quý, Dạy học phát triển năng lực môn Vật lí trung học phổ thông. , Nhà Xuất bản Đại học Sư phạm, ,
  • 2019, Nguyễn Văn Biên (Chủ biên), Nguyễn Mai Dung, Tưởng Duy Hải, Dương Xuân Quý, Nguyễn Thị Thuần, Giáp Hồng Xiêm., Phát triển năng lực trong môn vật lí 9 , Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam, ,
  • 2017, 1. Tưởng Duy Hải (chủ biên), Đào Phương Thảo, Dương Xuân Quý, Kim Phương Hà, Nguyễn Thị Quyên, Nguyễn Thị Hồng Thái, Dương Kim Du, Đỗ Thị Huệ, Vũ Thị Thanh Nga, Vương Hồng Hạnh, Hồ Thị Hương, Phạm Quỳnh, Hoạt động trải nghiệm sáng tạo trong các môn học lớp 9, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, ,
  • 2017, 2. Tưởng Duy Hải (Chủ biên), Nguyễn Thị Huệ, Nguyễn Thị Mai, Phạm Quỳnh, Dương Xuân Quý, Bùi Thị Phương Thúy, Tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo trong dạy học Vật lí trường trung học cơ sở, Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam, ,

  Workshop papers

  Science blogs

  Teaching subjects

  TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI
  Top