ĐHSPHN - Dương Xuân Quý
A A+
Biography / Background Qualifications Employment History Science Awards Education Projects Publications / Books Workshop papers Science blogs Teaching subjects
Views: 1765 - Lastest Update: 6/26/2023

Tiến sĩ Dương Xuân Quý

Position Giảng viên chính
Telephone
Org Unit Khoa Vật Lí
Floor/Room Nhà C, 136 Xuân Thủy, Cầu Giấy Hà Nội
Email quydx@hnue.edu.vn
Language
To link to this page, please use the following URL:
http://www.hnue.edu.vn/directory/quydx

Biography / Background

- Nghiên cứu và giảng dạy Lí luận dạy học bộ môn Vật lí 

- Nghiên cứu xây dựng thiết bị dạy học vật lí ở trường phổ thông

- Nghiên cứu xây dựng các nội dung bồi dưỡng năng lực dạy học vật lí cho giáo viên phổ thông

Qualifications

  Employment History

  • 2009--, Giảng viên, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
  • 1998-2009, Giảng viên, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2
  • 1992-1998, Giáo viên , Nga Sơn-Thanh Hóa

  Science Awards

  Education

  • 2005-2011, Nghiên cứu sinh, Đại học Sư phạm Hà Nội, Advisor: PGS.TS Nguyễn Ngọc Hưng, Level: Doctor, Type: Non regular
  • 1995-1997, Học Cao học, Đại học Sư phạm Hà Nội, Advisor: PGS.TS Nguyễn Ngọc Hưng, Level: Master, Type: Regular
  • 1988-1992, Học đại học Sư phạm, Đại học Sư phạm Hà Nội 2, Advisor: , Level: Bachelor/Engineer, Type: Regular

  Projects

  Publications / Books

  • 2023, Trần Thị Huyền, Dương Xuân Quý , Đề xuất tiêu chí và biện pháp đảm bảo an toàn khi thực hiện giáo dục STEM ở Việt Nam, Tạp chí Khoa học Đại học Sư phạm Hà Nội, , Volume 68, Issue 2, pp. 188-200
  • 2022, X.Q.Duong, N.H.Nguyen, M.T.Nguyen, T.P.Thao-Do, .; Applying STEM Engineering Design Process through Designing and Making of Electrostatic Painting Equipment in Two Rural Schools in Vietnam;, Jurnal Pendidikan IPA Indonesia, Vol 11, No 1 (2022), 1-10
  • 2022, Trần Thị Huyền, Dương Xuân Quý , Sử dụng các bài tập thí nghiệm gắn với thực tiễn trong dạy học cơ học- Vật lí đại cương ngành Y-Dược. , Tạp chí Khoa học Đại học Sư phạm Hà Nội, Volume 67, Issue 4, pp. 187-197
  • 2021, Dương Xuân Quý, Trần Thị Hương, Lưu Thị Bích Thủy , Xây dựng chủ đề STEM gắn với một số nghề truyền thống;, Kỷ yếu Hội thảo giảng dạy vật lí toàn quốc lần thứ 5; 2021; NXB ĐHSP, , Số ISBN 978-604-54-8487-6;, Trang 333.
  • 2021, Dương Xuân Quý, Trần Thị Huyền; Phum Ma Xay Thong Si Pheng , Xây dựng bộ thiêt bị dùng trong dạy học chủ đề "Điện" ở trường trung học cơ sở theo phương thức giáo dục STEM; , Kỷ yếu Hội thảo giảng dạy vật lí toàn quốc lần thứ 5; 2021; NXB ĐHSP; , số ISBN 978-604-54-8487-6, Trang 305.
  • 2021, Lê Huy Hoàng Phạm Thị Bình Nguyễn Thị Thu Trang, Dương Xuân Quý, Bùi Quyết Thắng, Nguyễn Thị Thùy Trang, Trần Khánh Vân, Đặng Minh Đức, Nguyễn Hoài Nam, Tài liệu Hướng dẫn xây dựng kế hoạch bài dạy STEM lớp 11, NXB Thanh Niên, ,
  • 2021, Lê Huy Hoàng, Dương Xuân Quý, Nguyễn Thị Thu Trang, Phạm Thị Bình, Nguyễn Hoài Nam, Nguyễn Thị Vân Anh, Nguyễn Tiến Lộc, Nguyễn Thị Thùy Trang, Trần Thị Huyền , Tài liệu Hướng dẫn xây dựng kế hoạch bài dạy STEM lớp 12, NXB Thanh Niên , ,
  • 2021, Nguyễn Thị Thu Thủy, Nguyễn Văn Biên, Dương Xuân Quý , Quy trình bồi dưỡng giáo viên về giáo dục STEM theo mô hình dạy học kết hợp; ., Kỷ yếu Hội thảo giảng dạy vật lí toàn quốc lần thứ 5; 2021; , số ISBN 978-604-54-8487-6, Trang 212
  • 2021, Nguyễn Văn Biên, Mai Văn Hưng; Trần Trung Ninh (đồng chủ biên), Lê Thị Phượng, Nguyễn Thế Hưng, Phùng Thị Lan, Vũ Phương Liên, Tưởng Duy Hải, Dương Xuân Quý, Trần Bá Trình, Bồi dưỡng năng lực tự học môn Khoa học tự nhiên 6, NXB ĐHQG Hà Nội, ,
  • 2021, Trần Thị Huyền, Dương Xuân Quý, Tổ chức dạy học tích hợp chủ đề mắt gắn với ứng dụng vào thực tiễn. 3, Tạp chí Khoa học Đại học Sư phạm Hà Nội , , Volume 66, Issue 2, , pp. 164-17
  • 2020, Dương Xuân Quý, Trần Thị Huyền , Sử dụng các vật dụng gia đình trong dạy học theo phương thức giáo dục STEM. , Tạp chí thiết bị giáo dục ISSN 18590810,, Số 219,
  • 2020, Nguyễn Thanh Nga (Chủ biên) , Phùng Việt Hải, Dương Xuân Quý , Ngô Trọng Tuệ, Nguyễn Quang Linh, Trần Thị Gái, Trần Thị Ngọc Ánh, Nguyễn Thị Thu Trang, Tạ Hoàng Anh Khoa, Tạ Thành Trung, Hướng dẫn thực hiện kế hoạch bài dạy đáp ứng yêu cầu phát triển phẩm chất và năng lực học sinh trung học, NXB Đại học Sư phạm TP HCM , ,
  • 2020, Nguyễn Thanh Nga (Chủ biên) , Phùng Việt Hải, Dương Xuân Quý, Trần Thị Gái, Phạm Đình Văn, Nguyễn Tiến Công, Nguyễn Mậu Đức, Tạ Thành Trung, Lê Văn Quang, Lê Vũ Linh, Phạm Hoàng My. , Hướng dẫn giáo viên trung học phổ thông thực hiện dạy học theo chương trình mới, NXB Đại học Sư phạm TP HCM, ,
  • 2020, Nguyễn Thanh Nga (Chủ biên), Nguyễn Văn Nghiệp, Phùng Việt Hải, Dương Xuân Quý, Trần Thị Gái, Nguyễn Tiến Công, Nguyễn Văn Nghĩa, Trần Thị Hoàng Anh, Lê Bích Liên, Tạ Hoàng Anh Khoa, Tạ Thành Trung, Lê Nguyễn Thanh Thủy., Hướng dẫn giáo viên trung học cơ sở thực hiện dạy học theo chương trình mới, NXB Đại học Sư phạm TP HCM, ,
  • 2020, Nguyen Thi Thu Thuy, Nguyen Van Bien, Duong Xuan Quy, Fostering Teachers’ Competence of the Integrated STEM Education, , Jurnal Penelitian dan Pembelajaran IPA., 6(2),, tr. 166 - 179
  • 2019, Đỗ Hương Trà (Chủ biên), Nguyễn Văn Biên, Tưởng Duy Hải, Dương Xuân Quý; Trần Bá Trình, Dạy học phát triển năng lực môn Vật lí trung học cơ sở, Nhà xuất bản Đại học Sư phạm, ,
  • 2019, Đỗ Hương Trà (Chủ biên), Nguyễn Văn Biên, Tưởng Duy Hải, Phạm Xuân Quế, Dương Xuân Quý, Dạy học phát triển năng lực môn Vật lí trung học phổ thông. , Nhà Xuất bản Đại học Sư phạm, ,
  • 2019, Nguyễn Văn Biên (Chủ biên), Nguyễn Mai Dung, Tưởng Duy Hải, Dương Xuân Quý, Nguyễn Thị Thuần, Giáp Hồng Xiêm., Phát triển năng lực trong môn vật lí 9 , Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam, ,
  • 2018, Dương Xuân Quý , Sử dụng thiết bị thí nghiệm trong dạy học định luật 3 Niu tơn ở trường THPT. , Tạp chí Thiết bị Giáo dục,, Số 166, 4/2018.,
  • 2018, Dương Xuân Quý, Lê Thị Quyên , Xây dựng thí nghiệm nghiên cứu lực hút giữa hai bản tụ điện dùng trong dạy học vật lí ở trường trung học phổ thông. ., Tạp chí thiết bị giáo dục, Số 177, 9/2018,
  • 2018, Dương Xuân Quý, Trần Thị Huyền , Xây dựng các hoạt động trải nghiệm trong dạy học vật lí ở trường phổ thông. , Tạp chí khoa học-ĐHSP-ĐH Đà Nẵng, ISSN 1859-4603, , Số 29A(03)-2018, 11/2018.,
  • 2017, 1. Tưởng Duy Hải (chủ biên), Đào Phương Thảo, Dương Xuân Quý, Kim Phương Hà, Nguyễn Thị Quyên, Nguyễn Thị Hồng Thái, Dương Kim Du, Đỗ Thị Huệ, Vũ Thị Thanh Nga, Vương Hồng Hạnh, Hồ Thị Hương, Phạm Quỳnh, Hoạt động trải nghiệm sáng tạo trong các môn học lớp 9, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, ,
  • 2017, 2. Tưởng Duy Hải (Chủ biên), Nguyễn Thị Huệ, Nguyễn Thị Mai, Phạm Quỳnh, Dương Xuân Quý, Bùi Thị Phương Thúy, Tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo trong dạy học Vật lí trường trung học cơ sở, Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam, ,
  • 2016, Dương Xuân Quý, Nguyễn Anh Dũng, Vũ Thị Thu Hiền , Xây dựng và sử dụng bài tập thí nghiệm trong dạy học phần “Động lực học chất điểm” nhằm phát triển năng lực thực nghiệm của học sinh lớp 10, Tạp chí Thiết bị Giáo dục,, 7/ 2016.,
  • 2016, Dương Xuân Quý, Trần Thị Huyền , Xây dựng và sử dụng bài tập thí nghiệm trong dạy học vật lí ở trường phổ thông, , Tạp chí khoa học, ĐHSP Hà Nội, Số 61, 8/2016.,
  • 2015, Dương Xuân Quý , Giáo dục học sinh trách nhiệm sống và năng lực hoạt động tại cộng đồng , , Tạp chí Giáo dục và Xã hội, Số 46; 1/2015. ,
  • 2015, Dương Xuân Quý , Sử dụng phương pháp cầu cân bằng nghiên cứu điện trở của chất điện phân. , Tạp chí thiết bị giáo dục, Số 117, 5/2015.,
  • 2015, Dương Xuân Quý , Xây dựng chuyên đề dạy học tích hợp về thiết bị kĩ thuật trong dạy học vật lí ở trường phổ thông, Tạp chí thiết bị giáo dục, số 367, 10/2015., Tạp chí thiết bị giáo dục, Số 367, 10/2015.,
  • 2014, Dương Xuân Quý , Hướng dẫn học sinh thực hiện các thí nghiệm nghiên cứu ở nhà thông qua việc sử dụng phương pháp tương tự để mở rộng các kiến thức về dao động cơ,, Tạp chí khoa học. ĐHSP Hà Nội,, Số 59, 1/2014,
  • 2014, Dương Xuân Quý , Hướng dẫn học sinh xây dựng và giải các bài toán hộp đen trong dạy học vật lí ở trường phổ thông. , Tạp chí Giáo dục và Xã hội , Số 40; 7/2014.,
  • 2013, Dương Xuân Quý , Chế tạo thiết bị thí nghiệm quang hình từ các đèn chiếu sáng có sẵn trên thị trường, , Tạp chí Thiết bị Giáo dục , Số 59, 1/2013 .,
  • 2013, Dương Xuân Quý , Khai thác hiệu quả thiết bị thí nghiệm vật lí ở trường phổ thông, Tạp chí Thiết bị Giáo dục, số 96, 8/2013., Tạp chí Thiết bị Giáo dục, số 96, 8/2013., Số 96, 8/2013.,
  • 2012, Dương Xuân Quý , Nghiên cứu chế tạo mô hình bệ đỡ máy dao động cưỡng bức dùng trong dạy học vật lí phổ thông, ., Tạp chí Thiết bị Giáo dục,, Số 79, 3/2012 ,
  • 2011, Dương Xuân Quý , Sử dụng các vật dụng đun nấu để tổ chức cho học sinh thực hiện các thí nghiệm ở nhà , Tạp chí Thiết bị Giáo dục, Số 73, 9/2011. , Tạp chí Thiết bị Giáo dụ, Số 73, 9/2011. ,
  • 2011, Dương Xuân Quý , Chế tạo thiết bị thí nghiệm con lắc vật lí để sử dụng trong dạy học ở trường trung học phổ thông, , Tạp chí Thiết bị Giáo dục, Số đặc biệt, 10/ 2011.,
  • 2011, Dương Xuân Quý , Sử dụng thiết bị thí nghiệm trong dạy học chương dao động cơ ở trường trung học phổ thông, Tạp chí giáo dục, số đặc biệt, 12/2011., Tạp chí giáo dục,, Số đặc biệt, 12/2011.,
  • 2010, Dương Xuân Quý , Thiết kế chế tạo một số thiết bị thí nghiệm sử dụng trong dạy học về dao động cơ ở lớp 12 , , Tạp chí Giáo dục, số đặc biệt, , 3/2010.,
  • 2010, Dương Xuân Quý , Chế tạo con lắc hỗ trợ quá trình dạy học về dao động cơ (Vật lí 12) ,, Tạp chí Thiết bị Giáo dục, , số 57, 5/2010.,
  • 2010, Dương Xuân Quý , Vấn đề sử dụng thiết bị thí nghiệm trong dạy học vật lí ở trường phổ thông, thực trạng và giải pháp, , Tạp chí Thiết bị Giáo dục,, số 61, 9/2010.,
  • 2010, Dương Xuân Quý, Con lắc vật lí trong dạy học về dao động cơ ở lớp 12 . , Tạp chí Giáo dục, số 250, 11/2010.,

  Workshop papers

  Science blogs

  Teaching subjects

  TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI
  Top