ĐHSPHN - Nguyễn Nam Phương
A A+
Biography / Background Qualifications Employment History Science Awards Education Projects Publications / Books Workshop papers Science blogs Teaching subjects
Views: 10038 - Lastest Update: 4/18/2022

TS. Nguyễn Nam Phương

Position Giảng viên
Telephone
Org Unit Khoa Tâm Lí - Giáo dục
Floor/Room Nhà V- Tầng 6, trường Đại học Sư phạm Hà Nội, 136 Xuân Thuỷ, Quận Cầu Giấy, Hà Nội
Email phuongnn@hnue.edu.vn; namphuong.dhsp@gmail.com
Language Cantonese (A), English (),
To link to this page, please use the following URL:
http://www.hnue.edu.vn/directory/phuongnn

Biography / Background

Qualifications

  Employment History

  • 2010 - present, , Khoa Tâm lí giáo dục học - Đại học Sư phạm Hà Nội

  Science Awards

  Education

  • 2016, PhD., Vietnam National Institute of Educational Sciences, Advisor: , Level: Doctor, Type: Regular
  • 2006 - 2008, MA., Hanoi National University of Education, Advisor: , Level: Master, Type: Regular
  • 2003 - 2008, BA., University of Linguistic International Studies, Hanoi National University, Advisor: , Level: Bachelor/Engineer, Type: Regular
  • 2002 - 2006, BA., Hanoi National University of Education, Advisor: , Level: Bachelor/Engineer, Type: Regular

  Projects

  • 2020 - 2021, Trưởng nhóm, Xây dựng tài liệu bồi dưỡng GVPT đánh giá theo hướng phát triển năng lực học sinh - Chương trình Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp,
  • 2019 - 2020, Thành viên, Phát triển tài liệu bồi dưỡng GVPT cốt cán - Thực hiện chương trình GDPT 2018,
  • 2018 - 2020, ,Trainer, "Gender responsive schools" (extended in 5 provinces), PLAN International
  • 2014 - 2016, ,Trainer, Gender responsive schools, PLAN International
  • 2014 - 2016, trainer, co-author of materials, Gender responsive schools, PLAN Vietnam & Sở GD-ĐT Hà Nội

  Publications / Books

  • 2021 - 2022, Thành viên Ban biên soạn, Tài liệu giáo dục địa phương tỉnh Thừa Thiên Huế, lớp 1, 2, , ,
  • 2021, Dac-Thanh Nguyen, Nam-Phuong Nguyen, Social resources mobilization for general education development: A Case study for secondary schools in Ho Chi Minh City, Vietnam, Vietnam Journal of Education, https://doi.org/10.52296/vje.2021.34, 5(2), p.21-28
  • 2021, Hoàng Thu Phương, Nguyễn Nam Phương, Nhận thức của sinh viên khoa Tâm lý giáo dục học, trường Đại học Sư phạm Hà Nội về đạo văn trong học tập, Tạp chí Khoa học, ĐHSP Hà Nội, số 4D (66) DOI: 10.18173/2354-1075.2021-0164, tr.298-308
  • 2021, Mai Quốc Khánh, Nguyễn Nam Phương, Phan Trung Kiên, Lý Văn Thạch, Lê Thị Thuý Hằng, Đinh Hương Ly, Rèn luyện kĩ năng quản lí thời gian cho sinh viên năm thứ nhất các trường sư phạm, ISSN 2354-1075, Tạp chí khoa học, ĐHSP Hà Nội, số 66 kì 1, tr.23-36
  • 2021, Nguyễn Nam Phương, Ngô Vũ Thu Hằng, Nguyễn Hoài Anh, Tài liệu hướng dẫn sinh hoạt chuyên môn thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018 - cấp Tiểu học, , ,
  • 2021, Nguyễn Nam Phương, Phạm Thị Lan Anh, , Tạp chí Thiết bị giáo dục, ISSN 1859-0810, Số Đặc biệt tháng 6/2021, tr.301-303
  • 2021, Nguyễn Nam Phương, Trần Huyền Trang, Định hướng vận dụng tổ chức dạy học theo mô hình dạy học kết hợp (Blended learning) trong bối cảnh giáo dục đại học ở Việt Nam hiện nay, Kỷ yếu hội thảo “Giáo dục thông minh trong bối cảnh hiện nay”, NXB Đại học Huế, NC/121-2021; tr.528-538, NC/121-2021, tr.528-538
  • 2021, Nguyễn Phạm Ngọc Hằng, Nguyễn Nam Phương, Thực trạng quản lí hoạt động chủ nhiệm lớp trong các trường tiểu học ở thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh, Tạp chí Quản lí giáo dục, ISSN 1859-2910. DOI 10.53750/1859-2910.2021.13.8-136, số 8 năm 2021, tr.136-141
  • 2021, Nguyễn Thị Tình, Vũ Lệ Hoa,...,Nguyễn Nam Phương,..., Hướng dẫn học Giáo dục học, , ,
  • 2021, Quoc Hoa Tran-Duong, Dac-Thanh Nguyen & Nam-Phuong Nguyen, Parental approaches for educating preschool children at home: evidence from Vietnam, Education 3-13, DOI: 10.1080/03004279.2021.1990983, ,
  • 2021, Thành viên Ban biên soạn, Tài liệu giáo dục địa phương tỉnh Thái Bình - lớp 1, , ,
  • 2021, Thành viên Ban biên soạn, Tài liệu giáo dục địa phương tỉnh Nam Định - lớp 1, 2, 3, , ,
  • 2021, Trịnh Thuý Giang, Nguyễn Thị Thanh Hồng, Nguyễn Nam Phương, Nguyễn Đức Sơn, Nguyễn Thị Thanh Trà, Trần Bá Trình, Đánh giá năng lực, phẩm chất học sinh theo chương trình giáo dục phổ thông 2018, , ,
  • 2020 - 2023, Đào Thái Lai, Nguyễn Nam Phương (Đồng CB), các tác giả, Tài liệu Giáo dục địa phương tỉnh Điện Biên, lớp 1-5, , ,
  • 2019, Mai Quốc Khánh, Trịnh Thuý Giang, Nguyễn Nam Phương, Tiêu chí đánh giá kĩ năng dạy học của sinh viên trường Đại học Sư phạm Hà Nội đáp ứng yêu cầu của chương trình giáo dục phổ thông 2018, Tạp chí thiết bị giáo dục, số 206 kì 1, tr.7-10
  • 2019, Trần Thị Tuyết Oanh (cb), Nguyễn Thị Thanh Hồng, Trịnh Thuý Giang, Nguyễn Nam Phương, Nguyễn Thị Thanh, Tạ Quang Tuấn, Năng lực dạy học của giảng viên đại học sư phạm, , ,
  • 2018, Nguyen Nam Phuong, In-service teacher education in Israel and the practical experiences for high school teachers’ professional development in Vietnam, HNUE Journal of Science, Volume 63, Issue 5A, 137-144
  • 2018, Nguyen Thi Thanh Hong, Trinh Thuy Giang, Nguyen Nam Phuong, Mai Quoc Khanh, The status of applying E-Learning in holding students’ self-study of the subject Education in pedagogical universities in Vietnam, American Journal of Educational Research, DOI 10.126.91/education 6-6-32, 6 (6), pp. 804 – 810
  • 2018, Trinh Thuy Giang, Nguyen Thi Thanh Hong, Nguyen Nam Phuong, Mai Quoc Khanh, Teaching Education courses based on case study method in pedagogical universities in Vietnam, American Journal of Educational Research, DOI 10.126.91/education 6-6-15, 6 (6), pp. 681 – 687

  Workshop papers

  • tháng 7/2018, Bồi dưỡng tính chuyên nghiệp sư phạm cho giảng viên giảng dạy cử nhân Tâm lí học giáo dục và Giáo dục học tại các cơ sở giáo dục đại học, Hà Nội
  • tháng 11/2021, Nghiên cứu về vấn đề sử dụng thuốc lá điện tử của thanh thiếu niên, thành phố Hồ Chí Minh
  • tháng 11/2021, Nhu cầu học tập các học phần Tâm lý học của sinh viên trường Đại học Ngoại thương, thành phố Hồ Chí Minh
  • tháng 11/2021, Thực trạng kĩ năng ứng phó với áp lực từ sự kì vọng của cha mẹ học sinh trường THPT Thăng Long, Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh
  • tháng 11/2021, Thực trạng kĩ năng ứng phó với căng thẳng trong học tập của học sinh lớp 12 trường THPT Lý Nhân, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam, thành phố Hồ Chí Minh
  • tháng 11/2020, Cơ sở lí luận của vấn đề bồi dưỡng năng lực tổ chức hoạt động trải nghiệm cho giáo viên tiểu học, Hà Nội
  • tháng 11/2020, Tổ chức hướng nghiệp cho học sinh trung học phổ thông thành phố Hồ Chí Minh sử dụng công cụ trắc nghiệm Holland, thành phố Hồ Chí Minh
  • tháng 11/2019, Hành vi nhắn tin tình dục (sexting) của thanh niên 16 – 24 tuổi, thành phố Hà Nội, Hà Nội
  • February 2019, Vietnam lecturers’ skill of providing assessment feedbacks in teaching the pedagogical practice courses, Singapore
  • December 2021, Reviews of ‘Lesson study’ reflected from works in Japan and Vietnam, Hanoi
  • April 2020, Situation of correlation between time management and professional development of school administrators, Thai Nguyen University

  Science blogs

  Teaching subjects

  TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI
  Top