ĐHSPHN - Nguyễn Minh Phượng
A A+
Biography / Background Qualifications Employment History Science Awards Education Projects Publications / Books Workshop papers Science blogs Teaching subjects
Views: 2264 - Lastest Update: 9/21/2019

Thạc sĩ Nguyễn Minh Phượng

Position Giảng viên
Telephone 0438698944
Org Unit Khoa Giáo dục Đặc biệt
Floor/Room Tòa nhà K3, trường ĐHSP Hà Nội, 136 Đường Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội.
Email phuongnm@hnue.edu.vn
Language
To link to this page, please use the following URL:
http://www.hnue.edu.vn/directory/phuongnm

Biography / Background

Giáo dục đặc biệt

Giáo dục học sinh khiếm thính

Nội dung, phương pháp can thiệp, giáo dục học sinh khiếm thính, học sinh khuyết tật ngôn ngữ.

Các vấn đề về giáo dục hòa nhập cho học sinh khuyết tật nói chung và học sinh khiếm thính nói riêng.

Phát triển ngôn ngữ, giao tiếp cho học sinh khiếm thính và học sinh có khó khăn về ngôn ngữ

Giáo dục kỹ năng xã hội cho trẻ khuyết tật

Qualifications

  Employment History

  • 2007 d?n nay, Giảng viên, Khoa Giáo dục Đặc biệt

  Science Awards

  Education

  • 2016 - 2019, Đào tạo tiến sĩ, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam, Advisor: GS.TS. Nguyễn Thị Hoàng Yến, Level: Doctor, Type: Regular
  • 2011 - 2013, Đào tạo thạc sĩ, Đại học sư phạm Hà Nội, Advisor: GS.TS. Nguyễn Thị Hoàng Yến, Level: Master, Type: Regular
  • 2003 - 2007, Đào tạo đại học, Đại học Sư phạm Hà Nội, Advisor: GS.TS. Nguyễn Quang Uẩn, Level: Bachelor/Engineer, Type: Regular

  Projects

  • , , ,

  Publications / Books

  • 2019, Nguyễn Duy Cường, Nguyễn Minh Phượng, Giao tiếp giữa cha mẹ và trẻ rối loạn phổ tự kỉ tại gia đình, Tạp chí khoa học, Trường ĐHSP Hà Nội, Vol 64, 9AB, 287-294
  • 2019, Nguyễn Minh Phượng, Phát triển kỹ năng nghe – nói cho trẻ khiếm thính theo cách học tự nhiên và dạy chính quy bài bản, Tạp chí khoa học, Trường ĐHSP Hà Nội, Vol 64, 9AB, 353-359
  • 2019, Nguyễn Minh Phượng, Nguyễn Hà My, Trần Thị Bích Ngọc, Phạm Thị Hải Yến, Các điều kiện đảm bảo sự thành công trong công tác giáo dục hòa nhập trẻ khuyết tật, Tạp chí khoa học, Trường ĐHSP Hà Nội, Vol 64, 9AB, 115-122
  • 2018, Nguyễn Hà My, Nguyễn Minh Phượng, Nghiên cứu mô hình giáo dục STEM cho học sinh khuyết tật học tập, Tạp chí khoa học, Trường ĐHSP Hà Nội, Vol 63, 5B, 48-54
  • 2018, Nguyễn Hà My, Trần Thị Bích Ngọc, Nguyễn Minh Phượng, Phạm Thị Hải Yến, Trị liệu hoạt động và vấn đề điều hòa cảm giác cho trẻ RLPTK, Tạp chí khoa học, Trường ĐHSP Hà Nội, Vol 63, 9AB, 468-474
  • 2018, Nguyễn Minh Phượng, Nghiên cứu trường hợp về quy trình hỗ trợ trẻ khiếm thính tại trường mầm non hòa nhập, Tạp chí khoa học, Trường ĐHSP Hà Nội, Vol 63, 9AB, 332-339
  • 2018, Nguyễn Minh Phượng, Phát triển kỹ năng nghe - nói cho trẻ khiếm thính độ tuổi mầm non thông qua giao tiếp, , Tạp chí khoa học, Trường ĐHSP Hà Nội, Vol 63, 5B, 48-54
  • 2017, Nguyễn Hà My, Nguyễn Minh Phượng, Lựa chọn phương tiện giao tiếp cho trẻ điếc học và sử dụng: ngôn ngữ nói hay ngôn ngữ ký hiệu, Tạp chí Giáo dục, Bộ Giáo dục và Đào tạo, , 111-114,119
  • 2017, Nguyễn Minh Phượng, Phạm Thị Hải Yến, Nguyễn Hà My, Trần Thị Bích Ngọc, Nghiên cứu mô hình SCERTS trong can thiệp điều tiết cảm xúc cho trẻ rối loạn phổ tự kỉ, Tạp chí Khoa học – Trường ĐH Sư phạm Hà Nội, Vol 62, 9AB, 355-364
  • 2017, Phạm Thị Hải Yến, Nguyễn Minh Phượng, Nguyễn Hà My, Nguyễn Duy Cường, Phát triển kỹ năng tập trung chú ý – tiền đề phát triển kỹ năng giao tiếp cho trẻ rối loạn phổ tự kỉ, Tạp chí Khoa học – Trường ĐH Sư phạm Hà Nội, Vol 62, 9AB, 355-364
  • 2016, Nguyễn Minh Phượng, Biện pháp phát triển kỹ năng nghe – nói cho trẻ khiếm thính trong trường mầm non hòa nhập, Tạp chí Khoa học – Trường ĐH Sư phạm Hà Nội, Vol 61, Number 6B, 151-157
  • 2015, Nguyễn Minh Phượng, Xây dựng và sử dụng trò chơi học tập để dạy học vần cho học sinh khiếm thính học lớp 1 hòa nhập, Tạp chí Khoa học – Trường ĐH Sư phạm Hà Nội, Vol 60, Issue 6BC, 210-216
  • 2014, Nguyễn Minh Phượng, Luyện nghe cho trẻ khiếm thính thông qua trò chơi học tập, Tạp chí Giáo dục – Bộ GD&ĐT, , 79-81, 52
  • 2013, Nguyễn Minh Phượng, Phát triển kỹ năng giao tiếp sớm cho trẻ tự kỉ, Tạp chí Giáo dục – Bộ GD&ĐT Tạp chí Giáo dục – Bộ GD&ĐT, Số đặc biệt, 40,41,80

  Workshop papers

  • , ,

  Science blogs

  Teaching subjects

  TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI
  Top