ĐHSPHN - Dương Xuân Quý
A A+
Biography / Background Qualifications Employment History Science Awards Education Projects Publications / Books Workshop papers Science blogs Teaching subjects
Views: 2386 - Lastest Update: 1/17/2019

Tiến sĩ Dương Xuân Quý

Position Giảng viên
Telephone 0947557470
Org Unit Khoa Vật Lí
Floor/Room Nhà C, 136 Xuân Thủy, Cầu Giấy Hà Nội
Email quydx@hnue.edu.vn
Language
To link to this page, please use the following URL:
http://www.hnue.edu.vn/directory/oanh_pp

Biography / Background

Qualifications

  Employment History

  • 9/1998- 7/2009, Giảng viên, Khoa Vật lí-Trường ĐHSP Hà Nội 2
  • 9/1992- 9/1998, Giáo viên Vật lí, Nga Sơn-Thanh Hóa
  • 7/2009 d?n nay, Giảng viên, Khoa Vật lí- Trường ĐHSP Hà Nội

  Science Awards

  Education

  • 2006-2011, Nghiên cứu sinh, Đại học Sư phạm Hà Nội, Advisor: PGS.TS. Nguyễn Ngọc Hưng, Level: Bachelor/Engineer, Type: Regular
  • 1995-1997, Học Cao học, Đại học Sư phạm Hà Nội, Advisor: PGS-TS Phạm Hữu Tòng- TS Nguyễn Ngọc Hưng, Level: Bachelor/Engineer, Type: Regular
  • 1988-1992, Học đại học, Đại học Sư phạm Hà Nội 2, Advisor: , Level: Bachelor/Engineer, Type: Regular

  Projects

  • 2016-2017, Tư vấn phương pháp và thực hành dạy học môn Vật lí, Xây dựng báo cáo tư vấn về đổi mới phương pháp và thực hành dạy học các môn học ở trường trung học phỏ thông, Bộ Giáo dục và Đào tạo- Dự án phát triển giáo dục trung học giai đoạn 2
  • 2011-2012, Chủ nhiệm đề tài, Thiết kế, chế tạo một số thiết bị thí nghiệm mới để sử dụng trong dạy học chương dao động cơ ở lớp 12 trường THPT, Khoa Vật lí-Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
  • 2009-2010, Chủ nghiệm đề tài, Thiết kế, chế tạo một số thiết bị thí nghiệm để sử dụng trong dạy học phần dao động cơ ở lớp 12, Khoa Vật lí

  Publications / Books

  • 9/2018, Dương Xuân Quý, Trần Thị Huyền, Xây dựng các hoạt động trải nghiệm trong dạy học Vật lí ở trường phổ thông, Tạp chí Khoa học, Trường ĐHSP- ĐH Đà Nẵng, 29A(03)/2018, 07 [Abstract]
  • 8/2018, Dương Xuân Quý, Lê Thị Quyên, Xây dựng thí nghiệm nghiên cứu lực hút giữa hai bản tụ điện dùng trong dạy học vật lí ở trường trung học phổ thông, Tạp chí thiết bị giáo dục , số 177 ISSN 1859 - 0810, 03 [Abstract]
  • 8/2014, Dương Xuân Quý, Đề xuất giải pháp khai thác hiệu quả thiết bị thí nghiệm vật lí ở trường phổ thông, Tạp chí Thiết bị giáo dục ISSN 1859 - 0810, ,
  • 7/2016, Dương Xuân Quý Nguyễn Anh Dũng, Vũ Thị Thu Hiền, Xây dựng và sử dụng bài tập thí nghiệm trong dạy học phần “Động lực học chất điểm” nhằm phát triển năng lực thực nghiệm của học sinh lớp 10, Tạp chí thiết bị giáo dục số 131 ISSN 1859 - 0810, ,
  • 5/2015, Dương Xuân Quý, Sử dụng phương pháp cầu cân bằng nghiên cứu điện trở của chất điện phân, Tạp chí thiết bị giáo dục ISSN 1859 - 0810, ,
  • 5/2014, Dương Xuân Quý, . Dạy học tích hợp kiến thức nguồn điện hóa học (vật lí 11), Tạp chí Giáo Dục, ISSN 21896 0866 7476, ,
  • 4/2018, Dương Xuân Quý, Sử dụng thiết bị thí nghiệm trong dạy học định luật 3 Niu-tơn ở trường trung học phổ thông, Tạp chí thiết bị giáo dục số 131 ISSN 1859 - 0810, ,
  • 3/2012, Dương Xuân Quý, Nghiên cứu chế tạo mô hình bệ đỡ máy dao động cưỡng bức dùng trong dạy học vật lí phổ thông, , Tạp chí Thiết bị Giáo dục. ISSN 1859 - 0810, Số 79, Từ tr 2-3,
  • 2011, Dương Xuân Quý, Sử dụng các vật dụng đun nấu để tổ chức cho học sinh thực hiện các thí nghiệm ở nhà ,, Tạp chí Thiết bị Giáo dục , ISSN 1859 - 0810, Số 73, từ tr 27-29,
  • 2011, Dương Xuân Quý, . Sử dụng thiết bị thí nghiệm trong dạy học chương dao động cơ ở trường trung học phổ thông, , Tạp chí giáo dục ISSN 21896 0866 7476, Số đặc biệt, từ tr 14-16,,
  • 10/2016, Dương Xuân Quý, Trần Thị Huyền, Xây dựng và sử dụng bài tập thí nghiệm trong dạy học vật lí ở trường phổ thông, Tạp chí Khoa học –Trường ĐHSP Hà Nội Volume 61, Number 8b, 2016, ,
  • 10/2015, Dương Xuân Quý, Xây dựng chuyên đề dạy học tích hợp về thiết bị kĩ thuật trong dạy học vật lí ở trường phổ thông, Tạp chí thiết bị giáo dục ISSN 1859 - 0810, ,
  • 10/2013, Dương Xuân Quý, Chế tạo thiết bị thí nghiệm quang hình từ các đèn chiếu sáng có sẵn trên thị trường, Tạp chí Thiết bị giáo dục, ISSN 1859 - 0810, ,
  • 10/2011, Dương Xuân Quý, . Chế tạo thiết bị thí nghiệm con lắc vật lí để sử dụng trong dạy học ở trường trung học phổ thông, , Tạp chí Thiết bị Giáo dục . ISSN 1859 - 0810, Số đặc biệt, từ tr 66- 69,
  • 1/2014, Dương Xuân Quý, Hướng dẫn học sinh thực hiện các nghiên cứu ở nhà thông qua việc sử dụng phương pháp tương tự để mở rộng các kiến thức về dao động cơ, Tạp chí Khoa học, Trường ĐHSP Hà Nội ISSN 0868-3719, ,
  • 1-2015, Dương Xuân Quý, Giáo dục học sinh trách nhiệm sống và năng lực hoạt động tại cộng đồng, Tạp chí Giáo dục và Xã hội; ISN 1859-3917,, ,

  Workshop papers

   Science blogs

   Teaching subjects

   TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI
   Top