ĐHSPHN - Hoàng Thị Nho
A A+
Biography / Background Qualifications Employment History Science Awards Education Projects Publications / Books Workshop papers Science blogs Teaching subjects
Views: 2773 - Lastest Update: 4/8/2020

Tiến sĩ Hoàng Thị Nho

Position Phó Trưởng khoa
Telephone 0435623520
Org Unit Khoa Giáo dục Đặc biệt
Floor/Room Tòa nhà K3, trường ĐHSP Hà Nội, 136 Đường Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội.
Email htnho@hnue.edu.vn
Language
To link to this page, please use the following URL:
http://www.hnue.edu.vn/directory/nhoht

Biography / Background

Qualifications

  Employment History

  • 2001 – d?n nay, Giảng viên, Phó Trưởng khoa, Khoa Giáo dục đặc biệt – Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
  • 1996 – 2001, Giáo viên, Trường mầm non Quốc tế Rainbow, Quận Tây Hồ, Hà Nội

  Science Awards

  Education

  • 2015, Tiến sĩ Giáo dục học, Trường ĐHSP Hà Nội, Advisor: GS.TS. Nguyễn Quang Uẩn, Level: Bachelor/Engineer, Type: Regular
  • 2011, Thực tập sinh KH, Trường Đại học ULB (Vương quốc Bỉ), Advisor: , Level: Bachelor/Engineer, Type: Regular
  • 2003, Cử nhân Giáo dục đặc biệt, Trường ĐHSP Hà Nội, Advisor: GS.TS. Nguyễn Thị Hoàng Yến, Level: Bachelor/Engineer, Type: Regular
  • 2002, Thạc sỹ Giáo dục mầm non, Trường ĐHSP Hà Nội, Advisor: PGS.TS. Lê Thanh Thủy, Level: Bachelor/Engineer, Type: Regular
  • 2001, Cử nhân Tiếng Anh, Đại học ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Advisor: , Level: Bachelor/Engineer, Type: Non regular
  • 1996, Cử nhân Giáo dục mầm non, Trường ĐHSP Hà Nội, Advisor: TS. Đinh Văn Vang, Level: Bachelor/Engineer, Type: Regular

  Projects

  STT

  Tên đề tài/dự án

  Thời gian

  thực hiện 


  Cơ quan

  tài trợ kinh phí


  Vai trò tham gia đề tài

  1

  Biên soạn tài liệu dạy kĩ năng định hướng di chuyển cho trẻ khiếm thị

  2007- 2008


  Trường ĐHSP Hà Nội


  Chủ nhiệm đề tài

  2

  Tìm hiểu và ứng dụng quan điểm và tư tưởng của  Montessori trong dạy học cho  trẻ khuyết tật ở Việt Nam

  2009 - 2010  Bộ

  B2009-17-224

  Chủ nhiệm đề tài

  3

  Thư viện đồ dùng đồ chơi cho trẻ khuyết tật tuổi mầm non

  2008 - 2009

  Quỹ Sáng Kiến giáo dục  PEDC-2008- 84 và Ngân hàng thế giới tại Việt Nam tổ chức - Giải thưởng Sáng kiến Giáo dục 2008

  Chủ chốt dự án

  4

  Xây dựng băng hình minh họa “Một số đặc điểm phát triển ngôn ngữ của trẻ mẫu giáo”

  2006 – 2008


  Bộ Giáo dục và Đào tạo

  Thành viên

  5

  Những tình huống chơi đóng vai nhằm giáo dục an toàn giao thông cho trẻ mẫu giá0

  2007 - 2008


  Ngân hàng thế giới tại Việt Nam - Giải thưởng ngày sáng tạo Việt Nam 2007

  Chủnhiệm  dự án
  6Giáo dục nội dung an toàn thực phẩm cho học sinh tiểu học bằng phương pháp dạy học Dự án2009 - 2010Ngân hàng thế giới tại Việt Nam - Giải thưởng ngày sáng tạo Việt Nam 2009Chủ chốt dự án
  7Đề toán về biến đổi khí hậu dành cho học sinh THCS2010 - 2011Ngân hàng thế giới tại Việt Nam - Giải thưởng ngày sáng tạo Việt Nam 2010Chủ chốt dự án
  8Xây dựng sổ tay thuật ngữ ngành giáo dục đặc biệt2009-2010Dự án TRIG - Trường ĐHSP Hà NộiThành viên
  9Công dân tương lại thực hành các tình huống xã hội2010 - 2011Ngân hàng thế giới tại Việt Nam - Giải thưởng ngày sáng tạo Việt Nam 2011Chủ chốt dự án
  10Việc làm của sinh viên tốt nghiệp ngành giáo dục đặc biệt, trường ĐHSP Hà Nội
  2012 - 2013Đề tài cấp Trường - ĐHSPHN
  Thành viên
  11Nghiên cứu kinh nghiệm của Hoa Kì về đảm bảo chất lượng giáo dục hòa nhập cho trẻ khuyết tật trí tuệ - Giải pháp đề xuất cho Việt Nam
  2012-2014
  Nhiệm vụ khoa học cấp bộ hợp tác song phương
  Thành viên
  12Nghiên cứu năng lực thực hành nghề nghiệp trong giáo dục hòa nhập của đội ngũ giáo viên phổ thông
  2014 - 2016Đề tài NafostedThành viên
  13Sử dụng đồ dùng thao tác trong dạy toán cho học sinh khiếm thị lớp 12014 - 2015Đề tài cấp Trường - ĐHSPHNChủ nhiệm đề tài
  14Xây dựng các tiêu chuẩn cho các cơ sở can thiệp trẻ tự kỉ 2017 -2020Đề tài cấp Trường - Đại học Quốc gia HN - QG.17.51Thành viên

  Publications / Books

  TT

  Tên công trình

  (bài báo, công trình...)

  Là tác giả hoặc 

  là đồng tác giả

  công trình

  Nơi công bố

  (tên tạp chí đã đăng )

  Năm công bố

  1

  Tạp chí quốc gia
  1.1

  Hoàng Thị Nho, Tích hợp nội dung an toàn giao thông vào trò chơi đóng vai cho trẻ mẫu giáo,

  Tác giả

  Tạp chí Giáo dục mầm non

  Tháng 3/2008

  1.2

  Thực trạng việc dạy định hướng di chuyển cho trẻ khiếm thị ở Việt Nam, chuyên đề giáo dục cho mọi người khiếm thị

  Tác giả

  Tạp chí khoa học giáo dục ISSN 0868 – 3662,

  2008

  1.3

  Sử dụng đồ dùng dạy học cho trẻ khiếm thị,  chuyên đề giáo dục cho mọi người khiếm thị

  Tác giả

  Tạp chí khoa học giáo dục, ISSN 0868 – 3662,

  2009

  1.4

  Vận dụng phương pháp Montessori trong dạy kỹ năng sống cho trẻ khuyết tật và những điều chỉnh với trẻ khiếm thị ở Việt Nam

  Tác giả

  Tạp chí khoa học giáo dục, ISSN 0868 – 3662,

  tháng 12 – 2010

  1.5

  Quan điểm của nhà giáo dục Maria Montessori về mối quan hệ giáo viên – học sinh và khen thưởng trẻ em,  

  Tác giả

  Tạp chí khoa học giáo dục, ISSN 21896 0866 7476

  Số đặc biệt  tháng 12 – 2012

  1.6.Vận dụng phương pháp Montessori trong dạy học cho trẻ khuyết tật ở Việt Nam
  Hoàng Thị Nho, Cao Xuân Mỹ

  Tạp chí Giáo dục số 309, kì 1 -5/2013, ISSN 21896 0866 7476

  Tháng 5 -2013
  1.7

  Sử dụng đồ dùng thao tác nhằm phát huy tính tích cực học tập môn Toán của học sinh khuyết tật

  Tác giả
  Tạp chí Giáo dục số đặc biệt, 12/2013, ISSN 21896 0866 7476
  Tháng 12/2013
  1.8

  Kết quả học tập môn toán và tương quan với các yếu tố trong học tập của học sinh khiếm thị lớp 1 hòa nhập, 

  Tác giả
  Tạp chí Khoa học Trường Đại học Sư phạm Hà Nội - Khoa học Giáo dục – ISSN 0886 – 3719, Volume 59, Issue 6BC
  2014
  1.9

  Thực trạng tổ chức dạy học theo hướng phát huy tính tích cực học tập cho học sinh khiếm thị lớp một hòa nhập, 

  Tác giả
  Kỉ yếu hội thảo quốc tế “Chất lượng giáo dục hòa nhập trẻ khuyết tật ở Việt Nam” Tạp chí Khoa học Trường Đại học Sư phạm Hà Nội - Khoa học Giáo dục – ISSN 0886 – 3719 , Volume 60, No.6BC
  2014
  1.10Tổ chức hoạt động điều hòa cảm giác cho trẻ rối loạn phổ tự kỉ, Kỉ yếu hội thảo quốc tế “Giải pháp giáo dục hòa nhập trẻ mầm non khuyết tật tại Hải Phòng” 
  Hoàng Thị Nho, Hoàng Nhật LinhTTạp chí Khoa học – Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, 60 BC - ISSN 2354-1075


  2015
  1.11

  Thực trạng sử dụng đồ dùng thao tác trong dạy học môn toán cho học sinh khiếm thị lớp  1

  Hoàng Thị Nho, Đinh Nguyễn Trang Thu, Nguyễn Thị Hoa
  Tạp chí Khoa học – Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, 60 BC - ISSN 2354-1075
  2015

  1.12


  Nghiên cứu triển khai chương trình môn học Giáo dục hòa nhập trong các trường có đào tạo ngành sư
  phạm

  Đồng  tác giả
  Tạp chí Khoa học – Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, 60 BC ISSN 0868-3719

  2015
  1.13Thực trạng tổ chức dạy học môn Toán theo hướng phát huy tính tích cực học tập cho học sinh khiếm thị hòa nhập
  Tác giả
  Tạp chí Khoa học – Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, 60 BC - ISSN 2354-1075
  2015
  1.14The Factors Affecting Quality of Education for Children With Multiple Disabilities in Hanoi and Ho Chi Minh City of Vietnam
  Hoang Thi Nho, Cao Xuan My

  US-China Education Review B, November 2016, Vol. 6, No. 11, 655-664 doi: 10.17265/2161-6248/2016.11.004

  2016
  1.15

  Nghiên cứu khảo sát tổ chức giảng dạy môn học giáo dục hòa nhập cho chương trình các khối ngành sư phạm, 

  Hoàng Thị Nho, Nguyễn Xuân Hải, Nguyễn Quý Sửu, Nguyễn Phương Hiền 
  Tạp chí Giáo dục số đặc biệt, kì 2 – tháng 6/2016, ISSN 2354 - 0753
  2016
  1.16

  Sự phối hợp của nhân viên hỗ trợ giáo dục người khuyết tật với các lực lượng khác, 

  Hoàng Thị Nho, Nguyễn Hà My, Nguyễn Thị Hoa
   Tạp chí Giáo dục số đặc biệt, kì 2 – tháng 6/2016, ISSN 2354 - 0753
  2016
  1.17

  Tiêu chuẩn hoạt động của các cơ sở can thiệp cho trẻ rối loạn phổ tự kỉ – Nghiên cứu so sánh quốc tế và đề xuất cho Việt Nam, 

  Nguyễn Thị Quý Sửu, Hoàng Thị Nho, Nguyễn Thị Kim Hoa, Phạm Thị Thanh Hải và Trần Văn Công 
  Tạp chí Khoa học Trường Đại học Sư phạm Hà Nội - Khoa học Giáo dục - ISSN 2354 - 1075 - Volume 62, Issue 9AB
  2017
  1.18

  Nghiên cứu tiêu chuẩn cơ bản về năng lực của giáo viên dạy trẻ rối loạn phổ tự kỉ: Kinh nghiệm của Hoa Kỳ và định hướng áp dụng ở Việt Nam

  Đặng Quang Việt, Nguyễn Phương Hiền, Hoàng Thị Nho
   Tạp chí Khoa học Trường Đại học Sư phạm Hà Nội - Khoa học Giáo dục - ISSN 2354 - 1075 - Volume 62, Issue 9AB
  2017
  1.19

  Năng lực sử dụng thiết bị hỗ trợ và đồ dùng dạy học của nhân viên hỗ trợ giáo dục người khuyết tật, 

  Hoàng Thị Nho, Nguyễn Hà My 
  Kỉ yếu hội nghị quốc tế về “Giáo dục đại học STEM cho phát triển đồng bằng Sông Cửu Long” tại Đại học Cần Thơ tháng 11/2017
  2017
  1.20

   Hỗ trợ đào tạo giáo viên giáo dục hòa nhập tại các nước châu Âu: Bài học kinh nghiệm,

  Ngô Thị Kim Ngọc, Hoàng Thị Nho, Lưu Thị Chung (2018),
   Kỉ yếu tại hội thảo quốc gia về “Chính sách  về giáo dục hòa nhập: Thực tiễn và sự thúc đẩy” tháng 3/2018 tại Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
  2018
  1.21

  Xây dựng hoạt động điều hòa cảm giác cho trẻ rối loạn phổ tự kỉ 5 - 6 tuổi, 

  Hoàng Thị Nho, Dương Minh Nguyệt 
  Tạp chí Khoa học Trường Đại học Sư phạm Hà Nội - Khoa học Giáo dục - ISSN 2354 - 1075 - Volume 63, Issue 9AB
  2018
  1.22

  Thực trạng việc xây dựng hoạt động điều hòa cảm giác cho trẻ rối loạn phổ tự kỉ 5 - 6 tuổi

  Hoàng Thị Nho, Dương Minh Nguyệt
   Kỉ yếu hội thảo quốc tế “Phát triển dịch vụ trị liệu trong công tác xã hội tại Đại học Quốc gia Hà Nội, NXB Lao động - Xã hội, ISBN: 978- 604 - 65 - 3790 - 8  tháng 12/2018
   2018
  1.23

  Dạy học lấy học sinh làm trung tâm theo Thuyết đa trí tuệ và những vận dụng trong lớp học hòa nhập

  Hoàng Thị Nho, Lưu Thị Chung 
  Kỉ yếu hội thảo quốc tế “Phát triển hệ thống dịch vụ hỗ trợ Giáo dục hòa nhập người khuyết tật: Kinh nghiệm quốc tế và bài học cho Việt Nam” tại Trường Đại học Sư phạm Hà Nội tháng 9/2018
  2018
  1.24Giáo dục hòa nhập ở mầm non hướng tới mục tiêu vì sự phát triển
  bền vững

  Hoàng Thị Nho, Lưu Thị Chung

   Tạp chí Khoa học Trường Đại học Sư phạm Hà Nội - Khoa học Giáo dục - ISSN 2354 - 1075 - 64, Issue 9
  AB, 2019

  2019

  2

  Sách, giáo trình
  2.1

  Can thiệp sớm và giáo dục hòa nhập cho trẻ khuyết tật

  Đồng Tác giả

  NXB GD

  2006

  2.2

  Giáo dục hòa nhập

  Đồng Tác giả

  NXB GD

  2011

  2.3 Giáo dục đặc biệt và những thuật ngữ cơ bảnĐồng Tác giảNXB Đại học Sư phạm2012
  2.4.Hướng dẫn giáo viên tích hợp trò chơi đóng vai trong giáo dục an toàn giao thông cho trẻ mẫu giáoTác giảNXB GD2014
  2.5Giáo dục hòa nhập trẻ khuyết tật lứa tuổi mầm nonĐồng tác giảNXB Đại học Sư phạm2015


  Workshop papers

  • 2019, Hội thảo Quốc tế về Nâng cao chất lượng các mô hình giáo dục học sinh rối loạn phát triển, Việt Nam
  • 2016, Hội nghị Quốc tế về Giáo dục trẻ khiếm thị lần thứ 12 , Chủ đề: Giáo dục trẻ đa tật, Mỹ

  Science blogs

  Teaching subjects

  TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI
  Top