ĐHSPHN - Lê Thị Minh Nguyệt
A A+
Biography / Background Qualifications Employment History Science Awards Education Projects Publications / Books Workshop papers Science blogs Teaching subjects
Views: 1897 - Lastest Update: 3/16/2019

Tiến sĩ Lê Thị Minh Nguyệt

Position Giảng viên
Telephone 37579787
Org Unit Khoa Ngữ Văn
Floor/Room Nhà B, Trường ĐHSP Hà Nội.
Email nguyetltm@hnue.edu.vn
Language
To link to this page, please use the following URL:
http://www.hnue.edu.vn/directory/nguyetltm

Biography / Background

Nghiên cứu Lí luận và Phương pháp dạy học bộ môn Ngữ văn ở nhà trường phổ thông, Dạy học tiếng Việt theo quan điểm giao tiếp, phương pháp phát triển năng lực viết của học sinh phổ thông...

Qualifications

 • 2015, Bằng tiến sĩ, Đại học Sư phạm Hà Nội, #

Employment History

 • 2014 d?n nay, , Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
 • , ,

Science Awards

Education

 • 2014, Tiến sĩ, ĐH Sư Phạm Hà Nội, Advisor: PGS.TS. Nguyễn Quang Ninh, Level: Doctor, Type: Regular
 • 2006, Thạc sĩ, ĐH Sư phạm Hà Nội, Advisor: PGS. TS Nguyễn Quang Ninh, Level: Bachelor/Engineer, Type: Regular
 • 2004, Tốt nghiệp đại học, ĐH Sư phạm Hà Nội, Advisor: , Level: Bachelor/Engineer, Type: Regular

Projects

  Publications / Books

  • 2018, Lê Thị Minh Nguyệt, Vận dụng lí thuyết dạy viết dựa trên tiến trình vào phát triển năng lực tạo lập văn bản tự sự cho học sinh trung học cơ sở , Tạp chí Khoa Học, Trường ĐH Sư phạm Hà Nội, , Volume 63 , Issue 12, , tr 92- 101.
  • 2018, Lê Thị Minh Nguyệt (đồng tác giả), Phát triển năng lực môn Ngữ văn THCS, NXB Đại học Sư phạm Hà Nội, ,
  • 2018, Lê Thị Minh Nguyệt (đồng tác giả), Phát triển năng lực môn Ngữ văn THPT, NXB Đại học Sư phạm Hà Nội, ,
  • 2018, Lê Thị Minh Nguyệt (đồng tác giả), - Phát triển năng lực viết văn thuyết minh của học sinh trung học cơ sở qua các hoạt động trải nghiệm, Tạp chí Khoa Học, Trường ĐH Sư phạm Hà Nội, , , Volume 63 , Issue 8, tr 20- 28.,
  • 2018, Lê Thị Minh Nguyệt (đồng tác giả), Developing the narrative text writing capacity of junior high school students through the experiential activities to collect the writing materials, Tạp chí Khoa Học, Trường ĐH Sư phạm Hà Nội, , Volume 63 , Issue 8,, tr 20- 28.
  • 2017, Lê Thị Minh Nguyệt, Dạy học văn bản đa phương thức nhằm phát triển năng lực giao tiếp của học sinh ở nhà trường phổ thông, Tạp chí Giáo chức Việt Nam, số 119 tháng 3, ,
  • 2016, Lê Thị Minh Nguyệt, Sử dụng phương pháp học thông qua dạy trong dạy học Ngữ văn ở các trường đại học Sư phạm, Hội thảo: Đổi mới nghiên cứu và giảng dạy Ngữ văn trong nhà trường Sư phạm, ,
  • 2016, Lê Thị Minh Nguyệt, Kí hiệu học với dạy học văn bản đa phương thức ở nhà trường phổ thông, Hội thảo Kí hiệu học trong nghiên cứu và dạy học Ngữ văn, ,
  • 2016, Lê Thị Minh Nguyệt (đồng tác giả), Nguyễn Nhật Ánh, hiệp sĩ của tuổi thơ, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội, ,
  • 2016, Lê Thị Minh Nguyệt (đồng tác giả), Giáo trình thực hành Ngữ văn ở nhà trường phổ thông, NXB Giáo dục Việt Nam, ,
  • 2015, Lê Thị Minh Nguyệt, Văn học thiếu nhi trong nhà trường, NXB Giáo dục Việt Nam, ,
  • 2015, Lê Thị Minh Nguyệt, Nguyễn Nhật Ánh từ góc nhìn của bạn đọc trẻ Hà Nội, Hội thảo: Nguyễn Nhật Ánh- hành trình chinh phục tuổi thơ, Đại học Sư phạm Hà Nội, ,
  • 2014, Lê Thị Minh Nguyệt, Dạy học Tiếng Việt nhằm phát triển năng lực giao tiếp cho học sinh THCS, Hội thảo Dạy học Ngữ văn trong bối cảnh đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục phổ thông, Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh, ,
  • 2014, Lê Thị Minh Nguyệt, Dạy học một số tác phẩm văn học thiếu nhi trong chương trình Ngữ văn THCS theo hướng tích hợp, Hội thảo Văn học thiếu nhi trong nhà trường, Đại học Sư phạm Hà Nội, ,
  • 2013, Lê Thị Minh Nguyệt, - Nghĩ tiếp về dạy học Tiếng Việt theo đường hướng giao tiếp ở nhà trường phổ thông., Tạp chí Khoa Học, Trường ĐH Sư phạm Hà Nội, Volume 58 , No 6A, tr 89- 96
  • 2013, Lê Thị Minh Nguyệt, Bộ câu hỏi môn Ngữ văn cấp Trung học cơ sở (kèm đĩa CD), NXB Giáo dục Việt Nam, ,
  • 2013, Lê Thị Minh Nguyệt, Văn hóa đọc của trẻ em Việt Nam – thực trạng và giải pháp, Hội thảo quốc tế: Đóng góp của khoa học xã hội – nhân văn trong phát triển kinh tế - xã hội, ,
  • 2013, Lê Thị Minh Nguyệt, Dạy học Tiếng Việt nhằm phát triển năng lực giao tiếp cho học sinh THCS, Hội thảo Dạy học Ngữ văn trong bối cảnh đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục phổ thông, Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh, ,
  • 2012, Lê Thị Minh Nguyệt, Phát triển năng lực giao tiếp cho học sinh qua các bài tập về hành động nói trong chương trình Ngữ văn lớp 8, Tạp chí Khoa Học, Trường ĐH Sư phạm Hà Nội, , Volume 57, No.10, tr 59 – 66.
  • 2011, Lê Thị Minh Nguyệt, Về nguyên tắc giao tiếp trong dạy học Tiếng Việt ở Tiểu học, Tạp chí Giáo dục số 271, tháng 10, số 271, tháng 10, số 271, tháng 10, s? 271, tháng 10
  • 2006, Lê Thị Minh Nguyệt, - Một số nguyên tắc dạy học cấu tạo từ theo định hướng giao tiếp, Tạp chí Khoa học Giáo dục , số 15, tr 16 – 19
  • 2006, Lê Thị Minh Nguyệt , Một số nguyên tắc dạy học cấu tạo từ theo định hướng giao tiếp, , Tạp chí Khoa học Giáo dục , số 15, tháng 12,, tr 16 – 19.
  • , , , , ,
  • , Lê Thị Minh Nguyệt (đồng tác giả), - Phát triển năng lực viết văn thuyết minh của học sinh trung học cơ sở qua các hoạt động trải nghiệm, Tạp chí Khoa Học, Trường ĐH Sư phạm Hà Nội, , Volume 63 , Issue 8, tr 20- 28.,

  Workshop papers

   Science blogs

   Teaching subjects

   TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI
   Top