ĐHSPHN - Trần Thị Bích Ngọc
A A+
Biography / Background Qualifications Employment History Science Awards Education Projects Publications / Books Workshop papers Science blogs Teaching subjects
Views: 2531 - Lastest Update: 10/9/2019

Thạc Sỹ Trần Thị Bích Ngọc

Position Giảng viên
Telephone
Org Unit Khoa Giáo dục Đặc biệt
Floor/Room Tòa nhà K3, trường ĐHSP Hà Nội, 136 Đường Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội.
Email ngoctransta@gmail.com
Language
To link to this page, please use the following URL:
http://www.hnue.edu.vn/directory/ngocttb

Biography / Background

Qualifications

  Employment History

  • 2009-2010, Trợ lý GĐ, CT Đảm bảo CLGD Trường học - Bộ GDĐT
  • 2004-2005, Trợ lí, DA Giáo dục cho trẻ em có hoàn cảnh KK- Bộ GDĐT

  Science Awards

  Education

  • 2010-2012, Thạc Sỹ QLGD, Đại học Sư phạm Hà Nội, Advisor: GS.TSKH. Nguyễn Quang Uẩn, Level: Master, Type: Regular
  • 2000-2004, Cử nhân Tiếng Anh, Đại học Ngoại ngữ Thanh Xuân Hà Nội, Advisor: , Level: Bachelor/Engineer, Type: Regular

  Projects

   Publications / Books

   • 9/2019, Nguyễn Minh Phượng, Nguyễn Hà My, Trần Thị Bích Ngọc,Phạm Thị Hải Yến, CÁC ĐIỀU KIỆN ĐẢM BẢO SỰ THÀNH CÔNG TRONG CÔNG TÁC GIÁO DỤC HÒA NHẬP TRẺ KHUYẾT TẬT, HNUE Journal of Science, tháng 9/2019,
   • 2019, iang T. Pham,a Sonja Pruitt-Lord,a Catherine E. Snow,b Yen Hoang Thi Nguyen,c Ben Phạm,d Thuy Bich Thi Dao,d Ngoc Bich Thi Tran,d Linh Thuy Pham,e Hien Thu Hoang,e and Quynh Diem Dama,f, Identifying Developmental Language Disorder in Vietnamese Children, Journal of Speech, Language, and Hearing Research, 1452–1467, 1452-1467
   • 2019, Trần Thị Bích Ngọc, Các hoạt động hỗ trợ của Trung tâm hỗ trợ phát triển GDHN góp phần thúc đẩy GDHN bền vững tại tỉnh Quảng Ngãi, HNUE Journal of Science, tháng 9/2019,
   • 2019, Trần Thị Bích Ngọc, Đỗ Tiến Sơn, Hướng dẫn cha mẹ thực hành trị liệu hoạt động cho trẻ tự kỷ, NXB Phụ nữ, Sách dịch,
   • 2018, Roselynne Kyambi Webbo, Kihara Michael, Do Thi Thanh Thuy, Tran Thi Bich Ngọc, Challenges facing the implementation of inclusive education – A Kenyan and Vietnamese Perspectives, HNUE Journal of Science, 63, Issue 9AB, 147-155
   • 2018, Nguyễn Hà My, Trần Thị Bích Ngọc, Nguyễn Minh Phượng, Nguyễn Thị Hải Yến, Trị liệu hoạt động và các vấn đề điều hòa cảm giác cho trẻ RLPTK, HNUE Journal of Science, 63, 9AB, 2018, 468-474
   • 2018, Trần Thị Bích Ngọc, Tiêu chuẩn năng lực của nhân viên hỗ trợ giáo dục người khuyết tật trong các trường công lập và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam, HNUE Journal of Science, Volume 63, Issue 9AB, 385-392
   • 2017, Nguyễn Minh Phượng, Phạm Thị Hải Yến, Nguyễn Hà My, Trần Thị Bích Ngọc, Nghiên cứu mô hình SCERTS trong can thiệp điều tiết cảm xúc cho trẻ RLPTK, HNUE Journal of Science, 62, 9AB, 355-364
   • 2017, Trần Thị Bích Ngọc, Những kinh nghiệm của Hoa Kỳ trong việc sử dụng đội ngũ nhân viên hỗ trợ giáo dục Người khuyết tật, HNUE Journal of Science, 62, 9AB, 67-74
   • 2016, Trần Đình Thuận - Trần Thị Bích Ngọc, Kế hoạch phát triển dân tộc thiểu số đồng hành cùng chương trình- 5 năm nhìn lại, Tạp chí giáo dục, Đặc biệt - tháng 8/2016, 99-106
   • 2016, Trần Thị Bích Ngọc, Phát triển đội ngũ cán bộ quản lí và giáo viên dạy hòa nhập HS khuyết tật tại các trường phổ thông, Tạp chí giáo dục, đặc biệt - kì 3 tháng 6/2016, 32-35
   • 2016, Trần Thị Bích Ngọc, Nghiên cứu bước đầu về mô hình quản lí lớp học dành cho trẻ tự kỷ trong trường chuyên biệt, tạp chí giáo dục, 384, 30-34
   • 2016, Vũ Thị Thanh Hương - Trần Mạnh Hưởng - Trần Thị Bích Ngọc, Công cụ đánh giá kĩ năng đọc của học sinh đầu cấp và kết quả khảo sát thử nghiệm tại Việt Nam, tạp chí giáo dục, tháng 8/2019, 107-118
   • 2015, Trần Thị Bích Ngọc, Sự đa dạng của trẻ tự kỷ qua học thuyết "bát salad hoa quả" và một số kĩ năng giáo dục hiệu quả cho trẻ tự kỷ theo phương pháp ưu tiên cá nhân tại Úc, HNUE Journal of Science, 60, 8C, 116-125
   • 2015, Trần Thị Bích Ngọc, Tìm hiểu một số vấn đề về dạy học phân hóa nhằm đáp ứng sự khác biệt và đa dạng của HS trong lớp học hòa nhập tại Hoa Kỳ, HNUE Journal of Science, 60, 6BC, 56-64
   • 12/2017, Trần Thị Bích Ngọc, Vai trò và trách nhiệm của nhân viên hỗ trợ giáo dục người khuyết tật đối với nhiệm vụ hỗ trợ GV trong các hoạt động chăm sóc giáo dục HSKT, Tạp chí Giáo dục, 420, 44-48
   • 1/2019, Trần Đình Thuận - Trần Thị Bích Ngọc, Tìm hiểu về giáo dục thể chất Nhật Bản qua nghiên cứu chương trình giáo dục Nhật Bản, Tạp chí Khoa học giáo dục Việt Nam, tháng 1/2019 số 13, 116-120
   • , , , , , [Abstract]

   Workshop papers

    Science blogs

    Teaching subjects

    TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI
    Top