ĐHSPHN - Phan Thị Ngọc Bích
A A+
Biography / Background Qualifications Employment History Science Awards Education Projects Publications / Books Workshop papers Science blogs Teaching subjects
Views: 6746 - Lastest Update: 6/9/2017

Thạc sỹ Phan Thị Ngọc Bích

Position
Telephone
Org Unit Khoa Sư phạm Tiếng Anh/Faculty of English
Floor/Room Tầng 1, Nhà D3, Trường ĐHSP Hà Nội.
Email phanbichdhsp@gmail.com
Language
To link to this page, please use the following URL:
http://www.hnue.edu.vn/directory/ngocbich

Biography / Background

Qualifications

  Employment History

   Science Awards

   Education

   • tháng 11 nam 2013, Luận văn thạc sĩ, Đại học Ngoại Ngữ - ĐH Quốc Gia Hà Nội, Advisor: TS. Trần Thị Thu Hiền, Level: Master, Type: Regular
   • 2011, , Đại học Sư phạm Hà Nội, Advisor: Ths. Phan Phương Thảo, Level: Bachelor/Engineer, Type: Regular

   Projects

   Publications / Books

   Đánh giá việc sử dụng bảng từ vựng nhằm nâng cao hiệu quả việc tự học từ vựng trong môn Tiếng Anh - Tạp chí Giáo Dục - Số 402 - Kỳ 2-3/2017

   Workshop papers

   Science blogs

   Teaching subjects

   TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI
   Top