ĐHSPHN - Nguyễn Bích Ngân
A A+
Biography / Background Qualifications Employment History Science Awards Education Projects Publications / Books Workshop papers Science blogs Teaching subjects
Views: 2276 - Lastest Update: 4/12/2018

Tiến sĩ Nguyễn Bích Ngân

Position Trưởng Bộ môn
Telephone
Org Unit Khoa Hóa Học
Floor/Room Nhà A4 - Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
Email ngannb@hnue.edu.vn
Language
To link to this page, please use the following URL:
http://www.hnue.edu.vn/directory/ngannb

Biography / Background

Qualifications

  Employment History

  • 9/2014 - 1/2018, Phó trưởng bộ môn , Bộ môn Hoá phân tích - Khoa Hoá - ĐHSP HN
  • 2/2018 - nay, Trưởng bộ môn , Bộ môn Hoá phân tích - Khoa Hoá - ĐHSPHN
  • 2/2007 - 8/2014, , Bộ môn Hoá phân tích - Khoa Hoá - ĐHSP HN

  Science Awards

  Education

  • 9/1999 - 5/2003, Học đại học , ĐH Sư phạm Hà Nội , Advisor: PGS. TS. Đỗ Đình Rãng, Level: Bachelor/Engineer, Type: Regular
  • 7/2009 - 1/2013, Nghiên cứu sinh, ĐH KU Leuven, Vương quốc Bỉ , Advisor: GS. Luc Van Meervelt, Level: Doctor, Type: Regular
  • 10/2003 - 10/2005, Cao học , ĐH Sư phạm Hà Nội , Advisor: GS. TS. Từ Vọng Nghi, Level: Master, Type: Regular

  Projects

  • 9/2014 - 8/2016, Chủ nhiệm đề tài, Hợp tác nghiên cứu cấu trúc phức Platin(II) có hoạt tính kháng tế bào ung thư và Đào tạo chuyên ngành tinh thể học, VLIR-UOS, Vương quốc Bỉ
  • 6/2014 - 12/2015, Chủ nhiệm đề tài, Nghiên cứu xác định axit L-glutamic và đánh giá khả năng xác định axit L-glutamic khi có mặt axit D-glutamic bằng phương pháp sắc kí lỏng hiệu năng cao (HPLC), ĐHSPHN
  • 6/2007 - 12/2008, Chủ nhiệm đề tài , Nghiên cứu xác định hàm lượng vitamin C, và các vitamin nhóm B bằng phương pháp cực phổ xung vi phân, ĐHSPHN

  Publications / Books

  • 2016, H. Le Thi Hong, D. Dao Thi Bich, N. Nguyen Bich and L. Van Meervelt, Crystal structures of organoplatinum complexes containing alkyleugenoxyacetate and p-chloroaniline, Acta Crystallography E, 72, 912-917
  • 2015, Hai Le Thi Hong, Vinh Nguyen Thi Ngoc, Da Tran Thi, Ngan Nguyen Bich and Luc Van Meervelt, Crystal structure of hexaaquanickel(II) bis{2-[(5,6- dihydroxy-3-sulfonatoquinolin-1-ium-7-yl)oxy]- acetate} dihydrate, Acta Crystallography E, 71, 1105-1108
  • 2015, T.T.H. Lai, N. Nguyen Bich, V.T. Ta, Study of size controlled synthesis and characteristic of manganese (III) oxide nanoparticle, Tạp chí phân tích Hoá, Lý và Sinh học , 20(4), 339-344
  • 2014, B. Moeyaert, N. Nguyen Bich, E. De Zitter, S. Rocha, K. Clays, H. Mizuno, L. van Meervelt, J. Hofkens, P. Dedecker, Green-to-Red Photoconvertible Dronpa Mutant for Multimodal Super- resolution Fluorescence Microscopy, ACS Nano, 8(2), 1664-1673 [Abstract]
  • 2014, C. Nguyen Thi Thanh, N. Nguyen Bich and L. Van Meervelt, Hydrogen-bonded chains in three cis- dichloridoplatinum(II) complexes bearing piperidine and amine ligands, Acta Crystallography C, 70, 297-301
  • 2014, H. Nguyen, N. Nguyen Bich, T. T. Dang, Luc. Van Meervlet, Stacking patterns of thieno[3,2-b ]thiophenes functionalized by sequential palladium-catalyzed Suzuki and Heck cross-coupling reactions, Acta Crystallography C, 70, 895-899 [Abstract]
  • 2013, E. De Meulenaere, N. Nguyen Bich, M. de Wergifosse, K. Van Hecke, L. Van Meervelt, J. V anderleyden, B. Champagne and K. Clays, Improving the Second-Order Nonlinear Optical Response of Fluorescent Proteins: The Symmetry Argument, Journal of the American Chemical Society, 135, 4061-4069 [Abstract]
  • 2012, N. Nguyen Bich, B. Moeyaert, K. Van Hecke, P. Dedecker, H. Mizuno, J. Hofkens and L. Van Meervelt, Structural basis for the influence of a single mutation K145N on the oligomerization and photoswitching rate of Dronpa, Acta Crystallography D, 68, 1653-1659 [Abstract]

  Workshop papers

   Science blogs

   Teaching subjects

   TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI
   Top