ĐHSPHN - Trương Minh Lương
A A+
Biography / Background Qualifications Employment History Science Awards Education Projects Publications / Books Workshop papers Science blogs Teaching subjects
Views: 2760 - Lastest Update: 5/17/2018

Tiến sĩ Trương Minh Lương

Position Giảng viên
Telephone
Org Unit Khoa Hóa Học
Floor/Room Nhà A4 - Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
Email luongdhsp@gmail.com
Language
To link to this page, please use the following URL:
http://www.hnue.edu.vn/directory/luonghc

Biography / Background

 1. Hướng nghiên cứu chính:  Nghiên cứu tách và chuyển hóa các hợp chất từ thực vật với mục đích tìm kiếm chất hữu cơ có hoạt tính sinh học cao làm cơ sở cho việc nghiên cứu sản xuất thuốc cho người và động vật.

Mở đầu:

Phòng và trị bệnh rất quan trong đối vớí việc nâng cao sức khỏe cho công đồng và tăng cường chất lượng cuộc sống con người.

Trong chăn nuôi việc phòng và trị bệnh cho gia súc, gia cầm, thủy sản có ý nghĩa quan trọng trong tăng sản lượng, tăng chất lượng sản phẩm.

Hiện nay, do môi trường ô nhiễm nên rất nhiều loại dịch bệnh khác nhau nổi lên với người và động vật. Việt nam ở khu vực nhiệt đới gió mùa nên các loại dịch bệnh càng dễ phát triển và phổ biến.

Hiện nay thuốc phòng trị bệnh cho người và động vật là các hợp chất có nguồn gốc từ tự nhiên và sản phẩm tổng hợp. các thuốc tổng hợp. các sản phẩm có nguồn gốc tự nhiên có tính chọn lọc cao trong phòng trị bệnh và thường ít tác dụng phụ. Do đó với trăn trở tìm kiếm các hợp chất dùng để phòng trị bệnh cho người và động vật hiệu quả và an toàn chúng tôi đã có ý tưởng nghiên cứu tìm kiếm các hợp chất có hoạt tính sinh học cao làm cơ sở để nghiên cứu sản xuất thuốc cho người, gia xúc, gia cầm và thủy sản.

Hướng nghiên cứu của chúng tôi gồm các quá trình cụ thể sau:

+ Nghiên cứu tách và tinh sạch các hợp chất thiên nhiên từ các cây thuốc Việt Nam như như Sâm đại hành, Kim ngân, Đại hoàng, Đan sâm, Ngọc cẩu, v.v.

+ Nghiên cứu tổng hợp các hợp chất hữu cơ xuất phát chủ yếu từ các chất có nguồn gốc từ thiên nhiên như: eleutherin, eleutherol, p-methoxycinamate, vanilline,curcumin, v.v. tạo chất hữu cơ mới.

+ Nghiên cứu hoạt tính sinh học của các chất tách và tổng hợp được.

Cả 3 quá trình nghiên cứu trên đều hướng tới tìm kiếm những chất hữu cơ có hoạt tính sinh học tốt.

2. Hướng nghiên cứu hỗ trợ: Nghiên cứu xử lý và biến tính bentonit Bình Thuận làm xúc tác cho phản ứng hữu cơ:

Xúc tác có vai trò rất quan trong trong phản ứng hữu cơ với việc giảm năng lượng hoạt hóa của phản ứng và cho phép các phản ứng hóa học đặc biệt là phản ứng hữu cơ dễ dàng xảy ra hơn và nó có tính chọn lọc cao theo một hướng phản ứng mong muốn. Phần lớn các phản ứng hữu cơ đều sử dụng xúc tác. Những năm 90 của thế kỷ 20, các nhà khoa học đã bước đầu nghiên cứu biến tính bentonit làm xúc tác cho một số phản ứng hữu cơ với một số lợi thế như phản ứng xảy ra ở điều kiện nhẹ nhàng (nhiệt độ thường, áp xuất không cao lắm), hiệu suất cao, tính chọn lọc cao và dễ dàng tách xúc tác ra khỏi sản phẩm và có thể tái sinh xúc tác.

 Việt Nam có nguồn bentonit vô cùng phong phú ở Tuy Phong- Bình Thuận, Di Linh- Lâm Đồng, Sơn La, Cổ Định- Thanh Hóa. Đặc biệt mỏ bentonit ở Bình Thuận có trữ lượng lớn (khoảng 75 triệu tấn). Đây là loại vật liệu rẻ tiền được sử dụng cho các công trình xây dựng và dung dịch khoan. Trong công nghiệp lọc hóa dầu thì bentonit được dùng làm pha nền trong xúc tác cracking (20-25% zeolit + 75-80% bentonit).

Tận dụng những lợi thế về tài nguyên của đất nước chúng ta và những kết quả nghiên cứu về xử lý và biến tính montmoriloite của các tác giả P. Lazlo (Bỉ), F. Figuerat (Pháp), chúng tôi đã chọn xử lý và biến tính bentonite Bình Thuận làm xúc tác cho các phản ứng hữu cơ nhằm tăng cường hiệu xuất chuyển hóa và tính lựa chọn của phản ứng hữu cơ và mong muốn sẽ hỗ trợ cho một số phản ứng chuyển hóa ở hướng thứ nhất.


Qualifications

 • 2017, Certificate of proficiency in English, Hanoi University (HANU), #PG9664
 • 2016, Chứng chỉ Nghiệp vụ sư phạm, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, #19453
 • 2002, Tiến sĩ Hóa học, Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam, #01473
 • 1995, Thạc sĩ Khoa học, Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam, #751
 • 1994, Bằng tốt nghiệp đại học, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, #85256

Employment History

 • 5/1994-12/1994, Giáo viên Hóa học, Trường PTTH Triệu Sơn I, Thanh Hóa
 • 2003-nay, Giảng viên, Trường Đại học Sư phạm Hà Nôi
 • 1992-1994, , Trường Đại học Sư phạm Hà Nội I
 • 10/1987-1992, Giáo viên Hóa học, Trường PTTH Triệu Sơn I, Thanh Hóa
 • 1/1995-7/2003, Nghiên cứu viên, Viện Hóa học Công Nghiệp
 • , ,

Science Awards

Education

 • tháng 6/1016, Nghiệp vụ sư phạm dạy học đại học, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, Advisor: , Level: Bachelor/Engineer, Type: Regular
 • 1995-2001, Nghiên cứu sinh, ViệnHóa học Công nghiệp, Advisor: PGS. TS. Nguyễn Đức Châu, GS.TSKH. Ngô Thị Thuận, Level: Doctor, Type: Regular
 • 1992-1994, Thạc sĩ khoa học, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, Advisor: PGS. PTS. Nguyễn Văn Tòng, Level: Master, Type: Regular
 • 1983-1987, Đào tạo Đại học, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, Advisor: PGS.PTS. Trần Quốc Sơn, Level: Bachelor/Engineer, Type: Regular

Projects

 • 2010-2011, Thư ký đề tài, Đề tài Nghiên cứu khoa học Khoa học và Công nghệ cấp bộ trọng điểm. MS: B.2010-17-275TĐ, Trường Đại học Sư Phạm Hà Nội
 • 2008-2009, Tham gia, Đề tài nghiên cứu khoa học & Công nghệ cấp bộ. MS: B2008-17-134, Trường Đại học Sư Phạm Hà Nội
 • 2007-2008, Chủ nhiệm đề tài, Đề nghiên cứu Khoa học & Công nghệ cấp Bộ. Bộ Giáo dục và Đào tạo. MS: B2007-17-72, Trường Đại học Sư Phạm Hà Nội
 • 2007-2008, Tham gia, Đề tài nghiên cứu cơ bản cấp nhà nước. Mã số: 501506, Trường Đại học Sư Phạm Hà Nội
 • 2006-2007, Chủ nhiệm đề tài nhánh, Đề tài nghiên cứu Viện Khoa học Thủy lợi, Viện Khoa học thủy lợi
 • 2005-2006, Chủ nhiệm đề tài, Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường. MS. SP-05-137, Trường Đại học Sư Phạm Hà Nội
 • 2003-2005, Tham gia, Đề tài nghiên cứu cơ bản. Mã số: 512304, Trường Đại học Sư Phạm Hà Nội

Publications / Books

 1. Nguyễn Hồ, Trương Minh Lương, Nguyễn Văn Tòng. Tổng hợp và polime hóa điankyl styren. Thông báo Khoa học Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 1. Số 1,(1995), 65-70..
 2. Nguyễn Đức Châu, Trương Minh Lương, Ngô Thị Thuận. Xúc tác Ben-sắt và Ben-Kẽm trong phản ứng akyl hóa toluen bằng iso- và tert-butyl bromua. Thông báo Khoa học các Trường Đại học. (1996), 74-78.
 3. Nguyễn Đức Châu, Trương Minh Lương, Ngô Thị Thuận. Phản ứng akyl hóa toluen bằng isopropyl bromua trên xúc tác bentonit thuận hải biến tính. Tạp chí hóa học. T35, N. 2, (1997), 70-74
 4. Nguyễn Đức Châu, Trương Minh Lương, Ngô Thị Thuận. Nghiên cứu thành phần, cấu trúc và hoạt tính xúc tác của bentonit Thuận Hải biến tính. Tạp chí hóa học. T36, N. 1, (1998), 46-50.
 5. Trương Minh Lương, Tô Trà My, Ngô Thị Minh Hiền. Góp phần nghiên cứu về eleutherol trong sâm đại hành Việt Nam. Tạp chí khoa học Trường Đại học Sư phạm Hà Nội. N.1, (2006), 104-109.
 6. Nguyễn Thị Thanh Phong, Trương Minh Lương, Phạm Thị Thanh Thủy, Vũ Huy Định. Tổng hợp, nghiên cứu cấu trúc một số hợp chất azometin từ N-amino 2-(metoxiphenyl)propiolactam. Tạp chí khoa học Trường Đại học Sư phạm Hà Nội. N.4, (2006),  64-68.
 7. Nguyễn Thị Thanh Phong, Trương Minh Lương, Nguyễn Ngọc Thanh. Tổng hợp và nghiên cứu một số dẫn xuất ankyl-2,3-đibrom-3-(4-metoxiphenyl)propanoat từ ethyl p-metoxyxinamat. Tạp chí hóa học & ứng dụng. T.87, N.3 (2009), 37-39.
 8. Trương Minh Lương, Trần Văn Huy. Nghiên cứu về eleutherin trong sâm đại hành Việt Nam. Tạp chí khoa học trường Đại học Sư phạm TP. HCM. T.50 (16), N. 4, (2009), 71-81.
 9. Trương Minh Lương, Nguyễn Thị Thu Hạnh. Góp phần nghiên cứu thành phần hóa học của thân và lá của cây kim ngân (Loicera japonica Thumb) ở Bắc Giang. Tạp chí khoa học trường Đại học Sư phạm Hà Nôi. V.54, N.3, (2009), 80-85.
 10. Trương Minh Lương, Hoàng Thị Hải Vân. Tổng hợp, nghiên cứu dẫn xuất amin và các amit từ eleutherin trong sâm đại hành Việt Nam. Tạp chí khoa học trường Đại học Sư phạm TP. HCM. 21 (55), (2010), 91-100.
 11. Trương Minh Lương, Bùi Thị Thanh Hoa. Tổng hợp, nghiên cứu cấu trúc của amin và các azometin từ eleutherol. Tạp chí hóa học. T. 51, N.2C, (2013), 819-823.
 12. Trương Minh Lương, Lê Hồng Hưng. Nghiên cứu tổng hợp, cấu trúc, hoạt tính sinh học của axit 1-hidroxi-8-metoxinaphtalen-3-cacboxylic và dẫn xuất, este, hidrazit, hidrazit N-thế của nó từ eleutherol. Tạp chí hóa học. T. 53, N. 4e2, (2015), 81-85.
 13. Trương Minh Lương, Trịnh Thị Quyên. Nghiên cứu tổng hợp, cấu trúc và hoạt tính sinh học một số dẫn xuất của eleutherin và eleutherol từ sâm đại hành. Tạp chí hóa học.. T.53, N. 6e1,2, (2015), 255-261.
 14. Dương Quốc Hoàn, Nguyễn Thị Thanh Xuân, Trương Minh Lương, Trần Thị Thu Trang. Characterization and Bio-activity evaluation of two new acetohydrazides synthsisized from curcumin and monocarboyl curcumin analog. Hnue. Journal of Science. V. 61, N. 9, (2016), 11-20.
 15. Trương Minh Lương, Lê Toàn Thắng, Nguyễn Quang Minh, Dương Quốc Hoàn. Tổng hợp, nghiên cứu cấu trúc và hoạt tính sinh học của một số ester từ eleutherin và eleutherol. Tạp chí khoa học trường Đại học Sư phạm TP. HCM. 14 (6), (2017), 51-60.
 16. Đặng Ngọc Quang, Trần Công Sơ, Nguyễn Thị Phương Thanh, Lê Thị Phương Hoa, Phạm Hữu Điển, Trương Minh Lương, Nguyễn Quang Tùng, Lê Đức Long, Trần Đức Tài, Nguyễn Quyết Tiến. Balanochalcone, a new chalcone from
  Balanophora laxiflora Hemsl.
  Natural Product Research (Taylor & Francis). 1478-6419, (2017)
 17. Nguyễn Ngọc Linh, Vũ Quốc Trung, Dương Quốc Hoàn, Vũ Quốc Mạnh, Trương Minh Lương, Phạm Chiến Thắng, Luc Van Meervelt. Green synthesis and crystal stuctrure of 3-(benzothiazolyl)thiophen.  Acta Cryst., E73,(2017), 1647-1651
 18. Dương Quốc Hoàn, Nguyễn Thị Hạnh, Trương Minh Lương, Nguyễn Hiển. Preparation of some new Schiff bases from 5-nitrovanillin. Tạp chí khoa học trường Đại học Sư phạm TP.HCM. V. 14, N. 9, 76-84, (2017)
 19. Trương Minh Lương, Nguyễn Thị Hương Cẩm, Trần Thị Thái Hà. Nghiên cứu tổng hợp, cấu trúc và hoạt tính sinh học  một số azometin, dị vòng thiazolidin-4-on của 4,5-đimetoxy-2-nitrobenzaldehit. Tạp chí hóa học. Đã phản biện và dự kiến xuất bản trong số T. 55, N.5e34, (2017).
 20. Trương Minh Lương. Tổng hợp, nghiên cứu cấu trúc và hoạt tính sinh học một số dẫn xuất azometin và hidrazon của 2-nitrovailin. Tạp chí Hóa học. đã phản biện và dự kiến xuất bản trong số 55, N. 5e34 (2017).

Workshop papers

 1. Nguyễn Đức Châu, Trương Minh Lương. Phản ứng của iso- và tert-butyl bromua với toluen trên chất xúc tác bentonit Thuận Hải biến tính. Tuyển tập các công trình khoa học công nghệ 1986-1995, Tuyển tập các công trình khoa học công nghệ 1986-1995. Viện Hóa học Công nghiệp. (1995), 353-359

 2. Nguyễn Đức Châu, Trương Minh Lương. Các đặc trưng của bentonit Thuận Hải biến tính và tính chất xúc tác của chúng trong phản ứng ankyl hóa benzen bằng isopropyl bromua. Tuyển tập các báo cáo toàn văn hội nghị toàn quốc các đề tài nghiên cứu khoa học cơ bản trong lĩnh vực hóa lý và hóa lý thuyết. (1997), 16-23

 3. Nguyễn Đức Châu, Trương Minh Lương, Hồ Văn Thành, Ngô Thị Thuận, Nguyễn Thanh Tú. Nghiên cứu tính chất xúc tác của bentonit Thuận Hải được biến tính bằng Al3+ trong phản ứng isopropyl hóa toluen. Tuyển tập các báo cáo hội nghị hóa học toàn quốc lần thứ 3.Tập 1, (1998), 245-248.
 4. Trương Minh Lương, Nguyễn Đức Châu. Áp dụng quy hoạch hóa thực nghiệm để nghiên cứu phản ứng ankyl hóa toluen bằng isoproyl bromua trên xúc tác Ben-Fe3+. Tuyển tập các báo cáo toàn văn hội nghị toàn quốc các đề tài nghiên cứu khoa học cơ bản trong lĩnh vực Hóa lý và Hóa lý thuyết. (1999), 194-200.
 5. Nguyễn Bá Xuân, Trương Minh Lương, Khương Thanh Hương. Nghiên cứu phản ứng akyl hóa toluen bằng rượu benzylic trên xúc tác bentonit Thuận Hải biến tính. Tuyển tập công trình khoa học công nghệ chuyên ngành hữu cơ-hóa dầu –xúc tác của Viện Hóa học công nghiệp. (2000), 200-208.
 6. Nguyễn Thị Thanh Phong, Trương Minh Lương, Cao Thị Mỹ Hạnh. Tổng hợp và nghiên cứu một số dẫn xuất ankyl-2,3-đibrom-3-(p-anizyl)propanoat từ ethyl p-metoxyxinamat. Số đặc biệt của tạp chí khoa học trường Đại học Sư phạm Hà Nội (Kỷ yêu hội thảo nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học và đào tạo giáo viên trong giai đoạn mới). (2006), 36-40.
 7. Trương Minh Lương, Ngô Thị Thuận. Nghiên cứu sự phân bố sản phẩm của phản ứng ankyl hóa trên bentonit Thuận Hải biến tính. Số đặc biệt của tạp chí khoa học trường Đại học Sư phạm Hà Nội (Kỷ yêu hội thảo nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học và đào tạo giáo viên trong giai đoạn mới). (2006),78-83.
 8. Trương Minh Lương, Ngô Thị Thương. Góp phần nghiên cứu thành phần hóa học của cây Đại Hoàng (Rheum officinal Baill.). Hội nghị khoa học và công nghệ Hóa dược toàn quốc lần thứ nhất 12/2008. (2008), 281-285.

Science blogs

Teaching subjects

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI
Top