ĐHSPHN - Nguyễn Thị Liên
A A+
Biography / Background Qualifications Employment History Science Awards Education Projects Publications / Books Workshop papers Science blogs Teaching subjects
Views: 1575 - Lastest Update: 5/10/2019

Tiến sĩ Nguyễn Thị Liên

Position Giám đốc TTTLH-SLLT
Telephone 0943524359
Org Unit
Floor/Room
Email liennt@hnue.edu.vn
Language
To link to this page, please use the following URL:
http://www.hnue.edu.vn/directory/liennt

Biography / Background


Qualifications

  Employment History

  • , ,

  Science Awards

  Education

   Projects

   - 2019 - 2020. Chủ nhiệm ĐT: Xây dựng khung Chương trình GDBVMT cấp Tiểu học theo định hướng CTGDPTTT. NVNCKH cấp Bộ GD&ĐT

   - 2019- 2020. Thành viên nghiên cứu chính ĐT: Nghiên cứu đề xuất mô hình gia đình - nhà trường - xã hội trong giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên đáp ứng yêu cầu đổi mới đất nước và hội nhập quốc tế. CTKHGD.

   - 2017 - 2019. Thư ký khoa học ĐT: Phát triển tư duy phê phán cho học sinh tiểu học thông qua bài học môn giáo dục công dân được thiết kế theo quan điểm kiến tạo xã hội. Quỹ KH&CNQG (Nafosted).

   - 2017. Chủ nhiệm ĐT: Vận dụng quan điểm kiến tạo xã hội trong thiết kế bài học môn Đạo đức nhằm phát triển tư duy phê phán cho học sinh tiểu học. Trường ĐHSP Hà Nội.

   - 2015 - 2018. Chủ nhiệm ĐT: Xây dựng  bộ tiêu chí đánh giá phẩm chất học sinh THPT. B2015.17.63

   - 2016. Chủ nhiệm ĐT: Biện pháp phát triển năng lực sáng tạo cho sinh viên trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Trường ĐHSP Hà Nội.

   - 2016 - 2017. Chủ nhiệm NV: Nghiên cứu phẩm chất nhân cách của học sinh Trung học phổ thông trong bối cảnh xã hội hiện nay. Bộ GD&ĐT.

   - 2017 - 2017. Thành viên nghiên cứu chính ĐT: Đào tạo năng lực tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo cho SV ĐHSP. Bộ GD&ĐT.

   - 2014:. Chủ nhiệm ĐT: Nghiên cứu hoàn thiện kết quả đề tài nghiên cứu của đề tài “Đánh giá học sinh theo quan điểm giáo dục toàn diện”. Trường ĐHSP Hà Nội.

   - 2012 - 2014. Thư ký khoa học ĐT: Đề xuất các phương pháp khắc phục học kém do chậm phát triển các vùng chức    năng. Quỹ KH&CNQG (Nafosted).

   - 2011-2013. Chủ nhiệm ĐT: Đánh giá học sinh theo quan điểm giáo dục toàn diện. B2011.17.173TĐ

   -  2010. Chủ nhiệm ĐT: Một số biện pháp tâm lí sư phạm  nâng cao mức độ biểu hiện trí sáng tạo của sinh viên sư phạm. Trường. Trường ĐHSP Hà Nội.

   - 2010. Thư ký ĐT: Biên soạn tài liệu hướng dẫn áp dụng đại trà Chuẩn nghề nghiệp giáo viên THPT. Dự án Trung học và TCCN – Bộ GD&ĐT.

   - 2009. Chủ nhiệm ĐT: Một số khó khăn tâm lý của sinh viên trường ĐHSPHN trong việc giải quyết các bài tập tình huống sư phạm. Trường ĐHSP Hà Nội.

   - 2008. Chủ nhiệm ĐT: Khát vọng thành đạt nghề nghiệp của SVSP. Trường ĐHSP Hà Nội.

   - 2008. Thư ký khoa học ĐT: Thử đánh giá năng lực/phẩm chất của người giáo viên THPT bằng Chuẩn nghề nghiệp giáo viên. Dự án Trung học và TCCN – Bộ GD&ĐT

   - 2007. Chủ nhiệm ĐT: Nhu cầu đọc sách chuyên ngành của sinh viên ĐHSPHN. Trường ĐHSP Hà Nội.

   - 2006. Chủ nhiệm ĐT: Nhu cầu được tư vấn về SKSS của sinh viên ĐHSPHN. Trường ĐHSP Hà Nội.

   - 2006. Thư ký khoa học ĐT: Tính sáng tạo của sinh viên sư phạm. Bộ GD&ĐT.

   Publications / Books

   - Nguyễn Thị Liên (2017). Trí sáng tạo trong hoạt động học tập cả sinh viên sư phạm ngành giáo dục tiểu học. Nxb Đại học Quốc Gia. 

   - Nguyễn Thị Liên (Chủ biên) (2016). Tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo trong nhà trường phổ thông. Nxb Giáo dục Việt Nam.

   -  Nguyễn Thị Liên (Đồng tác giả) (2014). Tài liệu bồi dưỡng giáo viên thường xuyên: Ứng dụng phương pháp dạy học tích cực trong lĩnh vực tình cảm, xã hội của trẻ ở lứa tuổi mầm non. Nxb Giáo dục Việt Nam. 

   Workshop papers

   - Tháng 11 năm 2013. Ứng dụng phương pháp dạy học tích cực góp phần nâng cao hiệu quả giáo dục công dân ở trường THPT. ĐHSP Hà Nội.

   - Tháng 9 năm 2015. Hướng nghiệp ở trường Trung học và đào tạo SVSP đáp ứng nhiệm vụ hướng nghiệp trong bối cảnh mới. ĐHSP Hà Nội 2.

   - Tháng 11 năm 2017. Hình thành năng lực sáng tạo cho sinh viên trong hệ thống các trường Sư phạm ở Việt Nam hiện nay . Viện NCSP, Trường ĐHSP Hà Nội.

   Science blogs

   Teaching subjects

   TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI
   Top