ĐHSPHN - Đào Thị Phương Liên
A A+
Biography / Background Qualifications Employment History Science Awards Education Projects Publications / Books Workshop papers Science blogs Teaching subjects
Views: 1883 - Lastest Update: 11/12/2016

Thạc sĩ Đào Thị Phương Liên

Position
Telephone
Org Unit Khoa Giáo dục Đặc biệt
Floor/Room Tòa nhà K3, trường ĐHSP Hà Nội, 136 Đường Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội.
Email liendtp@hnue.edu.vn
Language
To link to this page, please use the following URL:
http://www.hnue.edu.vn/directory/liendtp

Biography / Background

Giáo dục học và giáo dục đặc biệt

Qualifications

  Employment History

  • 2003- nay, Giáo viên dạy nghề, Khoa Giáo dục đặc biệt

  Science Awards

  Education

  • 2006, Thạc sĩ Giáo dục học, Trường ĐHSPHN, Advisor: , Level: Bachelor/Engineer, Type: Regular
  • 2003, Cử nhân Giáo dục trẻ khiếm thị, Trường ĐHSPHN, Advisor: , Level: Bachelor/Engineer, Type: Regular

  Projects

  Tên đề tài, dự án, nhiệm vụ KH&CN đã chủ trì

  Thời gian

  (bắt đầu - kết thúc)

  Thuộc Chương trình (nếu có)

  Tình trạng

  (đã nghiệm thu-xếp loại, chưa nghiệm thu)

  Nghiên cứu các phương pháp dạy học cho trẻ khuyết tật trong trường chuyên biệt. Mã số: SPHN - 10 - 510

  2010-2012


      Đã nghiệm thu

  ( Xếp loại xuất sắc)

  Xây dựng hệ thống bài tập phát triển kỹ năng vận động cho trẻ khiếm thị.

  Mã số: SPHN – 13 – 275

  2013-2015


  Đã nghiệm thu

   (Xếp loại xuất sắc)

  Nghiên cứu hệ thống sàng lọc và đánh giá phát triển, tư vấn giáo dục cho trẻ chậm phát triển dưới 6 tuổi. Mã số: B2010 – 17 – 259

  2010-2012


  Đã nghiệm thu

   (Xếp loại xuất sắc)

  Publications / Books

  TT

  Tên công trình

  (bài báo, công trình...)

  Là tác giả hoặc 

  là đồng tác giả

  công trình

  Nơi công bố

  (tên tạp chí đã đăng/ nhà xuất bản )

  Năm công bố


  2

  Tạp chí quốc gia
  1

  Ứng dụng phương pháp xâu chuỗi vào dạy kỹ năng tự phục vụ cho trẻ khuyết tật trí tuệ..


  Tác giả

  Tạp chí khoa học số 4.

  2011

  2

  Xây dựng và thử nghiệm một số bài tập phát triển kỹ năng vận động thô cho trẻ mù 4-5 tuổi.

  Tác giả

  Tạp chí giáo dục( Số đặc biệt) số 4

  2014

  3

  Phát triển kỹ năng vận động cho trẻ khiếm thị trong lớp mẫu giáo hòa nhập.  Tác giả

  Tạp chí khoa học, Vol. 60,  No. 8C.


  2015

  4

  Rèn luyện kỹ năng thiết kế giáo án hòa nhập

  Tác giả

  Tạp chí giáo dục (số đặc biệt kì 2 tháng 6/2016)

  2016

  Workshop papers

  Science blogs

  Teaching subjects

  TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI
  Top