ĐHSPHN - NGUYỄN THỊ MAI LAN
A A+
Biography / Background Qualifications Employment History Science Awards Education Projects Publications / Books Workshop papers Science blogs Teaching subjects
Views: 7025 - Lastest Update: 3/26/2023

TS NGUYỄN THỊ MAI LAN

Position Giảng viên
Telephone
Org Unit Khoa Sư phạm Kỹ thuật
Floor/Room 136 Đường Xuân Thuỷ – Quận Cầu Giấy – Hà Nội
Email lanntm@hnue.edu.vn
Language English (B2),
To link to this page, please use the following URL:
http://www.hnue.edu.vn/directory/lanntm

Biography / Background


Qualifications

 • 2018, Certificate of English Language Proficiency, Hanoi National University of Education, #18.05190 (125/QÐ2848_18HL102V)
 • 2018, Chứng chỉ ứng dụng Công nghệ thông tin cơ bản, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội , #0076904 (26/QÐ1205_TIN18_SP31A)

Employment History

 • 2009- nay, Giảng viên, Khoa Sư phạm kĩ thuật, trường đại học Sư phạm Hà Nội

Science Awards

Education

 • 5-2005, Khóa luận tốt nghiệp, Đại học Sư phạm Hà Nội, Advisor: PGS.TS Đặng Văn Nghĩa, Level: Bachelor/Engineer, Type: Regular
 • 2018, Luận án, Đại học Sư phạm Hà Nội, Advisor: PGS.TS Đặng Văn Nghĩa, TS. Nguyễn Thanh Tùng, Level: Doctor, Type: Regular
 • 11-2007, Luận văn, Đại học Sư phạm Hà Nội, Advisor: PGS.TS Lê Huy Hoàng, Level: Master, Type: Regular

Projects

 • tu` 1-2012 dê´n 6-2013, Chủ nhiệm đề tài, Đề tài NCKH cấp trường SPHN 2012, Bộ môn ĐT-TH khoa SPKT
 • 2012, Ủy viên, Đề tài NCKH cấp bộ, Khoa Sư phạm kĩ thuật, Đại học SPHN

Publications / Books

 • 2019, Lê Huy Hoàng (Chủ biên), Đồng Huy Giới, Nguyễn Trọng Khanh, Đặng Văn Nghĩa, Nguyễn Thị Thanh Huyền, Nguyễn Thị Mai Lan, Hướng dẫn dạy môn Công nghệ THPT theo Chương trình giáo dục phổ thông mới ,, NXB Đại học sư phạm Hà Nội, ,
 • 2018, Lê Huy Hoàng (chủ biên), Đổng Huy Giới, Nhữ Thị Việt Hoa, Nguyễn Thị Thanh Huyền, Nguyễn Trọng Khanh, Nguyễn Văn Khôi, Nguyễn Thị Mai Lan, Đặng Văn Nghĩa, Vũ Thị Ngọc Thúy, Dạy học phát triển năng lực môn Công nghệ THPT, NXB ĐH Sư phạm, ,
 • 2018, Nguyễn Thị Mai Lan, Một số vấn đề lý luận về phát triển năng lực sáng tạo kĩ thuật cho sinh viên trong dạy học kĩ thuật, Tạp chí Giáo dục ISSN 2354-0753, Số 427 (kì 1-4/2018), (tr 44-tr 47)
 • 2018, Nguyễn Thị Mai Lan, Một số biện pháp dạy học thực hành kĩ thuật điện tử theo định hướng phát triển năng lực sáng tạo kĩ thuật cho sinh viên, Tạp chí khoa học giáo dục nghề nghiệp ISSN 2354-0583, Số 57-58 tháng 6-7/2018. , (Tr 42- tr 51)
 • 2018, Nguyễn Thị Mai Lan, Phát triển năng lực sáng tạo kĩ thuật cho SV ngành sư phạm kĩ thuật thông qua sử dụng bài toán thiết kế kĩ thuật, Tạp chí Giáo dục (ISSN 21896- 0866- 7476), Số 439 (kì I-10/2018), Tr 49-53
 • 2018, Nguyện Trọng Khanh (chủ biên), Đặng Minh Đức, Trịnh Văn Đích, Lê Thu Hằng, Đồng Huy Giới, Nguyễn Thị Mai Lan, Nguyễn Tất Thắng, Trần Thi Thu. , Sách Hướng dẫn học Công nghệ 9, NXB Giáo dục Việt Nam, ,
 • 2017, Nguyễn Thị Mai Lan, Phát triển năng lực sáng tạo cho sinh viên sư phạm kĩ thuật trong dạy học chuyên ngành, Tạp chí khoa học giáo dục nghề nghiệp ISSN 2354-0583, Số 43-44 tháng 4-5/2017, (Tr 40- tr 43)
 • 2014, Nguyễn Thị Mai Lan, Sử dụng đánh giá quá trình góp phần nâng cao khả năng tự học cho sinh viên theo học chế tín chỉ, Tạp trí khoa học, Trường ĐHSP Hà Nội (ISSN 0868-3719), Volume59, Number 6BC, 2014, pp.197-203
 • 2013, Nguyễn Thị Mai Lan, Khai thác e-learning hỗ trợ quá trình học tập cho sinh viên trong dạy học thiết bị điện tử, Tạp chí Giáo dục (ISSN 21896- 0866- 7476), Số đặc biệt 7/2013 , Tr 122- 124
 • 2013, Nguyễn Thị Mai Lan, Mô hình học tập kết hợp theo hướng tiếp cận hệ sinh thái học tập, Tạp chí khoa học, Trường đại học Sư phạm Hà Nội. (ISSN 0868-3719), Volume 58, Number 6A, 2013. , Tr 73- Tr81

Workshop papers

  Science blogs

  Teaching subjects

  TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI
  Top