ĐHSPHN - Dương Minh Lam
A A+
Biography / Background Qualifications Employment History Science Awards Education Projects Publications / Books Workshop papers Science blogs Teaching subjects
Views: 11535 - Lastest Update: 3/26/2022

PGS. TS. Dương Minh Lam

Position Trưởng Phòng Khoa học Công nghệ
Telephone
Org Unit Phòng Khoa học - Công nghệ
Floor/Room Phòng 420, Nhà Hành chính Hiệu bộ- Trường Đại học Sư phạm Hà Nội- 136 đường Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội
Email lamdm@hnue.edu.vn
Language English (working),
To link to this page, please use the following URL:
http://www.hnue.edu.vn/directory/lamdm

Biography / Background

Qualifications

 • 2015, Associate Professor, The National Committee of Professorship Titles, #
 • 2006, Doctor of Philosophy, Chiang Mai University, #

Employment History

 • 6/2008-12/2012, Head of Microbiology and Biotechnology Department, Room 104 K Building, HNUE
 • 12/2012-9/2017, Deputy head, Room 419, Headquarter Building, HNUE
 • 10/2017-present, Head, 419, Headquarter Building, HNUE

Science Awards

Education

 • 2000-2002, Master, HNUE, Advisor: Prof. Nguyen Thanh Dat, Level: Master, Type: Regular
 • 1995-1999, Bachelor, Hanoi National University of Education, Advisor: Prof. Nguyen Thanh Dat, Level: Bachelor/Engineer, Type: Regular
 • 10/2003-10/2006, PhD., Chiang Mai University, Advisor: Prof. Kevin D Hyde and Prof. Saisamorn Lumyong, Level: Doctor, Type: Regular

Projects

 • 2010-2011, Principal Investigator, Species diversity of Xylaria in Cuc Phuong National Park, Ministry of Education and Training
 • 2008-2013, Coordination/ Principal investigator,, Conservation and preservation of mangrove plant and microorganism genes , Ministry of Education and Training,
 • 2008-2010, Principal Investigator, Trichoderma isolated from mangroves in Vietnam: diversity and its antagonistics against fungal pathogens, Funded by IFS

Publications / Books

 • 2021, Nguyễn Đình Việt, Nguyễn Thị Thùy Vân, Trương Xuân Lam và Dương Minh Lam, Đặc điểm hình thái và sinh học phân tử các chủng nấm isaria tại vườn quốc gia xuân sơn và khu bảo tồn thiên nhiên Copia, Journal of Science of HNUE, 66, 134-145
 • 2021, Nguyễn Thị Thùy Vân, Nguyễn Đình Việt và Dương Minh Lam, Cấu trúc, sinh tổng hợp và hoạt tính sinh học của các hợp chất cyclooligomer depsipeptides từ nấm, Journal of Science of HNUE, 66, 124-133
 • 2021, Nguyen Thi Thuy Van, Nguyen Dinh Viet, Duong Minh Lam, Effects of Culture Conditions on Growth and Cyclooligomer Depsipeptides Biosynthesis of Cordyceps sp. CPA14V, VNU Journal of Science: Natural Sciences and Technology, 2021, https://doi.org/10.25073/2588-1140/vnunst.5273
 • 2021, Nguyễn Thị Thùy Vân, Nguyễn Đình Việt, Dương Minh Lam, Đặc điểm hình thái, khả năng sinh trưởng và sinh tổng hợp cyclooligomer depsipeptides của chủng nấm Cordyceps sp. CPA14V, Tạp chí Khoa học, Trường Đại học Vinh, , 50 (1A), 80-87
 • 2021, Van, N. T. T., Lam, D. T., Minh, P. T. H., Le, V. T. T., Hoan, B. V. and Duong, M. L., Biological activities of extracts and beauvericin from Cordyceps cateniannulata CPA14V, International Journal of Agricultural Technology, 17(6), 2449-2460
 • 2020, Duong Minh Lam and Chu Thị Hoa, Lung cancer cell line inhibition capacity of Sonneratia apetala endophytic Streptomyces flavofungini 2E41, Journal of Science of HNUE, 65, 117-122.
 • 2020, Nguyễn Đình Việt, Trịnh Thúy Nga, Nguyễn Thị Thùy Vân, Trương Xuân Lam, Dương Minh Lam, Đặc điểm hình thái và sinh học phân tử của chủng nấm Cordyceps sp. V4 tại khu bảo tồn thiên nhiên Copia – Sơn la, Hội nghị Toàn quốc về nghiên cứu và giảng dạy sinh học tại Việt Nam, lần thứ 4. Vĩnh Phúc, 23/5/2020
 • 2019, Dương Minh Lam, Lê Thị Huế, Nguyễn Thị Kim Thảo, Nghiên cứu khả năng ứng dụng chủng Trichoderma harzianum SP12176 sinh cellulase chuyển hóa bã mía, Tạp chí Khoa học Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, 10A, 64, 98-104.
 • 2018, Phạm Thị Lan và Dương Minh Lam, Ghi nhận mới ba loài thuộc chi Xylaria cho khu hệ nấm túi việt nam, Journal of Science of HNUE, 63, DOI: 10.18173/2354-1059.2018-0014.
 • 2017, Dương Minh Lam, Trương Thị Chiên, Nguyễn Thị Kim Thảo và Nguyễn Phùng Thanh Mai, Đặc điểm sinh cellulases của chủng Trichoderma VTCC-F-873, Journal of Science of HNUE, 62, DOI: 10.18173/2354-1059.2017-0013
 • 2016, Duong Minh Lam, Phung Thi Ngoc Quyen and Tong Thi Mo, Antifungal ability of some mangrove endophytic actinomycetes in Vietnam, Journal of Science of HNUE, Natural Sci., 61, No. 9, 145-151. DOI: 10.18173/2354-1059.2016-0067
 • 2015, Duong Minh Lam, Truong Thi Chien and Tran Thi Thuy, Identification of Streptomyces sp. QN63 against antibiotic-resistant Staphylococcus aureus, HNUE journal of Science, 60(9), 112-118
 • 2014, Doan Thi Phuong Linh, Bui Thi Thu Hien, Do Duc Que, Duong Minh Lam, Norbert Arnold, Jürgen Schmidt, Andrea Porzel, Dang Ngoc Quang. Cytotoxic Constituents from the Vietnamese Fungus Xylaria schweinitzii, Natural Product Communications, 9(5), 659 - 660
 • 2014, Duong Minh Lam, Nguyen Dinh Viet, Tong Thi Mo, Screening for anticancer producing endophytic actinomycetes in three mangrove plant species in Nam Dinh province, Journal of Science of HNUE, 59, 114-122
 • 2013, Dang Ngoc Quang, Duong Minh Lam, Nguyen Thi Hong Hanh and Do Duc Que, 2013, Cytotoxic constituents from the fungus Daldinia concentrica (Xylariaceae), Natural Product Research , 27 , 486-490
 • 2013, Do Duc Que, Duong Minh Lam, 2013, Ghi nhận lần đầu chi nấm túi Biscogniauxia thuộc họ Xylariaceae ở Việt Nam, Tạp chí Sinh học, 35(2), 193-197
 • 2013, Duong Minh Lam, Dang Ngoc Quang, Nguyen Thi Ha, 2013, Tách chiết, tinh sạch và nghiên cứu đặc điểm của kháng sinh từ xạ khuẩn Streptomyces sp. QN63 chống Staphylococcus aureus nhờn kháng sinh, Tạp chí Khoa học Công nghệ, 51(5), 555-563
 • 2013, Duong Minh Lam, Do Duc Que, 2013, Bổ sung ba loài nấm túi họ Xylariaceae cho khu hệ nấm Việt Nam, Tạp Chí Khoa học và Công nghệ ĐHQG Hà Nội, 29(2), 38-43
 • 2013, Duong Minh Lam, Nguyen Thi Thuy Van, Dinh Thi Kim Nhung, 2013, Phân lập, tuyển chọn và định loại chủng vi khuẩn BHN2 sinh màng cellulosevi khuẩn, Tạp chí Sinh học, 35(1), 74-79
 • 2013, Duong Minh Lam, Truong Thi Chien, 2013, Nghiên cứu một số đặc tính sinh học của chủng Trametes maxima CPB30 sinh laccase ứng dụng trong xủ lý màu nước ô nhiễm do thuốc nhuộm, Tạp chí Sinh học, 35(4), 469-476
 • 2013, Duong Minh Lam, Truong Thi Chien, 2013, Isolation, selection and identification of laccase-producing fungal strains and its dye decolorization ability, Journal of Science, HNUE, 58(9), 132-138
 • 2012, Badshah Malik, Duong Minh Lam, Jing Liu and Bo Mattiasson, 2012, Use of an automatic methane potential test system for evaluating the biomethane potential of sugarcane bagasse after different treatments, Bioresour. Technol., 114, 262-269
 • 2012, Dang Ngoc Quang, Duong Minh Lam, Nguyen Thi Hong Hanh and Do Duc Que, 2012, Cytotoxic constituents from the fungus Daldinia concentrica (Xylariaceae). , Natural Product Research. 2012, 1–5, iFirst. ISSN 1478–6419 print/ISSN 1478–6427, ,
 • 2012, Doan Van-Thuoc, Tran Huu-Phong, Nguyen Thi-Binh, Nguyen Thi-Tho, Duong Minh-Lam & Jorge Quillaguaman, 2012, Polyester production by halophilic and halotolerant bacterial strains obtained from mangrove soil samples located in Northern Vietnam , MicrobiologyOpen, 1(4), 395–406
 • 2012, Duong Minh Lam, Đỗ Đức Quế, Trần Huyền Trang, 2012, Bổ sung 3 loài thuộc chi Xylaria cho khu hệ nấm túi Việt Nam., Tạp chí Khoa học và Công nghệ Trường ĐHSP Hà Nội, 57, 148-154
 • 2012, Duong Minh Lam, Vu Thi Ly, 2012, Nghiên cứu tuyển chọn Bacillus sinh lipase kiềm từ rừng ngập mặn., Tạp chí Khoa học và Công nghệ, 50 (2), 259-266
 • 2012, Trần Huyền Trang, Đỗ Đức Quế, Dương Minh Lam, 2012, Đặc điểm của 2 loài Xylaria feejeensis và Xylaria moelleroclavus mới ghi nhận ở Việt Nam., Tạp chí Khoa học và Công nghệ, ĐH Vinh, 41, 82-86
 • 2011, Duong Minh Lam, Nguyen Thanh Dat, Study on some actinomycetes isolated from mangrove soil of Giao Thuy, Nam Dinh, Journal of Science (HNUE), 56, 109-116
 • 2010, Duong Minh Lam, Le Van Dung, Study on characteristics of alkaline protease from Bacillus sp ILM1 and potential applications in tanning. The Scientific journal of Hanoi National University, Vietnam, Natural Sciences and Technology, 26(2S), 159-166
 • 2010, Jacques Fournier, Marc Stadler, Kevin D. Hyde and Minh Lam Duong, The new genus Rostrohypoxylon and two new Annulohypoxylon species from Northern Thailand, Fungal Diversity, 40, 23-36
 • 2009, Duong Minh Lam and Vu Thi Thanh Tam, Three new records of Xylariaceous fungi in Muong Phang, Dien Bien, HNUE Journal of Science, 54(1), 105-111
 • 2009, Duong Minh Lam, Nguyen Thi Hien, Antagonistic ability of Trichoderma species isolated from mangroves in Nam Dinh province, Development of IPM in Asia and Africa, 2, 251-256
 • 2009, Wulandari, N.F., To-anun, C., Hyde, K.D., Duong, L.M., de Gruyter, J., Meffert, J.P., Groenewald, J.Z. and Crous, P.W., Phyllosticta citriasiana sp. nov., the cause of Citrus tan spot of Citrus maxima in Asia, Fungal Diversity, 34, 23-39
 • 2008, Duong, L.M, McKenzie, E.M.C., Lumyong, S. and Hyde, K.D., Fungal succession on dead leaves of Castanopsis diversifolia in Doi Suthep-Pui National Park, Thailand, Fungal Diversity, 30, 23-36
 • 2008, Vũ Thị Lý, Dương Minh Lam, Antagonistic ability of endophytic fungi isolated from mangrove tree in Vietnam , Journal of Scientific Sciences. Hanoi Univerity of Pedagogy Number 2., 2008 (3), 104-113
 • 2006, Duong, L.M, Rajesh Jeewon, Saisamorn Lumyong and Kevin D. Hyde, DGGE coupled with ribosomal DNA phylogenies reveal uncharacterized fungal phylotypes on living leaves of Magnolia liliifera, Fungal Diversity, 23, 121-138
 • 2004, Duong, L.M, Lumyong, L. and Hyde, K.D. , Fungi on leaf litter, In Thai fungal diversity. Jones, G., Hyde, K.D. and Tantichareon, M. (eds). Bangkok: BIOTECH, , 163-171
 • 2004, Duong, L.M, Lumyong, S., Hyde, K.D. and Jeewon, R., Emarcea castanopsidicola gen. et sp. nov. from Thailand, a new xylariaceous taxon based on morphology and DNA sequences. , Studies in Mycology, 50, 253-260

Workshop papers

 • 24-26 November, 2015, Isolation and Identification of Fungi Found on Decomposing Human Bodies, Oral presentation at the 7th International Science, Social Sciences, Engineering and Energy Conference
 • 2014, Duong Minh Lam, Pham Thi Lan, 2014, Xyladia diversity in Cuc Phuong National Park, Vietnam, Oral presentation at International Mycology Congress 10
 • 2012, Duong Minh Lam, Nguyen Thi Thanh Tam. 2012. Isolation and selection of yeasts for high ethanol production., Proceedings of the 1st National scientific conference on biological research and teaching in Vietnam. Hanoi 12/12/2012. Page: 551-557
 • 2011, Do Duc Que, Tran Huyen Trang and Duong Minh Lam. 2011. Two new records of ascomycetous species Hyopxylon hypomiltum and H. vinosopureum for Vietnam, The fourth National Conference of Biological Resources and Ecology. Hanoi 21/10/2011. ISSN 1859-4425, page 299-303
 • 2011, Duong Minh Lam, Do Duc Que and Tran Huyen Trang. 2011. Species diversity of Xylaria genus in Cuc Phuong National Park, Ninh Binh province, The fourth National Conference of Biological Resources and Ecology. Hanoi 21/10/2011. ISSN 1859-4425, page 166-169
 • 2011, Lo Thi Bao Khanh, Duong Minh Lam, Dinh Thi Kim Nhun and Nguyen Thi ThuyVan. 2011. A study on processing and storing bacterial cellulose produced from Acetobacter xylinum strains, The fourth National Conference of Biological Resources and Ecology. Hanoi 21/10/2011. ISSN 1859-4425, page 1181-1184
 • 2006, Hyde, K.D. and Duong, L.M (2006). Advances in our understanding of fungal diversity - an Asian perspective, Oral presentation at 8th international mycological congress, 21-25 August, 2006, Cairns, Australia: 173
 • 2004, Duong, L.M, Lumyong, L. and Hyde, K.D. (2004). Fungal diversity on dead leaves of five tree species in Doi Suthep Pui National Park, Chiang Mai Thailand, Asian Pacific Mycological Congress - AMC4 (Abstract): 206
 • 2004, Duong, L.M, Lumyong, L. and Hyde, K.D. (2004). Fungal diversity on leaves in tropical forests, International Culture Collection Congress 10 (Abstract): 559-560

Science blogs

Teaching subjects

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI
Top