ĐHSPHN - Nguyễn Cao Khang
A A+
Biography / Background Qualifications Employment History Science Awards Education Projects Publications / Books Workshop papers Science blogs Teaching subjects
Views: 9354 - Lastest Update: 5/8/2023

PGS. TS. Nguyễn Cao Khang

Position Phó Giám đốc Trung tâm Khoa học và Công nghệ nano, Giảng viên Khoa Vật lí.
Telephone 0912..988..186
Org Unit Trung tâm Khoa học và Công nghệ nano
Floor/Room Tầng 1 Nhà K, 136 Xuân Thủy, Cầu Giấy Hà Nội
Email khangnc(at)hnue.edu.vn
Language Tiếng Anh (Dùng được), Tiếng Trung (Biết ít),
To link to this page, please use the following URL:
http://www.hnue.edu.vn/directory/khangnc

Biography / Background

- Nghiên cứu về cấu trúc, tính chất quang của những vật liệu nano.

- Nghiên cứu về tính chất quang, tính chất từ của vật liệu có cấu trúc 2D.

- Nghiên cứu dạy học STEM, tổ chức các hoạt động khoa học cho học sinh phổ thông.

Qualifications

 • 2020, Trưởng đoàn Việt Nam tham dự Olympic Vật lý Quốc tế năm 2020, , #
 • 2019, Trưởng đoàn Việt Nam tham dự Olympic Vật lý Châu Âu từ năm 2019 đến nay, , #

Employment History

 • 6/2022-8/2022, Giáo sư mời nghiên cứu về vật liệu 2 chiều, Đại học Ulsan Hàn Quốc
 • 2019, , Nghiên cứu trao đổi, Đại học Hasselt, Bỉ
 • 2016-2017, , Nghiên cứu trao đổi, KRISS, Deajeon, Hàn Quốc.
 • 2015, , Nghiên cứu sau tiến sĩ, University of Ulsan, Hàn Quốc
 • 2013 - 2014, , Postdoc, Case Western Reserve University, Ohio, Hoa Kỳ.
 • 2011, , Trao đổi nghiên cứu sinh, Case Western Reserve University, Ohio, Hoa Kỳ
 • 2008, , Học về "Pulsed laser deposition - PLD", Minnesota, Hoa Kỳ.
 • 2007, Học về "Biosensor and biophotonic", Hsinchu, Đài Loan.
 • 2002-nay, , Khoa Vật lí, Đại học Sư phạm Hà Nội

Science Awards

 • 2015,Giấy khen của Hiệu trưởng Đại học Sư phạm cho giảng viên có sinh viên đạt giải nhất nghiên cứu khoa học.
 • 2012,Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
 • 2012,Giấy khen của Hiệu trưởng Đại học Sư phạm Hà Nội cho cán bộ trẻ có thành tích nghiên cứu suất sắc.

Education

 • 2009-2012, , , Advisor: , Level: Doctor, Type: Regular
 • 2005-2007, , , Advisor: , Level: Master, Type: Regular
 • 1998-2002, , , Advisor: , Level: Bachelor/Engineer, Type: Regular

Projects

1. Chủ nhiệm đề tài: Nâng cao hiệu suất quang xúc tác của vật liệu nano TiO2 bằng cách tổ hợp chúng với một số vật liệu có cấu trúc 2D. Nafosted, 2017-2019.

2. Chủ nhiệm đề tài: : Tổng hợp và nghiên cứu tính chất của vật liệu tổ hợp TiO2 pha tạp/CNTs, ứng dụng trong xử lý nước ô nhiễm hợp chất hữu cơ. Bộ GD-ĐT 2016-2018.

3. Thành viên nghiên cứu chủ chốt: Ảnh hưởng của các ion 3d, 4f và halogen lên tính chất quang và điện từ của vật liệu ABO3, XYO4. Nafosted, 1/2014 - 12/2016.

4. Chủ nhiệm đề tài: Nghiên cứu công nghệ tổng hợp vật liệu mới: ông nano cacbon phủ bột nano TiO2. Đề tài trọng điểm Trường ĐHSP HN, 1/2014 - 12/2015.

5. Thành viên đề tài: Chế tạo và nghiên cứu một số tính chất của vật liệu TiO2/CuO. ĐHSP HN, 1/2013 - 6/2014.

6. Thư ký đề tài: Chế tạo, nghiên cứu và thử nghiệm ứng dụng một số vật liệu quang xúc tác có cấu trúc nano met. Nafosted, 3/2012 - 3/2014.

7. Thư ký đề tài: Tổng hợp các vật liệu nano bán dẫn TiO2, SnO2 dạng bột và dạng màng mỏng để tiến hành một số thử nghiệm trong môi trường. ĐHSP HN, 3/2009 - 3/2011.

8. Chủ nhiệm đề tài: Bảo vệ sự ăn mòn của thép bằng cách phủ lên bề mặt của chúng hạt nano TiO2 chế tạo bằng phương pháp spin-coating. ĐHSP HN, 1/2009 - 6/2010.

9. Thư ký đề tài: Nghiên cứu phổ tán xạ Raman của vật liệu ABO3 (SrTiO3, PbZrTiO3, BiFeO3, BaFeO3...) sắt điện và multiferroic có kích thức từ micromet tới nanomet. 3/2009 - 3/2011.

Publications / Books

 1. Pham Nam Thang, Le Xuan Hung, Dao Nguyen Thuan, Nguyen Hai Yen, Nguyen Thi Thuc Hien, Vu Thi Hong Hanh, Nguyen Cao Khang, Julien Laverdant, and Pham Thu Nga Temperature-dependent Raman investigation and photoluminescence of graphene quantum dots with and without nitrogen-doping,  J Mater Sci (2021) 56:4979–4990
 2. Phạm Vũ Bích Hằng, Nguyễn Hải Yến, Phùng Thị Thanh Mai, Đặng Đức Dũng, Nguyễn Mạnh Hùng và Nguyễn Cao Khang, NGHIÊN CỨU TÍNH CHẤT QUANG, TỪ CỦA VẬT LIỆU FexNi1-xMn2O4, HNUE Natural Sciences, 57-64, 2021
 3. Tran Chien Dang, Van Thai Dang, Tien Dai Nguyen, Thi Hien Truong, Minh Tan Man, Thi Thu Hien Bui, Thi Kim Chi Tran, Dai Lam Tran, Phuong Dung Truong, Cao Khang Nguyen, Viet Chien Nguyen, Dong-Bum Seo, Eui-Tae Kim, MoS2 hydrogen evolution catalysis on p-Si nanorod photocathodes, Materials Science in Semiconductor Processing, 2021, https://doi.org/10.1016/j.mssp.2020.105308
 4. Dao Viet Thang , Van Quang Nguyen, Nguyen Manh Hung, Le Thi Mai Oanh, Nguyen Cao Khang, Bui Binh Tu, Du Thi Xuan Thao, and Nguyen Van Minh, structural, optical, ferroelectric and ferromagnetic properties of Bi1-xGdxFeO3 materials, journal of electronic materials, 2020
 5. Dao Viet Thang, Nguyen Manh Hung, Nguyen Cao Khang and Le Thi Mai Oanh, Structural and multiferroic properties of (Sm, Mn) co-doped BiFeO3 materials, AIMS Materials Science, 160–169, 2020.
 6. Jong-Won Yun, Tri Khoa Nguyen, Sunghan Lee, Sungdo Kim and Yong Soo Kim, Cao Khang Nguyen, Yang Ha, Enhanced Plasmonic Electron Transfer from Gold Nanoparticles to TiO2 Nanorods via Electrochemical Surface Reduction, Journal of the Korean Physical Society, 853-860, 2020
 7. Nghia Manh Nguyen, Yen Hai Nguyen, Hong Ngoc Phan, Minh Ngoc Phan, Dung Dang Duc, Pham Thu Nga, Minh Van Nguyen, Thuy Minh Nguyen,Van Quoc Duong, Khang Cao Nguyen, Investigation of origin optical properties of TiO2/graphenenanohybrids, Materials Letters, 276, 128042, 2020.
 8. Khang cao nguyen, Nghia manh nguyen, Van quoc duong, Khanh van nguyen, Hung manh nguyen, Thang viet dao, Quang van nguyen, Duc anh nguyen, Ha thi vu, Chien tran dang, and Hong ngoc phan Magnetic Ni-Doped TiO2 Photocatalysts for Disinfection of Escherichia coli Bacteria, Journal of ELECTRONIC MATERIALS https://doi.org/10.1007/s11664-020-08699-2
 9. Van Quang Nguyen, Van Thiet Duong, Thi Huong Nguyen, Rakwon Kang, Anh Tuan Pham, Van Tam Tran, Cao Khang Nguyen, Anh Tuan Duong, Thang Bach Phan, Jungdae Kim, Sunglae Cho, Se/Sn flux ratio effects on epitaxial SnSe thin films; crystallinity & domain rotation, DOI: https://doi.org/10.1016/j.j
 10. Cao Khang Nguyen, Hue Thi Tran, Tran Chien Dang, Fabrication and characterization of ag particles coated on Fe, Ni doped TiO2 used for photocatalytic application scientific journal of hanoi metropolitan university, No35/2019
 11. Diep thi bich dao, Hong ngoc phan, Dung duc dang, Hung manh nguyen, Thang viet dao, Minh van nguyen, Minh ngoc phan, and Khang cao nguyen, Highly Effective Disinfection of E. coli Using the Nanohybrids Ti1xNixO2/CNTs, Journal of ELECTRONIC MATERIALS, Vol. 48, No. 5, 2019 https://doi.org/10.1007/s11664-019-06966-5
 12. D.D. Dung, N.B. Doan, N.Q. Dung, L.H. Bac, N.H. Linh, L.T.H. Thanh, D.V. Thiet, N.N. Trung, N.C. Khang, T.V. Trung, N.V. Duc, Role of Co dopants on the structural, optical and magnetic properties of lead-free ferroelectric Na0.5Bi0.5TiO3 materials, Journal of Science: Advanced Materials and Devices, https://doi.org/10.1016/j.jsamd.2019.08.007
 13. Nguyen Cao Khang Further investigation and analysis on the origin of the optical properties of visible hetero-photocatalyst TiO2/CuO, Journal of Electronic Materials, (2017).
 14. Dung Dang Duc, JY Cho, W Pheng, Khang Cao Nguyen, Sunglae Cho, Oxidized Mn:Ge magnetic semiconductor: Observation of anomalous Hall effect and large magnetoresistance, Physica B, 2017,
 15. Heung-Yeol Cho, Tri Khoa Nguyen, Farman Ullah, Jong-Won Yun, Cao Khang Nguyen, Yong Soo Kim Salt Assisted Clean Transfer of Continuous Monolayer MoS2 film for Hydrogen Evolution Reaction, Physica B, 2017,
 16. Nguyen Cao Khang, Duong Quoc Van, Nguyen Minh Thuy, Nguyen Van Minh, and Phan Ngoc Minh Remarkably enhanced photocatalytic activity by sulfur-doped titanium dioxide in nanohybrids with carbon nanotubes, Journal of Physics and Chemistry of Solids 99, (2016), 119.
 17. Dang Xuan Thu, Vu Quoc Trung, Nguyen Manh Nghia, and Nguyen Cao Khang Effects of Fe doping on the structural, optical and magnetic properties of TiO2 nanoparticles, Journal of Electronic Materials, 45, (2016), 4825.
 18. Nguyen Cao Khang, Do Minh Thanh, and Nguyen Van Minh, Band gap narrowing of titanium dioxide by iron doping for enhancement photocatalytic performance in nanohybrids with CNTs, Journal of Electronic Materials, 45, (2016), 4667.
 19. Khang Cao Nguyen, Minh Phan Ngoc, Minh Van Nguyen, Enhanced photocatalytic activity of nanohybrids TiO2/CNTs materials, Materials Letters, 165, (2016) 247.
 20. Ahmed I Ali, A. Hassen, Nguyen Cao Khang, and Y. S. Kim, Ferroelectric, and piezoelectric properties of BaTi1−x Al x O3, 0 ≤ x ≤ 0.015, AIP Advances 5, (2015) 097125.
 21. Nguyen Cao Khang, Nguyen Van Minh and In-Sang Yang, Synthesis and Characterization of the N-Doped TiO2 Photocatalyst for the Photodegradation of Methylene Blue and Phenol, Journal of Nanoscience and Nanotechnology Vol. 11 (2011) 6494.
 22. Nguyen Van Minh, Doan Thi Thuy Phuong, Nguyen Cao Khang, Le Van Hong Nguyen Thi Minh Hien, In-Sang Yang, Temperature dependent Raman spectroscopic study of SrTi0.9M0.1O3 (M=Fe, Co, Ni) nanoparticles.  Nanotechnology (IEEE-NANO) 10th Conference. (2010) 586.
 23. Nguyen Van Minh, Nguyen Cao Khang, and In-Sang Yang, Relation between structure and magnetic property of Ti1-xNixO2 nano-particles, Arlington, Texas USA 18-21, August, (2008) 797.
 24. Nguyen Cao Khang and Nguyen Van Minh, Synthesis of anatase TiO2 particles and their size-related structural, optical and Raman spectroscopy studies, Journal of Nonlinear Optical Physics and Materials, vol. 17, No.2, 2008, 167.
 25. Nguyen Van Minh and Nguyen Cao KhangNano-Particles of Co Doped TiO2 Anatase:Raman Spectroscopy and Structural Studies, Journal of the Korean Physical Society, Vol. 52 (2008) 1629.
 26. Minh Thuy Nguyen, Cao Khang Nguyen, Thi Mai Phuong Vu, Quoc Van Duong, Tien Lam Pham and Tien Cuong Nguyen, A study on carbon nanotube titanium dioxide hybrids: experiment and calculation, Adv. Nat. Sci.: Nanosci. Nanotechnol. 5 (2014) 045018.
 27. Nguyen Cao Khang, Nguyen Van Khanh, Nguyen Hoai Anh,  Do Thi Nga and  Nguyen Van Minh, Origin of visible light photocatalytic activity of N-doped and weak ferromagnetism of Fe-doped in TiO2 anatase, Adv. Nat. Sci.: Nanosci. Nanotechnol. (2011) 015008.
 28. Nguyen Cao Khang and Nguyen Van Minh, Anatase TiO2 thin film: A study of the structure, absorption and Raman spectroscopy, Advances in Natural Sciences, Vol. 10, No.2 (2009) 205.
 29. Nguyen Van Minh and Nguyen Cao KhangStudy of some nanomaterial by Raman spectroscopy, Advances in Natural Sciences, Vol. 8 (2008) 257.
 30. Nguyen Cao Khang Nano titanium dioxide coated on multi-wall carbon nanotubes for photocatalytic application Journal of Science of HNUE  Mathematical and Physical Sci., Vol. 61 (2016) 176.
 31. Phung Thi Len, Nguyen Manh Nghia, Nguyen Cao Khang, Duong Quoc Van and Nguyen Thi Hue, Enhanced photocatalytic efficiency of TiO2 with doped Ni-immobilized on silica gel Journal of Science of HNUE  Mathematical and Physical Sci., Vol. 61 (2016) 151.
 32. Nguyen Cao Khang, Nguyen Van Minh, Raman study of the size effect and the non-stoichiometry effect on the structure of TiO2 Journal of Science of HNUE  Vol. 7 (2015) 35.
 33. Vu Quoc Trung, Lam Thi Hang, Nguyen Thi Thu Ha, Nguyen Thi Lien, Doan Thi Thuy Phuong, Kieu Thi Bich Ngoc and Nguyen Van Minh, Photocatalytic composites based on Zn2SnO4 and carbon nanotubes Journal of  Science of HNUE, Vol. 59, (2014) 98.
 34. Do Minh Thanh, Nguyen Cao Khang, Nguyen Thi Thanh Huong, Synthesis and characterization of non-meltal (N, S)-doped TiO2 photocatalyst, Journal of  Science of HNUE, Vol. 59, (2014) 16.
 35. Nguyen Cao Khang, Do Minh Thanh, Le Thi Hoai Thu, Nguyen Minh Thuy, Nguyen Van Minh, Synthesis of TiO2/CuO particles and study their structural, optical property, Journal of  Science of HNUE, Vol. 59, (2014) 98.
 36. Do Minh Thanh, Nguyen Thi Khanh Hoa, Nguyen Cao Khang, and Nguyen Van Minh, Preparation of highly visible light efficient N-Doped TiO2  photocatalyst for inactivation Bacteria by hydrolysis method, Mathematical and Physical Sci., Vol. 58, (2013) 3.
 37. Nguyen Cao Khang and Nguyen Van Minh, Hardness and reduced modulus of TiO2 thin films, Journal of Science Vol. 54 (2009) 48.
 38. Nguyen Van Minh, Nguyen Cao KhangA Raman spectroscopy study of nano-sized TiO2, Journal of Science Vol. 53 (2008) 60

Workshop papers

 1. Nguyen Cao Khang, Do Minh Thanh, Le Mai Oanh, Nguyen Van Minh, and Johan Hofkens, Photocatalytic composites based on TiO2 and multi – walled carbon nanotubes, International Conference on Photochemistry, Leuven, Belgium (2013) 513.
 2.  Nguyen Cao Khang, Do Minh Thanh, Nguyen Thi Khanh Hoa, Phung Kim Phu, and Nguyen Van Minh, Raman study of Titanium dioxide prepared by hydrolysis route, The 7th national conference on optics and spectroscopy 2012 – Ho Chi Minh City, Vietnam.
 3. Nguyen Cao Khang, Do Minh Thanh, Nguyen Khanh Hoa, Phung Kim Phu, and Nguyen Van Minh, Raman study of titanium dioxide prepared by hydrolysis route, The 7th national conference on optics and spectroscopy 2012 – Ho Chi Minh City, Vietnam.
 4. Nguyen Cao Khang, Kaisone Sonthikoumman, Phan Ngoc Minh and Nguyen Van Minh, Fabricating, dominating the size of TiO2 particles and studying their properties. The first Academic Conference on Natural Science for Master and PhD Students from Cambodia - Laos – Vietnam, march 22-26, (2010) 193.
 5. Nguyen Cao Khang and Nguyen Van Minh, Corrosion protection of stainless by TiO2 nano particle coating prepared by spin coating method, AMSN2008 Nha Trang, Vietnam, September 15-21, (2008) 1020.
 6. Nguyen Van Minh and Nguyen Cao Khang, Relation between structure, Raman spectroscopy and magnetic property of Ti1-xNixO2 nano particles, AMSN2008, Nha Trang, Vietnam , September 15-21, (2008) 971.

Science blogs

Teaching subjects

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI
Top