ĐHSPHN - Trần Đình Kế
A A+
Biography / Background Qualifications Employment History Science Awards Education Projects Publications / Books Workshop papers Science blogs Teaching subjects
Views: 5026 - Lastest Update: 7/11/2023

Phó giáo sư Tiến sĩ Trần Đình Kế

Position Giảng viên cao cấp
Telephone
Org Unit Khoa Toán - Tin
Floor/Room Nhà C, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, 136 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội
Email ketd@hnue.edu.vn
Language English (fluent), Tiếng Việt (native),
To link to this page, please use the following URL:
http://www.hnue.edu.vn/directory/ketd

Biography / Background

Tran Dinh Ke was born in Phú Thọ. He currently works at Department of Mathematics and Informatics-HNUE as lecturer. His research focuses on Multi-valued Dynamics, Nonlinear Control Problems and Differential Variational Inequalities.

Qualifications

  Employment History

  • 9/2019-12/2019, Nghiên cứu viên, VIASM-Viện nghiên cứu cao cấp về toán
  • 9/2017-12/2017, Nghiên cứu viên, VIASM-Viện nghiên cứu cao cấp về toán
  • 9/2015-11/2015, Nghiên cứu viên, VIASM-Viện nghiên cứu cao cấp về toán
  • 9/2013-11/2013, Nghiên cứu viên, VIASM-Viện nghiên cứu cao cấp về toán
  • 6/2009-5/2010, Nghiên cứu sinh sau tiến sĩ, Đại học quốc gia Tôn Trung Sơn - Đài Loan
  • 2016-nay, Giảng viên cao cấp, Khoa Toán-Tin
  • 2015-2016, Giảng viên chính, Khoa Toán-Tin
  • 1998-2015, Giảng viên, Khoa Toán-Tin

  Science Awards

  • 2012-2015, 2017,Giải thưởng công trình toán học - chương trình trọng điểm Quốc gia phát triển Toán học

  Education

  • 2001-2005, Tiến sĩ, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, Advisor: GS.TSKH Nguyễn Minh Chương, PGS.TS Lê Quang Trung, Level: Bachelor/Engineer, Type: Regular
  • 1995-1997, Thạc sĩ, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, Advisor: GS.TSKH Nguyễn Minh Chương, Level: Master, Type: Regular
  • 1990-1994, Cử nhân, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, Advisor: PGS.TS Hồ Cẩm Hà, Level: Bachelor/Engineer, Type: Regular

  Projects

  • 2020-2022, Chủ nhiệm đề tài, Một số vấn đề định tính đối với lớp phương trình tiến hoá không địa phương, Đề tài NAFOSTED 101.02-2020.07
  • 2016-2018, Chủ nhiệm đề tài, Dáng điệu nghiệm của các bao hàm thức tiến hóa nửa tuyến tính, Đề tài NAFOSTED 101.02-2015.18
  • 2012-2014, Chủ nhiệm đề tài, Các hệ vi phân đa trị và ứng dụng trong bài toán điều khiển, Đề tài cấp bộ B2012-17-12

  Publications / Books

  1. Nguyen Van Dac, Tran Dinh Ke, Lam Tran Phuong Thuy: On stability and regularity for semilinear anomalous diffusion equations perturbed by weak-valued nonlinearities, Discrete and Continuous Dynamical Systems - S. doi: 10.3934/dcdss.2023071

  2. Pham Thanh Tuan, Tran Dinh Ke, Nguyen Nhu Thang: Final value problem for Rayleigh-Stokes type equations involving weak-valued nonlinearities, Fractional Calculus and Applied Analysis 26 (2023), 694–717.

  3. Tran Dinh Ke, Nguyen Nhu Thang: On Global Solvability and Regularity for Generalized Rayleigh–Stokes Equations with History-Dependent Nonlinearities, Mediterranean Journal of Mathematics 20 (2023), Article No. 107, 1-20.

  4. Nguyen Nhu Thang, Tran Dinh Ke, Nguyen Van Dac: Stability analysis for nonlocal evolution equations involving infinite delays, Journal of Fixed Point Theory and Applications 25 (2023), Article No. 22, 1-33. 

  5. Tran Dinh Ke, Nguyen Nhu Thang: On regularity and stability for a class of nonlocal evolution equations with nonlinear perturbations, Communications on Pure and Applied Analysis 21 (3) (2022), 817-835. doi: 10.3934/cpaa.2021200

  6. Tran Dinh Ke, Lam Tran Phuong Thuy, Pham Thanh Tuan: An inverse source problem for generalized Rayleigh-Stokes equations involving superlinear perturbations, Journal of Mathematical Analysis and Applications 507 (2022), no. 2, Paper No. 125797. https://doi.org/10.1016/j.jmaa.2021.125797

  7. Nguyen Thi Van Anh, Tran Dinh Ke: On the Differential Variational Inequalities of Parabolic-Parabolic Type, Acta Applicandae Mathematicae 176, 5 (2021). https://doi.org/10.1007/s10440-021-00449-8

  8. Nguyen Thi Van Anh, Tran Dinh Ke, Do Lan: Anti-periodic problem for semilinear differential inclusions involving Hille-Yosida operators, Topological Methods in Nonlinear Analysis 58(1) (2021), 275-305 . DOI: 10.12775/TMNA.2021.010

  9. Tran Dinh Ke, Tran Van Tuan: An identification problem involving fractional differential variational inequalities, Journal of Inverse and Ill-Posed Problems 29 (2021), no. 2, 185–202. https://doi.org/10.1515/jiip-2017-0103

  10. Tran Dinh Ke, Lam Tran Phuong Thuy: Dissipativity and stability for semilinear anomalous diffusion equations involving delays, Mathematical Methods in the Applied Sciences 43:15 (2020), 8449-8465. doi: https://doi.org/10.1002/mma.6497

  11. Tran Dinh Ke, Lam Tran Phuong Thuy: Nonlocal final value problem governed by semilinear anomalous diffusion equations. Evolution Equations & Control Theory 9 (3) (2020), 891-914. doi: 10.3934/eect.2020038

  12. Tran Dinh Ke, Nguyen Nhu Thang, Lam Tran Phuong Thuy: Regularity and stability analysis for a class of semilinear nonlocal differential equations in Hilbert spaces, Journal of Mathematical Analysis and Applications 483 (2020), 123655. DOI: 10.1016/j.jmaa.2019.123655

  13. Tran Dinh Ke, Nguyen Nhu Quan: Finite-time attractivity for semilinear tempered fractional wave equations, Fractional Calculus and Applied Analysis21(6) (2018), 1471-1492. doi: https://doi.org/10.1515/fca-2018-0077

  14. Tran Dinh Ke, Tran Van Tuan: Finite-Time Attractivity for Semilinear Fractional Differential Equations. Results in Mathematics 03/2018; 73(1-1):7., DOI:10.1007/s00025-018-0767-z

  15. Chu Trong Kinh, Le Van Hien, Tran Dinh Ke: Power-Rate Synchronization of Fractional-Order Nonautonomous Neural Networks with Heterogeneous Proportional Delays. Neural Processing Letters 02/2018; 47(1):139-151., DOI:10.1007/s11063-017-9637-z

  16. Nhuyen Van Loi,  Tran Dinh Ke, Mai Quoc Vu, Valeri Obukhovskii: Random integral guiding functions with application to random differential complementarity systems, Discussiones Mathematicae Differential Inclusions, Control and Optimization 38 (2018), 113–132.

  17. Tran Dinh Ke, Do Lan: Fixed point approach for weakly asymptotic stability of fractional differential inclusions involving impulsive effects. Journal of Fixed Point Theory and Applications 11/2017; 19(4):2185-2208., DOI:10.1007/s11784-017-0412-6

  18. Le Van Hien, Tran Dinh Ke, Chu Trong Kinh: Globally attracting solutions to impulsive fractional differential inclusions of Sobolev type. Acta Mathematica Scientia 09/2017; 37(5):1295-1318., DOI:10.1016/S0252-9602(17)30074-7

  19. Nguyen Thi Van Anh, Tran Dinh Ke: On the differential variational inequalities of parabolic-elliptic type. Mathematical Methods in the Applied Sciences 07/2017; 40(13):4683–4695., DOI:10.1002/mma.4334

  20. Nguyen Van Dac, Tran Dinh Ke: Asymptotic behavior for non-autonomous functional differential inclusions with measures of noncompactness. Topological Methods in Nonlinear Analysis 07/2017; 49(2):383-400., DOI:10.12775/TMNA.2016.078

  21. Nguyen Thanh Anh, Tran Dinh Ke, Nguyen Nhu Quan: Weak stability for integro-differential inclusions of diffusion-wave type involving infinite delays. Discrete and Continuous Dynamical Systems - Series B 12/2016; 21(10):3637 - 3654., DOI:10.3934/dcdsb.2016114

  22. Chu Trong Kinh, Le Van Hien, Tran Dinh Ke: Short-time behavior analysis of fractional-order model of generalized pantograph-type neural networks. International Journal of Computer Mathematics-Computer Systems Theory 12/2016; 1(3-4):113-128., DOI:10.1080/23799927.2017.1281847

  23. Nguyen Van Loi, Tran Dinh Ke, Valeri Obukhovskii, Pietro Zecca: Topological methods for some classes of differential variational inequalities. Journal of Nonlinear and Convex Analysis 04/2016; 17(3):403-419.

  24. Nguyen Van Dac, Tran Dinh Ke: Pullback attractor for differential evolution inclusions with infinite delays. Applied Mathematics and Computation 08/2015; 265:667-680., DOI:10.1016/j.amc.2015.05.092

  25. Nguyen Thi Van Anh, Tran Dinh Ke: Asymptotic behavior of solutions to a class of differential variational inequalities. Annales Polonici Mathematici 06/2015; 114(2):147-164., DOI:10.4064/ap114-2-5

  26. Tran Dinh Ke, Nguyen Van Loi, Valeri Obukhovskii: Decay solutions for a class of fractional differential variational inequalities. Fractional Calculus and Applied Analysis 05/2015; 18(3):531–553., DOI:10.1515/fca-2015-0033

  27. Nguyen Thanh Anh, Tran Dinh Ke: Decay integral solutions for neutral fractional differential equations with infinite delays. Mathematical Methods in the Applied Sciences 05/2015; 38(8):1601-1622., DOI:10.1002/mma.3172

  28. Tran Dinh Ke, Chu Trong Kinh: Generalized cauchy problem involving a class of degenerate fractional differential equations. Dynamics of Continuous, Discrete and Impulsive Systems Series A: Mathematical Analysis 12/2014; 21(6):449-472.

  29. Cung The Anh, Tran Dinh Ke: On nonlocal problems for retarded fractional differential equations in Banach spaces. Fixed Point Theory 08/2014; 15(2):373-392.

  30. Nguyen Minh Chuong, Tran Dinh Ke, Nguyen Nhu Quan: Stability for a class of fractional partial integro-differential equations. Journal of Integral Equations and Applications 07/2014; 26(2):145-170., DOI:10.1216/JIE-2014-26-2-145

  31. Tran Dinh Ke, Do Lan: Global attractor for a class of functional differential inclusions with Hille-Yosida operators. Nonlinear Analysis 04/2014; 103:72-86., DOI:10.1016/j.na.2014.03.006

  32. Tran Dinh Ke, Do Lan: Decay integral solutions for a class of impulsive fractional differential equations in Banach spaces. Fractional Calculus and Applied Analysis 03/2014; 17(1):96-121., DOI:10.2478/s13540-014-0157-5

  33. Tran Dinh Ke: Controllability for semilinear functional differential equations without uniqueness. Electronic Journal of Differential Equations 02/2014; 2014(36):1-15.

  34. Tran Dinh Ke: Cauchy problems for functional evolution inclusions involving accretive operators. Electronic Journal of Qualitative Theory of Differential Equations 12/2013; 2013(75):1-13., DOI:10.14232/ejqtde.2013.1.75

  35. Tran Dinh Ke, Valeri Obukhovskii: Controllability for systems governed by second-order differential inclusions with nonlocal conditions. Topological Methods in Nonlinear Analysis 12/2013; 42(2):377–403.

  36. Tran Dinh Ke: On the dynamics generated by a class of functional evolution inclusions. Journal of Mathematical Analysis and Applications 06/2013; 402(1-1):275-285., DOI:10.1016/j.jmaa.2013.01.025

  37. Tran Dinh Ke, Valeri Obukhovskii, Ngai-Ching Wong, Jen-Chih Yao: On a class of fractional order differential inclusions with infinite delays. Applicable Analysis 02/2013; 92(1):1-23., DOI:10.1080/00036811.2011.601454

  38. Tran Dinh Ke, Valeri Obukhovskii, Ngai-Ching Wong, Jen-Chih Yao: Approximate Controllability for Systems Governed by Nonlinear Volterra Type Equations. Differential Equations and Dynamical Systems 12/2012; 20(1):35-52., DOI:10.1007/s12591-011-0101-7

  39. Nguyen Minh Chuong, Tran Dinh Ke: Generalized Cauchy problems involving nonlocal and impulsive conditions. Journal of Evolution Equations 06/2012; 12(2):367-392., DOI:10.1007/s00028-012-0136-4

  40. Tran Dinh Ke, Valeri Obukhovskii, Ngai-Ching Wong, Jen-Chih Yao: On Semilinear Integro-Differential Equations with Nonlocal Conditions in Banach Spaces. Abstract and Applied Analysis 04/2012; 2012(2012):1-26., DOI:10.1155/2012/137576

  41. Tran Dinh Ke, Valeri Obukhovskii, Ngai-Ching Wong, Jen-Chih Yao: An abstract Cauchy problem for higher order differential inclusions with infinite delay. Discussiones Mathematicae: Differential Inclusions, Control and Optimization 12/2011; 31(2):199–229., DOI:10.7151/dmdico.1135

  42. Tran  Dinh Ke, Ngai-Ching Wong: Long-time behaviour for a model of porous-medium equations with variable coefficients. Optimization 06/2011; 60(6-6):709-724., DOI:10.1080/02331934.2010.505963

  43. Cung The Anh, Tran Dinh Ke: On quasilinear parabolic equations involving weighted p-Laplacian operators. Nonlinear Differential Equations and Applications NoDEA 04/2010; 17(2):195-212., DOI:10.1007/s00030-009-0048-3

  44. Cung The Anh, Nguyen Minh Chuong, Tran Dinh Ke: Global attractor for the m-semiflow generated by a quasilinear degenerate parabolic equation. Journal of Mathematical Analysis and Applications 01/2010; 363(2):444-453., DOI:10.1016/j.jmaa.2009.09.034

  45. Tran Dinh Ke, Ngai-Ching Wong: Asymptotic Behavior for Retarded Parabolic Equations with Superlinear Perturbations. Journal of Optimization Theory and Applications 01/2010; 146(1):117-135., DOI:10.1007/s10957-010-9665-6

  46. Cung The Anh, Tran Dinh Ke: Long-time behavior for quasilinear parabolic equations involving weighted -Laplacian operators. Nonlinear Analysis 11/2009; 71(10-10):4415-4422., DOI:10.1016/j.na.2009.02.125

  47. Cung The Anh, Tran Dinh Ke: Existence and continuity of global attractors for a degenerate semilinear parabolic equation. Electronic Journal of Differential Equations 01/2009; 2009(61):1-13.

  48. Cung The Anh, Phan Quoc Hung, Tran Dinh Ke, Trinh Tuan Phong: Global attractor for a semilinear parabolic equation involving Grushin operator. Electronic Journal of Differential Equations 03/2008; 2008(32):1-11.

  49. Nguyen Minh Chuong, Tran Dinh Ke: Existence result for a semilinear parametric problem with Grushin type operator. Electronic Journal of Differential Equations 10/2005; 2005(107):1-12.

  50. Nguyen Minh Chuong, Tran Dinh Ke: Existence of solutions for a nonlinear degenerate elliptic system. Electronic Journal of Differential Equations 07/2004; 2004(93):1-15.

  BOOKS

  1. Cung Thế Anh, Trần Đình Kế: Nửa nhóm các toán tử tuyến tính và ứng dụng, Nhà xuất bản ĐHSP 2016.

  Workshop papers

  1. Tran Dinh Ke: Existence of non-negative solutions for a semilinear degenerate elliptic system. Abstract and Applied Analysis, World Scientific Publishing; 10/2004, DOI:10.1142/9789812702548_0011
  2. Nguyen Minh Chuong, Tran Dinh Ke, Nguyen Van Thanh, Nguyen Minh Tri: Non-existence theorems for boundary value problems for some classes of semilinear degenerate elliptic operators. Proceedings of the conference on Partial Differential Equations and their Applications; Hanoi 08/2001

  Science blogs

  Teaching subjects

  TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI
  Top