ĐHSPHN - Nguyễn Thị Cẩm Hường/ Nguyen Thi Cam Huong, Ph.D.
A A+
Biography / Background Qualifications Employment History Science Awards Education Projects Publications / Books Workshop papers Science blogs Teaching subjects
Views: 3544 - Lastest Update: 5/22/2017

Tiến sĩ Nguyễn Thị Cẩm Hường/ Nguyen Thi Cam Huong, Ph.D.

Position Giảng viên
Telephone
Org Unit Khoa Giáo dục Đặc biệt
Floor/Room Tòa nhà K3, trường ĐHSP Hà Nội, 136 Đường Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội.
Email nch19381@gmail.com/ ncthuong@hnue.edu.vn
Language Tiếng Anh, Tiếng Nhật (Tốt),
To link to this page, please use the following URL:
http://www.hnue.edu.vn/directory/huongntc

Biography / Background

General Education, Special Education, Primary Education

Qualifications

  Employment History

  • 2003-nay, Giảng viên, Khoa Giáo dục Đặc biệt

  Science Awards

  • 2006,Dự án Bàn tay nở hoa (Tác giả: Nguyễn Thị Cẩm Hường), Giải khuyến khích Cuộc thi dự án Vì cộng đồng, Báo Tuổi trẻ - Hội đồng Anh – Prudential Viêt Nam tổ chức.
  • 2006,Phần mềm dạy và học Địa lí lớp 6 cho học sinh khiếm thính (Nhóm tác giả: Bùi Thị Lâm, Kiều Văn Hoan, Nguyễn Thị Cẩm Hường, Trần Tuyết Anh, Đỗ Xuân Tiến), Giải ba Cuộc thi ICT-Thắp sáng niềm tin.

  Education

  • 2011-2016, , Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam, Advisor: , Level: Doctor, Type: Regular
  • 2009-2011, , Đại học Wakayama (Wakayama University - Japan), Advisor: , Level: Master, Type: Regular
  • 2004-2006, , Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, Advisor: , Level: Master, Type: Regular
  • 1999-2003, , Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, Advisor: , Level: Bachelor/Engineer, Type: Regular

  Projects

  • 2013-2015, Chủ nhiệm đề tài, Tìm hiểu đặc điểm năng lực nhận thức của học sinh khuyết tật học tập bằng Thang đo trí tuệ Weschler dành cho trẻ em phiên bản IV (WISC-IV),
  • 01/2006 - 12/2007, Thành viên tham gia, Biên soạn tài liệu hướng dẫn phụ huynh trẻ khiếm thính,

  Publications / Books

  • 2017, (P15). Nguyễn Thị Cẩm Hường, Hỗ trợ trí nhớ công việc ở học sinh khuyết tật học tập trên cơ sở đánh giá năng lực nhận thức, Kỉ yếu hội thảo khoa học Ứng dụng tâm lý học, giáo dục học vào can thiệp rối loạn phát triển, NXB Thế giới (ISBN: 978-604-77-3372-9), pp. 388-398
  • 2016, (P13). Nguyễn Thị Cẩm Hường, Hỗ trợ học sinh khuyết tật học tập theo quan điểm giáo dục 2E – Xu hướng mới của giáo dục hòa nhập hiện nay, Kỉ yếu hội thảo khoa học Giáo dục đặc biệt Việt Nam – 40 năm nghiên cứu, hợp tác và phát triển, , pp. 379-385
  • 2016, (P14). Cao Thị Xuân Mỹ, Nguyễn Thị Cẩm Hường, Nhu cầu về nhân lực cho giáo dục hòa nhập ở trường tiểu học, Tạp chí Giáo dục (Bộ GD&ĐT), 6(2), pp. 19-21
  • 2016, (S14). Trần Công Phong, Nguyễn Thị Hồng Vân (chủ biên), Nguyễn Thị Cẩm Hường và các tác giả khác, Xu thế phát triển chương trình giáo dục phổ thông trên thế giới, NXB Giáo dục Việt Nam, ,
  • 2016, (S15). Trần Thị Thiệp (chủ biên), Bùi Thị Anh Phương, Nguyễn Thị Cẩm Hường, Vương Thị Hồng Tâm, Giáo trình ngôn ngữ kí hiệu thực hành, NXB Đại học Sư phạm, ,
  • 2016, Nguyen Thi Cam Huong, Inclusive Education for Children with Disabilities in Vietnam - Current Situation and Solution from Teacher Training, Proceedings of The 9th Chang-Pha International Symposium, Korea, 5/2016, pp. 41-52
  • 2016, Nguyen Xuan Hai, Nguyen Thi Cam Huong, Inclusive Education of Vietnam, Proceedings of The International Symposium on “Inclusive education in Asia - Current situation and Teacher training curriculum” - Osaka Kyoiku Univeristy, 1/2016, 05-12
  • 2015, (P10). Nguyễn Thị Cẩm Hường, Biện pháp hỗ trợ học sinh có khó khăn về viết nhằm đảm bảo hiệu quả giáo dục hòa nhập trong trường tiểu học, Tạp chí Khoa học – Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, 60 (6BC), pp. 170-177
  • 2015, (P11). Yukio Isaka, Nguyễn Thị Cẩm Hường, Chức năng trung tâm của trường hỗ trợ đặc biệt trong quá trình hình thành hệ thống giáo dục hòa nhập ở Nhật Bản, Tạp chí Khoa học – Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, 60 (6BC), pp. 38-44
  • 2015, (P12). Nguyễn Thị Cẩm Hường, Tính sẵn sàng của giáo viên tiểu học trong hỗ trợ học sinh có khó khăn về viết, Tạp chí Khoa học giáo dục (Viện KHGDVN), 1-2015, pp.14-16
  • 2015, (P9). Nguyễn Thị Cẩm Hường, Vài nét về thực trạng học sinh khó khăn về viết trong trường tiểu học hiện nay thông qua con số định lượng, Tạp chí Khoa học - Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, 60 (2), pp. 148-154
  • 2014, (P6). Nguyễn Thị Cẩm Hường, Nguyễn Thị Hoàng Yến, Nguyễn Thị Hồng Vân, Tiếp cận vấn đề khuyết tật học tập và đề xuất nghiên cứu xác định, hỗ trợ học sinh khuyết tật học tập ở Việt Nam, Tạp chí Giáo dục (Bộ GD&ĐT), 8, pp. 11-13
  • 2014, (P7). Nguyễn Thị Cẩm Hường, Xác định và hỗ trợ khó khăn về viết ở học sinh tiểu học, Tạp chí Giáo dục (Bộ GD&ĐT), 8, pp. 23-25
  • 2014, (P8). Nguyễn Thị Cẩm Hường, Năng lực nhận thức ở HS khó khăn về viết từ kết quả trắc nghiệm WISC-IV, Kỷ yếu Hội thảo khoa học "Nhận biết, đánh giá và can thiệp trẻ có khuyết tật học tập" - Viện KHGDVN", NXB Đại học Quốc gia TP. HCM, pp. 280-287
  • 2014, Nguyen Thi Cam Huong, Eda Yusuke, インクルーシブ学級に在籍するベトナム語の書字に困難を示す児童への支援~ WISC- IVによる認知的特徴の把握に基づく指導を中心に ~/ Hỗ trợ học sinh đang học hòa nhập có khó khăn về viết tiếng Việt dựa trên đặc điểm nhận thức theo kết quả đánh giá bằng WISC-IV, Proceedings of Japan Academic of Learning Disabilities The 23nd Annual Congress, 11/2014, pp. 685-686
  • 2013, (P5). Nguyễn Thị Cẩm Hường, Phan Thị Hương, Johannes Paetzold, Hoàng Thị Lệ Quyên, Đinh Nguyễn Trang Thu, The status of students with a learning disability in Vietnamese primary schools, Journal of Science of Hanoi National University of Education, 58 (5), pp.128-135
  • 2013, Nguyen Thi Cam Huong, ベトナムの小学校通常学級における学習困難児の実態からインクルーシブな教育の創造に求められることまで~ 人数とその支援に関する検討を通して ~, Proceedings of Japan Academic of Learning Disabilities - The 22nd Annual Congress, 10/2013, pp. 466-467
  • 2012, (P3). Nguyễn Thị Cẩm Hường, Tìm hiểu tốc độ viết của HS tiểu học và phát hiện học sinh có khó khăn về viết, Kỷ yếu Hội thảo khoa học cán bộ trẻ, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, Số đăng ký KHXB: 78-2012/CXB/477-43/ĐHSP, pp.514-524
  • 2012, (P4). Nguyen Thi Cam Huong, Primary school students’ handwriting speed when copying, Journal of Science of Hanoi National University of Education, 57 (1), pp. 149-158
  • 2012, (S10). Nguyễn Thị Cẩm Hường, Đinh Nguyễn Trang Thu, Hướng dẫn giảng dạy theo phương pháp dạy học tích cực môn Đạo đức lớp 2, NXB Đại học Sư phạm, ,
  • 2012, (S11). Nguyễn Thị Cẩm Hường, Đinh Nguyễn Trang Thu, Hướng dẫn giảng dạy theo phương pháp dạy học tích cực môn Đạo đức lớp 3, NXB Đại học Sư phạm, ,
  • 2012, (S12). Nguyễn Thị Cẩm Hường, Đinh Nguyễn Trang Thu, Hướng dẫn giảng dạy theo phương pháp dạy học tích cực môn Đạo đức lớp 4, NXB Đại học Sư phạm, ,
  • 2012, (S13). Nguyễn Thị Cẩm Hường, Đinh Nguyễn Trang Thu, Hướng dẫn giảng dạy theo phương pháp dạy học tích cực môn Đạo đức lớp 5, NXb Đại học Sư phạm, ,
  • 2012, (S9). Nguyễn Thị Cẩm Hường, Hướng dẫn giảng dạy theo phương pháp dạy học tích cực môn Đạo đức lớp 1, NXB Đại học Sư phạm, ,
  • 2011, (P2). Nguyễn Thị Cẩm Hường, EDA Yusuke, Nguyễn Thị Hoàng Yến, Tìm hiểu đặc điểm phân phối lỗi chữ viết của học sinh tiểu học và định hướng nghiên cứu về học sinh có khuyết tật về viết, Kỷ yếu Hội thảo Giáo dục đặc biệt Việt Nam 10 năm kinh nghiệm và triển vọng, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, , pp.279-283
  • 2010, (P1). Nguyen Thi Cam Huong and EDA Yusuke, The Characteristics of Error Types on the Handwriting by Primary School Students in Vietnam (in Japanese), Bulletin of Center for Educational Research and Training, Faculty of Education, Wakayama University, 20, pp 97-104
  • 2006, (S7). Nguyễn Thị Cẩm Hường, Nguyễn Việt Quỳnh, Thiết kế bài giảng Đạo đức lớp 5, NXB Hà Nội, ,
  • 2006, (S8). Sandy Niemann, Devorah Greenstein, Darlena David (Nguyễn Thị Thục An, Đinh Bích Hạnh, Nguyễn Thị Cẩm Hường (biên dịch))), Giúp đỡ trẻ điếc, NXB Thống kê, ,
  • 2005, (S5). Đinh Nguyễn Trang Thu, Nguyễn Thị Cẩm Hường, Thiết kế bài giảng Địa lí lớp 4, NXB Hà Nội, ,
  • 2005, (S6). Đinh Trang Thu, Nguyễn Cẩm Hường, Thiết kế bài giảng Đạo đức lớp 4, NXB Hà Nội, ,
  • 2004, (S2). Nguyễn Trại (chủ biên), Đinh Trang Thu, Nguyễn Thị Cẩm Hường, Thiết kế bài giảng Tự nhiên và Xã hội lớp 3 (tập 1), NXB Hà Nội, ,
  • 2004, (S3). Nguyễn Trại (chủ biên), Đinh Trang Thu, Nguyễn Thị Cẩm Hường, Thiết kế bài giảng Tự nhiên và Xã hội lớp 3 (tập 2), NXB Hà Nội, ,
  • 2004, (S4). Đinh Nguyễn Trang Thu, Nguyễn Thị Cẩm Hường, Thiết kế bài giảng Đạo đức lớp 3, NXB Hà Nội, ,
  • 2003, (S1). Đinh Nguyễn Trang Thu, Nguyễn Thị Cẩm Hường, Lê Thị Ngọc, Thiết kế bài giảng Tự nhiên và Xã hội lớp 2, NXB Hà Nội, ,

  Workshop papers

  Hung Vuong University, Phu Tho, Vietnam

  The Conference on “Application of Psychology and Education in Intervention for Developmental Disorders” (Oral Presentation), 20th May 2017, Vietnam


  Kansai University, Osaka - Japan:

  The National Symposium on 2E education (Invited Guest), 23rd December 2016, Japan.


  Wakayama University, Hanoi National University of Education, UNICEF Vietnam:

  The International Conference on “Human Resource development for Inclusive education of Children with disabilities in Vietnam” (Poster Presentation), 17th June 2016, Vietnam.


  Daegu University, Korea:

  The 9th Chang-Pha International Symposium (Noted Speaker), 9th~11th May 2016, Korea.


  Osaka Kyoiku University, Japan:

  The International Symposium on “Inclusive education in Asia - Current situation and Teacher training curriculum” (Participation and Presentation), 27th January 2016, Japan.


  Ministry of Education and Training, Hanoi National University of Education, UNICEF Vietnam:

  The International Scientific Conference on “The quality of inclusive education for children with disabilities in Vietnam – Current situation and solution” (Poster Presentation), 24th August 2015, Vietnam.


  Japan Academy of Learning Disabilities (JALD), Osaka - Japan:

  The 23th Annual Congress of Japan Academy of Learning Disabilities (Participated and made a poster presentation), 23~24th November 2014, Japan


  The Vietnam Institute of Educational Sciences, UNICEF Vietnam:

  The International Scientific Conference on Identification, Assessment and Support for Children with Learning disabilities (Noted Speaker), 2nd December 2014, Vietnam.


  Wakayama University, Hanoi National University of Education, UNICEF Vietnam:

  The 2nd International Scientific Conference: Education for Students with Learning Disabilities and Students with Intellectual Disabilities (Noted Speaker), 26th September 2014, Vietnam.


  Deutsche Gesellschaft fur Internationale Zusammenarbeit (GIZ), Hanoi National University of Education, UNICEF Vietnam:

  The 1st International Scientific Conference: Education for Students with Learning Disabilities (Noted Speaker), 22nd September 2012, Vietnam.

  Science blogs

  Teaching subjects

  TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI
  Top