ĐHSPHN - Hà Duy Hưng
A A+
Biography / Background Qualifications Employment History Science Awards Education Projects Publications / Books Workshop papers Science blogs Teaching subjects
Views: 12227 - Lastest Update: 4/10/2020

Tiến sĩ Hà Duy Hưng

Position Giảng viên
Telephone
Org Unit Trường THPT Chuyên ĐHSP
Floor/Room
Email hunghd at hnue.edu.vn
Language Anh (),
To link to this page, please use the following URL:
http://www.hnue.edu.vn/directory/hunghd

Biography / Background

Qualifications

  Employment History

  • 2002-nay, Giảng viên, Trường THPT Chuyên Đại học Sư phạm Hà Nội
  • 1/8/2019-31/10/2019, Nghiên cứu viên, VIASM
  • 01/4/2016-31/7/2016, Nghiên cứu viên, Viện nghiên cứu cao cấp về Toán (VIASM)

  Science Awards

  • 2015,Bằng khen Bộ trưởng GD và ĐT về phát hiện bồi dưỡng HSG Toán
  • 2014, 2018,Thưởng công trình Toán học tiêu biểu (Viện nghiên cứu cao cấp về Toán)
  • 2013,Danh hiệu tài năng trẻ Đại học Sư phạm Hà Nội
  • 2012,Bằng Khen Bộ trưởng GD và ĐT về bồi dưỡng học sinh giỏi Toán

  Education

  • 2006-2013, Tiến sĩ, Viện Toán học, Advisor: GS. Nguyễn Minh Chương, Level: Doctor, Type: Regular
  • 2001-2003, Thạc sĩ Toán K11, Đại học Sư phạm Hà Nội, Advisor: GS. Nguyễn Minh Chương, Level: Master, Type: Regular
  • 1997-2001, Lớp CLC Toán K47, Đại học Sư phạm Hà Nội, Advisor: GS. Lê Mậu Hải, Level: Bachelor/Engineer, Type: Regular

  Projects

  Nafosted 101.01-2011.42: Toán tử giả vi phân, sóng nhỏ trên các trường thực và p-adic (Thành viên chủ chốt)

  Nafosted 101.02-2014.51:  Giải tích điều hoà trên trường thực và p-adic (Thành viên chủ chốt)

  Publications / Books

  • 2019, Ha Duy Hung, Luong Dang Ky, Thai Thuan Quang, Hausdorff operators on holomorphic Hardy spaces and applications, Proceedings of the Royal Society of Edinburgh Section A: Mathematics (SCI), 2019, 20
  • 2017, Ha Duy Hung, Luong Dang Ky, Thai Thuan Quang, A note on Hausdorff operator on the real Hardy space H^1(R), Complex Analysis and Operator Theory, 2017, 20
  • 2017, Nguyen Minh Chuong, Nguyen Thi Hong, Ha Duy Hung, Multilinear Hardy-Cesaro operator and commutator on the product of Morrey-Herz spaces, Analysis Mathematica (SCIE), Vol. 43 (4) (2017), 547--565. , 20 pages
  • 2016, Duong Thanh Duc, Ha Duy Hung, Luong Dang Ky, On weak *-convergence in the localized Hardy spaces H1ho and its applications, Taiwanese Journal of Mathematics, Vol.20, no.4, 897-907 (2016), (SCI)
  • 2016, Nguyen Minh Chuong, Ha Duy Hung, Dao Van Duong, Bounds for the weighted Hardy-Cesàro operator and its commutator on weighted Morrey-Herz type spaces, Zeitschrift für Analysis und ihre Anwendungen/Journal of Analysis and its Applications, To appear in Vol. 35, no.4 (2016), (SCIE)
  • 2016, Nguyen Minh Chuong, Ha Duy Hung, Nguyen Thi Hong, Bounds of p-adic weighted Hardy-Cesàro operators and their commutators on p-adic weighted spaces of Morrey types, p-Adic Numbers Ultrametric Anal. Appl, Vol.8, No.1, 30-43 (SCOPUS, MathScinet)
  • 2015, Ha Duy Hung, Duong Quoc Huy, Luong Dang Ky, A note on weak *-convergence in h1(R^d), Annals of Functional Analysis (Accepted for publication), Arxiv 1501.03597, 5 pages (SCIE)
  • 2015, Ha Duy Hung, Luong Dang Ky, New weighted multilinear operators and commutators of Hardy-Cesàro type, Acta Mathematica Scientia, Vol. 35B, No. 6 , 1411 -- 1425 (SCIE).
  • 2015, Ha Duy Hung, Luong Dang Ky, Endpoint estimates for commutators of pseudo-differential operators, Taiwanese J. Math, Vol.19, No. 4, 1097-1109 (SCI)
  • 2014, Ha Duy Hung, The p-adic weighted Hardy-Cesàro operator and an application to discrete Hardy inequalities, J. Math. Anal. Appl., Vol.409, 868-879 (SCI)
  • 2014, Nguyen Minh Chuong. Ha Duy Hung, Bounds of weighted Hardy-Cesàro operators on weighted Lebesgue and BMO spaces, Integral Transforms Spec. Funct., Vol.25, No.9, 697-710 (SCIE)
  • 2010, Nguyen Minh Chuong, Ha Duy Hung, Muckenhoupt’s weight problem and vector valued maximal inequalities over local fields, p-Adic Numb. Ultrametric Anal. Appl., Vol.2, No.2, 305–321 (MathScinet)
  • 2010, Nguyen Minh Chuong, Ha Duy Hung, Maximal functions and weighted norm inequalities on local fields, Appl. Comput. Harmon. Anal., Vol.29, No.3, 272–286 (SCI)
  • 2004, Ha Duy Hung, Extending an IMO problem, Mathematical Excalibur, Vol.9, No.3, 2-4
  • 2004, Hà Duy Hưng, Đi tìm đẳng thức phần nguyên, Mathematics and Youth II, ,

  Workshop papers

  • 2020, The multi-parameter Hausdorff operators on Hardy and Bergman spaces, Phương trình ĐHR và hệ động lực/ Đại học Sài gòn
  • 2019, Hausdorff operators on holomorphic Hardy spaces, Harmonic Analysis and Several Complex Analysis
  • 2016, Một số bài toán về sự tồn tại trong LTS, Nha Trang
  • 2015, Dãy số nguyên: Dãy Fibonacci và dãy Lucas , Trường hè Viasm dành cho học sinh giỏi
  • 2013, Các hàm số học nhân tính, Trường hè Viện Toán học - Viện Nghiên cứu Toán cao cấp, Bồi dưỡng HSG Toán
  • 2012, Một số phương pháp giải toán số học sơ cấp, Trường hè Viện Toán học, Bồi dưỡng HSG Toán

  Science blogs

  Teaching subjects

  TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI
  Top