ĐHSPHN - Hoang Tieu Binh
A A+
Biography / Background Qualifications Employment History Science Awards Education Projects Publications / Books Workshop papers Science blogs Teaching subjects
Views: 2805 - Lastest Update: 2/20/2023

Dr Hoang Tieu Binh

Position
Telephone
Org Unit Trung tâm Công nghệ Thông tin
Floor/Room Tầng 5, nhà Hiệu Bộ, Trường ĐHSP Hà Nội
Email htbinh@hnue.edu.vn
Language English (B2),
To link to this page, please use the following URL:
http://www.hnue.edu.vn/directory/htbinh

Biography / Background

Qualifications

  Employment History

   Science Awards

   • 2018,National Institute of Informatics Scholarship - Tokyo - Japan

   Education

   • 2021, PhD, Đại học Công nghệ-ĐHQG Hà Nội, Advisor: PGS.TS Bùi Thế Duy, Level: Bachelor/Engineer, Type: Regular
   • 2006, Thạc sĩ, Đại học Quốc gia, Advisor: PGS. Lương Chi Mai, Level: Master, Type: Regular
   • 2000, Cử nhân, Đại học Quốc gia Hà Nội, Advisor: Lữ Thành Long - MISA, Level: Bachelor/Engineer, Type: Regular

   Projects

    Publications / Books

    • 2021, Hoang Tieu Binh, Nguyen Quang Trung, Bui The Duy, Responsive student model in an intelligent tutoring system and its evaluation, Education and Information Technologies (ISI/Q1, IF=3.666), Issue 2, March 2021, Springer,
    • 2019, Hoàng Tiểu Bình, Ma Thị Châu, Ngô Thị Duyên, Lê Thanh Hà, Đinh Quang Trung, Xây dựng học liệu điện tử hỗ trợ giảng dạy kịch hát dân tộc dựa trên công nghệ 3D và thực tại ảo, HNUE Journal of Science, 4/2019, 40-50
    • 2019, Nguyễn Quang Trung, Hoàng Tiểu Bình, Nguyễn Thị Phương Dung, Phạm Văn Thanh, Đặng Vũ Tùng, Giáo trình tin học đại cương, NXB Đại học Quốc Gia Hà Nội, 2021,

    Workshop papers

    • 8-9/12/2022, Nghiên cứu các phương pháp khai phá dữ liệu giáo dục để dự đoán kết quả học tập của sinh viên, Hội thảo Quốc gia lần thứ XXV VNICT 2022
    • 2019, Detecting Student Engagement in Classrooms for Intelligent Tutoring Systems, 23rd International Computer Science and Engineering Conference (ICSEC) - ThaiLand
    • 2019, Student postures and gestures recognition system for adaptive learning improvement, 6th NAFOSTED Conference on Information and Computer Science (NICS)
    • 2018, Selecting active frames for action recognition with vote fusion method, Malaysia
    • 2017, Predicting Students’ performance based on learning style by using artificial neural networks., Hue, Vietnam
    • 2016, Student ability estimation based on IRT, Danang, Vietnam

    Science blogs

    Teaching subjects

    TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI
    Top