ĐHSPHN - Nguyễn Thị Hồng
A A+
Biography / Background Qualifications Employment History Science Awards Education Projects Publications / Books Workshop papers Science blogs Teaching subjects
Views: 6942 - Lastest Update: 8/8/2015

Thạc sĩ Nguyễn Thị Hồng

Position Giảng viên
Telephone
Org Unit Khoa Công nghệ Thông tin
Floor/Room Nhà C, Trường ĐHSP Hà Nội.
Email nguyenhong@hnue.edu.vn
Language
To link to this page, please use the following URL:
http://www.hnue.edu.vn/directory/hongntcntt

Biography / Background

Qualifications

  Employment History

   Science Awards

   Education

   • 2012-2014, Thạc sĩ, Đại học Sư Phạm Hà Nội, Advisor: TS. Đặng Xuân Thọ, Level: Master, Type: Regular
   • , Cử nhân CNTT, Đại học Sư Phạm Hà Nội, Advisor: PGS. TSKH. Vũ Đình Hòa, Level: Bachelor/Engineer, Type: Regular

   Projects

    Publications / Books

     Workshop papers

      Science blogs

      Teaching subjects

      TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI
      Top