ĐHSPHN - Nguyễn Thị Hoa
A A+
Biography / Background Qualifications Employment History Science Awards Education Projects Publications / Books Workshop papers Science blogs Teaching subjects
Views: 2855 - Lastest Update: 10/3/2019

Thạc sĩ Nguyễn Thị Hoa

Position Giảng viên
Telephone
Org Unit Khoa Giáo dục Đặc biệt
Floor/Room Tòa nhà K3, trường ĐHSP Hà Nội, 136 Đường Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội.
Email hoa.nt@hnue.edu.vn
Language
To link to this page, please use the following URL:
http://www.hnue.edu.vn/directory/hoant_gddb

Biography / Background

                                                  

1. Họ và tên: NGUYỄN THỊ HOA

2. Năm sinh:          08/12/1984                                               3. Nam/Nữ: Nữ

4.  Học hàm:                                                 Năm được phong:

     Học vị: Thạc sĩ                                        Năm đạt học vị: 2012

5. Lĩnh vực nghiên cứu trong 5 năm gần đây:

 Khoa học Tự nhiên        

Khoa học Kỹ thuật và Công nghệ         

Khoa học Y dược                     


 Mã chuyên ngành KH&CN:

 5

 0


3


0


2

 Tên gọi: GIÁO DỤC CHUYÊN BIỆT


6. Chức danh nghiên cứu:                           

    Chức vụ hiện nay (tại cơ quan công tác và tại các chương trình khoa học và công nghệ cấp Quốc gia hoặc tương đương): Giảng viên

7. Địa chỉ nhà riêng: Khu vực 3- Cát Quế- Hoài Đức- Hà Nội

    Điện thoại NR:                                    ; CQ:  043.8349.541         ; Mobile: 0972-119-281

    E-mail: nguyenthihoa2983@yahoo.com

8. Cơ quan công tác:

    Tên cơ quan:  Khoa Giáo dục đặc biệt- Trường ĐHSP Hà Nội

    Tên người đứng đầu:  PGS.TS. Nguyễn Xuân Hải             

    Địa chỉ cơ quan: Nhà K3- Trường ĐHSP Hà Nội- 136 Xuân Thủy- Cầu Giấy- HN

    Điện thoại: 043.8349.541 ; Fax:                         ; Website: htttp://www.gddb.hnue.edu.vn

9. Lĩnh vực chuyên môn sâu có thể tư vấn

 1. Can thiệp sớm trẻ khuyết tật trí tuệ, trẻ tăng động giảm chú ý, trẻ rối loạn phổ tự kỉ
 2. Giáo dục hòa nhập trẻ khuyết tật trí tuệ, trẻ tăng động giảm chú ý, trẻ rối loạn phổ tự kỉ

cấp mầm non, tiểu học và trung học cơ sở.
Qualifications

  Employment History

  • 2008 d?n nay, Giảng viên, Khoa Giáo dục đặc biệt, Trường ĐHSP Hà Nội

  Science Awards

  Education

  • 2012, Thạc sĩ, Đại học Sư phạm Hà Nội, Advisor: , Level: Master, Type: Regular
  • 2008, Cử nhân, Đại học Sư phạm Hà Nội, Advisor: , Level: Bachelor/Engineer, Type: Regular

  Projects


  15. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ KH&CN đã chủ trì hoặc tham gia trong 5 năm gần đây

  Tên đề tài, dự án, nhiệm vụ KH&CN đã chủ trì

  Thời gian

  (bắt đầu - kết thúc)

  Thuộc Chương trình (nếu có)

  Tình trạng

  (đã nghiệm thu-xếp loại, chưa nghiệm thu)

  Sử dụng kế hoạch giáo dục cá nhân nhằm hỗ trợ học sinh khuyết tật trí tuệ học hòa nhập ở tiểu học

  6/2011-12/2012

  Đề tài KHCN cấp trường

  Đã nghiệm thu

  Phát triển ngôn ngữ cho trẻ khuyết tật trí tuệ lứa tuổi mầm non

  6/2014-12/2015

  Đề tài KHCN cấp trường

  Đã nghiệm thu

  Tên đề tài, dự án, nhiệm vụ KH&CN đã tham gia

  Thời gian

  (bắt đầu - kết thúc)

  Thuộc Chương trình (nếu có)

  Tình trạng

  (đã nghiệm thu, chưa nghiệm thu)

  Ứng dụng mô hình can thiệp của Catherine Maurice vào can thiệp cho trẻ Tự kỉ ở Việt Nam

  6/2010- 12/2011

  Đề tài KHCN cấp trường

  Đã nghiệm thu

  Nghiên cứu thực trạng và đề xuất biện pháp sử dụng Kế hoạch giáo dục cá nhân cho trẻ khuyết tật ở một số trường mầm non hòa nhập ở thành phố Hà Nội

  2010-2011

  Đề tài KHCN cấp trường

  Đã nghiệm thu

  Dịch và hiệu chỉnh Bộ tài liệu tuyên truyền về đào tạo, bồi dưỡng giáo viên giáo dục hòa nhập, Bộ GD&ĐT & UNESCO Việt Nam

  3-9/2014

  Dự án cấp Bộ

  Đã nghiệm thu

  Sử dụng đồ dùng thao tác trong dạy toán cho học sinh khiếm thị lớp 1

  12/2013- 6/2015

  Đề tài KHCN cấp trường

  Đã nghiệm thu

  Nghiên cứu ứng dụng các phương pháp trị liệu trong giáo dục trẻ RLPTK

  2017-2018

  Đề tài KHCN cấp Bộ

  Đang thực hiện

  Publications / Books

  5

  Sách chuyên khảo
  5.1

  Hỗ trợ phục hồi chức năng cho trẻ em tự kỉ tại Việt Nam (Tài liệu dành cho cán bộ và kĩ thuật viên can thiệp)

  Đồng tác giả

  NXB Đại học Quốc gia Hà Nội

  ISBN: 978-604-968-592-7

  2019

  5.2

  Hỗ trợ phục hồi chức năng cho trẻ em tự kỉ tại Việt Nam (Tài liệu dành cho phụ huynh và người nuôi dưỡng)

  Đồng tác giả

  NXB Đại học Quốc gia Hà Nội

  ISBN: 978-604-968-592-7

  2019

  Workshop papers

  TT

  Tên công trình

  (bài báo, công trình...)

  Là tác giả hoặc 

  là đồng tác giả

  công trình

  Nơi công bố

  (tên tạp chí đã đăng/ nhà xuất bản )

  Năm công bố

  1

  Tạp chí quốc tế

  Capability Building of Coordinating with Other Educators for Preschool Teachers in Educating Developmentally Disabled Children in Gia Lam District, Hanoi, Vietnam

  Đồng tác giả

  Vol.6. No.11, p.1445-1454

  American Journal of Eductional Research


  2018


  2

  Tạp chí quốc gia
  2.1

  Developing individualize education program for student with intellectual disability

  Tác giả

  Vol 57, No.1, Tạp chí trường ĐHSP Hà Nội

  p.143-148

  2012


  2.2

  Can thiệp cho trẻ Tự kỉ- Những thành công và bài học kinh nghiệm

  Tác giả

  Số đặc biệt, Tạp chí giáo dục

  p.10-12


  2013

  2.3

  Chiến lược phát triển trí nhớ cho trẻ khuyết tật trí tuệ

  Tác giả

  Vol.59. No.6BC,Tạp chí trường ĐHSP Hà Nội

  p.367-372

  2014

  2.4

  Ứng dụng kĩ thuật phân tích nhiệm vụ vào dạy học cho trẻ khuyết tật trí tuệ

  Tác giả

  Số đặc biệt,Tạp chí Giáo dục

  p.50-52

  8/2014

  2.5

  Biện pháp phát triển ngôn ngữ diễn đạt cho trẻ khuyết tật trí tuệ học hòa nhập ở mầm non

  Tác giả

  Vol.60, No.6BC,Tạp chí trường ĐHSP Hà Nội

  p 202-208

  2015

  2.6

  Phân tích các vấn đề hành vi của một trẻ rối loạn phổ tự kỉ

  Tác giả

  Vol.60, No.8BC,Tạp chí trường ĐHSP Hà Nội

  p.110-115

  2015

  2.7

  Tổ chức hoạt động phát triển vốn từ cho trẻ khuyết tật trí tuệ lứa tuổi mầm non

  Tác giả

  Vol.60, No.8BC ,Tạp chí trường ĐHSP Hà Nội

  p.178-185

  2015

  2.8

  Thực trạng sử dụng đồ dùng thao tác trong dạy học toán cho học sinh khiếm thị lớp 1

  Đồng tác giả

  Vol 60, No.8BC,

  Tạp chí trường ĐHSP Hà Nội

  p.225-231

  2015

  2.9

  Biện pháp nâng cao hiệu quả công tác tập huấn bồi dưỡng giáo viên giáo dục hòa nhập ở Việt Nam

  Tác giả

  Số đặc biệt kì 2,Tạp chí giáo dục

  p.38-41

  2016

  2.10

  Sự phối hợp của nhân viên hỗ trợ giáo dục người khuyết tật với các lực lượng khác

  Đồng tác giả

  Số đặc biệt kì 2, Tạp chí giáo dục

  p.64-66

  2016

  2.11

  Một số phương pháp và kĩ thuật phát triển KNXH cho trẻ RLPTK mức độ nhẹ

  Tác giả

  Số 4

  Tạp chí trường ĐHSP Hà Nội

  p.144-150

  2017

  2.12

  Hướng tiếp cận dạy KNXH theo nhóm cho trẻ RLPTK

  Tác giả

  Số 9AB

  Tạp chí trường ĐHSP Hà Nội

  p.338-345

  2017

  2.13

  Quy trình sử dụng video làm mẫu dạy kĩ năng chơi cho trẻ RLPTK mức độ nhẹ

  Đồng tác giả

  Tạp chí trường ĐHSP Hà Nội

  Volume 63, Issue 5B, p.42-47


  2018

  2.14

  Hỗ trợ học sinh tăng động giảm chú ý trong tiết học tại lớp hòa nhập

  Tác giả

  Vol 63, Issue 9AB,  Tạp chí trường ĐHSP Hà Nội, pp.323-331

  2018

  2.15

  Chiến lược hỗ trợ khó khăn về chức năng điều hành cho học sinh tăng động giảm chú ý trong lớp tiểu học hòa nhập

  Tác giả

  Tạp chí trường ĐHSP Hà Nội

  Vol 64, Issue 9AB, ISSN 2354-1075, p.302-309

  2019

  2.16

  Hỗ trợ học tập hiệu quả cho học sinh tăng động giảm chú ý tại lớp tiểu học hòa nhập

  Tác giả

  Tạp chí trường ĐHSP Hà Nội

  Vol 64, Issue 9AB, ISSN 2354-1075, p.166-175

  2019

  3

  Hội nghị quốc tế


  4

  Hội nghị quốc gia
  4.1

  Giáo dục kĩ năng xã hội cho học sinh KTTT trong trường tiểu học hòa nhập

  Tác giả

  Kỷ yếu hội nghị khoa học cán bộ trẻ các trường sư phạm toàn quốc 2013

  2013

  4.2

  Phát triển trí nhớ cho trẻ KTTT 5-6 tuổi

  Tác giả

  Kỷ yếu hội nghị khoa học cán bộ trẻ Trường ĐHSPHN 2

  2014

  4.3

  Dạy trẻ RLPTK 2-3 tuổi phản ứng với tên gọi của mình

  Tác giả

  Kỉ yếu Hội thảo chương trình dạy KNXH cho trẻ RLPTK- Trường CĐSP TW TP HCM, p.63-69

  2017

  4.4

  Sự rối loạn lời nói và ngôn ngữ của trẻ KTTT ở Bosnia và Herzegovia

  Biên dịch

  Kỉ yếu hội thảo quốc gia Trị liệu lời nói, ngôn ngữ và giao tiếp: Đánh giá và hỗ trợ trong giáo dục hòa nhập. p.223-228

  2017

  4.5

  Các chiến lược can thiệp trẻ tăng động giảm chú ý tại trường tiểu học hòa nhập

  Tác giả

  Kỷ yếu Hội thảo KHCBT các Trường ĐHSP toàn quốc p.463-469, ISBN 9786045445259

  2018

  4.6

  Xây dựng chương trình giáo dục kĩ năng xã hội cho một trẻ rối loạn phổ tự kỉ

  Tác giả

  Kỷ yếu hội thảo hội Khoa học tâm lý giáo dục Việt Nam, p.154-161.

  2019

  Science blogs

  Teaching subjects

  TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI
  Top