ĐHSPHN - Lê Ngọc Hoàn
A A+
Biography / Background Qualifications Employment History Science Awards Education Projects Publications / Books Workshop papers Science blogs Teaching subjects
Views: 6259 - Lastest Update: 3/19/2021

Tiến sĩ Lê Ngọc Hoàn

Position Giảng viên
Telephone ( 84) 0963 290 635
Org Unit Khoa Sinh Học
Floor/Room Nhà A3, Trường ĐHSP Hà Nội.
Email hoanln@hnue.edu.vn; lengochoan@gmail.com
Language English (Good),
To link to this page, please use the following URL:
http://www.hnue.edu.vn/directory/hoanln

Biography / Background

Qualifications

 • 2014, Tiến sĩ, University of Ulsan, Korea, #

Employment History

 • 2007 - nay, Giảng viên, Khoa Sinh học - ĐHSP Hà Nội

Science Awards

 • 22 April 2012,First Prize for Best Presenter in Korean Society For Study of Obesity

Education

 • 2014, Tiến sĩ, University of Ulsan, Korea, Advisor: Prof.Dr. Rina Yu, Level: Doctor, Type: Regular
 • 2007, Thạc sĩ, Đại học Sư phạm Hà Nội, Advisor: TS. Văn Lệ Hằng, Level: Master, Type: Regular
 • 2005, Đại học, Đại học Sư phạm Hà Nội, Advisor: PGS.TS. Lê Nguyên Ngật, Level: Bachelor/Engineer, Type: Regular

Projects

 • 2018-2019. , Chủ nhiệm đề tài. (Nghiệm thu 18/11/2019), Thiết lập mô hình nuôi chuột béo phì làm cơ sở cho các nghiên cứu rối loạn chuyển hóa, Đề tài cấp trường ĐHSP Hà Nội - SPHN18-02.
 • 2015 - 2017, Thành viên nghiên cứu, Nghiên cứu ứng dụng enzyme phytase trong chế biến đậu nành và ngũ cốc tạo sản phẩm thực phẩm, Đề tài Bộ Công thương

Publications / Books

 • 2020, Hồ Thị Hồng Vân, Đinh Quang Báo, Lê Ngọc Hoàn., Định Hướng Nghề Nghiệp trong dạy học các chủ đề nội dung Sinh học 10 theo chương trình giáo dục phổ thông 2018. , Kỷ yếu HNTQ Giảng dạy Sinh học lần 4, 2020, pp 978-986.
 • 2020, Ho Thi Hong Van, Le Ngoc Hoan and Dinh Quang Bao, DESIGNING LEARNING ACTIVITIES IN BIOLOGY GRADE 10 TO ENHANCE STUDENTS’ CAREER ORIENTATION, Hnue Journal Of Science, Educational Sciences, Volume 65, Issue 12, pp. 212-222
 • 2020, Lê Ngọc Hoàn, Chu Đình Tới, Dương Thị Anh Đào, Hồ Thị Hồng Vân, free fatty acid enhances expression of inflammatory markers il6, tlr2, tlr4 in c2c12 muscle cells, Kỷ yếu HNTQ Giảng dạy Sinh học lần 4, 2020, pp 646-651.
 • 2020, Lê Ngọc Hoàn, Chu Đình Tới, Nguyễn Phúc Hưng, Hồ Thị Hồng Vân., expression of il6 mrna is independent with expression of tlrs mrna in lipopolysaccharide-treated myotubes, HNUE Journal of Science, Natural Sciences 2020, Volume 65, Issue 6, pp. 130-135.
 • 2020, Le Ngoc Hoan, Ho Thi Hong Van, Chu Dinh Toi, Effect of Free fatty acid on expression of LIGHT and HVEM mRNA levels in Cultured skeletal muscle cells, Hnue Journal of Science, Natural Science, Volume 65, Issue 10, pp.108-113
 • 2020, Nguyen Phuc Hung, Do Van Thinh, Tran Duc Hau, Dinh Minh Nhien, Dinh Huong Giang, Le Ngoc Hoan, Nguyen Thi Lan Huong, Lipid digestion in pompano trachinotus blochii fed with different soybean meals, Kỷ yếu HNTQ Giảng dạy Sinh học lần 4, 2020, pp 695-703.
 • 2019, Dinh-Toi Chu*, Nguyen Duy Bac, Khanh-Hoang Nguyen, Nguyen Le Bao Tien, Vo Van Thanh, Vu Thi Nga, Vo Truong Nhu Ngoc, Anh Dao, Duong Thi, Le Ngoc Hoan, Nguyen Phuc Hung, Trung Thu, Nguyen Thi, Van-Huy Pham, Le Nguyen Vu, Thuy Anh Vu Pham, Deepak B Thimiri Govinda Raj, An Update on Anti-CD137 Antibodies in Immunotherapies for Cancer, International journal of molecular sciences, Vol 20, Issue 8, pp 1822
 • 2019, Ho Thi Hong Van, Le Ngoc Hoan, Dinh Quang Bao, Effect of 5E inquiry learning model to stem career orientation for upper secondary school students through teaching and learning biology, Proceedings of the 1st international conferece on innovation in learning instruction and teacher education Ilite 1-Hnue, , pp374-383.
 • 2019, Hồ Thị Hồng Vân, Lê Ngọc Hoàn, Đinh Quang Báo, Ảnh hưởng của Dạy học trải nghiệm, Dạy học định hướng, Ứng dụng khoa học công nghệ đến dạy học định hướng nghề nghiệp qua môn Sinh học trung học phổ thông, Hnue Journal of Science, Educational Sciences, Volume 64, Issue 9C, , pp192-199
 • 2019, Le Ngoc Hoan, Do Thi Nhu Trang, Nguyen Phuc Hung, Ho Thi Hong Van and Chu Dinh Toi, EFFECT OF BITTER MELON (Momordica charantia Linn.) EXTRACT ON GROSS MORPHOLOGY AND WEIGHT OF SOME METABOLIC TISSUES IN MICE, Hnue Journal of Science, Natural Sciences, Volume 64, Issue 6, pp. 144-150
 • 2019, Le Ngoc Hoan, Hoang Thi Luyen, Hoang Ngoc Anh, Ho Thi Hong Van, Do Thi Nhu Trang, Nguyen Phuc Hung, Chu Dinh Toi, High-fat diet feeding induces hypertrophic responses in some metabolic and immune tissues in swiss mice, HNUE Journal of Science, Natural Sciences , Volume 64, Issue 10, pp 123-130.
 • 2019, Vu Thi Nga, Vo Ngoc Thuy Dung, Dinh-Toi Chu*, Nguyen Le Bao Tien, Vo Van Thanh, Vo Truong Nhu Ngoc, Le Ngoc Hoan, Nguyen Thi Phuong, Van-Huy Pham, Yang Tao, Nguyen Phuong Linh, Pau Loke Show, Duc-Lan Do, School education and childhood obesity: A systemic review, Diabetes & Metabolic Syndrome: Clinical Research & Reviews , Volume 13, Issue 4, Pages 2495-2501
 • 2018, Hồ Thị Hồng Vân, Lê Ngọc Hoàn, Tổ chức hoạt động dạy học môn Sinh học 10 theo định phát triển năng lực qua dạy học dự án tại Trường Trung học phổ thông Thực nghiệm., Tạp chí Giáo dục và Xã hội, Số 84 (145), pp. 72-77.
 • 2018, Ho Thi Hong Van, Le Ngoc Hoan, Dinh Quang Bao. , Effects of teaching approaches in Biology learning and teaching to high school students’ career orientation, Hanoi Journal of Science, Educational Sciences, Volume 63, Issue 9, , pp. 3-13
 • 2018, Ho Thi Hong Van, Le Ngoc Hoan, Dinh Quang Bao. , Effective Science Teaching Approaches to Teaching STEM Career Orientation of Upper Secondary School Teachers: A Case Study in Vietnam, Rangsit Journal of Educational Studies, RJES Vol.5, No.2, pp 64-75
 • 2018, Ho Thi Hong Van, Le Ngoc Hoan, Dinh Quang Bao. , Effect of teaching approaches in STEM career orientation for students through learning Biology in Vietnamese upper secondary schools, International Journal of Education , Vol.6, No.4, pp 1-12
 • 2018, Le Ngoc Hoan, Nguyen Phuc Hung, Ho Thi Hong Van, A revision about the effect of a pine nut oil supplement on improvement of skeletal muscle oxidative metabolism in obese mice, Proceeding of the 3rd national Scientific conference on biological research and teaching in vietnam, Quy Nhon, Publisher of Nature and Technology, ISBN:978-604-913-695-5. , pp707-712.
 • 2018, Le Ngoc Hoan, Nguyen Phuc Hung, Ho Thi Hong Van and Chu Dinh Toi, Characteristics of white adipose tissue shape and weight in the restricted high-fat diet-fed mice, Hanoi Journal of Science, Natural Sciences, Volume 63, Issue 11, pp. 142-146
 • 2017, Hồ Thị Hồng Vân, Lê Ngọc Hoàn, Dạy học phần Sinh học tế bào ở trung học phổ thông đáp ứng mục tiêu định hướng nghề nghiệp trong chương trình giáo dục phổ thông mới, Tạp chí Giáo dục và Xã hội, Số 78(139), pp. 30-33
 • 2017, Le Ngoc Hoan, Nguyen Quang Huy, Ho Thi Hong Van and Nguyen Phuc Hung,, Effects of arbitrarily high-fat diet feeding on food intake and body and tissue weights in swiss mice, Journal of Science of HNUE/Chemical and Biological Science, Vol. 62, Issue 10, pp. 134-142.
 • 2017, Ngoc Hoan Le, Chu-Sook Kim, Thai Hien Tu, Byung-Sam Kim, Taesun Park, Jung Han Yoon Park, Tsuyoshi Goto, Teruo Kawada, Tae Youl Ha and Rina Yu , Absence of 4-1BB reduces obesity-induced atrophic response in skeletal muscle, Journal of Inflammation,, 14:9 DOI: 10.1186/s12950-017-0156-5,
 • 2017, Nguyễn Phúc Hưng, Lê Ngọc Hoàn, Hoàng Quý Tỉnh, Thực trạng suy dinh dưỡng và một số yếu tố liên quan ở trẻ mầm non 3-5 tuổi ở tỉnh Lai Châu, Tạp chí Y Dược học Quân sự, Vol 42, pp. 21-26
 • 2017, Nguyễn Phúc Hưng, Lê Ngọc Hoàn, Hoàng Quý Tỉnh, , Thực trạng suy dinh dưỡng và một số yếu tố liên quan ở trẻ mầm non 3-5 tuổi ở tỉnh Lai Châu, Tạp chí Y Dược học Quân sự, Vol 42,, pp. 21-26.
 • 2016, Ngoc Hoan Le, Phuc Hung Nguyen, Dinh Toi Chu, Rina Yu , Isolation, culture, and differentiation of mouse skeletal muscle cells., Proceedings of the 2nd National Scientific Conference on Biological Research and Teaching in Vietnam., 2, pp.339-345
 • 2015, Dương Thị Anh Đào, Nguyễn Phúc Hưng, Nguyễn Thị Hồng Hạnh, Lê Ngọc Hoàn, Nguyễn Thị Bích Ngọc, Nguyễn Thị Trung Thu, Đỗ Thị Như Trang, Lê Thị Tuyết., Hỏi - Đáp về giáo dục phòng chống bệnh dịch trong trường học. , Nhà Xuất bản ĐHSP Hà Nội - Sách tham khảo, ,
 • 2015, Nguyễn Phúc Hưng, Dương Thị Anh Đào, Nguyễn Thị Hồng Hạnh, Lê Ngọc Hoàn, Nguyễn Thị Bích Ngọc, Nguyễn Thị Trung Thu, Đỗ Thị Như Trang, Lê Thị Tuyết., Hỏi - Đáp về giáo dục sinh lí trẻ em các dân tộc thiểu số. , Nhà Xuất bản ĐHSP Hà Nội - Sách Tham khảo, ,
 • 2014, Ngoc Hoan Le et al, Quercetin protects against obesity-induced skeletal muscle inflammation and atrophy, Mediators of Inflammation, 2014, 834294
 • 2013, Ngoc Hoan Le et al, Blockade of 4-1BB and 4-1BBL interaction reduces obesity-induced skeletal muscle inflammation, Mediators of Inflammation, 2013, 865159
 • 2012, Ngoc Hoan Le et al, Diet enriched with korean pine nut oil improves mitochondrial oxidative metabolism in skeletal muscle and brown adipose tissue in diet-induced obesity., J Agric Food Chem, 60(48), 11935-41
 • 2011, Kang JH, Tsuyoshi G, Ngoc Hoan Le et al, Dietary capsaicin attenuates metabolic dysregulation in genetically obese diabetic mice., J Med Food, 14(3), 310-5

Workshop papers

 • 2016, Identifying Gly972ARG polymorphysm in IRS1 gene in A Vietnamese population by using restriction fragment length polymorphysm method, Hội thảo quốc gia về nghiên cứu và giảng dạy Sinh học, Đà Nẵng, Việt Nam

Science blogs

Teaching subjects

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI
Top