ĐHSPHN - Lê Minh Hoàng
A A+
Biography / Background Qualifications Employment History Science Awards Education Projects Publications / Books Workshop papers Science blogs Teaching subjects
Views: 22186 - Lastest Update: 5/22/2018

Tiến Sĩ (Ph.D) Lê Minh Hoàng

Position Giảng viên (Lecturer)
Telephone 84983880609
Org Unit Trường THPT Chuyên ĐHSP
Floor/Room
Email leminhhoang@gmail.com; hoanglm@hnue.edu.vn
Language English (Advanced), Français (de base), Tiếng Việt (Native),
To link to this page, please use the following URL:
http://www.hnue.edu.vn/directory/hoanglm

Biography / Background

Qualifications

  Employment History

  • E) 2/2008 - nay, Giảng viên, Trường THPT chuyên, ĐHSPHN
  • D) 4/2006 - 3/2007, Sau tiến sĩ (Post-doc), Japan Advanced Institute of Science and Technology (JAIST)
  • C) 4/2003 - 3/2006, Nghiên cứu sinh, Japan Advanced Institute of Science and Technology (JAIST)
  • B) 10/2002 - 3/2003, Thực tập sinh, Japan Advanced Institute of Science and Technology (JAIST)
  • A) 10/1998 - 9/2002, Giáo viên, Khối PT chuyên Toán - Tin, ĐHSPHN

  Science Awards

  Education

  • 2006, 3. Doctor of Philosophy, Japan Advanced Institute of Science and Technology (JAIST), Advisor: Prof. Yoshiteru Nakamori, Level: Doctor, Type: Regular
  • 2002, 2. Master of Science, Khoa Công Nghê, Đại học Quốc Gia Hà Nội, Advisor: Prof. Lương Chi Mai & Prof. Ngô Quốc Tạo, Level: Master, Type: Regular
  • 1998, 1. Bachelor of Science, Đại học Sư Phạm Hà Nội, Advisor: Prof. Hồ Cẩm Hà, Level: Bachelor/Engineer, Type: Regular

  Projects

  Khung chương trình THPT chuyên tin (member)
  Tài liệu giáo khoa chuyên tin (member)
  Themis: http://dsapblog.wordpress.com/2012/03/04/themis/ (Project Manager and Developer)
  Personal projects:
  DSAPTextBook: https://www.jaist.ac.jp/~hoangle/DSAPTextbook/
  FFSJ: http://www.jaist.ac.jp/~hoangle/filesj/

  Publications / Books

  • 2011, PGS.TS. Hồ Sĩ Đàm (Chủ biên); TS.Nguyễn Thanh Hùng, TS. Lê Minh Hoàng, Th.S. Đỗ Đức Đông, Tài liệu chuyên tin, NXBGD, Sách, Chuyên kh?o
  • 2007, Minh-Hoang Le, Tu-Bao Ho, and Yoshiteru Nakamori, Detecting Emerging Trends from Scientific Corpora, International Journal of Knowledge and System Science, Vol2, No2, 58-72
  • 2006, Minh-Hoang Le, Tu-Bao Ho, and Yoshiteru Nakamori, Detecting citation types using finite-state machines, Springer’s Lecture notes in Artificial Intelligence, PAKDD, 343-355
  • 2002, Lê Minh Hoàng, Ngô Quốc Tạo và Lương Chi Mai, Ứng dụng mô hình Markov ẩn trong nhận dạng tiếng Việt, Tạp chí Khoa học & Công nghệ, T.40, số đặc biệt, 31--40

  Workshop papers

  • 2011, Ứng dụng của thuật toán LCA và RMQ trong bài toán xác định băng thông cực đại, Khoa CNTT, ĐHSPHN
  • 2005, Detecting Emerging Trends from Scientific Corpora., 69th Japanese Society for Artificial Intelligence knowledge based system workshop. Awazi
  • 2004, A method of detecting emerging trends in a large repository of scientific documents, 5th Symposium on Knowledge and System Science. Ishikawa

  Science blogs

  Teaching subjects

  TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI
  Top