ĐHSPHN - DƯƠNG QUỐC HOÀN
A A+
Biography / Background Qualifications Employment History Science Awards Education Projects Publications / Books Workshop papers Science blogs Teaching subjects
Views: 6762 - Lastest Update: 3/4/2021

Tiến sĩ DƯƠNG QUỐC HOÀN

Position Giảng Viên Chính
Telephone Không
Org Unit Khoa Hóa Học
Floor/Room Nhà A4 - Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
Email hoandq@.hnue.edu.vn
Language English (),
To link to this page, please use the following URL:
http://www.hnue.edu.vn/directory/hoandq

Biography / Background

         Năm 1997, tôi bắt đầu nghiên cứu khoa học dưới sự hướng dẫn của cô giáo Bùi Minh Nguyệt và hướng nghiên cứu về chuyển hóa eugenol trong tinh dầu hương nhu. Năm 2000 tôi tham gia vào nhóm nghiên cứu của GS. TS Nguyễn Hữu Đĩnh và nghiên cứu tổng hợp và xác định cấu trúc một số hợp chất mới từ metyl eugenol. Năm 2005, tôi làm việc cùng nhóm nghiên cứu của GS.TS. David Brown, ĐH St Jonh's, Hoa Kỳ về lĩnh vực tổng hợp và nghiên cứu cấu trúc một số marcrolactone và marcrolactam có tác dụng như là ionophore. Sau đó tôi nghiên cứu và tổng hợp bất đối hợp chất giả enzym có tác dụng ức chế quá trình đông máu, giảm huyết áp... tại ĐH Temple, Hoa Kỳ dưới sự hướng dẫn khoa học của GS.TS. Scott McN. Sieburth.

         Năm 2013, tôi về nhận công tác tại ĐSHP HN thành lập nhóm nghiên cứu. Nhóm nghiên cứu tập trung vào ba vấn đề lớn:   

         - Tổng hợp enzym ức chế quá trình đông máu có chứa nguyên tố silic (liên kết với Temple University);

         - Tổng hợp và bán tổng hợp dị vòng benzo[d]thiazole, benzo[d]oxazole, axit hydroxamic... định hướng có hoạt tính sinh học từ nguyên liệu sẵn có trong thiên nhiên như vanillin; và chuyển hóa curcumin và xeton tương tự curcumin nhằm tăng hoạt tính sinh học. Trong đó dẫn xuất hydroxamic làm tăng hoạt tính kháng khuẩn và ung thư đáng kể khoảng 12 picog/mL.

          - Trong quá trình nghiên cứu chúng tôi nhận thấy lò vi sóng gia đình giúp tối ưu hóa nhiều phản ứng hữu cơ. Chẳng hạn phản ứng ngưng tụ tạo imine, đóng vòng benzothiazole...

        - Sử dụng phản ứng Suzuki ghép chéo tạo thành nhiều dẫn xuất chứa dị vòng benzo[d]thiazole và nghiên cứu tính phát quang của chúng.

         - Gần đây nhóm nghiên cứu phát triển theo hướng ứng dụng trong nông nghiệp khi thiết kế hợp chất có dạng chất kích thích sinh trưởng Auxin có chứa dị vòng benzothiazole. Kết quả bước đầu cho thấy, chúng thể hiện là chất ức chế sự phát triển của cây ngô LV092.


Qualifications

 • 2018, Chứng chỉ Tin học, Đại học Thủ đô, Hà Nội, #0295610
 • 2016, Chứng chỉ NVSP, ĐH SPHN, #NV19446
 • 2013, Tiến sĩ, ĐH Temple, Phialadelphia, PA, USA, #
 • 2007, Bằng Thạc sĩ 2, ĐH St John's, #
 • 2003, Bằng Thạc sĩ 1, ĐHSP HN, #004467
 • 1999, Bằng Đại học, ĐHSP HN, #167610

Employment History

 • 2007-2013, Trợ giảng, ĐH Temple, Philadelphia, PA, USA
 • 2005-2007, Trợ giảng, ĐH St John's NY, USA
 • 2003-nay, Giảng viên, Khoa hóa, ĐHSP HN

Science Awards

 • 2009,Trợ giảng xuất sắc: Guy F. Allen, Temple University

Education

 • 2013, Tiến sĩ, ĐH Temple, Philadelphia, PA, USA, Advisor: Prof. Scott McN. Sieburth, Level: Doctor, Type: Regular
 • 2007, Thạc sĩ, ĐH St John's, NY, USA, Advisor: Prof. David P. Brown, Level: Master, Type: Regular
 • 2002, Thạc sĩ, ĐHSP Hà Nội, Advisor: GS. TS. Nguyễn Hữu Đĩnh, Level: Master, Type: Regular
 • 1999, Đại học-Cử nhân Sư phạm, Đại học Sư phạm Hà nội, Advisor: GV. Bùi Minh Nguyệt, Level: Bachelor/Engineer, Type: Regular

Projects

1. Nguyễn Hữu Đĩnh (Chủ nhiệm đề tài), Trần Thị Tửu, Phạm Văn Hoan, Hoàng Thị Tuyết Lan, Dương Quốc Hoàn, Đoàn Kiều Oanh, Nguyễn Hiển, "Tổng hợp dị vòng có tiềm năng hoạt tính sinh học", Mã số: 512 201, ĐHSP Hà Nội, 2003.

2. Nguyễn Hữu Đĩnh (Chủ nhiệm đề tài), Trần Thị Tửu, Phạm Văn Hoan, Hoàng Thị Tuyết Lan, Dương Quốc Hoàn, Đoàn Kiều Oanh, Nguyễn Hiển, "Tổng hợp, cấu trúc của oxadiazoles và triazoles trên hợp chất đồng vòng từ tinh dầu Việt Nam", Mã số: 513 104, ĐHSP Hà Nội, 2005.

3. Dương Quốc Hoàn (chủ nhiệm nhiệm vụ), Xây dựng cơ sở dữ liệu nhằm nâng cao chất lượng đào tạo tiếng anh chuyên ngành môn hóa học cho sinh viên ngành hóa ở trường Đại học Sư phạm hà Nội, 2014.

4. Dương Quốc Hoàn (chủ nhiệm đề tài), Tổng hợp một số dẫn xuất của monocacbonyl tương tự curcumin, 2016. SPHN15-419

5. Dương Quốc Hoàn (chủ nhiệm đề tài), Nghiên cứu tổng hợp và khảo sát hoạt tính sinh học của một vài dẫn xuất chứa benzo[d]thiazole từ vanillin, 2017. SPHN16-20TT

6. Dương Quốc Hoàn (chủ nhiệm đề tài), Sử dụng lò vi sóng gia đình để tổng hợp dẫn xuất chứa dị vòng benzo[d]thiazole, 2018, SPHN17-13

7. Dương Quốc Hoàn (chủ nhiệm đề tài), Tổng hợp, khảo sát hoạt tính sinh học một số dẫn xuất của benzo[d]thiazole và chế tạo chế phẩm kích thích sinh trưởng thực vật, Mã số: B2019-SPH-09

Publications / Books

 • 2021, Nguyen Hien*, Pham Quoc Long, Nguyen Van Dat, Le T. Hoai Thuong, Duong Quoc Hoan, Tran Viet Hung, SYTHESIS AND STRUCTURE OF 1,1,2,2-TETRAKIS(THIENO[3,2-b]THIOPHEN-2-YL)ETHANE, Tạp chí phân tích lý hóa sinh, In review,
 • 2020, Duong Quoc Hoan, Le Thi Hoa, Trinh Thi Huan, Nguyen Huu Dinh*, Synthesis and Spectral Characterization of Novel Polysubstituted Quinazolines, 6,7-Dimethoxy-2-methyl-4-substituted Quinazolines, Journal of Heterocyclic Chemistry, 2020, 1-9, DOI: 10.1002/jhet.3897
 • 2020, Hoan Quoc Duong, Scott McN. Sieburth, An Effective Total Synthesis of Four Angiotensin-Converting Enzymes Containing Silanediols, Indian Journal of Chemistry -Section B, In review,
 • 2020, Hoang Thi Thanh, Tran Thi Thu Trang, Duong Quoc Hoan*, SYNTHESIS OF SOME PROPARGYLAMINES VIA A3 COUPLING REACTION, HNUE JOURNAL OF SCIENCE, 65(10), 66-71
 • 2020, Nguyen Hien*,Nguyen Bich Ngan, Duong Quoc Hoan, NMR AND X-RAY CRYSTAL STRUCTURE ANALYSIS OF ARYLATED THIENO[3,2-b]THIOPHENE BY Csp2-H FUNCTIONALIZATION, Tap chi Phan tich Hoa Ly Sinh, 25(2), 237-244
 • 2020, Nguyen Hien, Tran Thi Phuong, Nguyen Thi Van Khanh, Duong Quoc Hoan*, SYNTHESIS OF SOME POTENTIAL SEMI-CONDUCTOR COMPOUNDS VIA ARYLATION OF BENZO[1,2-b:4,5-b’]DITHIOPHENE, Tạp chí Phân tích Hóa, Lý và Sinh học, 25 (1), 232-237
 • 2020, Nguyen Thi Minh Trang, Tran Thi Thu Trang, Duong Quoc Hoan, EVALUATING A3 COUPLING REACTION OF SOME SALICYL ALDEHYDE DERIVATIVES WITH AMINES AND PHENYL ACETYLENE , HNUE JOURNAL OF SCIENCE, 65(10), 60-65
 • 2020, Nguyen Thi Ngoc Mai, Duong Quoc Hoan*, Vu Thi Anh Tuyet, Tran Thi Thu Trang , Duong Khanh Linh and Trinh Thi Huan, An Effective Assembling of Novel Derivatives Containing both Benzo[d]thiazole and Benzo[d]oxazole Rings, Letter in Organic Chemistry, 17 (11), DOI: 10.2174/1570178617666200207104912, 815 - 822
 • 2020, Nguyễn Thị Ngọc Mai, Nguyễn Thị Dung, Trịnh Thị Huấn, Dương Quốc Hoàn, NGHIÊN CỨU PHỔ CỘNG HƯỞNG TỪ HẠT NHÂN CỦA DÃY HYDRAZIDE-HYDRAZONE CÓ CHỨA DỊ VÒNG BENZO[d]THIAZOLE ĐƯỢC TỔNG HỢP TỪ 4-HYDROXYBENZALDEHYDE, Tạp chí phân tích hóa lý sinh, 25(4), 131-137.
 • 2020, Nguyen Thi Ngoc Mai, Nguyen Thi Hong Van, Nguyen Thi Thu Hien, Duong Quoc Hoan, STUYDY ON NMR SPECTRA OF DERIVATIVES CONTAINING BENZO[d]THIAZOLE AND BENZO[d]OXAZOLE: EFFECT OF DIMETHYL SULFOXIDE AND CHLOROFORM SOLVENT ON CHEMICAL SHIFT CHANGES, Tạp chí phân tích lý hóa sinh, 25(4), 183-188
 • 2020, Nguyen Thi Ngoc Mai, Nguyen Van Dat, Trinh Thi Huan and Duong Quoc Hoan, N-Formylation of Amines Using A Domestic Microwave Oven And Bioactivities of Some N-Formamides, Indian Journal of Chemistry -Section B, In review,
 • 2020, Tran Thi Le Chung, Le Thi Hoai Thuong, Tran Cong Minh, Nguyen Hien, Duong Quoc Hoan, BETA-SELECTIVE ARYLATION OF BENZO[1,2-B:4,5-B']DITHIOPHENE VIA C-H ACTIVATION WITH ARYLBORONIC ACIDS, Tap chi Phan tich Hoa Ly Sinh, In review,
 • 2019 (HNSV), Phạm Phương Thảo, Nguyễn Vân Trang, Dương Quốc Hoàn, Tổng hợp, khảo sát hoạt tính sinh học và khả năng điều hòa sinh trưởng thực vật của một số dẫn xuất chứa dị vòng benzo[d]thiazole, Kỉ yếu HN Sinh viên nghiên cứu khoa học, 2018-2019, , 91-100
 • 2019, Duong Quoc Hoan, Nguyen Thi Ngoc Mai, Nguyen Thi Lan, Trinh Thi Huan, PREPARATION OF SOME NEW N-ACETYL DERIVATIVES FROM 5-NITROVANILLIN, Vietnam J. Chem, 57, 2AB (2019), 248-253
 • 2019, Nguyen Hien, Duong Quoc Hoan*, SYNTHESIS AND STRUCTURES OF SOME NEW THIENO[3,2-b]THIOPHENE DERIVATIVES, HNUE, 64(10) (2019), 107-113
 • 2019, Nguyễn Thị Ngọc Mai, Dương Quốc Hoàn, STUYDY ON NMR SPECTRA OF SOME N-ACETYL SYNTHESIZED FROM 5-NITROVANILLIN, Tạp chí phân tích Hóa Lý Sinh, Tập 24, Số 4 (2019), 90-95
 • 2019, Nguyen Thi Ngoc Mai, Tran Thi Phuong Anh, Pham Thi Thu May, Pham Phuong Thao, Nguyen Van Trang, Duong Quoc Hoan, PREPARATION OF SOME BENZO[d]THIAZOLE-CONTAINING ACETOHYDRAZIDE DERIVATIVES, HNUE, Vol 64, Iss. 6 (2019), 121-129
 • 2018 (sách), (Sách) Đặng Ngọc Quang (chủ biên), Nguyễn Hiển, Hoàng Văn Hùng, Dương Quốc Hoàn, Đào Thị Bích Diệp, Basic English for Chemistry Students, Nxb Đại học Sư phạm Hà nội, (2018),
 • 2018, Duong Quoc Hoan, Reaction of Schiff bases with thioglycolic acid: synthesis of thiazepine-1(2H)-one and thiazolidine-4-one compounds, Hue University Journal of Science: Natural Science , Vol. 127, No. 1A (2018), 5-14
 • 2018, Duong Quoc Hoan and Nguyen Thi Thanh Xuan, SYNTHESIS OF NEW BENZOTHIAZEPINE DERIVATIVES OF MONOCARBONYL CURMUMIN ANALOGS , HNUE JOURNAL OF SCIENCE, 63 (2018), 95-102
 • 2018, Duong Quoc Hoan, Nguyen My Linh, Phan Thi Hoa, Hoang Thi Nhu Quynh, Vu Thi Anh Tuyet, Using a domestic microwave oven for synthesis of benzo[d]thiazole derivatives, JOURNAL OF SCIENCE OF HNUE Natural Sci., Vol. 63, No. 6 (2018), pp. 127-135
 • 2018, Duong, H. Q.; Sieburth, S. McN. , Asymmetric Synthesis of Silanediol Inhibitors for the Serine Protease Coagulation Cascade Enzyme FXIa, J. Org. Chem., 83 (10) (2018), 5398–5409 (Doi: 10.1021/acs.joc.8b00116)
 • 2017, Duong Quoc Hoan, Synthesis and biological activity evaluation of some derivatives of curcumin and curcumin analog, Hue University Journal of Science, 126 (1B) (2017), 127-133
 • 2017, Duong Quoc Hoan, Preparation of some new secondary amines from vanilline, Vietnam Journal of Chemistry, 55 (5e34) (2017), 400-405
 • 2017, Duong Quoc Hoan, Study on NMR spectra of some secondary amines synthesized from vanillin, Tạp chí phân tích Hóa, Lý và Sinh học , 22, (4) (2017), 167-172
 • 2017, Duong Quoc Hoan, Le Ngoc Quan, Vu Thi Thanh Thuy, Synthesis of some derivatives containing both benzothiazole and benzoxazin-3-one, J. Sci. HNUE, Chemical and Biological Sci., , 62 (2017), 11-17
 • 2017, Duong Quoc Hoan, Nguyen Thi Hanh, Truong Minh Luong, Nguyen Hien, Preparation Of Some New Schiff Bases From 5-Nitrovanillin, Ho Chi Minh City University of Education Journal Of Science, Vol. 14, No. 9 (2017), 76-84
 • 2017 , Duong Quoc Hoan, Nguyen Thi Lan, A short, effective protocol for Schiff base synthesis using domestic microwave, J. Sci. HNUE, Chemical and Biological Sci., 62, Issue 10(2017), 3-10
 • 2017, Duong Quoc Hoan, Vu Thi Anh Tuyet, Le Thanh Duong, Nguyen Hien, Preparation Of Some New Benzo[d]Thiazole Derivatives, Vietnam Journal of Chemistry, International Edition,, 55(4) (2017), 433-437
 • 2017, Linh Nguyen Ngoc, Trung Vu Quoc, Hoan Duong Quoc, Manh Vu Quoc, Luong Truong Minh, Chien Thang Pham and Luc Van Meerveltd, Crystal structure of 3-(2-benzothiazolyl)thiophene, Acta Cryst, E73 (2017), 1647–1651
 • 2017, Nguyen Hien and Duong Quoc Hoan, A Facile Approach to Site-Selective Direct Alkenylation of Thieno[3,2-b]Thiophene by a [Pd]-[Cu]-[Ag] Trimetallic Catalytic System, Elixir Org. Chem., 102 (2017), 44146-4415
 • 2017, Nguyen Hien, Duong Quoc Hoan, Synthesis of some thieno[3,2-b]thiophene derivatives Via alkynation reaction, Vietnam Journal of Chemistry, 55 (5e34) (2017), 545-550
 • 2017, Nguyen Hien, Duong Quoc Hoan, Synthesis Of Some Mono And Dialkynyl Groups Of Thieno[3,2-B]Thiophene Ring Via Alkynation Reaction, Ho Chi Minh City University of Education Journal Of Science, Vol. 14, No. 9 (2017), 85-93
 • 2017, Nguyen Thien Vuong, Dao Phi Hung, Duong Khanh Linh, Duong Quoc Hoan, Vu Quoc Trung, Nguyen Anh Hiep, Mac Van Phuc, Effect of R-TiO2 And ZnO Nanoparticles On The Uv-Shielding Efficiency Of Water-Borne Acrylic Coating, Progress in Organic Coatings , 110 (2017), 114–121
 • 2017, Trương Minh Lương, Lê Toàn Thắng, Nguyễn Quang Minh, Dương Quốc Hoàn, Tổng hợp, nghiên cứu cấu trúc và hoạt tính sinh học của một số este từ eleutherin và eleutherol, Ho Chi Minh City University of Education Journal Of Science, Vol. 14, No. 6 (2017), 51-60
 • 2016, Duong Quoc Hoan, Nguyen Quynh Chi, Nguyen Hien, Preparation and antioxidant evaluation of an acid derivative from a monocarbonyl curcumin analog of cyclopentanone, Ho Chi Minh City University of Education Journal Of Science, 12 (2016), 60-65
 • 2016, Duong Quoc Hoan, Nguyen Thi Thanh Xuan, Truong Minh Luong, Tran Thi Trang, Characterization and bioactivity evaluation of two new acetohydrazides synthesized from curcumin and monocarbonyl curcumin analog, J. Sci. HNUE, Chemical and Biological Sci.,, 61(9) (2016), 11-20
 • 2016, Duong Quoc Hoan, Pham Thi Thuy Dinh, , Preparation of some benzo[d]thiazole derivatives from vanillin, J. Sci. HNUE, Chemical and Biological Sci., , 61 (2016), 42-47
 • 2016, Duong Quoc Hoan, Scott McN. Sieburth, Absolute configuration determination of a silafuran using the modified Mosher’s method, J. Anal. Chem, Phys., Bio. , 04 (2016), 159-165
 • 2016, Nguyen Huu Dinh, Nguyen Hien, Nguyen T Ngoc Mai, Duong Quoc Hoan, Aci-quinone compounds from eugenoxyacetic acid and methyleugenol: preparation and reaction, Current organic synthesis, 13 (6) (2016), 300-305
 • 2015, Duong Quoc Hoan, Use of the Suzuki cross-coupling reaction to synthesize 5-(methoxymethoxy)-2-methylidenpentanol, Vietnam J. Chem, 53 (2) (2015), 205-209
 • 2015, Duong Quoc Hoan, Dam Thi Uyen, Pham Thi Yen, Nguyen Hien, Synthesis and structure of some phenoxy acetic acid derivatives from curcumin and monocarbonyl curcumin analogs, Vietnam J. Chem., 53 (6e1,2) (2015), 348-353
 • 2015, Duong Quoc Hoan, David P. Brown, Nguyen Dang Dat, Pham Thi Linh, Cao Xuan Dinh, Mass spectral analysis of some allylic esters, HNUE J. Sci. Chemical and Biological Sci., 60(9) (2015), 3-8
 • 2015, Nguyen Huu Dinh, Duong Quoc Hoan, Nguyen Hien, Tran Thi Thu Trang, Synthesis and characterization of polysubstituted 5-quinolinecarbaldehyde derivatives, Heterocycles, 91(9) (2015), 1797-1808
 • 2015, Nguyen Huu Dinh, Trinh Thi Huan, Duong Quoc Hoan, Nguyen Hien, Nguyen Phuong Linh, Synthesis of some new hydrazones containing furoxan ring from eugenol, Vietnam J. Chem., 53 (2e1) (2015), 69-75
 • 2014, Duong Quoc Hoan, Asymmetric synthesis of a new silafuran, HNUE J. Sci. Chemical and Biological Sci., 59(9) (2014), 43-50
 • 2014, Duong Quoc Hoan, Scott McN. Sieburth, Asymmetric synthesis of (R)-2-[3-(methyoxymethoxy)propyl]-3,3-diphenyl-1-tosyl-1,3-azasilinan-6-one, HNUE J. Sci. , Chemical and Biological Sci., 59 (9) (2014), 3-10
 • 2014, Duong, H. Q.; Sieburth, S. McN., Design and toward asymmetric synthesis of a silanediol inhibitor for human heart chymase, VNU Journal of Natural Sciences and Technology, 30 (6S-C) (2014), 732-738
 • 2011, Bo, Y.; Singh, S.; Duong, H. Q.; Cao. C.; Sieburth. S. McN., Efficient, enantimer selective assembly of silanediol protease inhibitors, Org. Lett. , 13 (2011), 1787-9
 • 2008, Brown, D. P.; Duong, H. Q, Synthesis of Novel Aromatic Macrolactones via Ring Closing Metathesis of Substituted Phenylalkanoic Acid Allylic Esters, J. Heterocyclic Chem., 45 (2008), 435 – 443
 • 2005, Dương Quốc Hoàn, Rương Thị An, Nguyên Hữu Đĩnh, Tổng hợp, cấu trúc và hoạt tính sinh học của một số hợp chất chứa dị vòng 1,2,4-triazole-[3,4-b]-1,3,4-thiadiazole, Tuyển tập các công trình, Hội nghị Khoa học và Công nghệ Hóa hữu cơ toàn quốc lần III, (2005), 59-63
 • 2005, Nguyen, H. D.; Nguyen H. C.; Nguyen, H.; Doan T. L. H.; Duong, H. Q, Synthesis and structure of some 4-amino-3-aryl-1,2,4-triazol-5thion from essential oil, VIệt Nam J. Chem., 43 (2005), 437
 • 2003, Nguyễn Hữu Đĩnh, Dương Quốc Hoàn, Đặng Văn Liếu, Hoàng Thị Huệ, Tổng hợp nghiên cứu cấu trúc một số hợp chất dị vòng chứa nitơ từ eugrnol và thăm dò hoạt tính sinh học của chúng, Nguyễn Hữu Đĩnh, Dương Quốc Hoàn, Đặng Văn Liếu, Hoàng Thị Huệ, Tổng hợp nghiên cứu cấu trúc một số hợp chất dị vòng chứa nitơ từ euBáo cáo tóm tắt HN Hóa học Hữu cơ toàn quốc lần IV, , (2003) trang 29
 • 2003, Nguyen Huu Dinh, Duong Quoc Hoan, Tran Thi Tuu, Ho Xuan Dau, Preparation and structure of some hydrozone derivatives containing heterocycles, 8th Eurasia Conference on Chemical Sciences, (2003), 281
 • 2001, Bui M. N.; Pham, V. H.; Duong, H. Q.; Nguyen, H. D. , Some new derivatives of Methyl Eugenol, HNUE. J. Science, 4 (2001), 126-130

Workshop papers

I. Hội nghị, hội thảo

1. Sieburth, S. M.; Singh, S.; Khatri, B.; Duong, H. Q.; Bo, Y. “Silanediol peptidomimetics as carbonyl hydrate analogs and protease inhibitors”Abstracts, 245th ACS National Meeting & Exposition, New Orleans, LA, United States, April 7-11, 2013, MEDI-29.  

2. Duong, H. Q.; Sieburth, S. M. “ Design and synthesis of silanediol inhibitors of Factor Xia as novel anticoagulation” Abstracts of Papers, 244th ACS National Meeting & Exposition, Philadelphia, PA, United States, August 19-23, 2012, ORGN-555.  

3. Duong, H. Q.; Singh, S.; Bo, Y.; Sieburth, S. M. “Short, asymmetric synthesis of silanediol protease inhibitors” Abstracts of Papers, 240th ACS National Meeting, Boston, MA, United States, August 22-26, 2010 ORGN-948.

4. Duong, H. Q.; Singh, S.; Sieburth, S. McN. “An asymmetric intramolecular hydrosilylation approach to silanediol protease inhibitors” Abstracts of Papers, 238th ACS National Meeting, Washington, DC, United States, August 16-20, 2009, ORGN-118.

5. Duong, H. Q.; Ruong, T. A.; Nguyen, H. D. “Synthesis, structure and bioactivities of some 1,2,4-triazolo-[3,4-b]-1,3,4-thiadiazoles”. 3rd Vietnam National Organic Chemical Meeting, Hanoi November, 2005. (Vietnam).

6. Nguyen, H. D.; Duong, H. Q.; Tran T. T.; Ho, X. D. “Preparation and structure of some hydrazone derivatives containing heterocycles”. 10th Asian chemical congress, Book of abstracts, October 21-24/2003, Hanoi Vietnam. (Vietnam).

7. Nguyen, H. D.; Duong, H. Q. “Synthesis, structure and bioactivity of heterocycles containing nitrogen atoms from Eugenol”, 5th Vietnamese national chemical congress, Hanoi October, 2003. (Vietnam).

8. Duong Quoc Hoan, Synthesis of silandiol inhibitors of FXIa, Vietnam National University, 2014.

9. Sieburth McN. Scott, Hoan Quoc Duong, Silanediol Inhibitors of the Coagulation Cascade, Si Symposium, Temple U., Pennsylvania 2017, USA.

10. Dương Quốc Hoàn, Nguyễn Vân Trang, Phạm Thị Thảo, Tổng hợp, khảo sát hoạt tính sinh học và khản năng điều hòa sinh trưởng thực vật của một dẫn xuất chứa benzo[d]thiazole, Hội nghị SVNCKH ĐHSP HN, 2019.

II. Hướng dẫn BTMH

1. Phạm Thị Linh, 2015

2.  Đàm Thị Uyên, 2015, Đạt giải KK, Hội nghị SVNCKH 2015

3. Lê Thanh Dương, 2016

4. Nguyễn Quỳnh Chi, 2016

5. Hoàng Thị Như Quỳnh, 2017

6. Lê Ngọc Quân, 2017

7. Phan Thị Hoa, 2018

8. Nguyễn Mỹ Linh, 2018

9. Phạm Thị Thảo, 2019, Đạt giải Nhất, Hội nghị SVNCKH 2019

10. Nguyễn Vân Trang, 2019 Đạt giải Nhất, Hội nghị SVNCKH 2019

11. Dương Trần Định, K67C

12. Nguyễn Văn Đạt, K68C

III. Hướng dẫn khóa luận tốt nghiệp hệ ĐH

1. Nguyễn Hiển, "Tổng hợp, cấu trúc và hoạt tính sinh học của 1,2,4-triazoles từ methyleugenol", 2003.

2. Nguyễn Văn Cảnh, "Tổng hợp, cấu trúc và hoạt tính sinh học của 1,2,4-triazoles từ safrol", 2003.

3. Rương Thị An, "Tổng hợp, cấu trúc và hoạt tính sinh học của 1,2,4-triazolo-[3,4-b]-1,3,4-thiadiazoles", 2005.

4. Phạm Thị Linh, “Nghiên cứu tổng hợp một số dẫn xuất mới chứa nitơ từ vanillin”, 2016

5.  Đàm Thị Uyên, “Tổng hợp một số dẫn xuất monocacbonyl  tương tự curcumin”, 2016

6. Lê Thanh Dương,Nghiên cứu tổng hợp một số dẫn xuất mới chứa dị vòng từ nitrovanillin”, 2017.

7. Nguyễn Quỳnh Chi, Tổng hợp một số dẫn xuất mới monocacbonyl tương tự curcumi, 2017.

8. Hoàng Thị Như Quỳnh, Using domestic microwave in synthesis of benzothiazole derivatives, 2018

9. Lê Ngọc Quân, Synthesis of some benzo[d]thiazole containing derivatives from 4-hydroxybenzaldehyde, 2018

10. Nguyễn Mỹ Linh, Synthesis of some hydroxamic acids containing benzo[d]thiazole ring, 2019

11. Phan Thị Hoa, Tổng hợp và xác định cấu trúc của dẫn xuất chứa dị vòng 2H-benzo[b][1,4]oxazin-3(4H)-one, 2019

12. Phạm Thị Thảo, 2020.

13. Nguyễn Vân Trang, 2020.

14. Hoàn Thị Thanh, 2021

IV. Hướng dẫn LV Ths

1. Phạm Phương Linh (K22) (HDP), NGHIÊN CỨU CHUYỂN HÓA 4-(2-AMINO-4,5-ĐIMETOXYPHENYL)-3-METYLFUROXAN

TỔNG HỢP TỪ METYLEUGENOL.

2. Đào Thị Thủy (K22), “Tuyển chọn, xây dựng và sử dụng hệ thống bài tập phần đại cương hữu cơ và hiđrocacbon để bồi dưỡng học sinh khá giỏi tỉnh Sơn la”, (2014).điểm 8.8/10

3. Phạm Thị Yến (K23), “Tổng hợp một số dẫn xuất của curcumin và monocarbonyl tương tự curcumin”, (2015).điểm 9.8/10

4. Cao Xuân Dinh (K23), “Nghiên cứu tổng hợp một vài dẫn xuất chứa nitơ từ vanilin”, (2015). điểm 9.8/10

5. Nguyễn Thị Thanh Xuân (K24), Nghiên cứu tổng hợp, cấu trúc và hoạt tính sinh học một vài dẫn xuất của curcumin và hợp chất monocarbonyl, (2016).điểm 9.8/10

6. Phạm Thị Thùy Dinh (K24), Nghiên cứu tổng hợp và xác định cấu trúc một vài dẫn xuất chứa benzo[d]thiazole từ vanillin, (2016).điểm 9.8/10

7. Nguyễn Thị Hạnh (K25), “ Tổng hợp một số dẫn xuất chứa nitơ dạng N-thế của Nitrovanilin ”. (2017) điểm 10/10

8. Vũ Thị Ánh Tuyết (K25) “Nghiên cứu tổng hợp và khảo sát hoạt tính sinh học một số dẫn xuất chứa dị vòng benzo[d]thiazole”, (2017). điểm 10/10

9. Nguyễn Thị Lan (K26), Tổng hợp và nghiên cứu hoạt tính sinh học của acetyl N thế của Nitrovanilin, 2018. điểm 9.6/10

10. Nguyễn Thị Thanh Thủy (K26), Tổng hợp dẫn xuất chứa dị vòng benzoxazin-3-one, 2018. điểm 9.6/10

11. Trần Thị Phiếm (K26), Nghiên cứu soạn giáo án giảng dạy theo hướng phát huy năng lực học sinh phần hóa học hữu cơ lớp 12, 2018, điểm 8.7/10

12. Trần Phương Anh (K27),Tổng hợp  một số dẫn xuất chứa dị vòng hai dị tử N và S, K27 (đã bảo vệ 2019)

13. Phan Thị Thu May (K28), Tổng hợp và khảo sát khả năng điều hòa sinh trưởng thực vật của một số dẫn xuất chứa dị vòng benzo[d]thiazole (đã bảo vệ 2020)

14. Bùi Thị Hoan, K11, ĐH Hồng Đức, Thanh Hóa, Nghiên cứu tổng hợp và cấu trúc của một số benzoxazole từ 4-hydrpxylbenzaldehyde (Đã bảo vệ 2020)

15. ĐÀO THỊ QUỲNH, K11, ĐH Hồng Đức, Thanh Hóa, Nghiên cứu tổng hợp và cấu trúc của một số benzoxazole từ nitrovanillin (đã bảo vệ 2020)

16. Lê Văn Cường, Nghiên cứu tổng hợp và xác định cấu trúc một số acid cacboxylic và acid hydroxamic có chứa dị vòng benzo[d]thiazole, K12, ĐH Hồng Đức, Thanh Hóa

V. Hướng dẫn LA NCS

1. Nguyễn Thị Ngọc Mai, Nghiên cứu tổng hợp, cấu trúc và khảo sát hoạt tính sinh học của một số hợp chất chứa dị vòng benzothiazole và benzoxazole dự kiến bảo vệ 2021

Science blogs

Teaching subjects

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI
Top