ĐHSPHN - NGUYỄN BÁ HÒA
A A+
Biography / Background Qualifications Employment History Science Awards Education Projects Publications / Books Workshop papers Science blogs Teaching subjects
Views: 2060 - Lastest Update: 3/23/2018

Thạc sỹ NGUYỄN BÁ HÒA

Position Phó trưởng khoa Giáo dục Thể chất
Telephone 0983.99.82.74
Org Unit Khoa Giáo dục Thể chất
Floor/Room Nhà thi đấu – Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 136 Xuân Thủy – Cầu Giấy – Hà Nội
Email hoanb1974@gmail.com
Language
To link to this page, please use the following URL:
http://www.hnue.edu.vn/directory/hoanb

Biography / Background

Qualifications

  Employment History

  • 2002 d?n nay, Giảng viên, Khoa Giáo dục Thể chất - Đại học Sư phạm Hà Nội

  Science Awards

  Education

  • 2008 - 2010, Đào tạo sau đại học, Đại học Sư phạm Hà Nội, Advisor: TS. Hồ Đắc Sơn, Level: Master, Type: Regular
  • 1998-2002, Đào tạo Đại học, Đại học TDTT Bắc Ninh, Advisor: Ths. Ngô Ích Quân, Level: Bachelor/Engineer, Type: Regular

  Projects

  • 2016 - 2017, Thư ký , Đề tài: Đào tạo năng lực tổ chức hoạt động giáo dục thể chất trong trường phổ thông cho sinh viên chuyên ngành giáo dục thể chất ( B2016 – SPH 06), Khoa Giáo dục Thể chất
  • 2014 - 2015, Chủ nhiệm đề tài, Biện pháp nâng cao chất lượng đào tạo theo học chế tín chỉ, Khoa Giáo dục Thể chất
  • 2010 - 2011, Chủ nhiệm đề tài, Đánh giá hình thái và thể lực của nam sinh viên K59 Trường ĐHSP Hà Nội theo tiêu chuẩn rèn luyện của Bộ Giáo dục và Đào tạo 2008, Khoa Giáo dục Thể chất

  Publications / Books

  • 2017, Ths. Nguyễn Bá Hòa, Bài báo: Thực trạng chương trình đào tạo giáo viên chuyên ngành Giáo dục thể chất theo học chế tín chỉ, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, Tạp chí khoa học Đào tạo và Huấn luyện Thể thao – Trường ĐH TDTT Bắc Ninh, Số 6/2017,
  • 2015, Ths. Nguyễn Bá Hòa, Bài báo: Thực trạng dạy và học theo học chế tín chỉ của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, 2011Tạp chí khoa học Đào tạo và Huấn luyện Thể thao – Trường ĐH TDTT Bắc Ninh, Đặc biệt,
  • 2011, Nguyễn Bá Hòa, bài báo: Đánh giá thực trạng hình thái và thể lực của Nam sinh viên K59 Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, 2011Tạp chí khoa học Đào tạo và Huấn luyện Thể thao – Trường ĐH TDTT Bắc Ninh, 4/2011,

  Workshop papers

   Science blogs

   Teaching subjects

   TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI
   Top