ĐHSPHN - Lê Viết Hòa
A A+
Biography / Background Qualifications Employment History Science Awards Education Projects Publications / Books Workshop papers Science blogs Teaching subjects
Views: 2165 - Lastest Update: 7/15/2018

Phó Giáo Sư Tiến sỹ Lê Viết Hòa

Position
Telephone
Org Unit Khoa Vật Lí
Floor/Room Nhà C, 136 Xuân Thủy, Cầu Giấy Hà Nội
Email hoalv@hnue.edu.vn
Language Anh (D), Nga (D),
To link to this page, please use the following URL:
http://www.hnue.edu.vn/directory/hoalv

Biography / Background

Qualifications

  Employment History

  • 2005 d?n nay, Giảng viên, Khoa Vật lý, ĐHSP Hà Nội
  • 1976-2004, Giảng Viên, Khoa Lý, ĐHSP Hà Nội 2

  Science Awards

  Education

  • 2001-2004, Luận án tiến sỹ, Viện năng lượng nguyên tử Việt Nam, Advisor: GS.TSKH Trần Hữu Phát, Level: Doctor, Type: Regular
  • 1981-1983, , Đại học sư phạm Hà Nội, Advisor: TS Nguyễn Thế Khôi, Level: Master, Type: Regular
  • 1972-1976, , Đại học sư phạm Hà Nội, Advisor: , Level: Bachelor/Engineer, Type: Regular

  Projects

   Publications / Books

   • 2016, Tran Huu Phat, Nguyen Tuan Anh, Le Viet Hoa, Dang Thi Minh Hue , Phase structure of binary Bose Einstein condensates at finite temperature, International Journal of Modern Physics B, Vol. 30, No. 26 , 1650195
   • 2009, Tran Huu Phat, Le Viet Hoa, Nguyen Tuan Anh, Nguyen Van Long, Bose-Einstein condensation in binary mixture of Bose gases, Annals of Physics, Vol. 324, 2074-2094
   • 2008, Tran Huu Phat, Nguyen Van Long, Nguyen Tuan Anh, and Le Viet Hoa, Kaon condensation in the linear sigma model at finite density and temperature, Physical Review D, Vol. 78, 105016

   Workshop papers

    Science blogs

    Teaching subjects

    TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI
    Top