ĐHSPHN - Nguyễn Lê Hoài Anh
A A+
Biography / Background Qualifications Employment History Science Awards Education Projects Publications / Books Workshop papers Science blogs Teaching subjects
Views: 3263 - Lastest Update: 6/19/2018

Thạc sỹ Nguyễn Lê Hoài Anh

Position Uỷ viên Thường vụ BCH Đoàn trường, Phó bí thư chi uỷ Chi bộ CTXH, Giảng viên
Telephone
Org Unit Khoa Công tác Xã hội
Floor/Room Tầng 3 nhà D3 – Đại học Sư Phạm Hà Nội, 136 Xuân Thủy – Cầu Giấy – Hà Nội
Email nguyenlehoaianh@gmail.com
Language
To link to this page, please use the following URL:
http://www.hnue.edu.vn/directory/hoaianh

Biography / Background

Qualifications

 • 2018, IELTS, IDP VIETNAM, #18VN001376NGUL104A
 • 2017, B2, ĐHNN , #E17 000356

Employment History

 • 5/2007-3/2011, Giảng viên, Tổ bộ môn CTXH - Khoa Giáo dục Chính trị
 • 4/2011 - Nay, Giảng viên, Khoa Công tác xã hội

Science Awards

 • 2012,Giải thưởng Tài năng trẻ

Education

 • 2006-2009, , Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn, Advisor: PGS.TS. Nguyễn Thị Kim Hoa, Level: Master, Type: Regular
 • 2002-2006, , Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn, Advisor: PGS.TS. Vũ Hào Quang, Level: Bachelor/Engineer, Type: Regular
 • 2002 - 2006, , Học viện Quan hệ Quốc tế, Advisor: , Level: Bachelor/Engineer, Type: Non regular

Projects

 • 2017, Trưởng nhóm, Viết sách CTXH học đường: CTXH với học sinh, sinh viên sử dụng chất gây nghiện, Khoa CTXH
 • 2015, Thành viên tham gia, Thăng tiến giáo dục Công tác xã hội, Khoa Công tác xã hội - ĐHSP Hà Nội
 • 2013, Thư ký, Đề án viết module “Công tác xã hội với nạn nhân của buôn bán người” , Khoa Công tác xã hội
 • 2012, Thành viên, Module “CTXH với trẻ em và gia đình”, Khoa CTXH
 • 2012, Thư ký, xây dựng giáo trình “Công tác xã hội trợ giúp học sinh, sinh viên gặp hoàn cảnh khó khăn”, Khoa Công tác xã hội

Publications / Books

 • 2018, Nguyễn Lê Hoài Anh, Nguyễn Thị Ánh Nguyệt, Thực trạng việc làm của sinh viên ngành CTXH trường ĐHSP Hà Nội sau khi tốt nghiệp, Tạp chí Khoa học trường ĐHSP Hà Nội, Volume 63, Issue 5B, 318-330
 • 2017, Nguyễn Lê Hoài Anh, Biện pháp can thiệp và hỗ trợ của CTXH trợ giúp trẻ em nhiễm HIV/AIDS tại Trung tâm bảo trợ xã hội, , Tạp chí Dân số và phát triển, ,
 • 2016, Nguyễn Lê Hoài Anh, Thực trạng tiếp cận và hoà nhập học đường của trẻ em nhiễm HIV/AIDS tại Hà Nội, , Tạp chí Khoa học trường ĐHSP Hà Nội, Volume 61, number 2A, , tr.52-61
 • 2015, Nguyễn Lê Hoài Anh, Nguy cơ xâm hại tình dục qua mạng internet và các biện pháp phòng tránh, , Tạp chí Khoa học, Trường ĐHSP Hà Nội, ,
 • 2015, Nguyễn Lê Hoài Anh, Hợp pháp hoá quyền chuyển đổi giới tính của người chuyển giới ở Việt Nam, , Tạp chí Dân số và phát triển, , số 11,
 • 2014., Nguyễn Lê Hoài Anh, Risks and challenges to transgenders people in Vietnam and suggestions on soical work supportive measures, , Vietnam Social Sciences, , ISSN 1013-4328, VSS A238-12552, , No5(163), , P.21-28,
 • 2013, Nguyễn Hiệp Thương (chủ biên), Nguyễn Lê Hoài Anh...., Tài liệu hướng dẫn thực hành công tác xã hội với nạn nhân mua bán người, , ,
 • 2013, Nguyễn Thanh Bình, Nguyễn Lê Hoài Anh, Đặng Thị Huyền Oanh, Xã hội học trắc nghiệm và tự luận, , ,
 • 2013, TS. Vũ Thị Kim Dung (chủ biên), Nguyễn Lê Hoài Anh...., Công tác xã hội với trẻ em và gia đình, , ,
 • 2012, Nguyễn Lê Hoài Anh, Trịnh Minh Phương, Lê Mai Phương, Nguyễn TIến Dũng, Lùng Bích Ngọc, “Trải nghiệm cai nghiện bằng methadone – Lợi ích, thách thức và ước vọng”, Tạp chí Nghiên cứu Gia đình và Giới, số 6 , trang 132 – 144
 • 2011, Nguyễn Lê Hoài Anh, “Phim tình huống – phương tiện nâng cao hiệu quả giáo dục giới tính và sức khỏe sinh sản”, , Tạp chí Tuyên giáo , số 7,
 • 2010, Nguyễn Lê Hoài Anh, “Thực trạng chăm sóc trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS ở Việt Nam”, , Tạp chí Tuyên giáo , số 5,
 • 2014, Nguyễn Lê Hoài Anh, Rủi ro và thách thức đối với người chuyển giới ở Việt Nam và đề xuất giải pháp hỗ trợ của công tác xã hội,, ạp chí Nghiên cứu Gia đình và giới, số 2, quyển 24, 53-66,
 • 2013, Nguyễn Lê Hoài Anh, Thực trạng kỳ thị và phân biệt đối xử với người đồng tính ở Việt Nam,, Tạp chí Khoa học, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, ,
 • 2010, Nguyễn Lê Hoài Anh, “Quan hệ tình dục đồng giới nam và nguy cơ lây nhiễm HIV/AIDS ở Việt Nam”, Tạp chí Khoa học xã hội , số 3 (139),
 • , ThS. Nguyễn Duy Nhiên ( chủ biên), Nguyễn Lê Hoài Anh..., Công tác xã hội với học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn hoà nhập học đường , , ,

Workshop papers

 • Tháng 11/2012, “Vai trò của công tác xã hội trong việc thực hiện quyền học tập của trẻ em có HIV/AIDS”, trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn
 • 2015, Tác động của HIV/AIDS đến giáo dục và biện pháp hỗ trợ của công tác xã hội, ĐHSP Hà Nội
 • 2014, Kinh nghiệm giảng dạy và thực hành CTXH với người có HIV/AIDS của trường ĐHSP Hà Nội nhằm hướng đến phát triển chương trình để đào tạo CTXH theo hướng chuyên nghiệp, ĐH Thăng Long
 • 2014, Nhu cầu của người chuyển giới ở Việt Nam và biện pháp can thiệp, trợ giúp của công tác xã hội, Hà Nội
 • 2013, Kết quả nghiên cứu về nhu cầu của trẻ em nhiễm và bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS tại Scotland – Chia sẻ bài học kinh nghiệm và khuyến nghị cho Việt Nam,, ĐHSP Hà Nội
 • 2013, Sự cần thiết của nghề Công tác xã hội trong việc can thiệp, giải quyết vấn đề bạo lực gia đình đối với người đồng tính, song tính, chuyển giới ở Việt Nam, ĐHSP Hà Nội
 • 2012, “Những rào cản đối với việc thực hiện quyền sức khỏe sinh sản, tình dục của người khuyết tật và giải pháp của công tác xã hội, Kỷ yếu Hội thảo Khoa học cán bộ trẻ trường ĐHSP Hà Nội lần thứ V, , Đại học Sư phạm Hà Nội
 • 2012, “Vai trò của Công tác xã hội trong việc trợ giúp người khuyết tật giải quyết những khó khăn về sức khỏe sinh sản, tình yêu, hôn nhân và gia đình”, trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn
 • 2012, Nhận thức của sinh viên trường ĐH Sư phạm Hà Nội về quyền tình dục”, Hà Nội

Science blogs

Teaching subjects

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI
Top