ĐHSPHN - ĐIÊU THỊ MAI HOA
A A+
Biography / Background Qualifications Employment History Science Awards Education Projects Publications / Books Workshop papers Science blogs Teaching subjects
Views: 2906 - Lastest Update: 12/19/2020

Tiến sĩ ĐIÊU THỊ MAI HOA

Position
Telephone
Org Unit Khoa Sinh Học
Floor/Room Nhà A3, Trường ĐHSP Hà Nội.
Email hoadtm@hnue.edu.vn
Language
To link to this page, please use the following URL:
http://www.hnue.edu.vn/directory/hoadtm

Biography / Background

Có kinh nghiệm về giảng dạy và nghiên cứu trong lĩnh vực Sinh lý học thực vật ở bậc Đại học, Thạc sĩ, Tiến sĩ và bồi dưỡng giáo viên Trung học phổ thông, học sinh giỏi Trung học phổ thông.

Qualifications

  Employment History

  • T6/2008 d?n nay, Giảng Viên chính, Khoa Sinh học, Trường ĐHSP Hà Nội
  • T10/1994 - T5/2008, Giảng Viên, Khoa Sinh học, Trường Đại học Sư Phạm Hà Nội 2

  Science Awards

  Education

  • 2004 - 2007, Tiến sĩ, Sinh học, Viện Hàn lâm KH Việt Nam - Viện Công nghệ Sinh học, Advisor: GS. TS Lê Trần Bình, Level: Doctor, Type: Regular
  • 2000 - 2003, Đại học văn bằng 2, Đại học SP Ngoại Ngữ, ĐH Quốc gia Hà Nội, Advisor: , Level: Bachelor/Engineer, Type: Regular
  • 1997-1999, Thạc sĩ Sinh học, Đại học Quốc gia - trường Đại học Sư Phạm Hà Nội, Advisor: PGS .TS. Trần Đăng Kế và PGS. TS. Nguyễn Văn Mã, Level: Bachelor/Engineer, Type: Regular
  • 1990 - 1994, Đại học ngành Sinh học - KTNN, Trường ĐHSP Hà Nội 2, Advisor: PGS. TS Nguyễn Văn Mã, Level: Bachelor/Engineer, Type: Regular

  Projects

  • 2012 - 2013, , Chủ nhiệm đề tài, Đề tài cấp trường, “Ảnh hưởng của hạn trong giai đoạn ra hoa đến một số chỉ tiêu sinh lí, hóa sinh của cây đậu xanh [Vigna radiata (L.) Wilczek]. Mã số SPHN-12-126, , Trường ĐHSP Hà Nội
  • 2011 - 2012, , Chủ nhiệm đề tài, Đề tài cấp trường: “Tác động của stress thẩm thấu đến sinh trưởng và phát triển của đậu xanh (Vigna radiata L.) trong giai đoạn nảy mầm. Mã số SPHN-10-480, , Trường ĐHSP Hà Nội
  • 2006 - 2007, , Chủ nhiệm đề tài, Đê tài cấp Bộ, “So sánh trình tự đoạn gen mã hóa 1-aminocyclopropane-1-carboxylate oxidase ở bốn giống đậu xanh chín tập trung và không tập trung”. Mã số B.2006-18-10, , Trường ĐHSP Hà Nội 2
  • 2005 - 2006, , Chủ nhiệm đề tài, Đề tài câp trường, “Nghiên cứu sự biến đổi hàm lượng amino acid proline trong mầm và lá đậu xanh khi bị hạn” Mã số C06-09., , Trường ĐHSP Hà Nội 2

  Publications / Books

  Thực hành sinh học trong trường phổ thông, NXB Giáo dục Việt Nam, 2013

  Thực hành sinh học 11, NXB Giáo dục Việt Nam, 2014

  Workshop papers

   Science blogs

   Teaching subjects

   TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI
   Top