ĐHSPHN - Hồ Phương Hiền
A A+
Biography / Background Qualifications Employment History Science Awards Education Projects Publications / Books Workshop papers Science blogs Teaching subjects
Views: 2131 - Lastest Update: 4/13/2018

Tiến sĩ Hồ Phương Hiền

Position Giảng viên
Telephone
Org Unit Khoa Hóa Học
Floor/Room Nhà A4 - Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
Email meek1512@gmail.com
Language English (C1),
To link to this page, please use the following URL:
http://www.hnue.edu.vn/directory/hienhp

Biography / Background

Qualifications

  Employment History

  • 1/2003 - nay, Giảng viên, Bộ môn Hoá Công nghệ-Môi trường- Khoa Hoá - ĐHSP HN

  Science Awards

  Education

  • 9/2002-10/2004, Học Thạc sĩ, Khoa Hoá, trường Đại học Sư Phạm Hà nội, Advisor: PGS.TS. Dương Quang Phùng, Level: Master, Type: Regular
  • 6/2008-62012, Học Tiến sĩ, KU Leuven, Vương Quốc Bỉ, Advisor: Prof. Tatjana Parac-Vogt, Level: Doctor, Type: Regular
  • 09/1998-06/2002, Học Đại học, Khoa Hoá, Trường Đại học Sư Phạm Hà nội, Advisor: PGS. TS. Đào Văn Bảy, Level: Bachelor/Engineer, Type: Regular

  Projects

  • 2014-2015, Tham gia, Nghiên cứu xác định L-Glutamic và đánh giá khả năng xác định axit L-Glutamic khi có mặt axit D-Glutamic bằng phương pháp HPLC, DHSPHN
  • 2014-2015, Tham gia , Thực trạng sử dụng thuốc BVTV tại vùng chuyên canh rau của Hà nội , KTQD
  • 2007-2008, Chủ nhiệm đề tài, Ứng dụng công nghệ thông tin trong việc thiết kế môđun giáo dục môi trường qua sách giáo khoa Hoá học trung học phổ thông, DHSPHN

  Publications / Books

  • 2017, Hồ Phương Hiền, Nguyễn Bích Ngân , Nghiên cứu xử lí nước thải dệt nhuộm bằng sắt kim loại kết hợp với muối kali pesunfat, Tạp chí phân tích Hóa, Lý và Sinh học, 22, số 2, 59-63.
  • 2017, Hồ Phương Hiền, Nguyễn Thi Thanh Mai , Nghiên cứu khả năng hấp phụ metyl da cam trong nước bằng vật liệu diatomite phủ chitosan, Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Công nghiệp Hà Nội,, Số 42, 97-101
  • 2016, Nguyễn Bích Ngân, Hồ Phương Hiền, Trần Minh Đức , Study of determination of glutamic acid by high performance liquid chromatography and application in food analysis , Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Công nghiệp Hà Nội,, 32, 83-86
  • 2015, Lê Thị Hoài Thu, Hồ Phương Hiền , Thực trạng sử dụng thuốc BVTV tại vùng chuyên canh rau của huyện Gia Lâm- Hà nội, Tạp chí Hóa học ứng dụng, số chuyên đề số 4, 06-09
  • 2014, K Stroobants, P.H. Ho, E Moelants, P Proost, TN Parac-Vogt (2014) , Selective hydrolysis of hen egg white lysozyme at Asp-X peptide bonds promoted by oxomolybdate , Journal of inorganic biochemistry, 136, 73-80
  • 2012, Ho P. H., Mihaylov T, Pierloot K, Parac-Vogt T.N. , Hydrolytic Activity of vanadate toward Serine-Containg peptides studied by kinetic experiments and DFT theory, Inorg Chem. , 51(16), 8848-59
  • 2011, Ho P. H., Breynaert E., Kirschhock C. E., Parac-Vogt T. N. , Hydrolysis of carboxyesters promoted by vanadium(V) oxyanions, , Dalton Trans., 40(1), 295-300
  • 2011, Ho P. H., Stroobants K., Parac-Vogt T. N., Hydrolysis of Serine-containg peptides at neutral pH promoted by [MoO42-] oxyanion, Hydrolysis of Serine-containg peptides at neutral pH promoted by [MoO42-] oxyanion, , Inorg Chem. , 50(23), 12025-33.
  • 2017, Hồ Phương Hiền, Nguyễn Bích Ngân, Vũ Văn Thịnh, Nguyễn Thi Hạnh, Nghiên cứu khả năng phân hủy metylen xanh bằng sắt kim loại kết hợp với muối kali pesunfat và ứng dụng xử lí nước thải dệt nhuộm, , Tạp chí Hấp phụ và Xúc tác, số 3, 151-156

  Workshop papers

  • 20-23 September 2010, 32nd Discussion Meeting and Joint Benelux/ German Magnetic Resonance Conference, Munster, Germany
  • 18 November 2010, GOA Midterm Meeting, Vaalbeek, Belgium
  • 11/2014, Hội nghị Hóa học quốc tế Việt Nam-Malaysia (VMICC),
  • 01-02 March 2010, Chemistry Conference for Young Scientists, VJC-10 , Blankenberge, Belgium

  Science blogs

  Teaching subjects

  TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI
  Top