ĐHSPHN - Nguyễn Thị Hồng Hạnh
A A+
Biography / Background Qualifications Employment History Science Awards Education Projects Publications / Books Workshop papers Science blogs Teaching subjects
Views: 2942 - Lastest Update: 12/7/2022

Tiến sĩ Nguyễn Thị Hồng Hạnh

Position
Telephone
Org Unit Khoa Sinh Học
Floor/Room Nhà A3, Trường ĐHSP Hà Nội.
Email honghanhnt111@gmail.com, hanhnth@hnue.edu.vn
Language Tiếng Anh (B2), Tiếng Anh (Cử nhân sư phạm),
To link to this page, please use the following URL:
http://www.hnue.edu.vn/directory/hanhnth

Biography / Background

Qualifications

  Employment History

  • T? 2007 d?n nay, Giảng viên, Khoa Sinh học, Đại học Sư phạm Hà Nội

  Science Awards

  Education

  • 2012-2016, Tiến sĩ, Đại học Sư phạm Hà Nội, Advisor: GS.TS. Nguyễn Thị Hợp và TS. Bùi Thị Nhung, Level: Doctor, Type: Regular
  • 2007-2009, Thạc sĩ, Đại học Sư phạm Hà Nội, Advisor: , Level: Master, Type: Regular
  • 2003-2007, Cử nhân, Đại học Sư phạm Hà Nội, Advisor: , Level: Bachelor/Engineer, Type: Regular

  Projects

  Chủ nhiệm

  1. Đề tài cấp trường: Tác dụng của cao dịch chiết lá sương sáo (Mesona chiensis Benth.) trong dự phòng và hỗ trợ điều trị rối loạn lipid máu, đái tháo đường ở chuột nhắt trắng béo phì. Mã số: SPHN-17-08. Thời gian thực hiện: 1/2017-6/2018

  2. Đề tài cấp trường: Bước đầu thử nghiệm tác dụng điều trị bệnh đái tháo đường bằng bột chiết lá sen (Nelumbo nuficera Gaertn) trên chuột nhắt trắng Mã số: SPHN-11-21. Thời gian thực hiện 1/2011-6/2012

  3. Thành viên

  4. Đề tài cấp bộ: Xây dựng mô hình dự báo nguy cơ béo phì ở trẻ mầm non dựa trên một số gen di truyền, thói quen dinh dưỡng và hoạt động thể lực. Chủ nhiệm: TS. Lê Thị Tuyết. Thời gian thực hiện: 1/2018 - 12/2019

  5. Đề tài cấp bộ: Nghiên cứu ảnh hưởng của gen TMEM18 và APOE đến bệnh béo phì và rối loạn chuyển hóa lipid máu ở trẻ em tiểu học Hà Nội. Chủ nhiệm: TS. Dương Thị Anh Đào. Thời gian thực hiện: 1/2014 - 12/2016.

  Publications / Books

  Tạp chí quốc tế:

  1. Hanh Nguyen Thi Hong, Nhung Bui Thi, Dao Duong Thi Anh, Tuyet Le Thi, Hop Le Thi, Binh Tran Quang, Thuc Vu Thi Minh (2016). Association of apolipoprotein E polymorphism with plasma lipid disorders, independent of obesity-related traits in Vietnamese children, Lipids in Health and Disease 15, 176. (ISI, IF = 2.173).
  2. Nguyen Thi Hong Hanh, Le Thi Tuyet, Duong Thi Anh Dao, Yang Tao, Dinh-Toi Chu (2017), Childhood Obesity Is a High-risk Factor for Hypertriglyceridemia: A Case-control Study in Vietnam. Osong Public Health Res Perspect,8 (2), 138-146.
  3. Tuyet, L. T., Nhung, B. T., Dao, D. T. A., Hanh, N. T. H., Tuyen, L. D., Binh, T. Q., & Thuc, V. T. M. (2017). The Brain-Derived Neurotrophic Factor Val66Met Polymorphism, Delivery Method, Birth Weight, and Night Sleep Duration as Determinants of Obesity in Vietnamese Children of Primary School Age. Childhood Obesity
  4. Le Thu Trang, Nguyen Nam Trung, Chu Dinh Toi, Nguyen Thi Hong Hanh (2019),Percentage Body Fat is As a Good Indicator for Determining Adolescents Who Are Overweight or Obese: A Cross-Sectional Study in Vietnam, Osong Public Health Res Perspect, 10(2), 108−114.

  Tạp chí trong nước:

  1. Nguyễn Thị Hồng Hạnh, Nguyễn Lai Thành, Nguyễn Duy Điều, Thân Thị Trang Uyên, Lê Thị Tuyết, Thân Thị Linh Quyên (2010). Thử nghiệm chuyển gen eGFP trên gà (Gallus gallus dometicus) sử dụng vector pT2/BH-CVpf-SB11 bằng phương pháp vi tiêm vào phôi gà 0 giờ ấp, Tạp chí Khoa học ĐHQGHN, Khoa học tự nhiên và công nghệ 26 (2S), 124-131.
  2. Lê Thị Tuyết, Nguyễn Lai Thành, Nguyễn Duy Điều, Nguyễn Thị Hồng Hạnh, Phạm Nguyệt Hằng (2010). Thử nghiệm chuyển gen eGFP trên gà (Gallus gallus dometicus) sử dụng vector pT2/BH-CVpf-SB11 bằng phương pháp chuyển gen qua tinh trùng, Tạp chí Khoa học ĐHQGHN, Khoa học tự nhiên và công nghệ 26 (2S), 266-273.
  3. Nguyen Thi Hong Hanh, Ma Thi Thu Le, Le Thi Tuyet, Dao Thi Sen (2012). Anti-diabetic effects of lotus (Nelumbo nuficera) leaves in  alloxan-induced diabetic mice, Journal of Science, Hanoi National University of Education 57 (8), 138-147.
  4. Le Thi Tuyet, Nguyen Thi Hong Hanh, Vuong Thị Huyen (2012). Obisity prevention in mice by using lotus (Nelumbo nuficera) leaf tea, Journal of Science, Hanoi National University of Education 57 (8), 148-156.
  5. Nguyễn Thị Trung Thu, Nguyễn Thị Hồng Hạnh, Lê Thị Tuyết, Nguyễn Thị Mai, Nguyễn Thị Hoa, Lê Thị Thủy (2012). Nghiên cứu tác dụng điều trị đái tháo đường của dịch chiết lá ổi (Psidium guajava) trên chuột nhắt trắng (Mus musculus), Tạp chí Khoa học, Đại học Sư phạm Hà Nội 57 (3), 155-165.
  6. Lê Thị Tuyết, Nguyễn Thị Hồng Hạnh, Nguyễn Thị Trung Thu, Dương Thị Anh Đào (2012). Nghiên cứu tác dụng của trà lá sen (Neulumbo nucifera) trong điều trị béo phì trên chuột nhắt trắng (Mus musculus), Hội nghị khoa học toàn quốc về nghiên cứu và giảng dạy Sinh học ở Việt Nam lần thứ nhất, Nhà xuất bản Nông nghiệp, 755-762.
  7. Bùi Thị Nhung, Lê Thị Hợp, Trần Quang Bình, Lê Nguyễn Bảo Khanh, Lê Bạch Mai, Nguyễn Đỗ Vân Anh, Nguyễn Thị Lâm, Nguyễn Đỗ Huy, Trần Thành Nam, Dương Văn Thanh, Phạm Trần Phương, Phạm Thị Tuyết Lan, Nguyễn Thị Hồng Hạnh, Lê Thị Tuyết, (2013). Tình trạng dinh dưỡng của học sinh tiểu học tại nội thành Hà Nội năm 2011, Tạp chí Y học Dự phòng 1 (136), 49-57.
  8. Dương Thị Anh Đào, Lê Thị Tuyết, Nguyễn Thị Hồng Hạnh, Nguyễn Thị Trung Thu, Lê Thị Anh (2013). Tác dụng điều trị béo phì và rối loạn lipid máu của dịch chiết lá sen (Nelumbo nucifera) trên chuột nhắt trắng ăn chế độ ăn giàu chất béo, Tạp chí Khoa học, Đại học Sư phạm Hà Nội, 58 (3), 122-132.
  9. Nguyễn Thị Hồng Hạnh, Bùi Thị Nhung, Trần Quang Bình, Lê Thị Hợp (2014). So sánh tỷ lệ mắc hội chứng chuyển hóa của học sinh bị béo phì và học sinh có tình trạng dinh dưỡng bình thường ở một số trường tiểu học tại Hà Nội, Tạp chí Khoa học ĐHQGHN, Khoa học tự nhiên và công nghệ 30 (1S), 38-46.
  10. Nguyen Thi Hong Hanh, Duong Thi Anh Dao, Le Thi Tuyet, Nguyen Thi Trung Thu, Nguyen Phuc Hung (2014). Knowledge and personal opinions of secondary school biology teachers in Hanoi and Dien Bien about reproductive health, Journal of Science, Hanoi National University of Education, 59 (9), 161-168.
  11. Nguyễn Thị Hồng Hạnh, Bùi Thị Nhung, Lê Thị Hợp, Trần Quang Bình (2015). Mối liên quan giữa thói quen ăn uống và hoạt động thể lực với tăng triglyceride máu ở trẻ em tiểu học Hà Nội, Tạp chí Dinh dưỡng và thực phẩm 11(2), 63-70.
  12. Nguyễn Thị Hồng Hạnh, Bùi Thị Nhung, Lê Thị Hợp, Trần Quang Bình (2015). Mối liên quan giữa tình trạng dinh dưỡng, đặc điểm gia đình và đặc điểm sơ sinh với tăng triglyceride máu ở trẻ em tiểu học Hà Nội, Tạp chí Khoa học ĐHQGHN, Khoa học tự nhiên và công nghệ 31 (4S), 94-101. 
  13. Nguyen Thi Hong Hanh, Bui Thi Thanh Duyen, Duong Thi Anh Dao, Bui Thi Nhung and Tran Quang Binh (2015). Optimal protocol for genotyping APOE gene using restriction fragment length polymorphism method in a Vietnamese population, Vietnam Journal of Preventive Medicine 7 (167), 15-22.
  14. Nguyễn Thị Hồng Hạnh, Phạm Trần Phương, Trần Quang Bình (2016). Tối ưu hoá quy trình xác định kiểu gen của đa hình APOA5 rs662799 ở trẻ em nam 6 - 11 tuổi tại Hà Nội, Tạp chí Khoa học, Đại học Sư phạm Hà Nội 61 (4), 130-136.
  15. Đỗ Thị Như Trang, Dương Thị Anh Đào, Nguyễn Thị Hồng Hạnh, Hoàng Thanh Loan (2016). Quan điểm cá nhân về giáo dục sức khoẻ sinh sản và giải pháp nâng cao nhận thức về sức khoẻ sinh sản cho sinh viên Trường Cao đẳng Sư phạm Thái Bình, Tạp chí Khoa học, Đại học Sư phạm Hà Nội 61 (4), 137-142.
  16. Dương Thị Anh Đào, Đỗ Thị Như Trang, Nguyễn Thị Hồng Hạnh, Hoàng Thị Loan Thanh (2016). Thực trạng kiến thức, thái độ, hành vi về sức khoẻ sinh sản của sinh viên trường Cao đẳng Sư phạm Thái Bình, Hội nghị khoa học Quốc gia lần thứ 2 về nghiên cứu và giảng dạy Sinh học ở Việt Nam, Nhà Xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội, 137-143.
  17. Dương Thị Anh Đào, Nguyễn Thị Hồng Hạnh, Lê Thị Tuyết (2016). Tình trạng dinh dưỡng của học sinh trường tiểu học Nguyễn Trãi, thành phố Hải Dương năm 2014, Hội nghị khoa học Quốc gia lần thứ 2 về nghiên cứu và giảng dạy Sinh học ở Việt Nam, Nhà Xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội, 144-149.
  18. Nguyen Thi Hong Hanh, Bui Thi Nhung, Le Thi Hop, Tran Quang Binh (2016), Relationship between some environmental factors and hyperbetalipoproteinemia in 6 - 11 year-old children in Hanoi. Journal of Science, Hanoi National University of Education, 61 (9), 185-192.
  19. Nguyễn Hải Linh, Ma Diệu Quỳnh, Ma Thị Thu Lệ, Bùi Thị Thu Thủy, Vũ Thị Minh Hồng, Nguyễn Thị Hồng Hạnh (2017), Cao cây sương sáo (Mesona chinensisBenth.) có tác dụng hỗ trợ điều trị béo phì trên chuột nhắt trắng. Tạp chí Khoa học và công nghệ Đại học Thái Nguyên, 164 (04), 195-199.
  20. Dương Thị Anh Đào, Nguyễn Thị Hồng Hạnh, Bùi Thị Nhung, Lê Thị Tuyết, Lê Thị Hợp, Trần Quang Bình (2017), Hội chứng chuyển hoá ở học sinh có rối loạn lipid máu tại một số trường tiểu học miền Bắc. Tạp chí Khoa học ĐHQGHN, Khoa học tự nhiên và công nghệ,33 (1), 30-38.
  21. Lê Thị Tuyết, Dương Thị Anh Đào, Bùi Thị Nhung, Nguyễn Thị Hồng Hạnh, Trần Quang Bình (2017), Hội chứng chuyển hoá ở trẻ bình thường và trẻ béo phì 6-10 tuổi.Tạp chí Khoa học ĐHQGHN, Khoa học tự nhiên và công nghệ, 33 (2), 81-88.
  22. Nguyen Thi Hong Hanh, Duong Thi Anh Dao and Tran Quang Binh, (2017). APOE polymorphism distribution among primary school children in some Northern provinces of Vietnam, Chemical and Biological Science, Hanoi National University of Education, 62 (10),  161-168.
  23. Nguyen Thi Hong Hanh, Do Thi Nhu Trang, Nguyen Thi Trung Thu, Le Thi Tuyet, Nguyen Phuc Hung and Duong Thi Anh Dao, (2017). Improving quality of sexual and reproductive health education: pilot intervention with teachers in secondary schools and pedagogical students in some educational institutions in Vietnam, Chemical and Biological Science, Hanoi National University of Education, 62 (10),  176-184.
  24.  Nguyen Phuc Hung, Hoang Quy Tinh, Nguyen Thi Hong Hanhand Tran Thi Thu Thuy, (2017). Impact of extra-curricular activities on reproductive health knowledge of high school student in Lao Cai province, Vietnam. Vietnam Journal of Public Health (http://www.vjph.vn/index.php/tapchiytcc/article/view/479).
  25. Nguyen Thi Thu, Nguyen Thi Phuong Thao, Nguyen Quoc Dat, Dao Thi Sen, Nguyen Thi Hong Hanh, (2018). Hypoglycemic effects of ethanolic extract from Mesona chinensisBenth. on diabetic mice. Natural science, Hanoi National University of Education, 63 (6), 159-166. 
  26. Dương Thị Anh Đào, Nguyễn Thị Hồng Hạnh, Đỗ Thị Như Trang và Nông Văn Nhân, (2019). Thực trạng hiểu biết về sức khoẻ sinh sản của học sinh Trường Trung học phổ thông Tràng Định, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn. Tạp chí Khoa học, Đại học Sư phạm Hà Nội,64(3), 149-156 
  27. Nguyễn Thị Hồng HạnhHoàng Thị Vân Anh, Nguyễn Kim Anh (2019). Thực trạng và mô hình dự đoán thiếu cân ở học sinh trường Trung học cơ sở Phụng Thượng, Hà Nội. Tạp chí Khoa học, Đại học Sư phạm Hà Nội,64(3),157-166
  28. Nguyen Thi Phuong Thao, Nguyen Thi Thu, Nguyen Thi Hong Hanh (2019). Hypolipidemic effect of ethanol extract fromMesona chinensis Benth. in high fat diet-induced obesity mice. VNU Journal of Science: Medical and Pharmaceutical Sciences, 35(1), 37-43.
  29. Nguyễn Thị Hồng Hạnh, Đỗ Thị Như Trang, Nguyễn Thị Ngọc Liên, Trần Quang Bình, Đỗ Nam Khánh, Nguyễn Thị Trung Thu, Lê Thị Tuyết (2019). Tối ưu hoá quy trình phân tích kiểu gen và xác định tần số đa hình rs4994 trên gen ADRB3 ở trẻ 3-5 tuổi tại Hà Nội. VNU Journal of Science: Medical and Pharmaceutical Sciences, 35(1), 104-111.

  Sách/giáo trình:

  1. Hỏi đáp về giáo dục sinh lí trẻ em các dân tộc thiểu số, 2015, NXB Đại học Sư phạm Hà Nội
  2. Hỏi đáp về giáo dục phòng chống bệnh dịch trong trường học, 2015, NXB Đại học Sư phạm Hà Nội
  3. The people of Vietnam: Their voices and lived experiences. Chapter 4: Anthropometric chracteristics of Vietnamese Adolescents in 2016: Results from a cross-sectional study, 2017, Nova Science Publishers, USA


  Workshop papers


  1. Lê Thị Tuyết, Nguyễn Thị Hồng Hạnh, Nguyễn Thị Trung Thu, Dương Thị Anh Đào (2012). Nghiên cứu tác dụng của trà lá sen (Neulumbo nucifera) trong điều trị béo phì trên chuột nhắt trắng (Mus musculus), Hội nghị khoa họctoàn quốc về nghiên cứu và giảng dạy Sinh học ở Việt Nam lần thứ nhất, Nhà xuất bảnNông nghiệp, 755-762.
  2. Trần Quang Bình, Dương Văn Thanh, Bùi Thị Nhung, Lê Thị Hợp, Nguyễn Đỗ Huy, Trần Thành Nam, Phạm Trần Phương, Hà Thị Liên, Lê Thị Tuyết, Nguyễn Thị Hồng Hạnh, Nguyễn Thị Trung Thu, Đỗ Thị Như Trang, Trần Văn Long, Nguyễn Đình Dũng, Bùi Văn Tước (2012). Tính đa hình và sự liên quan cúa SNP rs9939609 tại gen FTO với bệnh béo phì ở trẻ em tiểu học nội thành Hà Nội, Hội nghị khoa học toàn quốc về nghiên cứu và giảng dạy Sinh học ở Việt Nam lần thứ nhất, Nhà xuất bản Nông nghiệp, 413-419.
  3. Nguyễn Thị Hồng Hạnh, Bùi Thị Nhung, Trần Quang Bình, Lê Thị Hợp (2016). Xác định mô hình tối ưu về mối liên quan của một số yếu tố môi trường với rối loạn HDL-C ở trẻ em tiểu học Hà Nội, Hội nghị khoa học Quốc gia lần thứ 2 về nghiên cứu và giảng dạy Sinh học ở Việt Nam, Nhà Xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội, 295-303.
  4. Nguyen Thi Hong Hanh, Pham Tran Phuong, Tran Quang Binh (2016). APOC3 rs2854116 single nucleotide polymorphism in Hanoi primary school children, The 2nd National Scientific Conference on Biological Research and Teaching in Vietnam, Vietnam National University Publishing House, 287-294.
  5. Dương Thị Anh Đào, Đỗ Thị Như Trang, Nguyễn Thị Hồng Hạnh, Hoàng Thị Loan Thanh (2016). Thực trạng kiến thức, thái độ, hành vi về sức khoẻ sinh sản của sinh viên trường Cao đẳng Sư phạm Thái Bình, Hội nghị khoa học Quốc gia lần thứ 2 về nghiên cứu và giảng dạy Sinh học ở Việt Nam, Nhà Xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội, 137-143.
  6. Dương Thị Anh Đào, Nguyễn Thị Hồng Hạnh, Lê Thị Tuyết (2016). Tình trạng dinh dưỡng của học sinh trường tiểu học Nguyễn Trãi, thành phố Hải Dương năm 2014, Hội nghị khoa học Quốc gia lần thứ 2 về nghiên cứu và giảng dạy Sinh học ở Việt Nam, Nhà Xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội, 144-149.
  7. Nguyễn Thị Hồng Hạnh, Dương Thị Anh Đào, Lê Thị Tuyết, Nguyễn Thị Trung Thu (2017). Tình hình giảng dạy và tích hợp nội dung bình đẳng giới cho sinh viên Khoa Sinh học - Trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Thông tin Phụ nữ và Bình đẳng giới - Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam. Nhà xuất bản Phụ nữ, 53-58.
  8. Nguyễn Thị Hồng Hạnh, Lê Thị Huỳnh, Đỗ Thị Như Trang, Nguyễn Thị Lan Hương (2020). Thực trạng dạy học dựa trên năng lực của giáo viên dạy sinh học tại tỉnh Trà Vinh và một số đề xuất, Hội thảo khoa học cán bộ trẻ các trường đại học sư phạm toàn quốc lần thứ VIII, 513-522.
  9. Nguyễn Thị Hồng Hạnh, Đỗ Thị Chuyên, Lê Thị Tuyết, (2022). Mối liên quan của hành vi ăn uống đến tình trạng tỉ lệ mỡ cơ thể cao ở học sinh 11 - 14 tuổi tại thành phố Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh. Hội nghị khoa học Quốc gia lần thứ 5 về nghiên cứu và giảng dạy Sinh học ở Việt Nam, Nhà Xuất bản Khoa học tự nhiên và công nghệ, 695-703.
  10. Le Ngoc Hoan, Duong Thi Anh Dao, Le Thi Tuyet, Nguyen Thi Hong Hanh, Ho Thi Hong Van, (2022). Pine nut oil intake upregulates mrna expression of Uncoupling protein 2 (UCP2) in brown adipose tissue of high fat diet-fed mice. Proceeding of the 5th National Scientific Conference on Biological Research and Teaching in Vietnam, Vietnam National University Publishing House, 843-848.
  11. Đỗ Thị Trang, Nguyễn Thị Hồng, Đỗ Thị Tố Như, Nguyễn Thị Hồng Hạnh, Nguyễn Thị Trung Thu, Lê Thị Tuyết, (2022). Thiết kế và tổ chức hoạt động trải nghiệm trong dạy học chủ đề cơ thể người, khoa học tự nhiên 8 nhằm phát triển năng lực giải quyết vấn đề cho học sinh, Hội nghị khoa học Quốc gia lần thứ 5 về nghiên cứu và giảng dạy Sinh học ở Việt Nam, Nhà Xuất bản Khoa học tự nhiên và công nghệ, 1084-1092.

  Science blogs

  Teaching subjects

  TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI
  Top