ĐHSPHN - Vũ Thị Hải
A A+
Biography / Background Qualifications Employment History Science Awards Education Projects Publications / Books Workshop papers Science blogs Teaching subjects
Views: 2053 - Lastest Update: 5/18/2021

Thạc sỹ Vũ Thị Hải

Position giảng viên
Telephone
Org Unit Khoa Triết học
Floor/Room Tầng 3- Nhà B- Trường Đại học Sư phạm Hà Nội- 136 Xuân Thủy- Cầu Giấy- Hà Nội.
Email vuhai100286@gmail.com
Language
To link to this page, please use the following URL:
http://www.hnue.edu.vn/directory/haivth

Biography / Background

Qualifications

  Employment History

   Science Awards

   Education

    Projects

    • 2020 2021, Chủ nhiệm đề tài, Nhân học Augustino và ảnh hưởng của nó đến chủ nghĩa hiện sinh, Khoa Triết học
    • 2016 - 2018, tham gia, TRiết lý nhân sinh trong tục ngữ ca dao Việt Nam, Khoa Triết học, Đại học Sư phạm Hà Nội

    Publications / Books

    • 5/2021, Vũ Thị Hải, Triết học về lịch sử của Augustino, Tạp chí Giáo dục và xã hội, Số đặc biệt 3/2021 (kỳ 2), 79 d?n 83
    • 2020, Vu Thi Hai, Religion and Science in Augustino’s Ideology, Tạp chí Khoa học xã hội trường Đại học Sư phạm Hà Nội, vol. 65, Issue 4D, tr 62
    • 2019, Vũ Thị Hải, Nhân học của Augustino, Tạp chí khoa học xã hội và nhân văn, Tập 5, số 2B, 222 - 235
    • 2018, Vũ Thị Hải, Vấn đề con người trong triết học của Augustino, Tạp chí Khoa học (Đại học Sư phạm Hà Nội) ISSN 2354 - 1075, Volome 63, Issue 5B,
    • 2017, Vũ Thị Hải, Đạo đức học thực tiễn của Socrtes, Tạp chí khoa học (Đại học Sư phạm Hà Nội 1), Số 6 BC năm 2014,
    • 2016, Vũ THị Hải, Quan niệm của Aristotles về tình thân hữu và giá trị hiện thời của nó, Tạp chí khoa học (Đại học Sư phạm hà nội 1), Số 3 ,
    • 2016, Vũ Thị Hải, Học thuyết về phương pháp giáo dục đạo đức của I. Kant trong tác phẩm Phê phán lý tính thực hành, Tạp chí khoa học (Đại học Sư phạm Hà Nội 1), Số 5,
    • 2015, Vũ THị Hải, Cuộc cách mạng về con người trong triết học phương Tây thời kỳ phục hưng, Tạp chí khoa học (Đại học Sư phạm Hà Nội 2), Số 40 năm ,

    Workshop papers

    • 5/2016, Triết lý đạo đức trong ca dao, tục ngữ Việt Nam, Kỷ yếu Hội thảo khoa học Triết lý nhân sinh trong văn hóa Việt Nam
    • 2018, Augustino dưới nhãn quan của tín hữu Kitô giáo ở Việt Nam, Các nhà tư tưởng Kitô giáo ở Việt Nam và khu vực: Một vài nghiên cứu so sánh
    • 2017, Tư tưởng đạo đức của Augustino trong tác phẩm The Moral of the Catholic Church , Kỷ yếu Hội thảo khoa học Tôn giáo và đạo đức trong xã hội hiện đại
    • 2016, Đạo đức học Hy Lạp cổ đại - Lịch sử và nội dung cơ bản, Kỷ yếu Hội thảo khoa học Nghiên cứu triết học ở Việt Nam hiện nay
    • 2016, Đạo đức học Kant - một số vấn đề cơ bản, Kỷ yếu Hội thảo …
    • 2014, Đạo làm người trong ca dao, tục ngữ Việt Nam, Kỷ yếu Hội thảo khoa học Đạo làm người trong văn hóa Việt Nam
    • 16-17/4/2018, 8. Triết học Khai sáng và ảnh hưởng của nó tới triết học Việt Nam cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX, Hội thảo khoa học quốc tế “Giao lưu văn hóa Việt - Pháp: thành tựu và triển vọng”
    • 12/2017, Augustino dưới nhãn quan của tín hữu Kitô giáo ở Việt Nam hiện nay, Hội thảo “Các nhà tư tưởng Kito giáo ở Việt Nam và khu vực: một vài nghiên cứu so sánh”
    • 10/2017, Tư tưởng đạo đức của I.Kant trong tác phẩm Phê phán lý tính thực hành, Kỷ yếu Hội thảo khoa học Quốc tế “Nghiên cứu và giảng dạy về các nhà tư tưởng Đức ở các trường Đại học”
    • , ,

    Science blogs

    Teaching subjects

    TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI
    Top