ĐHSPHN - Tưởng Duy Hải
A A+
Biography / Background Qualifications Employment History Science Awards Education Projects Publications / Books Workshop papers Science blogs Teaching subjects
Views: 5710 - Lastest Update: 4/9/2020

Tiến sĩ Tưởng Duy Hải

Position Giảng viên
Telephone
Org Unit Khoa Vật Lí
Floor/Room Nhà C, 136 Xuân Thủy, Cầu Giấy Hà Nội
Email haitd@hnue.edu.vn
Language Tiếng Pháp (C),
To link to this page, please use the following URL:
http://www.hnue.edu.vn/directory/haitd

Biography / Background


Qualifications

 • 2011, Attestation de formation: "Former à l'éducation au développement durable: enjeux, stratégies et ressources", Université de Lyon, France, #
 • 2002, Certification francophone, Agence Universitaire de la Francophonie (AUF) d’enseigner la physique en français au Lycée, AUF, #

Employment History

 • 2010-2014, Học viên, Université d'Aix-Marseille, France
 • 2009-2010, Học viên, Ecole normale supérieure de Cachan, France
 • 2005-2009, Giáo viên THPT, THPT Chuyên Nguyễn Huệ, Hà Đông, Hà Nội
 • 2004-2009, Giáo viên khoa học bằng tiếng pháp, THPT Chuyên Nguyễn Huệ, Hà Đông, Hà Nội
 • 2004-2005, Giáo viên, THPT Lưu Hoàng, Ứng Hòa, Hà Nội
 • 2002-2004, Giáo viên THPT, THPT Trần Hưng Đạo, Hà Đông, Hà Nội
 • 10/2014, Giảng viên, Khoa Vật lí, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

Science Awards

 • 2018,Thành tích hướng dẫn sinh viên nghiên cứu khoa học cấp Bộ

Education

 • 2014, Nghiên cứu sinh, Université d'Aix-Marseille, Advisor: Jacques Ginestié et Đỗ Hương Trà, Level: Doctor, Type: Regular
 • 2007, Cao học, Đại học Sư phạm Hà Nội, Advisor: PGS.TS.Phạm Xuân Quế, Level: Master, Type: Regular
 • 1998-2002, Đại học, Đại học Sư phạm Hà Nội, Advisor: , Level: Bachelor/Engineer, Type: Regular

Projects

 • 2015-2016, Chủ nhiệm đề tài, Nghiên cứu mục tiêu, phương pháp giáo dục định hướng nghề nghiệp trong giáo dục phổ thông, Cấp Bộ

Publications / Books

 • 2019, Đỗ Hương Trà (Chủ biên) - Nguyễn Văn Biên - Tưởng Duy Hải - Dương Xuân Quý - Trần Bá Trình, Dạy học phát triển năng lực hoc sinh môn Vật lí Trung học cơ sở, NXB ĐHSPHN, ,
 • 2019, Đỗ Hương Trà (Chủ biên), Nguyễn Văn Biên, Tưởng Duy Hải, Phạm Xuân Quế, Dương Xuân Quý, Dạy học phát triển năng lực môn Vật lí Trung học phổ thông, NXB ĐHSPHN, ,
 • 2019, Nguyễn Văn Biên (Chủ biên), Nguyễn Mai Dung, Tưởng Duy Hải, Dương Xuân Quý, Nguyễn Thị Thuần, Giáp Hồng Xiêm, Phát triển năng lực trong dạy học Vật lí 9, NXBGDVN, ,
 • 2019, Nguyễn Văn Biên (Chủ biên), Nguyễn Mai Dung, Tưởng Duy Hải, Trần Bá Trình, Giáp Hồng Xiêm, Phát triển năng lực trong dạy học Vật lí 8, NXBGDVN, ,
 • 2019, Nguyễn Văn Biên, Tưởng Duy Hải (Đồng chủ biên), Trần Minh Đức - Nguyễn Văn Hạnh - Chu Cẩm Thơ - Nguyễn Anh Thuấn - Đoàn Văn Thược - Trần Bá Trình, Giáo dục STEM trong nhà trường phổ thông, NXBGDVN, ,
 • 2019, Tưởng Duy Hải – Đoàn Thị Yến Linh, Năng lực định hướng nghề nghiệp trong giáo dục phổ thông, Tạp chí Thiết bị giáo dục , số Đặc biệt, 10/2019, pp134-136,
 • 2019, Tưởng Duy Hải – Nguyễn Thành Chung – Nguyễn Võ Thanh Việt, Vận dụng nền tảng COACH trong giáo dục STEM, Tạp chí Thiết bị giáo dục , số 199, kỳ 2, 8/2019, pp1-3,
 • 2019, Tưởng Duy Hải, Nguyễn Thành Công, Xây dựng khung năng lực sử dụng công nghệ thông tin trong giáo dục phổ thông, Tạp chí Thiết bị giáo dục , số 203, kỳ 2, 10/2019, pp138-141,
 • 2019, Tưởng Duy Hải, Nguyễn Thị Nguyệt Thanh, Thực trạng tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo và giáo dục định hướng nghề nghiệp trong dạy học vật lí, Tạp chí Thiết bị giáo dục , số 184 kỳ 1, tháng 1/2019, pp 18-20,
 • 2018, Nguyễn Văn Biên (Chủ biên), Nguyễn Mai Dung, Tưởng Duy Hải, Trần Bá Trình, Giáp Hồng Xiêm, Phát triển năng lực trong dạy học Vật lí 7, NXBGDVN, ,
 • 2018, Nguyễn Văn Biên (Chủ biên), Tưởng Duy Hải, Trần Bá Trình, Giáp Hồng Xiêm, Phát triển năng lực trong dạy học Vật lí 6, NXBGDVN, ,
 • 2018, Tưởng Duy Hải, Elaborating a Creative Experiential Learning Approach to Develop Student Competencies, Journal of Science, HNUE, Vol.9, 8p,
 • 2018, Tưởng Duy Hải & Nguyễn Thanh Hường, Teacher training of secondary – Orient from the point of view practice, AIP Conference Proceedings - American Institute of Physics, 1923, 030017 (01/2018),
 • 2018, Tưởng Duy Hải, Nguyễn Thị Dung, Thiết kế hoạt động trải nghiệm sáng tạo cho học sinh trong giáo dục định hướng nghề nghiệp về các kiến thức quang hình học, Tạp chí thiết bị giáo dục , số 181 kỳ 2, tháng 11/2018, pp 24-27,
 • 2018, Tưởng Duy Hải, Nguyễn Thị Nguyệt Thanh, Tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo trong giáo dục định hướng nghề nghiệp cho học sinh về kiến thức sự chuyển thể của các chất, Tạp chí thiết bị giáo dục, số 179 kỳ 2, tháng 10/2018, pp 25-27,
 • 2018, Tưởng Duy Hải, Nguyễn Văn Hòa, Xây dựng các loại động cơ nhiệt trong dạy học vật lí theo định hướng hoạt động trải nghiệm sáng tạo và giáo dục STEM ở trường phổ thông, Tạp chí thiết bị giáo dục, số 170 kỳ 1, tháng 6/2018, pp 4-6,
 • 2018, Tưởng Duy Hải, Nguyễn Văn Hòa, Xây dựng một số loại động cơ nhiệt để tổ chức hoạt động STEM và dạy học vật lí phổ thông, Tạp chí Khoa học. Trường Đại học Sư phạm-Đại học Đà Nẵng, ,
 • 2018, Tưởng Duy Hải, Nguyễn Võ Thanh Việt, Nguyễn Thị Khánh Huyền, Xây dựng mô hình thiết bị phối hợp chuyển hóa các dạng năng lượng sử dụng trong dạy học vật lí và khoa học tự nhiên, Tạp chí Khoa học. Trường Đại học Sư phạm-Đại học Đà Nẵng, ,
 • 2017, Tưởng Duy Hải, Giáo dục định hướng nghề nghiệp qua hoạt động trải nghiệm sáng tạo trong dạy học Vật lí gắn với bối cảnh địa phương, Tạp chí Khoa học, ĐHSPHN, 62,
 • 2017, Tưởng Duy Hải (Chủ biên), Hoạt động trải nghiệm sáng tạo trong các môn học lớp 9, NXBGDVN, ,
 • 2017, Tưởng Duy Hải (Chủ biên), Tổ chức Hoạt động trải nghiệm sáng tạo trong dạy học Tiếng Anh Trung học cơ sở, NXBGDVN, ,
 • 2017, Tưởng Duy Hải (Chủ Biên), Tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo trong dạy học Toán Trung học cơ sở, NXBGDVN, ,
 • 2017, Tưởng Duy Hải (Chủ biên), Tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo trong dạy học Vật lí Trung học cơ sở, NXBGDVN, ,
 • 2017, Tưởng Duy Hải (Chủ biên), Tổ chức Hoạt động trải nghiệm sáng tạo trong dạy học Hóa học Trung học cơ sở, NXBGDVN, ,
 • 2017, Tưởng Duy Hải (Chủ biên), Tổ chức Hoạt động trải nghiệm sáng tạo trong dạy học Sinh học Trung học cơ sở, NXBGDVN, ,
 • 2017, Tưởng Duy Hải (Chủ biên), Tổ chức Hoạt động trải nghiệm sáng tạo trong dạy học Tin học Trung học cơ sở, NXBGDVN, ,
 • 2017, Tưởng Duy Hải (Tổng chủ biên), Hoạt động trải nghiệm sáng tạo trong các môn học lớp 6, NXBGDVN, ,
 • 2017, Tưởng Duy Hải (Tổng chủ biên), Hoạt động trải nghiệm sáng tạo trong các môn học lớp 7, NXBGDVN, ,
 • 2017, Tưởng Duy Hải (Tổng chủ biên), Hoạt động trải nghiệm sáng tạo trong các môn học lớp 8, NXBGDVN, ,
 • 2017, Tưởng Duy Hải (Tổng chủ biên), Tổ chức Hoạt động trải nghiệm sáng tạo trong dạy học Địa lí Trung học cơ sở, NXBGDVN, ,
 • 2017, Tưởng Duy Hải (Tổng chủ biên), Tổ chức Hoạt động trải nghiệm sáng tạo trong dạy học Lịch sử Trung học cơ sở, NXBGDVN, ,
 • 2017, Tưởng Duy Hải (Tổng chủ biên), Tổ chức Hoạt động trải nghiệm sáng tạo trong dạy học Giáo dục công dân Trung học cơ sở, NXBGDVN, ,
 • 2017, Tưởng Duy Hải (Tổng chủ biên), Tổ chức Hoạt động trải nghiệm sáng tạo trong dạy học Ngữ Văn Trung học cơ sở, NXBGDVN, ,
 • 2017, Tưởng Duy Hải, Đỗ Hương Trà, Định hướng một số giải pháp tổ chức dạy học tích hợp qua phân tích những tiềm ẩn trong tổ chức thực hiện , Tạp chí Khoa học, ĐHSPHN, 66,
 • 2016, Nguyễn Thị Liên, Nguyễn Thị Hằng, Tưởng Duy Hải, Đào Thị Ngọc Minh, Tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo trong trường phổ thông, NXBGDVN, ,
 • 2016, Tưởng Duy Hải, Xây dựng chương trình nhà trường qua hoạt động trải nghiệm sáng tạo trong dạy học vật lí , Tạp chí Giáo dục, Vol.1, No.6, pp.95-99
 • 2016, Tưởng Duy Hải, Tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo trong dạy học vật lí ở trường phổ thông, Tạp chí Khoa học. Đại học Sư phạm Hà Nội, Vol.61. No.8B, pp.42-48
 • 2016, Tưởng Duy Hải, Bồi dưỡng giáo viên – Định hướng từ góc nhìn thực tiễn, Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc tế “Phát triển đội ngũ giáo viên đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông”, NXB ĐHSPHN, pp.456-472
 • 2016, Tưởng Duy Hải & Đỗ Hương Trà, Vai trò của trường thực hành trong bồi dưỡng năng lực xây dựng chương trình nhà trường cho sinh viên sư phạm , Tạp chí Giáo dục, Số đặc biệt. Vol1, No.6, pp.20-25
 • 2016, Tưởng Duy Hải & Đỗ Hương Trà, Training model for future teachers associated Interdisciplinary Scientific Research with Educational Scientific Research, Proceedings of the 4th International Conference for Science Educators and Teachers , June 3-5/2016. Khon Kean, Thailand,
 • 2016, Tưởng Duy Hải & Đỗ Hương Trà, Study of a Method of Assessing Students Creativity in Teaching/Learning of Physics in High School, Proceedings of the 4th International Conference for Science Educators and Teachers , June 3-5/2016. Khon Kean, Thailand, pp.297-305
 • 2016, Tưởng Duy Hải & Đỗ Hương Trà, Research on methods of creativity assessing of pupils in teaching/learning physics in high school, Sylwan journal, Vol.160. Issue 5. Session 1,
 • 2016, Tưởng Duy Hải & Đỗ Hương Trà, Mô hình đào tạo bồi dưỡng năng lực dạy học tích hợp các môn khoa học cho sinh viên sư phạm, Tạp chí Giáo dục, Vol.376, No.2, pp.57-61
 • 2016, Tưởng Duy Hải & Đỗ Hương Trà, Học qua trải nghiệm: Mô hình đào tạo dạy học tích hợp các môn khoa học cho các giáo viên tương lai, Tạp chí Khoa học. ĐHQGHN, Vol.32, No1, pp.17-23
 • 2016, Tưởng Duy Hải & Đỗ Hương Trà, Tổ chức dạy học chủ đề tích hợp phát triển năng lực huy động kiến thức ở người học , Tạp chí Khoa học. Đại học Sư phạm Hà Nội, Vol.61, No.1, pp.3-11
 • 2016, Tưởng Duy Hải & Đỗ Hương Trà, Những thách thức tiềm ẩn của dạy học tích hợp ở trường phổ thông , Tạp chí Giáo dục, Vol.1, No.6, pp.41-45.
 • 2016, Tưởng Duy Hải & Nguyễn Anh Thuấn, Bộ đề luyện thi Trung học phổ thông Quốc gia môn Vật lí, Nhà xuất bản Đại học Quốc Gia, ,
 • 2016, Tưởng Duy Hải, Phương Thị Thu Hiền & Nguyễn Thành Lập, Xây dựng thí nghiệm về tính chất sóng ánh sáng trong dạy học tích hợp liên môn Vật lí-Hóa học-Sinh học, Tạp chí Thiết bị Giáo dục, Vol.130, pp.35-37
 • 2015, Nguyễn Thị Liên & Tưởng Duy Hải, Organization of experiential learning processes in the context of sustainable development education in Vietnamese high schools, Sylwan journal, Vol.159. Issue 10. Session 2.,
 • 2015, Tưởng Duy Hải & Đỗ Hương Trà, Mô hình đào tạo dạy học tích hợp cho sinh viên trong trường sư phạm , Tạp chí Khoa học. Trường ĐHSP Hà Nội 2, Vol.39, pp.132-141
 • 2015, Tưởng Duy Hải & Đỗ Hương Trà, Nghiên cứu chương trình đào tạo năng lực dạy học tích hợp cho sinh viên sư phạm đáp ứng mục tiêu đổi mới giáo dục phổ thông , Kỉ yếu hội thảo khoa học toàn quốc “Bồi dưỡng năng lực cho giảng viên các trường sư phạm”, 10-11/10/2015, pp.568-577
 • 2015, Tưởng Duy Hải, Nguyễn Thị Thúy & Phương Thị Thu Hiền, Nghiên cứu thiết kế và chế tạo thiết bị thí nghiệm thực hành khảo sát máy phát điện xoay chiều một pha, Tạp chí Thiết bị Giáo dục, Số đặc biệt, tháng 4/2015,
 • 2014, Tưởng Duy Hải & Đỗ Hương Trà, Giáo dục vì sự phát triển bền vững qua tổ chức dạy học dự án khai thác năng lượng mặt trời trong dạy học Vật lí ở trường phổ thông, Tạp chí Khoa học. Trường ĐHSPHN , Vol.59, No.1, pp.27-36
 • 2014, Tưởng Duy Hải & Đỗ Hương Trà, Context based learning and results application via project based learning in real situation of physics classroom at high school in Vietnam, African Education Research Journal, Vol.2, No.3, pp.102-109
 • 2014, Tưởng Duy Hải & Đỗ Hương Trà, Project-based learning by implementation “solar cooker” aims Education for Sustainable Development, Journal of Science of HNUE, Vol.59, No.5, pp.77-84
 • 2014, Tưởng Duy Hải & Đỗ Hương Trà, Interdisciplinary education through teaching/learning of physical science in high school , Asian Academic Research Journal of Social Science & Humanities, Vol.1. No. 27. 9/2014, pp.128-142.
 • 2014, Tưởng Duy Hải, Đỗ Hương Trà & Jacques Ginestié, Stratégies d’apprentissage par projet des élèves vietnamiens dans le cadre d’une éducation au développement durable, La francophonie en question, RIFEFF, Montréal, Canada, pp.443-453
 • 2013, Tưởng Duy Hải, Đỗ Hương Trà & Jacques Ginestié, Quelques éléments de réflexion sur les stratégies de projet d’élèves vietnamiens dans le cadre d’une éducation au développement durable, 32es JIES – Les jeux dans l’éducation et la médiation scientifiques, Artheque.Ens-cachan, pp.195-203
 • 2010, Tưởng Duy Hải & Đỗ Hương Trà, Thực hiện giáo dục vì sự phát triển bền vững qua việc tổ chức dạy học dự án trong dạy học Vật lí, Tạp chí Giáo dục, Vol.1, No.7, pp.52-55
 • 2008, Nguyễn An Ninh (Chủ biên), Cấu trúc đề thi môn Toán, Vật lí, Hóa học, Sinh học, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, ,
 • 2008, Tưởng Duy Hải, Sử dụng phần mềm FLASH hỗ trợ dạy học các kiến thức về định luật III Newton ở lớp 10 THPT, Tạp chí Khoa học. Trường ĐHSPHN, Vol.53, No.8, pp.32-38

Workshop papers

 • 6-7/6/2017, Framework to Evaluate Scientific Literacy via STEM Approach for Physics Students at Secondary Schools: A Perspective from Vietnam, ISET5 - Phuket, Thailan
 • 6-7/6/2017, Teacher Training of Secondary – Orient from the Point of View Practice, ISET5 - Phuket, Thailan
 • 4-6/12/2013, La Francophonie universitaire en question RIFEFF, Hà Nội, Việt Nam
 • 3-5/6/2016, Research on method of assessing pupils’ creativity. Cas study of project learning “solar ovan”, ISET4 - Khonkean,Thai Lan
 • 3-5/6/2016, Training model for future teachers associated Interdisciplinary Scientific Research with Educational Scientific Research, ISET4 - Khonkean, Thai Lan
 • 21-24/5/2013, Jouer ou apprendre ? Jeu et jeux dans l’éducation, la formation et la communication des sciences et techniques, Chamonix, France
 • 2017, Hội thảo Khoa học Dạy học Vật lí theo định hướng phát triển năng lực, Hà Nội, Việt Nam
 • 2017, Hội thảo khoa học quốc tế “Phát triển đội ngũ giáo viên đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông”, Hà Nội, Việt Nam
 • 2017, Tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo trong dạy học vật lí gắn với bối cảnh địa phương, Hà Nội, Việt Nam
 • 2016, Mô hình đào tạo dạy học tích hợp các môn khoa học cho sinh viên sư phạm, Đại học Sư phạm Hà Nội 2
 • 2016, Nghiên cứu chương trình đào tạo năng lực dạy học tích hợp cho sinh viên sư phạm đáp ứng mục tiêu đổi mới giáo dục phổ thông, Đà Nẵng, Việt Nam
 • 2016, Những thách thức tiềm ẩn của dạy học tích hợp ở trường phổ thông, Hà Nội, Việt Nam
 • 2016, Vai trò của trường thực hành trong bồi dưỡng năng lực xây dựng chương trình nhà trường cho sinh viên sư phạm, Hà Nội, Việt Nam
 • 2016, Xây dựng chương trình nhà trường qua hoạt động trải nghiệm sáng tạo trong dạy học vật lí , Hà Nội, Việt Nam
 • 20-22/10/2010, Colloque international Éducation au développement durable et à la biodiversité : concepts, questions vives, outils et pratiques, Digne les Bains, France
 • 17-18/10/2012, Les deuxièmes journées de l’éducation à l’environnement et au développement durable, Digne les Bains, France

Science blogs

Teaching subjects

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI
Top