ĐHSPHN - Trần Thị Hà Giang
A A+
Biography / Background Qualifications Employment History Science Awards Education Projects Publications / Books Workshop papers Science blogs Teaching subjects
Views: 3459 - Lastest Update: 4/1/2024

Tiến sĩ Trần Thị Hà Giang

Position Giảng viên chính
Telephone
Org Unit Khoa Triết học
Floor/Room Tầng 3- Nhà B- Trường Đại học Sư phạm Hà Nội- 136 Xuân Thủy- Cầu Giấy- Hà Nội.
Email Giangtth@hnue.edu.vn
Language
To link to this page, please use the following URL:
http://www.hnue.edu.vn/directory/giangtth

Biography / Background

Qualifications

  Employment History

  • 09/2009 - 04/2011, Bộ môn Triết học – Khoa Giáo dục Chính trị , Trường ĐHSP Hà Nội
  • 05/2011 - Nay, Bộ môn Triết học Mác - Lênin, Khoa Triết học - ĐHSP Hà Nội

  Science Awards

  Education

  • 2016-2019 , Luận án Tiến sĩ, Học viện CTQG Hồ Chí Minh, Advisor: PGS.TS Trần Đăng Sinh - ĐHSPHN và PGS.TS Lê Văn Lợi - HVCTQG HCM, Level: Doctor, Type: Regular
  • 2009 - 2011, Luận văn Thạc sĩ, ĐHSP Hà Nội, Advisor: PGS.TS Nguyễn Thị Nga - HVCTQG Hồ Chí Minh, Level: Master, Type: Regular
  • 2005 - 2009, Khoá luận tốt nghiệp, Đại học Sư phạm Hà Nội, Advisor: PGS.TS Nguyễn Thị Thọ, Level: Bachelor/Engineer, Type: Regular

  Projects

  • 2017- 2019, Thành viên tham gia, Tham gia đề tài cấp Bộ, Khoa Triết học - ĐHSP Hà Nội
  • 2015 - 2016, Thành viên tham gia, Tham gia đề tài quỹ nghiên cứu cơ bản của Nhà nước – Quỹ Nafoted Mã số: I1.7-2013.04, Khoa Triết học - ĐHSP Hà Nội
  • 2011 - 2012, Chủ nhiệm đề tài, Tham gia đề tài KHCN cấp Trường, Mã số: SPHN-192, Khoa Triết học

  Publications / Books

  • 2020, Trần Thị Hà Giang (chủ biên) - Hà Thị Huyền - Nguyễn Hữu Quyết, Ôn luyện thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Giáo dục công dân, Nxb ĐHQG Hà Nội, , ,
  • 2020, Trần Thị Hà Giang (chủ biên) - Trần Đăng Sinh - Nguyễn Hữu Quyết, Bài tập tình huống phát triển năng lực Giáo dục công dân 6, Nxb ĐHQG Hà Nội., , ,
  • 2020, Trần Thị Hà Giang (chủ biên) - Trần Đăng Sinh - Nguyễn Hữu Quyết, Bài tập tình huống phát triển năng lực Giáo dục công dân 7, Nxb ĐHQG Hà Nội, , ,
  • 2020, Trần Thị Hà Giang (chủ biên) - Trần Đăng Sinh - Nguyễn Hữu Quyết, Bài tập tình huống phát triển năng lực Giáo dục công dân 8, Nxb ĐHQG Hà Nội, , ,
  • 2020, Trần Thị Hà Giang (chủ biên) - Trần Đăng Sinh - Nguyễn Hữu Quyết, Bài tập tình huống phát triển năng lực Giáo dục công dân 9, Nxb ĐHQG Hà Nội, , ,
  • 2019, Trần Thị Hà Giang, Ảnh hưởng của tín ngưỡng thờ Thành hoàng làng đến lối sống cư dân ngoại thành Hà Nội hiện nay, Tạp chí Công tác tôn giáo, ISSN 1859-1760, số 10(158), tháng 10/2019, tr.44-49, , ,
  • 2019, Trần Thị Hà Giang, Về tín ngưỡng thờ Thành Hoàng làng ở Đồng bằng Bắc bộ, Tạp chí Dân tộc, ISSN 1859-1345, số 221, Tháng 8/2019, tr.52-55, , ,
  • 2019, Trần Thị Hà Giang, Tín ngưỡng thờ Thành hoàng làng ở đình Giang Xá - Hoài Đức - Hà Nội, Tạp chí Công tác tôn giáo, ISSN 1859-1760, số 9(157), tháng 9/2019, tr.39-46., , ,
  • 2018, Trần Đăng Sinh - Trần Thị Hà Giang - Bùi Thị Hoàn, Ảnh hưởng của các hiện tượng tôn giáo mới trong đời sống xã hội ở Hà Nội , Tạp chí Môi trường & Phát triển, Số tháng 3, 24 - 28
  • 2017, Trần Thị Hà Giang, Giải pháp nâng cao năng lực cho sinh viên trường ĐHSP đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững ngành Giáo dục & Đào tạo hiện nay, Tạp chí Giáo dục, Số đặc biệt kỳ 2, Tr. 94 - 98
  • 2016, Trần Thị Hà Giang (Chủ biên) - Nguyễn Thị Hạnh, Hưỡng dẫn ôn thi trắc nghiệm THPT quốc gia môn Giáo dục Công dân năm 2017, Nhà xuất bản ĐHQG Hà Nội, ,
  • 2015, Trần Thị Hà Giang , Từ quan niệm về chữ Hạnh trong Tứ đức của Nho giáo suy nghĩ về chữ Hạnh của người phụ nữ ở Việt Nam xưa và nay, Tạp chí Giáo dục (ISSN 2354 - 0753), Số đặc biệt 5/2015, tr.196 -199
  • 2015, Trần Thị Hà Giang, Kế thừa giá trị thuyết Tứ đức đối với người phụ nữ Việt Nam hiện nay theo tư tưởng Hồ Chí Minh, Tạp chí Hợp tác & Phát triển (ISSN 1859 - 3518), Số 29 (tháng 1+2/2015), Trang 17 – 20
  • 2015, Trần Thị Hà Giang, Giáo dục nhân cách trẻ em bằng văn hóa truyền thống qua giáo dục của người mẹ trong gia đình, Tạp chí Dân số & Phát triển (ISSN 0868 - 3506), Số 4 (168) năm 2015, 16 - 21
  • 2015, Trần Thị Hà Giang, Quan điểm của Lênin về phụ nữ và giá trị hiện thời của nó, Tạp chí Giáo dục (ISSN 2354 - 0753), Số đặc biệt 5/2015, tr.190 -193
  • 2015, Trần Thị Hà Giang, Tình yêu của người phụ nữ Việt Nam trong tục ngũ, thơ ca dân gian, Tạp chí Tuyên giáo, Số tháng 3/2015,

  Workshop papers

  • 2020, Hội thảo khoa học quốc gia, Học viện Phật giáo Việt Nam
  • 2020, Hội thảo quốc gia, ĐHSP Hà Nội 2, Vĩnh Phúc
  • 2019, KỶ YẾU HỘI THẢO KHOA HỌC NGHIÊN CỨU VÀ GIẢNG DẠY TRIẾT HỌC TRONG BỐI CẢNH CUỘC CÁCH MẠNG 4.0, Khoa Triết học - ĐHSPHN
  • 2018, Hội thảo quốc gia 2018 "Nghiên cứu và giảng dạy ngoại ngữ, ngôn ngữ và quốc tế học tại Việt Nam", DDHNN - ĐHQG Hà Nội
  • 2018, Hội thảo Quốc tế "Xây dựng Chính phủ điện tử trong bối cảnh cuộc cách mạng 4.0", Học viện Hành chính Quốc gia
  • 2018 , Hội thảo quốc tế: "Triết lý nhân sinh của người dân Nam Bộ", Đại học An Giang
  • 2016, Hội thảo quốc tế: “Quản lý nhà nước về biển và hải đảo: vấn đề và cách tiếp cận”.Học viện Hành chính Quốc gia, Tháng 12/2016, Học viện Hành chính Quốc gia
  • 2016, Kỷ yếu hội thảo: “Đạo Hiếu trong đời sống xã hội Việt Nam hiện nay”Nhà xuất bản LLCT, năm 2016, Tr.367 - 387, Đà Lạt
  • 2016, Kỷ yếu hội thảo: “Triết lý nhân sinh trong văn hóa Việt Nam”Nhà xuất bản LLCT, năm 2016, Tr.70 - 85, ĐHSP Hà Nội
  • 2015, Kỷ yếu hội thảo: “Tiếp cận các tác phẩm văn học từ phương diện Việt Nam học: Những vấn đề lý luận và thực tiễn”Học viện KHXH Việt Nam, Tháng 10/2015,
  • 2013, Kỷ yếu hội thảo: “Đạo làm người trong văn hóa Việt Nam”, Nxb Lý luận Chính trị, 2013, tr.581 - 596, Hà Nội
  • 2013, Kỷ yếu hội thảo: “Nâng cao năng lực tự học, tự nghiên cứu cho giáo viên phổ thông”Viện nghiên cứu giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh, Thành phố Hồ Chí Minh
  • 2012, Kỷ yếu hội thảo: “Đạo làm người trong văn hóa Việt Nam”Nxb Lý luận Chính trị, 2013, ĐHSP Hà Nội

  Science blogs

  Teaching subjects

  TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI
  Top