ĐHSPHN - Trần Thị Thuỳ Dung
A A+
Biography / Background Qualifications Employment History Science Awards Education Projects Publications / Books Workshop papers Science blogs Teaching subjects
Views: 2111 - Lastest Update: 4/17/2018

Thạc sĩ Trần Thị Thuỳ Dung

Position Giảng viên
Telephone
Org Unit Khoa Giáo dục Tiểu học
Floor/Room Tầng 6, Nhà V, Trường ĐHSP Hà Nội.
Email thuydung25488@gmail.com
Language
To link to this page, please use the following URL:
http://www.hnue.edu.vn/directory/dungttt

Biography / Background

Qualifications

  Employment History

   Science Awards

   Education

   • 2012, Thạc sĩ, Đại học Sư phạm Hà Nội, Advisor: PGS.TS. Nguyễn Hữu Hợp, Level: Master, Type: Regular
   • 2010, Cử nhân, Đại học Sư phạm Hà Nội, Advisor: PGS.TS. Nguyễn Hữu Hợp, Level: Bachelor/Engineer, Type: Regular

   Projects

    Publications / Books

     Workshop papers

      Science blogs

      Teaching subjects

      TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI
      Top