ĐHSPHN - Nguyễn Thị Mỹ Dung
A A+
Biography / Background Qualifications Employment History Science Awards Education Projects Publications / Books Workshop papers Science blogs Teaching subjects
Views: 1346 - Lastest Update: 5/27/2020

Thạc sỹ Nguyễn Thị Mỹ Dung

Position Trưởng Bộ môn
Telephone
Org Unit Khoa Giáo dục Mầm non
Floor/Room Tầng VI, Nhà V – Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
Email mydunghatinhhnue@gmail.com
Language
To link to this page, please use the following URL:
http://www.hnue.edu.vn/directory/dungntm

Biography / Background

Qualifications

  Employment History

  • 2017-nay, Trưởng Bộ môn Giáo dục Thể chất, khoa Giáo dục Mầm non
  • 2013-2014, Bí thư chi đoàn cán bộ, khoa Giáo dục Mầm non
  • 2012-2017, Giảng viên, tổ trưởng công đoàn tổ Giáo dục Thể chất, khoa Giáo dục Mầm non
  • 2012-2017, Trợ lý đào tạo, khoa Giáo dục Mầm non

  Science Awards

  Education

  • 2017, Tốt nghiệp thạc sỹ, Đại học Sư phạm Hà Nội, Advisor: TS. Đặng Hồng Phương, Level: Bachelor/Engineer, Type: Regular
  • 2014, Tốt nghiệp Đại học, Đại học Sư Phạm Hà Nội, Advisor: TS.Hoàng Thị Phương, Level: Bachelor/Engineer, Type: Regular

  Projects

  • , , 2016-2017, Thành viên, Tham gia Đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ “Xây dựng mô hình tổ chức hoạt động trải nghiệm cho trẻ mầm non theo hướng tích hợp các mục tiêu giáo dục",

  Publications / Books

  • 2019, Nguyễn Thị Mỹ Dung, Một số vấn đề giáo dục kỹ năng phòng tránh tai nạn thương tích cho trẻ 4-5 tuổi ở trường mầm non, Tạp chí khoa học Đại học Sư phạm Hà Nội, số 64, 3-11
  • 2018, Hoàng Thị Phương (chủ biên), Lã Thị Bắc Lý, Bùi Thị Lâm, Nguyễn Mạnh Tuấn, Nguyễn Thị Mỹ Dung, Vũ Thanh Vân , Tổ chức hoạt động giáo dục theo hướng trải nghiệm cho trẻ ở trường mầm non, NXB Đại học Sư Phạm Hà Nội, Hà Nội,
  • 2017, Nguyễn Thị Mỹ Dung, Chương trình giáo dục an toàn về hỏa hoạn cho trẻ 3-5 tuổi của Hoa Kì và vận dụng vào thực tiễn giáo dục mầm non ở Việt Nam, Tạp chí Giáo dục, số đặc biệt tháng 12 , 121-125
  • 2015, Nguyễn Thị Mỹ Dung, Thực trạng nhận thức của trẻ 4-5 tuổi về một số tình huống dễ gây nguy hiểm thường gặp, Tạp chí Giáo dục, số 363, 13-16
  • 2013, Nguyễn Thị Mỹ Dung, Thực trạng kỹ năng tự bảo vệ của trẻ 4-5 tuổi ở trường mầm non, Tạp chí Giáo dục, số đặc biệt tháng 6 , 98-100

  Workshop papers

   Science blogs

   Teaching subjects

   TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI
   Top