ĐHSPHN - Lê Hải Đăng
A A+
Biography / Background Qualifications Employment History Science Awards Education Projects Publications / Books Workshop papers Science blogs Teaching subjects
Views: 2868 - Lastest Update: 5/17/2021

Phó giáo sư Tiến sĩ Lê Hải Đăng

Position GVCC
Telephone
Org Unit Khoa Hóa Học
Floor/Room Nhà A4 - Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
Email danglh@hnue.edu.vn
Language
To link to this page, please use the following URL:
http://www.hnue.edu.vn/directory/danglh

Biography / Background

Qualifications

  Employment History

   Science Awards

   Education

   • 2006-2011, , Đại học Sư phạm Hà Nội, Advisor: GS.TS Vũ Đăng Độ. TS. Trần Thị Minh Nguyệt, Level: Doctor, Type: Regular
   • 1995-1997, , Đại học Sư phạm Hà Nội, Advisor: PGS.TS Trần Thị Đà, Level: Master, Type: Regular
   • 1985-1989, , Đại học Sư phạm Vinh, Advisor: , Level: Bachelor/Engineer, Type: Regular
   • , , , Advisor: , Level: Doctor, Type: Regular

   Projects

   • 2020-2021, Chủ nhiệm đề tài, Nghiên cứu tổng hợp vật liệu Fe3O4/C định hướng ứng dụng trong xử lý nước thải ô nhiễm kim loại nặng và chất màu hữu cơ, Bộ GD&ĐT
   • 2018-2021, Tham gia, Nghiên cứu chế tạo và tính chất nhiệt điện của hệ vật liệu cấu trúc nano ZnO có pha tạp và lai ghép với oxide graphene, Đề tài Nafosted
   • 2014-2016, Chủ nhiệm đề tài, Nghiên cứu ứng dụng chế phẩm phân bón lá trên nền humat đối với giống hoa Lily tại Hà Nội, Đề tài Thành phố Hà Nội
   • 2013-2014, Tham gia, Nghiên cứu tổng hợp và hoạt tính kháng ung thư của dãy phức chất platin(II) chứa amin dị vòng, Bộ GD&ĐT
   • 2012-2013, Chủ nhiệm đề tài, Tổng hợp một số oxit phức hợp kích thước nanomet và nghiên cứu hoạt tính xúc tác xử lí khí thải, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
   • 2009-2010, Chủ nhiệm đề tài, Tổng hợp perovskit chứa các nguyên tố La, Fe, Co, Mn, Ce, Sr, xác định đặc trưng cấu trúc và nghiên cứu hoạt tính xúc tác của chúng, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
   • 2007-2008, Chủ nhiệm đề tài, Tổng hợp oxit phức hợp kích thước nanomet và nghiên cứu hoạt tính xúc tác của chúng, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
   • 2004-2005, Chủ nhiệm đề tài, Xử lý kim loại nặng trong môi trường nước bằng oxit và oxit hỗn hợp của kim loại., Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

   Publications / Books

   • 2020, Nguyen Thanh Binh, Nguyen Thi Mai Huong, Le Thi Thu Huong, Phan Thi Thuy, Nguyen Trong Tinh, Galina Melnikova, Chizhik Sergey Antonovich, Le Hai Dang, Curcumin Nanoemulsion: Evaluation of Stability and Anti-Cancer Activity In Vitro, Journal of Nano Research, 64, 21-37
   • 2020, Thong Quang Trinh, Tinh Trong Nguyen, Doanh Viet Vu, and Dang Hai Le*, Structural and Thermoelectric Characteristics of Sol-gel Based ZnO Thin Films Doped with Elements of Group IB, Materials Transactions, 61(10), 1895-1899
   • 2020, Vũ Viết Doanh, Lê Minh Kiệt, Lê Hải Đăng*, Trịnh Quang Thông, Chế tạo màng nano ZnO bằng phương pháp sol-gel định hướng ứng dụng cho phản ứng phân hủy chất màu hữu cơ, Vietnam J. Chem, 58(5E12), 30-35
   • 2019, Doanh Viet Vu, Dang Hai Le, Chien Xuan Nguyen, Thong Quang Trinh, Comparison of structural and electric properties of ZnO-based n-type thin films with different dopants for thermoelectric applications, Journal of Sol-Gel Science and Technology, 91 (1), 146–153
   • 2019, Doanh Viet Vu, Dang Hai Le, Tinh Trong Nguyen, Thiet Van Duong, Quan Duc Ngo, Thong Quang TrinhDoanh Viet Vu, Dang Hai Le, Tinh Trong Nguyen, Thiet Van Duong, Quan Duc Ngo, Thong Quang Trinh, Study on Material Properties of Sn- and Cu-doped ZnO Thin Films as n- and p-type Thermoelectric Materials based on Wet Solution Synthesis, Materials Science: Materials in Electronics, DOI: 10.1007/s10854-019-00960-7,
   • 2019, Lê Hải Đăng*, Vũ Viết Doanh, Nguyễn Thị Ngát, Nguyễn Thu Uyên, Trịnh Quang Thông, Nghiên cứu tổng hợp và vi cấu trúc của Pd/rGO cho ứng dụng trong phản ứng hydro hoá, Tạp chí Hóa học, T. 57, số 2E12, 175-179
   • 2019, Nguyễn Thị Đài Trang, Nguyễn Đức Nghĩa, Trần Vĩnh Hoàng, Lê Hải Đăng, Tổng hợp và khảo sát hoạt tính xúc tác tương tự enzym peroxidase của loại vật liệu nanocomposite Fe3O4/C cấu trúc lõi/vỏ, Tạp chí Hóa học, T. 57, số 2E12, 01-05.
   • 2019, Vu Viet Doanh, Le Hai Dang, Trinh Quang Thong, Microstructure and electrical properties of p-type ZnO thin films doped with Ag for thermoelectric applications, Hội nghị Vật lý Chất rắn và Khoa học Vật liệu Toàn quốc lần thứ XI, SPMS2019, Quyển số 2, 455-459
   • 2019, Vũ Viết Doanh, Lê Hải Đăng, Trịnh Quang Thông, Nghiên cứu chế tạo màng mỏng ZnO pha tạp Sb từ dung dịch được tổng hợp bằng phương pháp sol-gel, Tạp chí Hóa học, 57(4E1,2), 92-96
   • 2018, Lý Huy Hoàng, Cao Cự Giác, Lê Hải Đăng, Xây dựng khung năng lực thực hành và năng lực tổ chức dạy học thí nghiệm cho sinh viên sư phạm Hóa học, Tạp chí Khoa học ĐHSP Hà Nội, 63, 74-82
   • 2018, Lý Huy Hoàng, Cao Cự Giác, Lê Hải Đăng, Phát triển năng lực dạy học thực hành thí nghiệm cho sinh viên Sư phạm Hoá học, Tạp chí Dạy và học ngày nay, 03, 18-22
   • 2018, Lý Huy Hoàng, Cao Cự Giác, Lê Hải Đăng, Xây dựng khung năng lực thực hành và tổ chức dạy học thí nghiệm cho sinh viên Sư phạm Hóa học, HNUE JOURNAL OF SCIENCE, Vol.63, Issue 5, 74-82
   • 2018, Trung B. Ha, Huyen T. Le, Ha H. Cao, Nguyen Thanh Binh, Huy L. Nguyen, Le Hai Dang, Quan P. Do, Dzung T. Nguyen, Tran Dai Lam, Vân-Anh Nguyen., Electro-Immobilization of acetylcholinesterase using polydopamine for carbaryl microsensor, Journal of Electronic Materials, 47(2), 1686–1693
   • 2018, Vũ Viết Doanh, Lê Hải Đăng, Trần Thị Phương, Trịnh Quang Thông, Nghiên cứu chế tạo và cấu trúc màng mỏng ZnO pha tạp Sn tổng hợp từ pha ướt, Tạp chí Hóa học, 56(6E2), 142-147
   • 2017, Bùi Thị Liễu, Trần Ngọc Quang, Trần Lê Anh, Lê Đăng Trường, Trần Vĩnh Hoàng, Lê Hải Đăng, Nguyễn Đăng Khôi, Tổng hợp vật liệu Fe3O4/C nanocompozit có cấu trúc lõi/vỏ và ứng dụng trong việc loại bỏ xanh metylen, Tạp chí Hoá học, 55(3e12), 290-295
   • 2017, Hoang V Tran, Lieu T Bui, Thuy T Dinh, Dang H Le, Chinh D Huynh and Anh X Trinh, Graphene oxide/Fe3O4/chitosan nanocomposite: a recoverable and recyclable adsorbent for organic dyes removal. Application to methylene blue, Materials Research Express, 4(3),
   • 2017, Lê Hải Đăng, Ứng dụng chế phẩm phân bón lá DLH1 cho mô hình trồng hoa lily tại hợp tác xã Thụy Hương – Chương Mỹ – Hà Nội, Tạp chí Hoá học, 55(3e12), 189-192
   • 2017, Lê Hải Đăng*, Nguyễn Hữu Triều, Tổng hợp và nghiên cứu ảnh hưởng của một vài chế phẩm phân bón lá đến sự phát triển cây hoa cúc vạn thọ trồng tại Đaklak, tạp chí Hoá học, 55(3e12), 144-148
   • 2017, Lê Hải Đăng*, Vũ Viết Doanh, Trần Thị Phương và Trịnh Quang Thông, Nghiên cứu chế tạo và tính chất màng mỏng ZnO pha tạp Ga bằng phương pháp Sol-Gel, Kỷ yếu Hội thảo khoa học Quốc tế "Phát triển năng lực sư phạm đội ngũ giáo viên khoa học tự nhiên đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông", NXB KHTN & CN, 693-700
   • 2017, Le The Tam, Nguyen Hoa Du, Phan Thị Hong Tuyet, Tran Dai Lam, Le Hai Dang, Le Thị Hong Nhung, Pham Hong Nam, Nguyen Thị Hai Hoa, Nguyen Quoc Thang, Nguyen Thanh Binh, Hydrothermal synthesis of peg-coated CoFe2O4 nanoparticles: Structural properties and hyperthemia application, The 6th Asian Symposium on Advanced Materials, September 27-30th, Hanoi, Vietnam, VPS-33
   • 2017, Lý Huy Hoàng, Cao Cự Giác, Lê Hải Đăng, Xây dựng và sử dụng bài tập thí nghiệm nhằm phát triển năng lực thực hành thí nghiệm hoá học cho sinh viên ở trường đại học sư phạm, Tạp chí Khoa học trường Đại học Đồng Tháp, 26, 29-35
   • 2017, Lý Huy Hoàng, Cao Cự Giác, Lê Hải Đăng, Phát triển năng lực dạy học thực hành thí nghiệm cho sinh viên Sư phạm Hoá học đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông, Kỷ yếu Hội thảo khoa học Quốc tế "Phát triển năng lực sư phạm đội ngũ giáo viên khoa học tự nhiên đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông", NXB KHTN & CN, 551-558
   • 2017, Thong Quang Trinh, Tinh Trong Nguyen, Doanh Viet Vu, Dang Hai Le, Structural and Thermoelectric Properties of Al-doped ZnO Thin Films Grown by Chemical and Physical Methods, J. Mater. Sci.: Materials in Electronics, 28(1), 236-240
   • 2017, Trần Khánh Vân, Đào Thị Hường, Lê Hải Đăng, Nghiên cứu ảnh hưởng của phân hữu cơ vi sinh Sông Gianh và chế phẩm DHL2 đến một số chỉ số sinh lý, hoá sinh ở cây cải ngồng. , Tạp chí Nông nghiệp và phát triển nông thôn, , 42-47
   • 2017, Trần Khánh Vân, Vũ Thị Phượng, Lê Hải Đăng, Nghiên cứu ảnh hưởng của quặng bentonit đến một số chỉ tiêu sinh lí – hóa sinh và sự tích lũy cu của rau dền đỏ (amaranthus tricolor) trồng trên đất ô nhiễm cu, Hội nghị khoa học Toàn quốc lần thứ 7, 20/10/2017, Sinh thái học và Môi trường, 2030-2036
   • 2017, Vũ Viết Doanh, Lê Hải Đăng, Nguyễn Trọng Tình, Lý Sinh Tuyến, Trịnh Quang Thông, Nghiên cứu chế tạo và tính chất điện của màng thuần lớp và dị lớp ZnO pha tạp Al/Ga sử dụng dung dịch tổng hợp bằng phản ứng sol-gel, Tuyển tập báo cáo "Hội nghị Vật lý chất rắn và Khoa học vật liệu toàn quốc" lần thứ X, Huế, 19-21/10/2017, , 539-543
   • 2016, Cao Cự Giác, Lê Hải Đăng, Lý Huy Hoàng, Thực trạng phát triển năng lực tổ chức dạy học thí nghiệm hoá học cho sinh viên ngành cử nhân sư phạm hoá học, Tạp chí Khoa học trường Đại học Vinh, 45(2A), 14-19
   • 2016, Đặng Văn Thái, Phạm Văn Bền, Bùi Hồng Vân, Phạm Thanh Hương, Nguyễn Trọng Uyển, Trần Minh Thi, Lê Hải Đăng, Ảnh hưởng của kích thước hạt lên một số tính chất quang của các hạt nano ZnS pha tạp Mn, Tạp chí Hoá học, 54(5e1,2), 269-273
   • 2016, Lê Hải Đăng*, Đào Anh Thắng, Tổng hợp và nghiên cứu ảnh hưởng của chế phẩm bón lá DLH1 đến sự phát triển cây hoa lily, Tạp chí Hoá học, 54(5e1,2), 212-216
   • 2016, Lê Hải Đăng*, Nguyễn Quỳnh An, Tổng hợp vật liệu perovskit La1-xLixMO3 (M = Fe, Mn, Co) bằng phương pháp sol-gel xitrat và nghiên cứu hoạt tính xúc tác trong phản ứng oxi hóa sâu toluen, Tạp chí Hoá học, 54(5e1,2), 92-96
   • 2016, Trịnh Quang Thông, Vũ Viết Doanh, Lê Hải Đăng, Nghiên cứu tổng hợp dung dịch ZnO pha tạp Al bằng phương pháp sol-gel ứng dụng chế tạo màng mỏng nhiệt điện AZO, Tạp chí Hoá học, 54(3), 362-366
   • 2015, Khuong Viet Ha, Nguyen Thi Mai, Do Quang Tham, Mai Duc Huynh, Tran Huu Trung, Le Hai Dang, Thai Hoang, Nguyen Vu Giang, Study on mechanical, electrical properties and thermal stability of HDPE/EVA/GYPSUM composites, Journal of Science and Technology, 53(4A), 265 - 273
   • 2015, Vương Thị Kim Oanh, Trần Đại Lâm, Đỗ Hùng Mạnh, Lê Trọng Lư, Lê Hải Đăng, Đỗ Văn Tuấn, Nguyễn Xuân Phúc, Nghiên cứu chế tạo chất lỏng từ Fe3O4 bằng phương pháp thủy nhiệt cho định hướng ứng dụng y sinh, Tạp chí Hoá học, 53(3e12), 275-278
   • 2014, Lê Hải Đăng*, Nguyễn Quỳnh An, Trần Thị Minh Nguyệt, Tổng hợp, đặc trưng và khả năng xúc tác của hệ vật liệu LaFe1-xMxO3 (M=Mn, Co) trong phản ứng oxi hóa sâu m-xylen, Tạp chí Hoá học, 52(5A), 314-318
   • 2013, Đinh Xuân Lộc, Lê Hải Đăng, Nguyễn Thanh Bình, Trần Đại Lâm, Nghiên cứu tổng hợp phân bón lá phức hợp hiệu năng cao chứa các nguyên tố vi lượng La3+ và kim loại trên cơ sở muối humat kim loại kiềm, Tạp chí Hoá học, 51(3AB), 540-543
   • 2013, Lê Hải Đăng*, Lê Đăng Khương, Lê Hữu Dũng, Nguyễn Thị Lụa, Trần Thị Minh Nguyệt, Hoạt tính xúc tác của hệ La1-xCexMO3 (M = Mn, Co) trong phản ứng oxi hóa sâu m – xylen, Tạp chí Hoá học, 51(3AB), 530 - 534
   • 2013, Lê Hải Đăng*, Lê Đăng Khương, Trần Thị Phương Thảo, Nguyễn Thị Nguyệt, Khảo sát điều kiện tổng hợp và xác định một số đặc trưng cấu trúc của vật liệu perovskite La1-ySryFe1-xMnxO3 (y=0,5 ; 0,7 và x=0; 0,2),, Tạp chí Phân tích Hóa, Lý và Sinh học, 18(2), 27 - 33
   • 2013, Nguyen Ngoc Thinh, Pham Thi Bich Hanh, Le Thi Thanh Ha, Le Ngoc Anh, Tran Vinh Hoang, Vu Dinh Hoang, Le Hai Dang, Nguyen Van Khoi, Tran Dai Lam, Magnetic chitosan nanoparticles for removal of Cr(VI) from aqueous solution, Materials Science and Engineering C (Elsevier), 33, 1214 -1218
   • 2013, Nguyễn Thị Thanh Chi, Hoàng Thị Anh Thư, Hoàng Ngọc Hà, Phạm Thu Hằng, Dương Bá Vũ, Lê Hải Đăng, Lê Thị Hồng Hải, Trần Thị Đà, Phổ 13CNMR của dãy phức chất platin(II) chứa piperidin và amin khác hoặc aryl olefin, Hội nghị quốc tế liên ngành KT hóa học - CN thực phẩm và CN sinh học, 30-31/10/2013, ISCE2013, , 78 - 82
   • 2013, Nguyễn Vũ Giang, Lê Hải Đăng, Trần Hữu Trung, Mai Đức Huynh, Vi Đức Long, Ảnh hưởng của hạt nanosilica đến tính chất cơ học, nhiệt và hình thái cấu trúc của vật liệu compozit HDPE/bột gỗ, Tạp chí Hoá học, 51(6ABC), 739 - 743
   • 2013, Nguyễn Vũ Giang, Trần Hữu Trung, Mai Đức Huynh, Vi Đức Long, Lê Hải Đăng, Nghiên cứu cấu trúc bột gỗ xử lý bằng phương pháp kiềm hóa ứng dụng chế tạo vật liệu compozit HDPE/bột gỗ, Tạp chí Hoá học, 51(2AB), 328- 333
   • 2010, Lê Hải Đăng*, Trần Thị Minh Nguyệt, Vũ Đăng Độ, Điều kiện tổng hợp perovskite LaFe1-x¬CoxO3 kích thước nanomet bằng phương pháp sol-gel citrate, xác định một số đặc trưng cấu trúc của chúng, Tạp chí phân tích Hóa, Lý và Sinh học, 15(3), 194-199
   • 2009, Lê Hải Đăng*, Lê Đăng khương, Trần Thị Minh Nguyệt, Vũ Đăng Độ, Tổng hợp perovskit La1-xCexCoO3 kích thước nanomet bằng phương pháp sol-gel xitrat, xác định một số đặc trưng cấu trúc của chúng, Tạp chí Hoá học, 47(2A), 531-536
   • 2009, Lê Hải Đăng*, Nguyễn Hữu Nhận, Phạm Đức Roãn, Trần Thị Minh Nguyệt, Vũ Đăng Độ, Tổng hợp perovskite La1-x¬Cex¬MnO3 kích thước nanomet bằng phương pháp sol-gel xitrat, xác định một số đặc trưng cấu trúc của chúng, Tạp chí phân tích Hóa, Lý và Sinh học, 14(4), 49-54
   • 2008, Lê Hải Đăng*, Trần Vĩnh Hoàng, Trần Đại Lâm, Trần Thị Minh Nguyệt, Nguyễn Hữu Nhận, Vũ Đăng Độ, Nghiên cứu vi cấu trúc vật liệu perovskite La0,9Ce0,1MnO3 kích thước nano, Tạp chí Hoá học, 46 (2A), 54-61
   • 2007, Nguyễn Thị Thanh Chi, Hoàng Anh Tài, Lê Hải Đăng, Trần Thị Đà, Xác định cấu trúc một vài phức chất của Platin(II) chứa Ortho-Toluiđin, Tạp chí phân tích Hóa, Lý và Sinh học, 12(1), 36-41
   • 2007, Nguyễn Tiến Dũng, Nguyễn Văn Khôi, Trịnh Đức Công, Nguyễn Hữu Trịnh, Trương Thị Hòa, Lê Hải Đăng, Nghiên cứu chế tạo hạt nano Fe3O4 bằng phương pháp thủy phân cưỡng chế, bước đầu nghiên cứu khả năng hấp phụ xử lý các ion Pb2+, Ni2+ trong nước sinh hoạt, Tuyển tập báo cáo khoa học “Hội nghị xúc tác và hấp phụ toàn quốc” lần thứ IV, 8/2007, 598-604
   • 2006, Lê Hải Đăng*, Kim Phương Hà, Phạm Thị Dung, Tổng hợp và nghiên cứu khả năng hấp phụ Pb2+, Ni2+ của oxít hỗn hợp sắt-mangan, Tạp chí Khoa học, ĐHSP HN, 4, 58-63
   • 2006, Nguyễn Tiến Dũng, Lê Hải Đăng, Trương Thị Hòa, Nguyễn Văn Khôi, Nguyễn Hữu Trịnh, Tổng hợp, đặc trưng cấu trúc và ứng dụng của hạt nano Fe3O4, Kỷ yếu Hội thảo “Nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học và đào tạo giáo viên Hóa học trong giai đoạn mới”, 06/10/2006, 114-119
   • 2005, Lê Văn Cát, Lê Hải Đăng*, Tổng hợp và xác định một số đặc trưng cấu trúc của oxit hỗn hợp sắt-mangan, Tạp chí Khoa học, ĐHSP HN, 4, 64-69
   • 2003, Lê Văn Cát, Lê Hải Đăng*, Tổng hợp và nghiên cứu khả năng hấp phụ Ni2+ của oxit sắt, Tạp chí Hoá học, 41(1), 54-60
   • 2003, Lê Văn Cát, Lê Hải Đăng*, Tổng hợp và nghiên cứu khả năng hấp phụ Pb2+ của oxit sắt, Tạp chí Khoa học, ĐHSP HN, 1, 51-56
   • 2002, Lê Văn Cát, Lê Hải Đăng*, Tổng hợp và nghiên cứu khả năng hấp phụ Ni2+, Pb2+ của oxít mangan, Tạp chí Hóa học ứng dụng, 11, 22-28
   • 2002, Lê Văn Cát, Lê Hải Đăng*, Tổng hợp và xác định đặc trưng cấu trúc một số oxit sắt, Tạp chí Khoa học, ĐHSP HN, 4, 53-57
   • 2001, Dương Bá Vũ, Lê Hải Đăng, Đinh Thị Kim Thanh, Nguyễn Nam Trung, Trần Thị Đà, Nghiên cứu tương tác của K2[PtCl4] với piperidin và mopholin, Tạp chí Khoa học, ĐHSP HN, 4, 109-113
   • 2001, Trần Công Yên, Nguyễn Thị Quỳ, Hoàng Thị Mỹ Nhung, Trần Thị Đà, Lê Hải Đăng, Nghiên cứu khả năng kéo dài thời gian sống của chuột bị ung thư (không hút bỏ u và sau hút bỏ u) được điều trị bằng phức cis-diclorodiammin trans-dihydroxo platinat(IV), Tạp chí Dược học, 2, 19-21
   • 2000, Trần Công Yên, Hoàng Thị Mỹ Nhung, Nguyễn Thị Quỳ, Trần Thị Đà, Lê Hải Đăng, Đánh giá hiệu quả của cis-Platin sản xuất tại VN lên thời gian sống thêm của chuột nhắt trắng Swiss mang u báng Sarcoma TG-180, Tạp chí Dược học, 12, 16-18
   • 1999, Trần Thị Đà, Nguyễn Hữu Đĩnh, Lê Hải Đăng, Tổng hợp và nghiên cứu tính chất một số phức của platin(II) chứa quinolin và amin thơm, Tuyển tập báo cáo toàn văn Hội nghị Toàn quốc các đề tài nghiên cứu cơ bản trong lĩnh vực Hóa lý và Hóa lý thuyết, 16/01/1999, 28-31
   • 1998, Trần Thị Đà, Lê Hải Đăng, Nguyễn Hữu Đĩnh, Phản ứng của kali tricloroquinolin platinat(II) với một vài arylamin, Tạp chí Hóa học, 36(2), 10-14
   • 1998, Trần Thị Đà, Nguyễn Hữu Đĩnh, Trịnh Khắc Sáu, Phạm Đức Phú, Lê Ngọc Anh, Lê Hải Đăng, Tổng hợp và nghiên cứu tính chất của một số phức cis-dicloro amin quinolin platin(II), Tuyển tập báo cáo Hội nghị Hóa học Toàn quốc lần thứ 3, 01-02/10/1998, 664-667
   • 1997, Trần Thị Đà, Lê Hải Đăng, Nguyễn Hữu Đĩnh, Ảnh hưởng của yếu tố không gian đến sự tạo phức của một số arylamin với Pt(II), Thông báo khoa học ĐHSP, ĐHQG HN,, 4, 62-65

   Workshop papers

    Science blogs

    Teaching subjects

    TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI
    Top