ĐHSPHN - Nguyễn Thị Mai Chanh
A A+
Biography / Background Qualifications Employment History Science Awards Education Projects Publications / Books Workshop papers Science blogs Teaching subjects
Views: 7102 - Lastest Update: 2/2/2024

PGS. TS Nguyễn Thị Mai Chanh

Position
Telephone
Org Unit Khoa Ngữ Văn
Floor/Room Nhà B, Trường ĐHSP Hà Nội.
Email maichanhnguyen@gmail.com; maichanh@hnue.edu.vn
Language Tiếng Trung (đại học) (),
To link to this page, please use the following URL:
http://www.hnue.edu.vn/directory/chanhnm

Biography / Background

Nghiên cứu văn học nước ngoài; Nghiên cứu lí thuyết văn học hiện đại; Nghiên cứu văn học so sánh

Qualifications

 • 2016, Chứng chỉ Nghiệp vụ Sư phạm, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, #NV 19506
 • 2013, Bằng cử nhân Tiếng Trung, hệ Chính quy (Văn bằng 2) , Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội, #QC 099886
 • 2003, Chứng chỉ Giáo dục học Đại học, Trường Cán bộ quản lý giáo dục và đào tạo, #20296

Employment History

 • 2009-nay, Giảng viên, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
 • 1998-2009, Giảng viên, Trường Đại học Sư pham- Đại học Thái Nguyên
 • 1995-1998, Giảng viên, Trường Đại học Đại Cương- Đại học Thái Nguyên
 • 1992-1995, Giảng viên, Trường Đại học Sư phạm Việt Bắc
 • 1989-1992, Giảng viên, Trường Cao đẳng Sư phạm Việt Bắc

Science Awards

 • 2008, Hướng dẫn sinh viên đạt giải thưởng nghiên cứu khoa học toàn quốc
 • 1987, Cuộc thi Chuyên đề khoa học lí luận chính trị lần thứ 2, Trường Đại học Sư phạm Việt Bắc; Số 360 KT

Education

 • 2010-2013, , Đại học Ngoại Ngữ- Đại học Quốc Gia Hà Nội, Advisor: , Level: Bachelor/Engineer, Type: Regular
 • 2003-2008, , Viện Văn học- Viện Khoa học xã hội Việt Nam, Advisor: GS.TS Trần Đình Sử; PGS.TS Trịnh Bá Đĩnh, Level: Bachelor/Engineer, Type: Regular
 • 1994-1996, , Đại học Sư phạm Hà Nội, Advisor: PGS Lưu Đức Trung, Level: Bachelor/Engineer, Type: Regular
 • 1985-1989, , Đại học Sư phạm Việt Bắc, Advisor: GVC Lương Bèn, Level: Bachelor/Engineer, Type: Regular

Projects

 • 2015-2017, , Chủ nhiệm, Đề tài cấp Bộ, Quá trình hiện đại hoá của văn học Trung Quốc giai đoạn nửa cuối TK XIX- nửa đầu TK XX; Mã số: B2015.17.66, Đại học Sư phạm Hà Nội
 • 2014-2016, , Tham gia, Đề tài cấp Quốc gia, Mã văn hoá trong tác phẩm văn học- những vấn đề lí thuyết và giảng dạy; Mã số: VII1.4-2013.03,
 • 2012-2015, , Tham gia, Đề tài cấp Quốc gia, Tiếp nhận văn học nước ngoài TK XIX- XX ở Việt Nam; Mã số: VII1.3-2011.16 ,
 • 2006-2008, , Chủ nhiệm, Đề tài cấp Bộ, Nghệ thuật trần thuật trong hai tập "Gào thét" và "Bàng hoàng" (qua các tác phẩm kể theo ngôi thứ ba) của Lỗ Tấn; Mã số: B2006-TN04-09, Đại học Sư phạm- Đại học Thái Nguyên
 • 1998-1999, , Chủ nhiệm, Đề tài cấp Trường, Nghệ thuật gây cười trong truyện Lỗ Tấn, Đại học Sư phạm- Đại học Thái Nguyên
 • 1997-1998, , Chủ nhiệm, Đề tài cấp Trường, Kiểu nhân vật tâm trạng qua độc thoại nội tâm trong truyện ngắn Lỗ Tấn, Đại học Đại Cương- Đại học Thái Nguyên
 • 1996-1997, , Chủ nhiệm, Đề tài cấp Trường, Quan niệm nghệ thuật về con người trong tiểu thuyết cổ điến Trung Hoa, Đại học Đại Cương- Đại học Thái Nguyên

Publications / Books

 • 2023, Nguyễn Thị Mai Chanh, Sự phân chia "văn chương hoài hương" và "văn chương hương thổ" trong văn học Đài Loan , Tạp chí Khoa học, Đại học Sư phạm Hà Nội (ISSN 2354-1067), 68 (1), tr. 62-68
 • 2023, Nguyễn Thị Mai Chanh, Tản văn Tiên Tần - Khởi đầu của văn xuôi Trung Hoa, Tạp chí Lý luận phê bình văn học - nghệ thuật, Số 5, tr. 156-164
 • 2023, Nguyễn Thị Mai Chanh, Dịch thuật và vấn đề tiếp nhận văn học nước ngoài, Tạp chí Lý luận Phê bình Văn học, Nghệ thuật (ISSN 0866-7349), Số 10, tr. 12-21
 • 2023, 阮氏梅筝(Nguyen Thi Mai Chanh), 重審中國學者對葉石濤「臺獨文學」的觀點, Kỉ yếu Hội thảo khoa học Quốc tế "Văn hoá, văn học Việt Nam - Trung Quốc trong bối cảnh thời đại số", Hiệp hội Văn hóa, Văn học Trung Quốc của Đài Loan xuất bản (ISBN 978-626-98006-0-5), 11/ 2023, , tr. 299-310
 • 2022, Nguyễn Thị Mai Chanh, Cấu trúc biểu tượng trong tiểu thuyết "Linh sơn" của Cao Hành Kiện, Tạp chí Khoa học, Đại học Sư phạm Hà Nội (ISSN 2354-1067) , 67 (1), tr. 3-10
 • 2022, Nguyễn Thị Mai Chanh, Tình hình dịch thuật, xuất bản tác phẩm F. Dostoyevsky tại Trung Quốc và đôi nét liên hệ với Việt Nam, Tạp chí Lý luận Phê bình Văn học - Nghệ thuật (ISSN 0866-7349), Số 4, tr. 138-145
 • 2022, Nguyễn Thị Mai Chanh, Nhìn nhận lại ý kiến đánh giá về văn học đương đại Trung Quốc hay là đôi điều hồi cố "Sự kiện Kubin", Kỉ yếu Hội thảo khoa học quốc gia "Văn học và ngôn ngữ trong thế giới đương đại- Bản sắc và hội nhập"; Nxb Giáo dục Việt Nam, , tr. 49-55
 • 2022, Nguyễn Thị Mai Chanh, Tiếp nhận ảnh hưởng của các trào lưu tư tưởng phương Tây đối với văn học Trung Quốc nửa sau thế kỉ XX, Tạp chí Khoa học, Đại học Sư phạm Hà Nội (ISSN 2354-1067) , 67 (3), tr. 3-9
 • 2022, Nguyễn Thị Mai Chanh, Dụng điển kết hợp chơi chữ đồng âm - Một nét thi pháp nổi bật trong thơ nôm Hồ Xuân Hương, Kỉ yếu Hội thảo khoa học Quốc tế "Nữ sĩ Hồ Xuân Hương (1772-1822) - Danh nhân văn hoá và giá trị di sản", NXB Nghệ An (ISBN 978-604-376-186-3), tr. 469-478
 • 2022, Nguyễn Thị Mai Chanh - Nguyễn Thị Mai Liên (Đồng Chủ biên) - Trần Lê Bảo - Trần Thị Thu Hương - Nguyễn Thị Diệu Linh, Giáo trình thể loại và tác gia tiêu biểu văn học phương Đông, Giáo trình, ,
 • 2022, Nguyễn Thị Mai Chanh, Nguyễn Thị Bích Ngọc, Con người với bản năng sinh tồn trong tiểu thuyết "Kinh thánh của một người" của Cao Hành Kiện, Tạp chí Lý luận, Phê bình văn học, nghệ thuật (ISSN 0866-7349), Số 8, tr. 115-121
 • 2022, 阮氏梅橙 (Nguyen Thi Mai Chanh), 阮氏怀秋 (Nguyen Thi Hoai Thu), 余华小说中滑稽人物形象类型 与中华传统文化的对话, 中华文化海外传播研究, Số 4 (总第四辑), tr. 54-54
 • 2021, Nguyễn Thị Mai Chanh, Mấy nhận xét về tiếp nhận "Truyện Kiều" của Nguyễn Du tại Trung Quốc, Kỉ yếu Hội thảo khoa học Quốc gia "Những hướng tiếp cận mới trong nghiên cứu và giảng dạy về Nguyễn Du", Nxb Đại học Sư phạm Hà Nội (ISBN 978-604-336295-4), , tr. 286-297
 • 2021, Nguyễn Thị Mai Chanh, Cảm thức hiện sinh trong tiểu thuyết của Diêm Liên Khoa, Tạp chí Nghiên cứu Văn học (ISSN 0494-6928), Số 6, tr. 53-60
 • 2021, Nguyễn Thị Mai Chanh, Hành trình "đi ra" hải ngoại của nữ nhà văn Trung Quốc đương đại- Tàn Tuyết, Tạp chí Khoa học, Đại học Sư phạm Hà Nội (ISSN 2354-1067) , 66 (3), tr. 3-11
 • 2021, Nguyễn Thị Mai Chanh, Hai hiện tượng văn xuôi nổi bật của văn học Trung Quốc cuối thế kỉ XX, Tạp chí Khoa học, Đại học Sư phạm Hà Nội (ISSN 2354-1067) , 66 (1), tr. 3-9
 • 2021, Nguyễn Thị Mai Chanh, Trần Bích Ngọc, Tính nhạc trong thơ Bắc Đảo, Tạp chí Lý luận Phê bình Văn học - Nghệ thuật (ISSN 0866-7349), Số 4, tr. 104-110
 • 2020, Chanh Nguyen Thi Mai, Existentialism sentiments in Yan Lianke's novels, Proceedings of The International Conference on Language, Literature and Culture Education (LLCE 2020), Vietnam Education Publishing House (ISBN 978-604-0-24664-6), , p. 325-330
 • 2020, Nguyễn Thị Mai Chanh, Tiểu thuyết võ hiệp - Từ Kim Dung đến Cổ Long, Tạp chí Khoa học, Đại học Sư phạm Hà Nội (ISSN 2354-1067), 65 (2), tr. 3-9
 • 2020, Nguyễn Thị Mai Chanh, Thời kì hồi sinh của văn học Trung Quốc (1976-1990), Tạp chí Lý luận Phê bình Văn học - Nghệ thuật (ISSN 0866-7349), Số 1, tr. 123-128
 • 2020, Nguyễn Thị Mai Chanh, Sự chuyển biến trong quan niệm nghệ thuật của thơ đương đại Trung Quốc (1949-2000), Kỉ yếu Hội thảo khoa học Quốc gia Nghiên cứu và giảng dạy tác phẩm theo thể loại, Nxb Đại học Sư phạm Hà Nội (ISBN 978-604-54-6924-8), , tr. 426-435
 • 2020, Nguyễn Thị Mai Chanh, Văn xuôi tự sự Trung Quốc thời kỳ 1949-1966, Tạp chí Lý luận Phê bình Văn học - Nghệ thuật (ISSN 0866-7349), Số 8, tr. 101-106
 • 2020, Nguyễn Thị Mai Chanh, Trào lưu thơ Mông lung trên thi đàn Trung Hoa nửa sau thế kỉ XX, Tạp chí Khoa học, Đại học Sư phạm Hà Nội (ISSN 2354-1067), 65 (8), tr. 3-9
 • 2020, 阮氏梅橙 (Nguyen Thi Mai Chanh), 近代中越两国文学现代化进程及其异同探究, 科教文汇 (ISSN 1672-7894), 491 (4), tr. 167-169
 • 2019, Nguyen Thi Mai Chanh, Chinnese language and literature reform in the beginning of the 20th century, Kỉ yếu Hội thảo Quốc tế "The Conference on Asian Linguistic Anthropology", Siem Reap, Cambodia (ISBN 978-0-6485356-0-7), January, p. 204-212
 • 2019, Nguyễn Thị Mai Chanh, Ba tác gia lớn của văn học đương đại Trung Quốc thời kì sau Cải cách mở cửa, Tạp chí Khoa học, Đại học Sư phạm Hà Nội (ISSN 2354-1067), 64 (8), tr. 3-11
 • 2019, Nguyễn Thị Mai Chanh, Gulong’s wuxia fiction - a distinctive literature phenomenon in Vietnam (Tiểu thuyết võ hiệp Cổ Long - Một hiện tượng văn học độc đáo tại Việt Nam), Kỉ yếu Hội thảo Quốc tế "Việt Nam học và Đài Loan học lần thứ 4", National Cheng Kung University, Taiwan , November, tr. 173
 • 2019, Nguyễn Thị Mai Chanh, Cao Thị Xuân Giang, Tác phẩm "Tình yêu khuynh thành" của Trương Ái Linh - từ góc nhìn liên văn bản điện ảnh, Tạp chí Lý luận Phê bình Văn học - Nghệ thuật (ISSN 0866-7349), Số 8, tr. 95-101
 • 2019, Nguyễn Thị Mai Chanh, Lê Thời Tân, Học giả Tiền Chung Thư - "núi Côn Lôn" của văn hoá Trung Hoa hiện đại, Tạp chí Lý luận Phê bình Văn học - Nghệ thuật (ISSN 0866-7349), Số 5, tr. 109-113
 • 2019, Nguyễn Thị Mai Chanh, Trần Thị Thu Hương, Đổi mới văn học Trung Quốc giai đoạn cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX, Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội (ISBN 978-604-939-636-6), Sách chuyên khảo,
 • 2018, Nguyễn Thị Mai Chanh, Ngôn ngữ và sự đổi mới của văn học Trung Quốc đầu thế kỉ XX, Tạp chí Khoa học, Đại học Sư phạm Hà Nội (ISSN 2354-1067) , 63 (10), tr. 3-11
 • 2018, Nguyễn Thị Mai Chanh, Vai trò của văn học dịch đối với sự phát triển của văn học hiện đại Trung Quốc đầu thế kỉ XX, Tạp chí Nghiên cứu văn học (ISSN 0494-6928), Số 10, tr. 94-106
 • 2018, Nguyễn Thị Mai Chanh, Vấn đề nâng cao năng lực giảng dạy và nghiên cứu khoa học của người giảng viên tại trường Đại học Sư phạm Hà Nội, Tạp chí Lao động và Công đoàn (ISSN 0866-7578), Số 638, tháng 3, tr. 89-90
 • 2018, Nguyễn Thị Mai Chanh, Kịch với vai trò đổi mới văn học Trung Quốc giai đoạn cuối thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX, Tạp chí Lý luận Phê bình Văn học - Nghệ thuật (ISSN 0866-7349) , Số 3, tr. 112-117
 • 2018, Nguyễn Thị Mai Chanh, Đổi mới văn học Trung Quốc giai đoạn cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX qua thể loại kịch, Tạp chí Khoa học, Đại học Sư phạm Hà Nội (ISSN 2354-1067), 63 (1), tr. 10-17
 • 2018, Nguyễn Thị Mai Chanh, The role of translated literature in the development of modern Chinese literature in the beginning of the 20th century, Kỉ yếu Hội thảo Quốc tế International Conference on Language, Society and Culture in Asian Contexts- LSCAC 2018, Hue University (ISBN 978-602-462-248-0), May, p. 743-764
 • 2018, Nguyễn Thị Mai Chanh, Bùi Thuỳ Linh, “Tầm căn” trong tiểu thuyết Mạc Ngôn, Tạp chí Lý luận Phê bình Văn học - Nghệ thuật (ISSN 0866-7349) , Số 7, tr. 75-81
 • 2018, Nguyễn Thị Mai Chanh, Nguyễn Thị Hoài Phương, Cảm thức cô đơn trong "Linh sơn" của Cao Hành Kiện, Tạp chí Văn hoá nghệ thuật (ISSN 0866-8655), Số 404, tháng 2, tr. 104-107
 • 2018, Nguyễn Thị Mai Chanh, Nguyễn Thị Hoài Thu, Giải huyền thoại trong "Gào thét trong mưa bụi" của Dư Hoa, Tạp chí Nghiên cứu văn học (ISSN 0494-6928), Số 3, tr. 88-97
 • 2018, 阮氏梅橙 , 阮氏怀秋 (Nguyen Thi Mai Chanh, Nguyen Thi Hoai Thu) , 余华作品在越南的接受史, 南都学坛 (ISSN 1002-6320), 38 (5), tr. 52-56
 • 2017, Nguyễn Thị Mai Chanh, Tư tưởng sinh thái trong "Chó Ngao Tây Tạng" của Vương Chí Quân, Kỉ yếu Hội thảo Quốc tế "Phê bình sinh thái: tiếng nói bản địa, tiếng nói toàn cầu", Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam, Nxb Khoa học xã hội (ISBN 978-604-956-127-6), tháng 12, tr. 1287-1300
 • 2017, Nguyễn Thị Mai Chanh, Kiểu nhân vật đám đông trong "Huynh đệ" của Dư Hoa, Tạp chí Văn hoá nghệ thuật (ISSN 0866-8655), Số 399, tr. 94-97
 • 2017, Nguyễn Thị Mai Chanh, Bùi Thuỳ Linh, Phương thức huyền thoại hoá nhân vật trong "Tửu quốc" của Mạc Ngôn, Tạp chí Khoa học & Công nghệ, Đại học Thái Nguyên (ISSN 1859-2171), 170 (10), tr. 9-14
 • 2017, Nguyễn Thị Mai Chanh, Bùi Thuỳ Linh, Motif “ăn thịt người” trong "Tửu quốc" của Mạc Ngôn từ góc nhìn liên văn bản, Tạp chí Nghiên cứu Văn học (ISSN 0494-6928), Số 1, tr. 66-73
 • 2017, Nguyễn Thị Mai Chanh, Lê Thời Tân, Xem lại ý kiến của Lỗ Tấn đối với Đào Tiềm (qua phân tích vài thiên tạp văn của tác giả), Tạp chí Khoa học, Đại học Sư phạm Hà Nội (ISSN 2354-1067), 62 (2), tr. 82-87
 • 2016, Nguyễn Thị Mai Chanh, Đạo lý Khổng giáo và vấn đề giáo dục đạo đức cho giới trẻ Việt Nam ngày nay, Kỉ yếu Hội thảo Quốc tế "Nho học- triết lý giáo dục trong thế giới đương đại" (Confucianism as a philosophy of education for the contemporary world), Tp Hồ Chí Minh, tháng 6, tr. 600-607
 • 2016, Nguyễn Thị Mai Chanh, Kí hiệu “Đàn cổ cầm” trong Đàn cổ cầm khoả thân của Sơn Táp, Kỉ yếu Hội thảo khoa học quốc gia "Kí hiệu học- Từ lí thuyết đến ứng dụng trong nghiên cứu và giảng dạy Ngữ văn", Đại học Sư phạm Hà Nội (ISBN 978-604-0-9502-2), , tr. 429-435
 • 2016, Nguyễn Thị Mai Chanh, CĐ Trường ĐHSP Hà Nội với việc phát triển năng lực chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, giảng viên, Tạp chí Lao động và Công đoàn (ISSN 0866-7578), Số 599, tr. 36
 • 2016, Nguyễn Thị Mai Chanh, Về việc đổi mới chương trình văn học Trung Quốc trong nhà trường đại học sư phạm , Kỉ yếu Hội thảo khoa học toàn quốc "Đổi mới nghiên cứu và giảng dạy Ngữ văn trong nhà trường sư phạm", Đại học Sư phạm Hà Nội (ISBN 978-604-0-08132-2), , tr. 367-372
 • 2016, Nguyễn Thị Mai Chanh, Bùi Thuỳ Linh, "Nhật kí người điên" của Lỗ Tấn và những tiếng kêu cứu, Tạp chí Khoa học, Đại học Sư phạm Hà Nội (ISSN 2354-1067), 61 (2), tr. 10-14
 • 2016, Nguyễn Thị Mai Chanh, Hà Thu Thuỷ, Cảm quan về không gian trong "Nhật xuất" , Tạp chí Văn hoá nghệ thuật (ISSN 0866-8655), Số 382, tr. 78-81
 • 2016, Nguyễn Thị Mai Chanh, Lê Thời Tân, Di tích lầu Phù Dung và bài thơ "Phù Dung lâu tống Tân Tiệm", Tạp chí Văn hoá nghệ thuật (ISSN 0866-8655), Số 387, tr. 87-89
 • 2015, Nguyễn Thị Mai Chanh, Biểu tượng “Quạ đen” trong tiểu thuyết Quạ đen của Cửu Đan, Tạp chí Khoa học, Đại học Sư phạm Hà Nội (ISSN 2354-1067), 60 (3), tr. 7-13
 • 2015, Nguyễn Thị Mai Chanh, Âm hưởng nữ quyền trong sáng tác của nhà văn nữ đương đại Trung Quốc- Quách Tiểu Lộ, Kỉ yếu Hội thảo khoa học Quốc gia "Nữ quyền- Những vấn đề lý luận và thực tiễn", Đại học Sư phạm Hà Nội (ISBN 978-604-54-2719-4), , tr. 325-332
 • 2015, 阮氏梅筝 (Nguyen Thi Mai Chanh), 鲁迅在越南, 东吴学术 (ISSN 1674-9790), 29 (4), tr. 86-95,109 (soochow.academic.cslg.edu.cn)
 • 2014, Nguyễn Thị Mai Chanh, Tiếp nhận tác phẩm Lỗ Tấn ở Việt Nam qua các công trình nghiên cứu, Tạp chí Nghiên cứu Văn học (ISSN 1859-2856), Số 2, tr. 38-45
 • 2014, 阮氏梅筝 (Nguyen Thi Mai Chanh), 鲁迅与越南, “鲁迅与东亚文学”国际学术研讨会“,中国,苏州, 11月, tr. 65-70
 • 2013, Nguyen Thi Mai Chanh, Linglei literature- the non- mainstream literature with standard-deviating elements, Journal of Science, Hanoi University of Education (ISSN 0868-3719), 58 (6), p. 54-59
 • 2013, Nguyễn Thị Mai Chanh, Cảm quan hậu hiện đại trong "Thuỷ Tiên đã cưỡi chép vàng đi" của Trương Duyệt Nhiên, Kỉ yếu Hội thảo khoa học Quốc gia "Văn học hậu hiện đại- Lí thuyết và thực tiễn", Đại học Sư phạm Hà Nội, , tr. 276-282
 • 2013, Nguyễn Thị Mai Chanh, Giễu nhai- một phương thức thể hiện cảm hứng phê phán trong "Chuyện cũ viết lại" của Lỗ Tấn, Tạp chí Nghiên cứu Văn học (ISSN 1859-2856), Số 5, tr. 59-66
 • 2012, Nguyễn Thị Mai Chanh, Nhân vật huyền thoại trong "Chuyện cũ viết lại" của Lỗ Tấn, Tạp chí Khoa học, Đại học Sư phạm Hà Nội (ISSN 0868-3719), Số 6, tr. 9-16
 • 2011, Nguyễn Thị Mai Chanh, Siêu thực và hiện sinh trong tập thơ văn xuôi "Cỏ dại" của Lỗ Tấn, Tạp chí Nghiên cứu Văn học (ISSN 1859-2856), Số 9, tr. 65-73
 • 2011, Nguyễn Thị Mai Chanh, Một phương thức tự sự đặc sắc trong truyện ngắn "Tiếc thương những ngày đã mất" của Lỗ Tấn, Tạp chí Khoa học, Đại học Sư phạm Hà Nội (ISSN 0868-3719), Số 2, tr. 46-52
 • 2011, Nguyễn Thị Mai Chanh, Truyện kể theo ngôi thứ nhất của Lỗ Tấn, Kỉ yếu Hội thảo khoa học "Nghiên cứu và giảng dạy Ngữ văn từ truyền thống đến hiện đại", Đại học Sư phạm Hà Nội, , tr. 162-167
 • 2010 (tái b?n 2012), Nguyễn Thị Mai Chanh, Nghệ thuật tự sự của Lỗ Tấn qua hai tập truyện ngắn "Gào thét" và "Bàng hoàng", Nhà xuất bản Giáo dục, Sách chuyên khảo,
 • 2010, Nguyễn Thị Mai Chanh, Tự sự một người kể mang hai điểm nhìn qua truyện ngắn "Khổng Ất Kỷ" của Lỗ Tấn, Tạp chí Khoa học và công nghệ, Đại học Thái Nguyên, Số 1, tr. 13-17
 • 2008, Nguyễn Thị Mai Chanh, Tự sự ngôi thứ nhất theo điểm nhìn đa tuyến qua truyện ngắn "Trong quán rượu" và "Con người cô độc" của Lỗ Tấn, Tạp chí Nghiên cứu Văn học, Số 3, tr. 80-87
 • 2007, Nguyễn Thị Mai Chanh, Nghệ thuật tự sự trong truyện ngắn "Cây trường minh đăng" và "Thị chúng" của Lỗ Tấn, Tạp chí Nghiên cứu Văn học, Số 3, tr. 123-132
 • 2007, Nguyễn Thị Mai Chanh, Những cách tân trong nghệ thuật tự sự của Lỗ Tấn qua hai truyện ngắn "Một gia đình hạnh phúc" và "Cao phu tử", Tạp chí Khoa học và công nghệ, Đại học Thái Nguyên, Số 1, tr. 4-8
 • 2007, Nguyễn Thị Mai Chanh, Sự đổi mới nghệ thuật tự sự truyền thống của Lỗ Tấn trong "AQ chính truyện", Tạp chí Giáo dục (ISSN 21896 0866 7476), Số 164, tr. 31-33
 • 2007, Nguyễn Thị Mai Chanh, "Nhật kí người điên"- Nghệ thuật độc thoại đặc sắc, Tạp chí Văn học và Tuổi trẻ, Số 4, tr. 38-40
 • 2006, Nguyễn Thị Mai Chanh, Vị trí của Lỗ Tấn trong mối giiao lưu văn học Việt Nam- Trung Quốc, Tạp chí Khoa học và công nghệ, Đại học Thái Nguyên, Số 3, tr. 18-22
 • 2006, Nguyễn Thị Mai Chanh, Điểm nhìn trần thuật trong truyện ngắn "Thuốc" của Lỗ Tấn, Tạp chí Giáo dục (ISSN 21896 0866 7476), Số 148, tr. 19-21
 • 1999, Nguyễn Thị Mai Chanh, Không gian nghệ thuật trong truyện ngắn Lỗ Tấn, Thông báo Khoa học, Đại học Thái Nguyên, Số 3, tr. 67-71
 • 1998, Nguyễn Thị Mai Chanh, Quan niệm nghệ thuật về con người trong tiểu thuyết cổ điển Trung Hoa, Thông báo Khoa học, Đại học Thái Nguyên, Số 3, tr. 43-47
 • , , , , ,

Workshop papers

 • 2022, Nguyễn Thị Mai Chanh, Dụng điển kết hợp chơi chữ đồng âm - Một nét thi pháp nổi bật trong thơ nôm Hồ Xuân Hương, Hội thảo Quốc tế "Nữ sĩ Hồ Xuân Hương (1772-1822) - Danh nhân văn hoá và giá trị di sản", NXB Nghệ An (ISBN 978-604-376-186-3); tr. 469-478
 • 2022, Nguyễn Thị Mai Chanh, Sự phân chia "văn chương hoài hương" và "văn chương hương thổ" trong văn học Đài Loan, Hội thảo Quốc tế về Việt Nam học và Đài Loan học lần thứ V
 • 2020, Chanh Nguyen Thi Mai, Existentialism sentiments in Yan Lianke's novels , The International Conference on Language, Literature and Culture Education (LLCE 2020), Hanoi Pedagogical University 2 (ISBN 978-604-0-24664-6), December, p. 325-330
 • 2019, Nguyen Thi Mai Chanh, Chinnese language and literature reform in the beginning of the 20th century, Hội thảo Quốc tế "The Conference on Asian Linguistic Anthropology"- CALA 2019, Siem Reap, Cambodia (ISBN 978-0-6485356-0-7), January, p. 204-212
 • 2019, Nguyễn Thị Mai Chanh, Gulong’s wuxia fiction - a distinctive literature phenomenon in Vietnam (Tiểu thuyết võ hiệp Cổ Long - Một hiện tượng văn học độc đáo tại Việt Nam), Hội thảo Quốc tế "4th International Conference on Vietnamese and Taiwanese Studies", National Cheng Kung University, Taiwan, November, p. 173
 • 2018, Nguyen Thi Mai Chanh, The role of translated literature in the development of modern Chinese literature in the beginning of the 20th century, Hội thảo Quốc tế "International Conference on Language, Society and Culture in Asian Contexts" - LSCAC 2018, Hue University (ISBN 978-602-462-248-0), May, p. 743-764
 • 2017, Nguyễn Thị Mai Chanh, Tư tưởng sinh thái trong "Chó Ngao Tây Tạng" của Vương Chí Quân, Hội thảo Quốc tế "Phê bình sinh thái: tiếng nói bản địa, tiếng nói toàn cầu", Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam, Nxb Khoa học xã hội (ISBN 978-604-956-127-6), tháng 12, tr. 1287-1300
 • 2016, Nguyễn Thị Mai Chanh, Đạo lý Khổng giáo và vấn đề giáo dục đạo đức cho giới trẻ Việt Nam ngày nay, Hội thảo Quốc tế "Nho học- triết lý giáo dục trong thế giới đương đại", TP. Hồ Chí Minh, tháng 6, tr. 600-607
 • 2014, 阮氏梅筝 (Nguyen Thi Mai Chanh), 鲁迅与越南, “鲁迅与东亚文学” 国际学术研讨会(Hội thảo Quốc tế "Lỗ Tấn với văn học Đông Á"), 中国,苏州,11月,第71-75页

Science blogs

Teaching subjects

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI
Top