ĐHSPHN - Bộ môn Lịch sử Thế giới
A A+
Biography / Background Qualifications Employment History Science Awards Education Projects Publications / Books Workshop papers Science blogs Teaching subjects
Views: 824 - Lastest Update: 4/13/2021

Bộ môn Lịch sử Thế giới

Position
Telephone
Org Unit Khoa Lịch Sử
Floor/Room Nhà B, Trường ĐHSP Hà Nội.
Email lstg@hnue.edu.vn
Language
To link to this page, please use the following URL:
http://www.hnue.edu.vn/directory/bmlstg

Biography / Background

Năm thành lập: 1956

Danh sách giảng viên hiện nay:

1. GS.TS. Đỗ Thanh Bình                      6. TS. Ninh Xuân Thao

2. TS. Trần Ngọc Dũng                          7. PGS.TS. Nguyễn Thị Huyền Sâm

3. TS. Tống Thị Quỳnh Hương              8. PGS.TS. Đào Tuấn Thành

4. TS. Phạm Thị Thanh Huyền.             9. Văn Ngọc Thành

5. TS. Vũ Đức Liêm.                             10. TS. Trần Nam Trung

Qualifications

  Employment History

   Science Awards

   Education

    Projects

     Publications / Books

      Workshop papers

       Science blogs

       Teaching subjects

       TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI
       Top